Investeren in groene energie

Investeren in groene energie

Door de bewustwording over de kwetsbaarheid van onze planeet en het spaarboekje dat tegenwoordig geen interessant spaarrendement meer oplevert, zijn burgers meer en meer geïnteresseerd in het investeren in groene energie. Investeren in groene energie heeft tot gevolg dat burgers kunnen investeren in lokale en reële economie, in ondernemingen waar de resultaten niet beïnvloedt worden door schommelingen op de beurs (weersomstandigheden zijn eerder van invloed op de resultaten van investeren in groene energie) en dat zij een rendement kunnen vergaren dat beduidend hoger ligt dan het spaartarief bij de bank. Daarnaast kan de burger op zijn of haar manier een steentje bijdragen aan inspanningen ten behoeve van het vertragen en tegengaan van klimaatverandering en het beperken van het uitputten van fossiele brandstoffen via een hernieuwbare energiemethode naar keuze.

Wat houdt investeren in groene energie in?

Investeren in groene energie, ook wel groen beleggen, duurzaam beleggen of beleggen in schone energie genoemd refereert aan de vorm van beleggen gerelateerd aan mens en milieu, waarbij investeren in groene energie met name betrekking heeft op duurzame en hernieuwbare energie. Hernieuwbare en duurzame energie kan betrekking hebben op zonnepaneleninstallaties en windmolenparken, voor velen bekende vormen van hernieuwbare energie. Windmolenparken bestaan er vervolgens in onshore en offshore varianten, laatstgenoemend zijn windmolenparken die zich volledig op zee bevinden. Maar, en wellicht minder bekend maar zeker niet minder relevant, ook op biomassa- en biogasinstallaties waarbij er sprake is van vergisting van mest tot gas. Daarnaast kan het ook betrekking hebben op warmtekrachtkoppeling (vaak afgekort als WKK), waarbij tegelijkertijd warmte en elektriciteit worden geproduceerd met behulp van 1 brandstof (biomassa/biogas als hernieuwbare brandstof of stookolie/aardgas als fossiele brandstof).Ook kan het betrekking hebben op installaties waar hydro-elektriciteit wordt opgewerkt, ook wel waterstof energie genoemd.

De burger kan kiezen voor het investeren in groene energie via fondsen aangeboden door de bank, hij/zij kan ook deelnemen aan een coöperatieve waarbij er aandelen worden genomen in bedrijf dat de betreffende hernieuwbare energievorm. Een vorm van investeren in groene energie die alsmaar meer terrein wint is crowdlending, waarbij investeerders via een participatieve lening geld uitlenen aan een bedrijf dat hernieuwbare energie produceert. Deze lening wordt vervolgens terugbetaald volgens vooraf vastgestelde termijnen en gedurende een vooraf vastgestelde duur tegen een voor de investeerder zeer aantrekkelijk rentetarief. Ecco Nova is een platform dat zich specifiek richt op projecten in de energiestransitie en biedt als zodanig projecten  waarbij investeren in groene energie bij het merendeel van de campagnes mogelijk is. Als men wil investeren in groene energie, hoeft men dus niet per definitie zelf de projecten te zoeken. Openstaande campagnes zijn te vinden op www.ecconova.com/nl/investeerders. Op deze manier kan de burger en dus potentiële investeerder ook nog kiezen uit vormen van duurzame energie die zijn of haar voorkeur hebben.

Een aspect om in acht te nemen is het bestaan van greenwashing, waarbij men denkt te investeren in groene energie bijvoorbeeld, maar waarbij er in de praktijk nauwelijks sprake is van hernieuwbare energie. Reden te meer om voor een project te kiezen dat tastbaar en lokaal is en waarbij een door de FSMA erkend platform zoals die van Ecco Nova als een gedegen projectanalyse heeft gedaan.