Winwinlening

Winwinlening

De Winwinlening, wat is het en voor wie is het?

De Vlaamse overheid heeft de Winwinlening in het leven geroepen om Vlaamse particuliere investeerders aan te moedigen te investeren in lokale, kleine en middelgrote en zo mogelijk duurzame ondernemingen. De regeling is fiscaal aantrekkelijk voor zowel de particuliere Vlaming als de KMO. Vrienden, familie, kennissen en andere geïnteresseerden kunnen met de Winwinlening zinvolle betekenis geven aan een deel van hun spaargeld en ondernemingen kunnen gemakkelijker kapitaal aantrekken uit hun omgeving. De regeling bestaat in Vlaanderen al enige jaren. Inmiddels heeft de Vlaamse overheid een uitbreiding van de Winwinlening aangekondigd, als maatregel naar aanleiding van de Coronacrisis. Hiermee is de Winwinlening nog aantrekkelijker geworden. Leest u hier hoe het werkt:

Wat is een Winwinlening?

De Winwinlening werkt als een reguliere lening. Alleen is de kredietgever in dit geval geen bank maar een particulier, een fiscale inwoner van Vlaanderen. De kredietgever mag maximaal 50.000 euro uitlenen en de kredietnemer mag maximaal 200.000 euro lenen. Het gaat om een achtergestelde lening. Dit betekent dat u bij een eventueel faillissement pas zult worden terugbetaald als de andere, preferente schuldeisers zijn terugbetaald. De Winwinlening voorziet echter in een overheidsgarantie waarmee u 30% van het niet-teruggekregen bedrag alsnog kunt recupereren, dit laatste neemt de vorm aan van een belastingvermindering. PMV/z is belast met de het management, de uitvoering, verwerking en administratie van de Winwinlening. PMV/z is een ondersteuningsmechanisme met ruime ervaring voor zelfstandige ondernemers, gespecialiseerd in (co-)financieringen, leningen en waarborgen voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Wie kan gebruik maken van de Winwinlening?

De Winwinlening is er enerzijds voor de Vlaamse kleine en middelgrote onderneming. Er is geen beperking qua economische activiteit, ook ondernemingen die handelen binnen de sociale economie komen in aanmerking. Ook een zelfstandige in bijberoep kan genieten van de Winwinlening, zolang deze over een ondernemingsnummer beschikt. KMO’s gevestigd in Brussel en Wallonië kunnen geen gebruik maken van de Winwinlening. In deze regio’s zijn andere maatregelen voorzien.

De ondernemer en dus kredietnemer moet de geleende gelden in zijn geheel aanwenden voor haar bedrijfsactiviteiten, zij het voor projecten of voor bedrijfsontwikkeling.

De Winwinlening mag gegeven worden door een particulier woonachtig in het Vlaams Gewest of een fiscale woonplaats in het Vlaams Gewest heeft. De kredietgever mag echter niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zijn van de kredietnemer. Daarnaast mag de kredietgever geen zaakvoerder, bestuurder, aandeelhouder of werknemer zijn van de partij die de lening ontvangt.

Wat zijn de modaliteiten van de Winwinlening?

De burger, oftwel de kredietgever, kan tot 50.000 euro uitlenen via een Winwinlening, een KMO, oftewel de kredietnemer, mag tot 200.000 euro lenen. De lening heeft een looptijd van 8 jaar. De kredietnemer mag de lening aangaan tegen een maximaal rentetarief van 1,75%. Over de rente is roerende voorheffing verschuldigd. De kredietgever geniet op zijn beurt van een belastingkrediet van 2,5% en een overheidsgarantie van 40%. Er kan een mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling worden opgenomen in de akte. De kapitaalaflossingen kunnen maandeijks, driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks of eenmalig aan het einde van de looptijd plaatsvinden.