Investeren in windenergie

Investeren in windenergie

Een van de meest voorkomende vormen investeringsmogelijkheden van groene energie is het investeren in windenergie.

We kennen windenergie als de elektriciteit die wordt opgewerkt door windmolens (tegenwoordig ook vaak windturbines genoemd). Windenergie bestaat al sinds mensenheugenis. De eerste windmolens werden al een aantal eeuwen geleden gemaakt. Deze molens werden gebruikt om water te verplaatsen voor de irrigatie van het land.

In de loop van de eeuwen kwam het gebruik van windmolens naar Europa. Lokale industrieën, met name in Nederland, investeren in windenergie om schepen te bouwen en land in te polderen. De handel profiteerde grootschalig van de mogelijkheden. Het opwekken van stroom via windturbines vond al veel eerder plaats dan men denkt. Zelfs nog voor de uitvinding van de gloeilamp.

In het begin van de twintigste eeuw werden er met name energiecentrales gebouwd op fossiele brandstoffen omdat grote hoeveelheden energie nodig waren voor de industriële revolutie. In de jaren zeventig werd de energietransitie ingezet en werden er windmolens gebouwd die met de tijd alsmaar groter zijn geworden. De energieprestaties zijn daarmee ook steeds groter geworden. Deze hogere energieproductie is tegenwoordig ook nodig.  Een windmolen kan daarbij aanzienlijk meer energieproductie leveren dan bijvoorbeeld een zonnepaneleninstallatie. Met name de hoogte van de windmolen is van invloed. Zijn de rotorbladen twee keer zo lang als een kleinere variant dan levert de windmolen gemiddeld vier keer zoveel op. Dit komt omdat op grote hoogte de wind niet onderbroken wordt door andere landschapselementen (bomen, gebouwen) en het waait er gemiddeld harder en gelijkmatiger.

Omdat er ook nadelen kleven aan de hoogte van een windmolen is dit van invloed op investeren in windenergie. Gelukkig zijn veel bezwaren inmiddels te weerleggen en wint investeren in windenergie alsmaar terrein bij de particuliere belegger. Windenergie is immers schoon en de bron is onuitputtelijk. Er komt wel CO2 vrij bij de totstandkoming van de molen maar tijdens de levensduur van een windmolen, zo’n 20 jaar, produceert deze tot 80 keer zoveel energie dan er nodig is voor de bouw.

Er zijn verschillende manieren om te investeren in windenergie:

Investeren in onshore of offshore windmolenparken, in binnen- of buitenland, aandelen nemen via een coöperatieve of via crowdlending geld uitlenen aan een windenergie project en het kapitaal met rente terugkrijgen over een vooraf bepaalde termijn. Investeren in windenergie via deze laatste optie kan via het crowdlendingplatform van Ecco Nova. Ecco Nova is een platform dat de energietransitie wenst te faciliteren aan de hand van de deeleconomie. Hiervoor worden hernieuwbare energieprojecten aangeboden op het platform en kunnen burgers (en ook bedrijven) investeren in windenergie in de vorm van een lening. Daarmee kan de burger een zinvolle betekenis geven aan zijn spaargeld, profiteren van een aantrekkelijk rendement en een bijdrage leveren aan de energietransitie.

De langetermijnstrategie van België omvat immers het reduceren van de uitstoot van broeikassen op Belgisch grondgebied met ten minste 80-95% tegen 2050 ten opzichte van het jaar 1990. Na zo’n 10 jaar sins de komst van windmolenparken op zee, behoort België tot de vijf grootste producenten ter wereld.