Spaargeld investeren

Spaargeld investeren

Sparen heeft als kenmerk dat het geld niet besteed wordt aan producten of diensten en het groeit wanneer er een bedrag bijkomt. Sparen kan vrijblijvend (door vrijwillig en al dan niet periodiek geld opzij te zetten) of contractueel (bijvoorbeeld via verzekeringen met te betalen premies) Voor het sparen van geld op een bankrekening wordt een rente onvangen. Deze rente is echter in 2020 vrijwel nihil. Het loont de moeite de percentages van verschillende banken met elkaar te vergelijken. Omdat er bijna geen rente meer ontvangen wordt op spaargeld doet dit veel particulieren besluiten er een andere bestemming voor te zoeken, zoals giften aan (klein-)kinderen, schulden aflossen, over de grens sparen of hun spaargeld investeren. Om te kunnen investeren moet er weliswaar eerst een bepaald geldbedrag gespaard zijn.

Spaargeld investeren kan op diverse manieren. Een investering is altijd een activiteit die risico’s met zich meebrengt. Hoewel de investering gedaan wordt met het oog op rendement, is de keerzijde dat afhankelijk van de marktontwikkelingen, het geld gebruikt voor de gekozen investering kan geheel of gedeeltelijk verloren worden. Welke keuzes zijn er om spaargeld te investeren?

Manieren om spaargeld te investeren

Bekende manier om spaargeld te investeren zijn het investeren in fondsen, (beursgenoteerde) ondernemingen, peer-to-peer kredieten, waardeproducten (zoals goud of zilver), cryptovaluta of vastgoed. Tegenwoordig wint het echter ook aan populariteit om spaargeld te investeren in jonge ondernemingen (zoals start-ups, scale-ups en patenten), in duurzame producten, projecten en ondernemingen (zoals lokale producten, biologische producten en duurzame projecten in ontwikkelingslanden) en in hernieuwbare energie. Denk aan windenergie, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, waterkrachtkoppeling en biomassa. Deze energieproductie kan zich in eigen land of in het buitenland bevinden. Bovendien is er soms fiscaal voordeel te behalen bij het beleggen in dit soort projecten.

Omdat het aspect van duurzaamheid tegenwoordig van invloed is op de beslissing om spaargeld te investeren is er alsmaar meer interesse voor het investeren in jonge en/of lokale ondernemingen met een duurzaam doel of in hernieuwbare energie.

Een eigentijdse manier om spaargeld te investeren in deze sectoren is via crowdlending. Crowdlending is een vorm van crowdfunding waarbij gebruik wordt gemaakt van de deeleconomie. Burgers kunnen gezamenlijk investeren in een project of onderneming via een lening. Het geld wordt uitgeleend aan de onderneming voor een bepaalde duur en het kapitaal wordt terugverkregen, met rente, volgens vooraf overeengekomen termijnen. Afhankelijk van de modaliteiten wordt het kapitaal in gedeeltes terugbetaald gedurende de looptijd of aan het einde van de looptijd van de lening in een keer terugbetaald. Bij deze manier van spaargeld investeren is er dus geen sprake van aandeelhouderschap of medezeggenschap in het project of bedrijf. Via het platform Ecco Nova kan men spaargeld investeren in hernieuwbare energieprojecten en vastgoedpromoties met een hoog energiekwaliteitsniveau. Dat maakt de investering duurzaam en lokaal. Dergelijke investeringen voegen toe aan het bewustzijn van de burger aangaande maatschappelijke en milieutechnisch verantwoorde ontwikkelingen.

Door spaargeld te investeren komt het geld in beweging en ten goede van economische ontwikkeling. In deze onzekere tijden van de sanitaire crisis dus een welcome ontwikkeling.