Crowdlending

Le financement par la foule

Crowdlending

Wat is het?

Crowdlending is in de eerste plaats de combinatie van twee Engelse termen. Het woord "Crowd" verwijst naar de menigte terwijl de term "Lending" verwijst naar de lening. Op die manier betekent Crowdlending letterlijk lenen door de massa. Dat wil zeggen, een tool voor de financiering van een project of een bedrijf via een groep mensen, en dat in de vorm van een lening.

Oorsprong en evolutie

Een beroemd voorbeeld

Hoewel crowdfunding dankzij de opkomst van internet populair is geworden vinden we een beroemd voorbeeld van deze manier van financieren in 1876. Het voetstuk van het Vrijheidsbeeld werd namelijk gefinancierd dankzij 160.000 donateurs die samen $ 101.091 hebben ingezameld. Meer dan 75% van deze donateurs heeft voor minder dan $1 bijgelegd. Een uitzonderlijke campagne voor die tijd!

Participatieve financiering

Hoe werkt het?

De term participatieve financiering, in België en elders, omvat alle financieringsoplossingen waarbij het individuen zijn, burgers, die een geldbedrag toekennen aan een projectontwikkelaar. Met deze oplossing kunnen bedrijven voldoende eigen vermogen verzamelen om aanspraak te maken op een financiering door een bank.

Varianten van crowdfunding

Er zijn verschillende soorten participatieve financiering oftewel crowdfunding. Elk van de hieronder beschreven modellen houdt een bepaald risico in waarvoor de investeerders worden uitgenodigd om deze voor henzelf in te schatten via de ter beschikking gestelde documenten op de platformen.

Allereerst moeten we onderscheid maken tussen niet-financiële crowdfunding, te weten de donatie en de tegenprestatie.

Donatie

Crowdfunding door donatie (of op donatie gebaseerde crowdfunding) stelt de crowd in staat om financieel bij te dragen aan een project dat hen na aan het hart ligt, en dit zonder enige tegenprestatie te ontvangen, behalve de voldoening van deelname aan de realisatie ervan.

Tegenprestatie

Crowdfunding door donatie met tegenprestatie (of op beloning gebaseerde crowdfunding) stelt de crowd in staat om financieel bij te dragen aan een project in ruil voor een tegenprestatie in natura, die verschillende vormen kan aannemen, zoals een voorverkoop van een nieuw product of toegang tot exclusieve voordelen.

Vervolgens is er financiële crowdfunding die onderverdeeld is in drie categorieën

Lening

Dit model, crowdlending genaamd, werd door Ecco Nova gekozen vanwege zijn eenvoud en duidelijkheid. De investeerders zijn dan schuldeisers van een bedrijf en ontvangen dus rente volgens een vooraf vastgesteld schema.

Kapitaal

Equity crowdfunding bestaat uit het investeren van kapitaal in uw bedrijf, met name als het een startup betreft. Investeerders zijn dus aandeelhouders en worden beloond in de vorm van dividenden. Zij kunnen, indien nodig, ook genieten van een meerwaarde op het aandeel in geval van doorverkoop.

Royalties

In het laatste geval, royalty based crowdfunding genaamd, ontvangen investeerders in ruil voor hun bijdrage een bedrag dat overeenkomt met een percentage van de omzet van het bedrijf.

Investeren

Hoe investeren?

Volg onderstaande stappen om een ​​vrijblijvend Ecco Nova gebruikersaccount aan te maken, op de hoogte te blijven van alle investeringsmogelijkheden via e-mail en om de door u gewenste investering te doen. Bij het aanmaken van uw account wordt u gevraagd een kennis- en ervaringsvragenlijst in te vullen. Het is noodzakelijk om deze vragenlijst in te vullen om uw profiel voor 100% te voltooien, waarna u kunt investeren.

1
Registreer
2
Vul uw profielgegevens in
3
Investeer
4
Ontvang uw rente en terugbetalingen
5
Fiscaliteit
Accreditatie

Een gereguleerde activiteit

"Om haar diensten aan te bieden heeft Ecco Nova een vergunning van de FSMA, de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Wij zijn ook actief in Nederland en hebben daarom een ​​soortgelijke vergunning van de Nederlandse autoriteit, de AFM. In de praktijk betekent dit dat we weliswaar projecten buiten België en Nederland kunnen financieren, maar alleen investeerders uit deze twee landen hiervoor kunnen aanspreken. Aan de andere kant zullen we over enkele maanden over een Europees paspoort beschikken. We zullen dan in staat zijn een beroep te doen op het spaargeld van alle burgers in Europa."

Risico's
Investeren houdt risico in

Investeren houdt risico in

Leen alleen bedragen uit die overeenkomen met een fractie van uw beschikbare spaargeld en minimaliseer uw risico's door uw leningen te diversifiëren.

Alle projecten op ons platform zijn vooraf geanalyseerd en gevalideerd door onze kredietcommissie en onze analisten. Een risicoanalyse is beschikbaar in de Informatienota die kan worden gedownload van elke campagnepagina.

Investeren via Ecco Nova brengt, zoals elke investering, risico's met zich mee, met name het gedeeltelijk of volledig verlies van het geïnvesteerde kapitaal, het risico op een verlate betaling van rente en een risico op illiquiditeit.

De doorverkoop van schuldvorderingen is niet mogelijk. Het rendement op de investering hangt af van het succes van het gefinancierde project.

Meer weten

Raadpleeg onze FAQ, wij beantwoorden veelgestelde vragen van onze leden.

Wilt u kennis opdoen over het financiële jargon dat op Ecco Nova wordt gebruikt?
Raadpleeg onze begrippenlijst

Ervaart u een probleem? Heeft u vragen? Wij staan ​​tot uw beschikking !