EN PLEIN VENT

Project van En Plein Vent SRL/BV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
EN PLEIN VENT

OPMERKING OVER ECCO NOVA FINANCE

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

EN PLEIN VENT is een familiebedrijf dat zich toelegt op de ontwikkeling en exploitatie van een windproject in Picardisch Wallonië.

Het bedrijf wordt beheerd door en is grotendeels eigendom van de familie de Dorlodot, meer bepaald door Chantal Bonaert (manager van het bedrijf) en Hubert de Dorlodot (verantwoordelijk voor het windproject waarop dit aanbod betrekking heeft).

Onlangs toegetreden tot het bedrijf is WAPINVEST, een investeringsfonds dat bedrijven in Picardisch Wallonië ondersteunt.

Hubert de Dorlodot, afgestudeerd in economie aan de UCL, is sinds 2007 actief in windenergie. Omdat hij burgerparticipatie bij windenergie wilde betrekken, richtte hij het bedrijf Citiwatt op, dat verenigingen van burgers adviseert die windenergieprojecten willen opzetten in de vorm van coöperaties, door ze concrete projecten voor te leggen; het idee is om de windproductie op te vangen ten gunste van lokale spelers en lokale economie. Hubert de Dorlodot heeft deelgenomen aan de ontwikkeling van verschillende windmolenparken in Wallonië.

PRESENTATIE VAN HET PROJECT

Dit project voorziet in de bouw/exploitatie van een NORDEX N117 windturbine met een vermogen van 3,6 MW op het grondgebied van de gemeente Doornik, ter hoogte van het knooppunt van de autosnelweg E42, nabij Gaurain-Ramecroix en aan de rand van de gemeente Antoing.

Dit project maakt deel uit van een park van 4 windturbines. EN PLEIN VENT werkt voor dit windpark namelijk samen met het bedrijf VENTIS en e-NosVents (gezamenlijke dochteronderneming van Luminus & Elsa, energiedochter van de Ideta Territorial Development Agency).

Dit project past in het "Picardisch Wallonië grondgebied project 2025" kader, waarvan een van de doelstellingen is om van Picardisch Wallonië een regio van uitmuntendheid op milieugebied te maken. Het maakt deel uit van het huidige beleid van het Waalse gewest dat tot doel heeft de windontwikkelingen langs snelweginfrastructuur en in gebieden met economische activiteit te stimuleren.

In totaal moet dit park van 4 windturbines de jaarlijkse productie van ongeveer 26.000 MWh mogelijk maken, ofwel het equivalentverbruik van ongeveer 12.000 huishoudens!

HISTORIEK EN PLANNING

 • November 2013 : Oprichting van EN PLEIN VENT ;
 • Januari 2020 : Verkrijging door de NV e-NosVents van de gecombineerde vergunning voor de bouw en exploitatie van 4 windturbines met een nominaal maximaal vermogen van 3,4 MW ;
 • Juli 2021 : Ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met NV e-NosVents, NV VENTIS met betrekking tot de co-ontwikkeling van dit windproject. Door deze overeenkomst krijgt EN PLEIN VENT het recht om een ​​windturbine te exploiteren onder de bouwvergunning die in januari 2020 is verleend;
 • Februari 2022 : Wijziging van de vergunning om zodoende windturbines met een vermogen 3,6 MW in plaats van 3,4 MW te kunnen installeren;
 • Mei 2022 : Afronding financiering voor het project met de financiële partners: ING EQUIPEMENT LEASE BELGIUM, WAPINVEST en ECCO NOVA ;
 • Juni 2022 : Crowdlending campagne op ECCO NOVA;
 • Juli 2022 : Totstandkoming van de Turbine Supply Agreement en van het onderhouds- en beschikbaarheidsgarantiecontract met NORDEX;
 • September 2022 : Start van de werken;
 • Oktober 2023 : Verwachte inbedrijfstelling van de windmolen

BEGROTING EN FINANCIERING

Dit project omvat de bouw van 1 Nordex N117 turbine met een vermogen van 3,6 MW evenals de nodige funderingen, transport, toegangswegen, montage, netwerkaansluitingen, transformatoren, bekabeling, engineering, consultancy, financiële kosten voor de eerste 2 jaar van de project en alle bijkomende kosten die nodig zijn voor de bouw en exploitatie van een dergelijke voorziening.

De totale begroting voor dit project wordt geraamd op € 5.442.600 en zal als volgt worden gefinancierd:

 • Geplaatst kapitaal : € 18.600 
 • Lening van de VZW AIR TO JOULES (ATJ), vennootschap bestuurd door Hubert de Dorlodot en deelnemend in het vermogen van EN PLEIN VENT : € 630.000 ;
 • Leningen van de familie Dorlodot : € 20.000 ;
 • Lening WAPINVEST : € 225.000  ;
 • Crowdlending Ecco Nova : € 450.000 ;
 • Leasing ING : € 4.099.000 .

