Investeren in windenergie

Investeren in windenergie

Investeren in windenergie ter ondersteuning van klimaatinspanningen

Het klimaatverdrag van Parijs (2015) omvat inspanningen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het verdrag is inmiddels ondertekend door 195 landen en de afspraken zijn bindend. De maximale bovengrens van 2 graden opwarming ten opzichte van het pre-industriële tijdperk werd vastgelegd en daarnaast moeten de deelnemende partijen inspanningen leveren om een eind te maken aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit is een belangrijke oorzaak van de overmatige CO2 uitstoot. Hieruit voortvloeiend heeft België een langetermijnstrategie opgesteld die in februari 2020 werd afgerond. Hierin staat de transitie van België beschreven naar een koolfstofneutrale maatschappij in 2050. Het maakt investeren in windenergie extra belangrijk.

Om CO2 te verminderen kunnen particulieren aandacht besteden aan hun persoonlijk energieverbruik, voedselconsumptie en autogebruik. Ze kunnen daarnaast hun CO2 voetafdruk compenseren via instanties die hun CO2 uitstoot berekenen en deze vervolgens namens hen compenseren door in projecten te investeren die het klimaat goed doen, zoals het planten van bomen. Consumenten kunnen daarnaast proberen bedrijfsactiviteiten te beïnvloeden door schadelijke producten en werkwijzen te boycotten. Daarnaast kan de particulier ook investeren in hernieuwbare energie, zoals investeren in windenergie, zonne-energie, biomassa en waterkracht.
 

Zie ook: