Projectfinanciering

Projectfinanciering

Projectfinanciering via crowdlending

Een manier om projectfinanciering te verkrijgen is via crowdlending. Crowdlending is een vorm van crowdfunding waarbij een beroep wordt gedaan op het grote publiek om via de deeleconomie te zorgen voor de middelen die de projectontwikkelaar nodig heeft. Projectfinanciering via crowdlending leidt tot een lening door een groep investeerders samen. De leningen worden met rente terugbetaald aan de investeerders door de projectontwikkelaar. Omdat het om leningen gaat, leiden de investeringen niet to inspraak en is er geen verwatering van kapitaal. Daarnaast zijn de leningen achtergesteld, zogeheten junior debt, hetgeen betekent dat de ondernemer in geval van liquiditeitsproblemen eerst zijn preferente schuldeisers gaat terugbetalen.

Een bijkomend aspect van crowdlending is dat het publiek positief betrokken raakt bij het project. Het project kan bovendien genieten van extra marketing- en publiciteitseffect. Een platform voor crowdlending is Ecco Nova, actief in heel België en Nederland. Ecco Nova richt zich met name op de projectfinanciering van duurzame projecten, bijvoorbeeld in hernieuwbare energie of vastgoedprojecten met een hoog energiekwaliteitsniveau.
 

Zie ook: