Alternatieve financiering

Alternatieve financiering

Alternatieve financiering dat betreft een vorm van financiering die niet via de bank komt en het kan ook een vorm van financiering betreffen ter aanvulling op de banklening.

Er bestaan verschillende vormen waarvan een aantal hieronder aan de orde zullen komen. Voor zowel start-ups, scale-ups als doorgewinterde ondernemers is het de moeite waard alternatieve financiering te overwegen. In het geval van start-ups is het soms zelf nodig om op die manier aan startkapitaal te komen. Voor ondernemers kan het waardevol zijn om alternatieve financiering te overwegen om aanvullende kapitaal te werven en quasi-eigen vermogen te creëeren.

Een voorbeeld van alternatieve financiering zijn subsidies en regelingen via de overheid. Dit kan ook fiscale regelingen betreffen voor jonge ondernemingen of ondernemingen in een bepaalde sector.

En wat te denken van familie en vrienden als alternatieve financieringsvorm?

Het is dan wel een uiterste belangrijke zaak, de afspraken over de financiering goed op papier te zetten.

Er bestaan voor kleine, startende ondernemingen micro-kredieten. Het gaat dan om een krediet met een geringe omvang (bijvoorbeeld tussen de 5.000 en 25.000 euro) en is bedoeld voor ondernemers die geen toegang krijgen tot een banklening. In Vlaanderen kan men hiervoor bijvoorbeeld terecht bij microStart. Een alternatief is het Impulskrediet via Hefboom.

Een aan populariteit winnende vorm van alternatieve financiering is Crowdfunding.

Bij Crowdfunding doet men een beroep op de deeleconomie. Het grote publiek zorgt samen voor de financiering van een project, product of bedrijfsontwikkeling. Crowdfunding kan alternatieve financiering opleveren van heel geringe tot heel grote bedragen, al naar gelang de behoefte, de mogelijkheden en het gekozen platform. Crowdfunding bestaat in verschillende varianten. Zo is er crowdfunding gebaseerd op giften, waarbij de investeerders geen wederdienst ontvangen voor hun investering. Er is crowdfunding gebaseerd op product, waarbij investeerders als tegenprestatie voor hun investeringen een aantal producten of een dienst ontvangen. Ook bestaat er crowdfunding met kapitaal, wat betekent dat de investeerders aandeelhouder worden in het bedrijf dat ze financieel ondersteunen. Als laatste is er crowdlending. Bij deze vorm van crowdfunding investeren burgers in de vorm van een lening, die ze met rente terugbetaald krijgen over een vooraf bepaalde periode. Een voorbeeld van zo’n crowdlendingplatform is Ecco Nova. Dit platform voert fondsenwervingscampagnes op haar website voor ondernemingen met duurzame projecten. Dit platform kan ook begeleiden in de volgende alternatieve financieringsvorm: de Winwinlening, de Proxi-lening en de Coup-de-Pouce lening.

Vanwege de gezondheidscrisis zijn er in de drie Belgische regio’s alternatieve financieringsvormen in het leven geroepen die de burger aanmoedigen te investeren in kleine en middelgrote ondernemingen. Dit betreft de Winwinlening in Vlaanderen, de Prêt Coup-de-Pouce in Wallonië en de Proxi-lening in Brussel. De filosofie achter deze constructies is dat beide partijen er baat bij hebben. De ondernemer krijgt toegang tot alternatieve financiering tegen een laag rentetarief en de burger geniet als tegenprestatie voor het investeren van een deel van zijn spaargeld van een jaarlijks belastingkrediet en een percentage overheidsgarantie. Deze regelingen zijn erg succesvol.

Nog een vorm van alternatieve financiering is ketenfinanciering.

Door betaalgaranties te vragen van de afnemer (welke bijvoorbeeld een grote onderneming is die normaal gesproken een betalingstermijn hanteert van 2 maanden) kan de ondernemer voorgefinancierd worden en de leveranciers op die manier alvast betaald worden.

Direct lending is financiering door bedrijven en institutionele beleggers zonder tussenkomst van de bank. Deze vorm van alternatieve financiering verloopt via gespecialiseerde financieringsportalen.

Bij venture capital worden risicovolle investeringen gezocht bij een investeringsfonds voor innovatieve en/of snelgroeiende ondernemingen. Het heeft meestal een percentage aandelen voor de investeerder tot gevolg.