Crowdfunding in Belgie

U bentInvesteerder

ONTDEK ONZE PROJECTEN
Crowdfunding Belgie

U bentProjectontwikkelaar

STEL UW PROJECT VOOR
Crowdfunding Belgie

Crowdlending versus crowdfunding in België

Crowdfunding in België kan in vier vormen bestaan. Er is crowdfunding op basis van donatie, ook wel donation-based crowdlending genoemd, waarbij er niet per sé een tegenprestatie tegenover de investering wordt gezet. Er is crowdfunding op basis van een beloning, oftewel reward-based crowdfunding, waarbij de tegenprestatie voor de investering de vorm heeft van een beloning, zoals producten en/of diensten. De twee vormen die overblijven zijn equity-based crowdfunding, waarbij de investeerder aandelen neemt in de onderneming die hij financieel ondersteunt en tot slot lending-based crowdfunding, crowdfunding op basis van lening.

Deze laatste vorm van crowdfunding in België wordt crowdlending genoemd. Crowdlending betekent dat burgers leningen verstrekken aan een KMO. Er staat geen product of dienst tegenover, noch het verkrijgen van aandelen. De tegenprestatie in geval van crowdlending is het verkrijgen van rente op de lening en dit maandelijks, viermaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks gedurende de looptijd van de lening. De lening is achtergesteld, hetgeen betekent dat de lening ondergeschikt is aan eventuele preferente kredietverstrekkers (zoals bijvoorbeeld de bank of mogelijk leveranciers). Deze vorm van crowdfunding in België wint alsmaar terrein, mede door de komst van regelingen per gewest, de Winwinlening in Vlaanderen, de Proxi-lening in Brussel en de Prêt Coup de Pouce in Wallonië.
 

Zie ook: