Winwinlening

Winwinlening

De voordelen van Winwinlening voor kredietgever en kredietnemer

De voordelen van Winwinlening voor de kredietgever

De Vlaamse burger kan betekenis geven aan zijn spaargeld door een deel ervan te investeren in een lokale onderneming. Deze investering vindt plaats in de vorm van een (achtergestelde) lening tegen een rentetarief van maximaal 1,75%. Er is een roerende voorheffing van toepassing op de te verkrijgen rente. In ruil voor zijn/haar investering via Winwinlening geniet de investeerder van een jaarlijks belastingkrediet van 2,5%. Wanneer de startdatum van de Winwinlening niet 1 januari van het jaar is, dan heeft men voor het eerste jaar recht op de helft van het belastingvoordeel op het openstaande kapitaal. Daarnaast kan de kredietgever een beroep doen op het eenmalige belastingkrediet van 30% (en mogelijk 40% voor de tijdelijke uitbreiding), wanneer de kredietnemer tijdens of binnen maximaal zes maanden na de looptijd van de Winwinlening failliet zou gaan of in onvermogen verkeert de lening met rente of een gedeelte daarvan terug te betalen.

De voordelen van Winwinlening voor de kredietnemer

De winwinlening stelt de ondernemer in staat snel te beschikken over kapitaal ten bedrage van 200.000 euro (en 300.000 euro na tijdelijke uitbreiding) tegen een aantrekkelijk rentetarief van maximaal 1,75% en in de vorm van achtergestelde lening(en). Bovendien dragen de bewuste investeerders zijn/haar onderneming of project vaak een warm hart toe.

Zie ook: