Crowdfunding in Belgie

Crowdfunding Belgie

Crowdfunding is al enige tijd een populair fenomeen in de Verenigde Staten. Het is een alternatieve financieringsmethode die alsmaar meer gevolg krijgt in België en die wordt aangewend door profit en non-profitorganisaties die op zoek zijn naar kapitaal. Wat is het eigenlijk en wat zijn de eigenschappen en voordelen ervan? Nog vaak wordt er gedacht dat het alleen om een donatie gaat voor een nieuw product of een jonge starter. Niets is minder waar. Ontdek alles over crowdfunding in België.

Crowdfunding in België, waar hebben we het dan over?

Crowdfunding betekent letterlijk: financiering door het publiek, door de massa. Bedrijven die hun project of product willen laten financieren en die een alternatief voor of een aanvulling c.q. versterking zoeken op de bekende banklening kunnen overwegen een beroep te doen op burgers om hen te financieren. Ze stellen hun project dan voor op een crowdlendingplatform, zoals die van Ecco Nova, en vragen het publiek om een financiële bijdrage en dit in ruil voor een tegenprestatie, zoals een naamsvermelding,  rente op hun lening, aandelen of een product.

De publieke fondsenwerving stelt de ondernemer in staat ook aan publiciteit en promotie te doen voor hun product, project of bedrijf. Bovendien kan crowdfunding in Belgie een veilige financieringsoplossing zijn voor ondernemers die starten of willen uitbreiden. Afhankelijk van de toegepaste vorm kunnen ondernemers ook vermijden dat deze investeerders aandeelhouders worden in hun bedrijf.

Op sommige crowdfundingplatformen kan de ondernemer pas over het geld beschikken wanneer 100% van de beoogde fondsen zijn binnengehaald.

Welke vormen van Crowdfunding in België zijn er?

Crowdfunding in België kan vier vormen aannemen: crowdfunding is er op basis van donatie, beloning, lening en aandelen. Crowdfunding op basis van donatie betekent dat de crowd schenkingen doet en daar geen tegenprestatie tegenover staat. Iemand kan een donatie doen omdat hij potentie ziet in het project en/of de onderneming en daarnaast omdat hij/zij het project persoonlijk een warm hart toedraagt. Vaak gaat het om maatschappelijke projecten, een goed doel.

Daarnaast bestaat er crowdfunding in Belgie op basis van beloning. In dit geval ruilt de investeerder zijn geld tegen een bepaalde beloning. Deze beloning kan allerlei vormen aannemen, en groter zijn afhankelijk van de hoogte van investering. Het kan bijvoorbeeld het product zijn dat de ondernemer gaat produceren, naamsvermelding of een te leveren wederdienst.

Een derde variant op crowdfunding in België is crowdlending. De investeerder financiert het project of product van de ondernemer in de vorm van een lening. De ondernemer betaalt de lening terug gedurende een vooraf vastgestelde looptijd en met een aantrekkelijke rente. Een groot voordeel voor de ondernemer is dat hij snel over kapitaal kan beschikken, zonder dat de investeerders aandeelhouder worden in zijn onderneming. Deze vorm van Crowdfunding in Belgie wordt vaak toegepast.

De laatste variant is crowdfunding met aandeelhouderschap tot gevolg. De tegenprestatie voor de financiering is het verkrijgen van aandelen in het bedrijf. Ook hiermee kan de onderneming snel beschikken over kapitaal waarbij hij niet uit zijn eigen fondsen hoeft te putten. Veelal gebruikt door ondernemingen die al in de groeifase zijn.