Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen wint aan populariteit. Maar wanneer spreekt men van duurzaam beleggen? Men wil het eigen geld vermeerderen door er een bestemming aan te geven en op die manier financieel voordeel te behalen. Hoewel sparen ook een vorm van beleggen is kan de burger ervoor kiezen zijn spaargeld te investeren in plaats van het inactief op de bankrekening te laten staan. Bovendien levert het spaarboekje al tijden geen interessant rendement meer op.

Waarom kiezen voor beleggen, welke vormen van beleggen zijn er en wanneer spreken we van duurzaam beleggen? We laten een aantal zaken de revue passeren.

Waarom beleggen?

Het doel van beleggen en sparen is rendement opbouwen. Geld vermeerderen zonder dat er specifieke moeite voor gedaan hoeft te worden. Het rendement van beleggen kan veel hoger liggen dan het rendement van sparen. Dit komt omdat beleggen niet zonder risico is. Er bestaat altijd het risico op gedeeltelijk of geheel verlies van kapitaal. Het is daarom raadzaam te beleggen met een bedrag dat gemist kan worden, zich te verdiepen in de mogelijkheden en voorwaarden, de gewenste hoogte van het rendement te bepalen en welk risico men daarvoor bereid is te nemen, weloverwogen keuzes te maken en beleggingen te spreiden. Of duurzaam beleggen minder risicovol is dan andere vormen van beleggen hangt af de definitie die eraan toegekend wordt.

Wat is duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen, ook wel groen beleggen en maatschappelijk bewust beleggen benoemd, is een vorm van beleggen waarbij de geldverstrekker de gevolgen van zijn investering voor mens en milieu mee laat wegen in zijn investeringskeuze. De investeerder verwacht evengoed rendement op zijn investering maar de manier van bedrijfsvoering, het product of de activiteit en het effect hiervan op maatschappij en leefomgeving zijn ook van invloed op de beleggingsbeslissing. Er is alsmaar meer interesse voor duurzaam beleggen. Het heeft niet zozeer betrekking op risicobeperking, hoogte van rendement of in hoeverre de onderneming solide is als wel op het selecteren van ondernemingen die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria, zoals duurzame energie, biologische en/of lokale producten en ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam beleggen kan ook door juist het uitsluiten van ondernemingen die een negatieve invloed zouden hebben, zoals fossiele brandstoffen, luchtvaart en tabaksindustrie.  

Duurzaamheidscriteria betreffen niet alleen criteria ten aanzien van milieu. Het kan ook gaan om personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden en transparantie. Om duurzaam beleggen aan te moedigen gelden er soms ook belastingvoordelen.

Vormen van beleggen

Duurzaam beleggen kan op verschillende manieren. Een aantal methoden om te beleggen is het nemen van aandelen, obligaties, opties (call opties en put opties), via beleggingsfondsen, beleggen in vastgoed, patenten, start-ups en scale-ups maar ook de spaarrekening is een vorm van beleggen.

Beleggen kan ook via de deeleconomie. Via crowdlending kan de particulier geld uitlenen aan bedrijven voor zijn project- of bedrijfsontwikkeling. De lening wordt met rente terugbetaald volgens een vooraf overeengekomen aflossingsschema. Via crowdlending kan men ook duurzaam beleggen. Een voorbeeld van een platform voor duurzame investeringen is Ecco Nova.