Spaargeld investeren

U bentInvesteerder

ONTDEK ONZE PROJECTEN
Spaargeld investeren

U bentProjectontwikkelaar

STEL UW PROJECT VOOR
Spaargeld investeren

Spaargeld investeren via crowdlending

Crowdlending biedt een mogelijkheid om spaargeld te investeren. Crowdlending is een van vorm van crowdfunding, waarbij gebruikt gemaakt wordt van de deeleconomie om te investeren in producten, projecten en bedrijven. Er bestaan vier verschillende vormen. De engelse termen zijn don based, reward based, equity based en lending based crowdfunding. In het eerste geval, bij don based crowdlending, is er sprake van een gift. De overage drie vormen van crowdfunding zijn geschikt om spaargeld te investeren. Er is immers sprake van een tegenprestatie.

Door spaargeld te investeren aan de hand van crowdlending, wordt de investeerder kredietgever. De investering vindt plaats aan de hand van een lening die met rente wordt terugbetaald door de kredietnemer. Een lening via crowdlending heeft een achtergestelde rang ten opzichte van preferente schuldvorderaars (zoals de bank). Dit betekent dat deze preferente schuldeisers eerst worden terugbetaald in geval van financieel onvermogen van de ondernemer. Omdat het risico hoger, is het rentepercentage dit ook. Investeren omvat altijd het risico van geheel of gedeeltelijk verlies van de inzet.

Door de FSMA erkende platformen zoals Ecco Nova doen gedegen project- en risicoanalyses van de aan te bieden projecten om burgers op die manier goed onderzochte mogelijkheden te bieden hun spaargeld te investeren.
 

Zie ook: