PROJECTONTWIKKELAARS

STEL UW PROJECT VOOR

ONTDEK ONS AANBOD VOOR KREDIETNEMERS

U wenst via Ecco Nova een bedrag tussen 200.000 euro en 5.000.000 euro te lenen

Volg de leidraad hieronder en vul vervolgens het formulier (geheel vrijblijvend) in om de financieringsaanvraag voor uw duurzame project in te dienen!

WIE KAN LENEN VIA ECCO NOVA ? 

Ecco Nova is gespecialiseerd in de financiering van ondernemingen die de energietransitie en duurzame ontwikkeling versnellen.  

Ecco Nova richt zich specifiek tot ondernemingen / projectontwikkelaars die tot een van de volgende 3 categorieën behoren:

✔️ VASTGOEDONTWIKKELING: Ecco Nova financiert vastgoedontwikkelaars voor hun bouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten… Bijzondere aandacht zal worden besteed aan kwalitatieve criteria en met name de beoogde energetische prestatie van het project.

✔️ DUURZAME KMO (KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN): : Ecco Nova financiert de groei van kmo’s die voldoen aan de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, in het Engels de « SDG’s » genoemd. U kunt de 17 doelstellingen raadplegen op https://sdgs-entreprise.be/

✔️ HERNIEUWBARE ENERGIEPRODUCTIE: Ontwikkelaars en exploitanten van windmolenparken, derde partij-investeerders in zonnepanelenparken, warmtekrachtkoppeling, biomassa, biogas… 

WAT ZIJN DE BASISCRITERIA OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR FINANCIERING VIA  ECCO NOVA? 

VASTGOEDONTWIKKELAARS

 Uw vastgoedproject beschikt over het geheel aan vergunningen en autorisaties die nodig zijn voor de realisatie ervan.

 U kunt een professionele ervaring rechtvaardigen van 3 afgeronde vastgoedontwikkelingen voor een totale omzet groter dan 5.000.000 euro.

✅ U beschikt over eigen vermogen equivalent aan de financiering van minimaal 5% van de totale investeringskosten van het project. 

DUURZAME KMO

U voldoet aan minimaal 5 van de volgende criteria: 

✅ De onderneming is meer dan 2 jaar geleden opgericht

✅ De managers beschikken over meer dan 5 jaar relevante ervaring

✅ Het eigen vermogen van de onderneming is 2x hoger dan het via Ecco Nova beoogde op te halen bedrag

✅ De behaalde omzet over de afgelopen 12 maanden is groter dan 500.000 euro.

✅ De jaarlijkse omzetgroei is meer dan 30%

✅ Uw onderneming voldoet aan minimaal 2 van de 17 wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s in het Engels)

PRODUCTIE VAN HERNIEUWBARE ENERGIE

✅ Uw energieproductieproject beschikt over het geheel aan vergunningen en autorisaties die nodig zijn voor de realisatie ervan.

✅ U kunt een ervaring van 3 jaar rechtvaardigen in gelijkaardige, afgeronde projecten.

✅ U beschikt over eigen vermogen equivalent aan de financiering van minimaal 10% van de totale investeringkosten van het project. 

✅ Een bank is bereid het grootste deel van uw project te financieren.

LENEN DANKZIJ REGIONALE LENINGEN? 

De regionale leningen zijn “win-win”mechanismen voor zowel burgers als kmo’s. Meer bepaald kunt u, als duurzame kmo, geld lenen van burgers om de groei van uw onderneming te financieren. 

 Elke regio beschikt over een eigen regionale lening: De COUP DE POUCE  in Wallonië, de PROXILENING in Brussel en de WINWINLENING in Vlaanderen.

Afhankelijk van de situatie worden de modaliteiten van de regionale leningen hieronder beschreven:

  REGIO

WALLONIE

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

VLAANDEREN

Label 

Coup de Pouce-lening

Proxilening

Winwinlening

Jaarlijkse
RENTE-VOET (2023)

Min. 2,625% & Max. 5,25% 

Min. 2,625% & Max. 5,25% 

Min. 2,625% & Max. 5,25% 

LOOP-TIJD van de lening

4, 6,8 of 10 jaar vast

5 of 8 jaar

van 5 tot 10 jaar

MAX. BEDRAG van de lening

€ 250.000

€ 250.000

€ 300.000

Terug
betalings-modaliteiten

Aan het einde van de looptijd van de lening of door jaarlijkse aflossing van de hoofdsom

Na deze 5 of 8 jaar kan de lening in één keer worden afgelost of volgens een jaarlijks aflossingsschema. Een aflossingsvrije periode met betrekking tot de terugbetaling van het kapitaal is mogelijk.

Eénmalige aflossing op het einde van de winwinlening of jaarlijks aflossing

Ondergeschikt karakter

De lening is achtergesteld ten opzichte van zowel bestaande schulden als toekomstige schulden van de onderneming.

De lening is achtergesteld ten opzichte van zowel bestaande schulden als toekomstige schulden van de onderneming.

Achtergestelde lening

Referentiekader

COUP DE POUCE

PROXILENING

WINWINLENING

 

Vul vrijblijvend het volgende formulier in

Geef minstens 3 letters van uw onderneming of 3 cijfers van uw btw-nummer in en selecteer vervolgens uit de voorgestelde lijst.

Uw gegevens zodat we contact met u kunnen opnemen: