Investeren in windenergie

Investeren in windenergie

Op welke manieren kun je investeren in windenergie

Investeren in windenergie kan op verschillende manieren. Er zijn windmolenparken in binnen- en buitenland, op land (onshore) en ter zee (offshore). Daarnaast kan de particulier kiezen om te investeren in windenergie door het nemen van aandelen via een coöperatie of door via crowdlending geld uit te lenen aan windenergieprojecten. Voor beide vormen zijn er specifieke kenmerken zoals minimum en maximum inlage, inspraak of geen inspraak. Bij crowdlending is er geen sprake van inspraak, het gaat immers om een lening. Deze laatste manier van investeren in windenergie kan via een erkend crowdlendingplatform zoals Ecco Nova. De projecten worden op dit platform voorgesteld vergezeld van duidelijke projectinformatie, een informatienota en een risico-evaluatie.

Investeren in windenergie wint aan populariteit omdat de investering lokaal, duurzaam en niet beursgenoteerd is. Wind is een onuitputtelijke energiebron. Bovendien vermeerderen de windmolenparken fors vanwege de klimaatprestaties opgelegd in het klimaatverdrag van Parijs. En niet in het minst is investeren in windenergie interessant omdat de rendementen om naar uit te kijken beduidend hoger liggen dan de rente die het spaarboekje tegenwoordig oplevert.
 

Zie ook: