Investeren in windenergie

Investeren in windenergie

Onshore en offshore parken om te investeren in windenergie

Een windmolenpark, in het Engels ook wel windfarm genoemd, is een verzameling van meer dan drie windturbines bedoeld om windenergie op te wekken. Het windpark kan zich op land (onshore) of of zee (offshore) bevinden. Windmolens zijn opvallende landschapselementen. Immers, hoe hoger de windmolen, hoe groter de energieopbrengst, maar dus ook de zichtbaarheid in het blikveld. Omdat investeren in windenergie een alsmaar groter belang krijgt voor klimaatinspanningen, moet er aandacht worden besteed aan de inpassing van de windmolens in het landschap om overlast in de vorm van horizonvervuiling en geluidsoverlast te voorkomen maar ook om lokale fauna te beschermen. Rondom windturbines is er meer vogelsterfte omdat de vogels tegen de rotorbladen vliegen.

Om horizonvervuiling tegen te gaan worden windturbines in bepaalde patronen geplaatst en wordt de rotatiesnelheid aangepast. Ook worden de turbines in zee geplaatst in offshore windmolenparken. Windmolenparken op zee hebben een hogere en meer stabiele opbrengst en zijn landschappelijk minder opvallend. De particulier die wil investeren in windenergie kan dus kiezen uit een onshore of offshore windmolenpark. Daarnaast kan de investeerder participeren door lid te worden van een coöperatieve of door via crowdlending geld uit te lenen aan projectontwikkelaars in windenergie. De lening wordt dan terugbetaald met rent volgens vooraf vastgestelde termijnen.
 

Zie ook: