Spaargeld investeren

Spaargeld investeren

Spaargeld investeren in hernieuwbare energie

Spaargeld investeren in hernieuwbare energie is op verschillende manieren mogelijk. De interesse hiervoor neemt jaarlijks toe. Door spaargeld te investeren in groene energie wordt bovendien een bijdrage geleverd aan de klimaatinspanningen die voortvloeien uit het Klimaatverdrag van Parijs en deze vormen een behoorlijke uitdaging. Hernieuwbare energievormen zijn windmolens, offshore en onshore, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, hydroelektriciteit en biomethanisatie. De projecten kunnen zich in binnen- en buitenland bevinden. Men kan investeren op eigen initiatief of via een tussenpersoon of fonds. Het is mogelijk participaties te nemen in een coöperatie (dit komt met name voor bij windparken) of via crowdlending geld uit te lenen aan projecten in hernieuwbare energie

Een duurzame, bewuste en lokale manier om spaargeld te investeren.
 

Zie ook: