Proxilening

Proxilening

Alles weten over de Proxilening

Wilt u investeren in locale economie in de regio Brussel? Dan is de Proxilening misschien interessant voor u. De Proxilening is in 2020 gecreëerd en goedgekeurd door de Brusselse overheid en stelt de Brusselaar, die hier ook fiscaal gedomicilieerd is, in staat projecten en bedrijfsontwikkeling te ondersteunen van ondernemers die zij een warm hart toedragen en die ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn. Laten we ontdekken wat de Proxilening inhoudt:

Wat is de Proxilening ?

In Vlaanderen bestond reeds de Winwinlening en in Wallonië de Prêt Coup-de-Pouce. Het Brusselse equivalent is de Proxilening en deze is per 15 oktober aangenomen door de Brusselse regering. Deze regionale leningsvormen moedigen de burger aan te investeren in lokale kleine en middelgrote ondernemingen. Daarmee kan de burger betekenis geven aan zijn spaargeld en kan de ondernemer aan financiering voor zijn project of bedrijfsontwikkeling geraken tegen een laag rentetarief.

Proxilening : hoe werkt het ?

De Proxilening werkt als een traditionele lening, met het verschil dat de kredietgever een particulier is en geen bank. Daarom worden bepaalde voorwaarden gesteld om deze te beschermen en het risiconiveau te beperken. De investeringslimiet voor een kredietgever voor een Proxilening is
€ 50.000 per jaar, met een maximum van € 200.000 voor het totaal aan Proxileningen en de ondernemer mag in totaal € 200.000 lenen.

Deze plafonds zijn in 2020 en 2021 tijdelijk verhoogd tot € 75.000 per onderneming per jaar voor de kredietgever en € 300.000 per kredietnemer om bedrijven te helpen de economische crisis te boven te komen.

De maximale looptijd van een Proxilening is ofwel 5 ofwel 8 jaar.

Voordelen van de Proxilening voor investeerders

Behalve de rente, geniet de kredietgever bij een Proxilening van fiscale voordelen :

Voordelen van de Proxilening voor ondernemers

De Proxilening, alleen in Brussel?

Ja, van de Proxilening kan alleen gebruik worden gemaakt door Brusselaars die fiscale woonplaats hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en door ondernemers die in deze regio gevestigd zijn. De Proxilening wordt beheerd door het Brussels Waarborgfonds.

Er bestaan echter equivalenten van de Proxilening in de andere twee regio’s. Dat zijn de Winwinlening in Vlaanderen en de Coup-de-Pouce lening in Wallonië.
De eigenschappen zijn van een veelal gelijkaardig karakter. 

Een manier om de Proxilening aan te wenden, voor zowel investeerder als ondernemer is via het crowdlendingplatform van Ecco Nova. De ondernemer kan hier zijn project ter financiering aanbieden en geïnteresseerde Brusselse investeerders kunnen een project en bedrag kiezen, waarbij de administratieve stappen voor alle partijen uit handen genomen worden door het platform.