PROJECTONTWIKKELAARS

STEL UW PROJECT VOOR

ONTDEK HOE U UW CROWDFUNDING-FINANCIERINGSAANVRAAG KUNT INDIENEN EN WELKE CRITERIA WE HANTEREN

UW BEDRIJF EN UW PROJECTEN MAKEN DEEL UIT VAN DUURZAME ONTWIKKELING EN U WILT EEN BEROEP DOEN OP CROWDLENDING VOOR UW FINANCIERING?
 
Volg de volgende 4 stappen en haal tussen 100.000 en 5.000.000 euro op: We werven fondsen in de vorm van crowdlending (crowdfunding in de vorm van leningen) en we beheren voor u "the crowd", de gemeenschap van investeerders, gedurende het hele terugbetalingsproces.

Om in aanmerking te komen voor financiering via Ecco nova, moeten u en uw project in het algemeen aan de volgende minimumcriteria voldoen: Meer bepaald, als uw project valt onder de volgende sectoren, zijn andere criteria van toepassing: REGIONALE LENINGEN
De diensten van Ecco Nova omvatten de financiering van uw projecten tussen € 100.000 en 
€ 300.000 via regionale regelgevende kaders, beter bekend als de Coup de Pouce-lening in Wallonië, Winwinlening in Vlaanderen en Proxi-lening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Met deze regionale leningen financiert u zich tegen een aantrekkelijk tarief (wettelijk tarief van maximaal 1,75% in 2021) zonder dat u garanties hoeft te bieden (dit type lening is achtergesteld bij al uw schulden).
 
STARTUP PLAN
Ecco Nova promoot het Startup-plan, een ensemble van maatregelen bedoeld voor jonge ondernemingen , waaronder een aantrekkelijk fiscaal kader voor crowdfunding wanneer dit wordt georganiseerd door een erkend crowdlendingplatform.
De criteria om in aanmerking te komen voor het Start-up Plan zijn als volgt: Investeerders genieten gedurende 4 jaar een vrijstelling van roerende voorheffing. Dit belastingvoordeel kan geheel of gedeeltelijk worden weerspiegeld in het brutotarief dat wordt aangeboden door de projectontwikkelaar die op die manier zijn financieringskosten kan verlagen.
 
ECCO NOVA FINANCE
Ecco Nova Finance is het financieringsvehikel van ECCO NOVA, wier rol het is leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van fondsen die zijn opgehaald bij investeerders die zelf bepalen welke projectontwikkelaars ze willen financieren.

Elke lening die aan dezelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, wordt ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance.

Ons doel is om projectontwikkelaars een oplossing te bieden die tot 90% van de financiering van hun project dekt, met een limiet van 5 miljoen euro.

Deze innovatieve financieringsmethode combineert junior schuld, traditioneel aangeboden op Ecco Nova (achtergestelde schuld), en senior schuld aangeboden door banken tegen een lagere rente in ruil voor garanties.

Ecco Nova Finance, onze one-stop-shop voor de financiering van uw projecten, stelt u in staat om uw financiële partners te verminderen om u zodoende te kunnen concentreren op de ontwikkeling en het succes van uw projecten.

Nadat u uw crowdfundingverzoek heeft ingediend via onderstaand formulier, zal een medewerker spoedig contact met u opnemen om uw verzoek verder te analyseren.
 
u
uw project voor