Winwinlening

Winwinlening

Procedure Winwinlening

Via het aanvraagformulier Winwinlening, op de website van PMV/z, kan de kredietgever zijn aanvraag voor de Winwinlening indienen. Hij of zij kan hier ook eerst een simulatie doen om zodoende de verschillende aflossingsmogelijkheden (degressief, constant of eenmalig) te bekijken. De Winwinlening is echter een overeenkomst tussen kredietgever en kredietnemer en beide partijen dienen daarvoor overeenstemming te bereiken over de modaliteiten. De overeenkomst resulteert in een akte, een aflossingstabel en een registratiebrief. Het proces vergt dus enige administratieve handelingen. Deze documenten dient de investeerder ook altijd ter beschikking te houden van de jaarlijkse belastingaangifte.

Winwinlening via een crowdlendingplatform

In geval een ondernemer voor zijn project of bedrijfsontwikkeling investeerders zoekt via Winwinlening dan kan een crowdlendingplatform zoals Ecco Nova de partijen met elkaar in contact brengen. In dit geval wordt het project via een projectcampagne aangeboden op het crowdlendingplatform waarbij er reeds een project- en bedrijfsanalyse is gedaan van de betreffende onderneming.  Geïnteresseerde ondernemers, woonachtig in Vlaanderen, kunnen via een Winwinlening een investering doen in het bewuste project, in de vorm van een achtergestelde lening. Het crowdlendingplatform neemt het leeuwendeel van de administratieve stappen voor haar rekening hetgeen het aangaan van een Winwinlening voor zowel kredietgever als kredietnemer vergemakkelijkt.
 

Zie ook: