Winwinlening

Winwinlening

Uitbreiding van de Winwinlening

De Winwinlening is een regeling van de Vlaamse Overheid waarmee zij particuliere investeerders aanmoedigt te investeren in lokale, kleine en middelgrote ondernemingen. Voor zowel kredietgever- als kredietnemer zijn er (fiscale) voordelen.  Naar aanleiding van de sanitaire crisis die begon in het voorjaar van 2020, heeft de Vlaamse regering tot een uitbreiding van de bestaande Winwinlening besloten. De uitbreidende maatregelen bestaan uit een verhoging van het uit te lenen bedrag (van 50.000 naar 75.000 euro) en het te lenen bedrag ( van 200.000 naar 300.000 euro). Daarnaast is de overheidsgarantie uitgebreid van 30% naar 40% en wordt de looptijd van de lening meer flexibel; van 8 jaar naar tussen de 5 en 10 jaar. De uitbreidende eigenschappen van de Winwinlening zijn inmiddels officiële goedgekeurd door de Vlaamse overheid. Het decreet is aangepast, PMV/z heeft de uitbreiding geïmplementeerd. De uitbreidende regeling is begin oktokber 2020 in voege getreden.

Kredietnemers en kredietgevers die al een Winwinlening aangegaan waren, kunnen alsnog van de uitbreiding gebruik maken. Ook is het mogelijk opnieuw te lenen en uit te lenen voor het deel van de Winwinlening dat eerder al werd terugbetaald. Ook is vrijwillig verlengen mogelijk. Opgemerkt wordt wel dat de verhoging van de overheidsgarantie een tijdelijke maatregel is, die vooralsnog van kracht zal zijn voor leningen die worden afgesloten tot 31 december 2021.
 

Zie ook: