Projectfinanciering

Projectfinanciering

Een omschrijving van projectfinanciering

Met een goed idee alleen, komt een project niet van de grond. Er is altijd enige vorm van kapitaal nodig en wanneer dit nodig is voor een afgekaderde activiteit dan spreken we van projectfinanciering. Het omvat het hele proces van het bepalen hoe, hoeveel en welke financiële middelen in te zetten om een project te realiseren en eventueel exploiteren. De financiering wordt vaak bepaald door de te verwachten opbrengsten uit het project en de zekerheid daarvan, om vervolgens de schuldeisers hiermee terug te kunnen betalen. Projectfinanciering is ontstaan in de jaren tachtig, onder andere in die (olie)industrie. Zolang het project niet exploiteerbaar is, zijn er nog geen inkomsten en alleen kosten. Op basis van de te verwachten inkomsten, kon de benodigde projectfinanciering worden vastgesteld.

Tegenwoordig spreken we ook van projectfinanciering in allerlei sectoren waarbij er financiering gezocht wordt voor een onderneming met begin- en eindmoment en een planning. Bijvoorbeeld woningbouwprojecten, waarbij er financiering gezocht wordt voor de realisatie van het project, waarna het verkocht wordt en met de opbrengsten het krediet wordt terugbetaald. Of bijvoorbeeld hernieuwbare energieprojecten, waarbij het project bestaat uit het realiseren van een zonnepanelen- of windpark, waarna de financiering wordt terugbetaald met de opbrengst van de elektriciteitsproductie. Er kan sprake zijn van een project als opzichzelf staande activiteit, een project als onderdeel van bedrijfsontwikkeling of een project uitgevoerd vanuit een daarvoor special opgericht special purpose vehicle (SPV).

Een deel van de projectfinanciering heeft vaak de vorm van een lening bij de bank. Toch winnen andere, soms innovatieve vormen van projectfinanciering terrein.

Een ondernemer kan Friends, Family & Fools aanspreken voor zijn projectfinanciering. Daarop wordt een beroep gedaan op mensen die het beste met je voor hebben. Er bestaan ook kapitaalverschaffers, die goed onderzoek zullen doen naar de slagingskans en het potentiële rendement van het project.

Een startende ondernemer kan voor zijn project mogelijk subsidies aanvragen, belastingkorting of een microkrediet krijgen. Een ondernemer met een kleine of middelgrote onderneming kan ook gebruik maken van een van de drie Belgische regionale leningstructuren. In dat geval doet hij voor zijn projectfinanciering een beroep op de Belgische burger. Deze laatste kan investeren in de vorm van een lening en krijgt dus geen eigendom in het het project. Een manier om deze investeerders bij elkaar te zoeken voor een project is via crowdlending.

Crowdfunding en crowdlending kunnen ook aangewend voor projectfinanciering. Bij crowdfunding wordt een beroep gedaan op het grote publiek om samen voor de benodigde financiële middelen te zorgen. Er bestaan verschillende vormen van. Een vorm waarbij de investeerder een belangenloze gift doet, een vorm waarbij de investeerder in ruil voor zijn investering een product of dienst krijgt, een vorm waarbij de investeerder aandelen krijgt voor zijn investering en crowdlending, waarbij geïnvesteerd wordt in de vorm van een lening die terugbetaald wordt met rente.

Obligatie-uitgifte is een vorm van projectfinanciering waarbij de investeerders gedurende een lange looptijd bescheiden rendement ontvangen of ze ontvangen het rendement integraal aan het einde van de looptijd.