DEELNEMENDE PARTIJEN

 • VENTIS & e-NosVents : Mede-ontwikkelaars van dit windmolenproject;
 • WAPINVEST : Regionaal investeringsfonds met als missie het begeleiden en financieren van kmo’s in Picardisch Wallonië, en dat voor 25% deelneemt in het kapitaal van EN PLEIN VENT ;
 • NORDEX : Windturbine fabrikant en operator voor het onderhoud van de turbine;
 • ORES : Beheerder van het elektriciteitsdistributienet ;
 • ING Equipment Lease Belgium : Gedeelte senior financiering ;
 • WTCE Services : Gedelegeerd opdrachtgever in het kader van de bouw van dit windmolenproject.

PROJECTINDICATOREN

De projectindicatoren zijn hieronder weergegeven:

Tabel 1 : projectindicatoren EN PLEIN VENT

Machine

Nordex N117

Vermogen

3,6 MW

CAPEX

€ 5.442.600

Prognose inbedrijfstelling 

Laatste trimester 2023

Netto elektriciteitsproductie P50, geëvalueerd in een onafhankelijk windonderzoek*

7.337 MWh/jaar

Netto elektriciteitsproductie P90, geëvalueerd in een onafhankelijk windonderzoek*

6.044 MWh/jaar

Prognose gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten 

€ 152.385 

Verkoopprijsaanname opgenomen in het financieel plan

Verkoopprijs elektriciteit eerste 3 jaar : € 60  / MWh

Verkoopprijs elektriciteit vanaf het 4e jaar: € 50 / MWh

Verkoopprijs GroeneStroomCertificaten :  € 65 / MWh (bodemprijs)

*Het windonderzoek was gebaseerd op een Vestas V117, met vergelijkbare kenmerken (zelfde vermogen en dezelfde rotordiameter).

Deze indicatoren geven de volgende IRR:

Tabel 2 : Analyse IRR

 

P50

P75

P90

IRR

7,7%

5,7%

3,8%

 

DUE DILIGENCE

Als onderdeel van de analyse van dit windproject werden de volgende elementen geanalyseerd door Ecco Nova:

 • De studie van het produceerbare;
 • Een kopie van de onherroeppelijke bouwvergunning (+ overdracht exploitatievergunning van de EN PLEIN VENT windturbine);
 • De samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de medeontwikkeling van dit windproject;
 • Het document met de status van de EPV-aanvraag voor de groenestroomcertificaten (“5. Uitstel wegens gebrek aan groenestroomcertificaten”);
 • Het gedetailleerde financiële plan;
 • De ING Equipment Lease Belgium leasingvoorwaarden;
 • De WAPINVEST investeringskredietovereenkomst op lange termijn;
 • De ATJ leningsovereenkomst;
 • De aandeelhoudersovereenkomst;
 • De optie op een opstalrecht voor het windturbineproject;
 • Kopie van de NORDEX-offerte voor de windturbine + onderhoud (beschikbaarheidsgarantie);
 • Gedelegeerd projectmanagementcontract met WTCE Services;
 • Aanbod van YCON (Technical Agent voor ING Equipment Lease Belgium) voor de on-site controle van het project;
 • De boekhoudkundige situatie jonger dan 90 dagen van EN PLEIN VENT.

RISICO’S

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:

 • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
 • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE

2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

 • Specifieke risico’s verbonden aan EN PLEIN VENT
  • Risico's verbonden aan de bouw van een windpark
  • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs
  • Risico’s met betrekking tot een wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie
  • Risico’s met betrekking tot de windproductie
  • Risico’s verbonden aan betrokken partijen
  • Verzekering en niet-verzekerde risico’s 
  • Risico’s met betrekking tot de schuldenlast van EN PLEIN VENT
 • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument:
  • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
  • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
 • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:
  • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
  • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
  • Elke stijging van de rentevoet tijde ns de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN HET AANBOD 

 • Een windmolenparkproject in het kader van het “Projet de Territoire Wallonie picarde 2025 ” waarvan een van de doelstellingen is om van Picardisch Wallonië een regio van uitmuntendheid op milieugebied te maken. In totaal moet dit project van 4 windturbines de jaarlijkse productie van 26.000 MWh mogelijk maken, ofwel het equivalentverbruik van ongeveer 12.000 huishoudens;
 • Een projectontwikkelaar die sinds 2007 ervaren is in windenergie en die zich in het kader van dit project goed wist te omringen met specialisten;
 • Een achterstelling van de vorderingen van de kredietverstrekkers Wapinvest en ATJ, volgens de voorwaarden bepaald in de intercreditor-overeenkomst.

 

DE AANDACHTSPUNTEN GERELATEERD AAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN HET AANBOD

 • EN PLEIN VENT heeft zich ertoe verbonden, voor het senior financieringsdeel van het project, om:
  • een reserverekening (DSRA) te openen van 160.000 euro tijdens de eerste 2 jaar van de exploitatie. Deze rekening wordt verpand door de senior financiële partner;
  • het kapitaal van de andere schulden niet terug te betalen, zonder akkoord van de partnerbank, indien de DSCR (bankschuld) van minstens 1,15 niet wordt bereikt.
 • EN PLEIN VENT heeft nog niet kunnen profiteren van de openstelling van het recht op de toekenning van groenestroomcertificaten, omdat er momenteel niet genoeg groenestroomcertificaten beschikbaar zijn in de daarvoor bestemde portefeuille. Om bevestiging te krijgen van de opening van het recht op GSC’s (het dossier is in overeenstemming met de vereisten om groenestroomcertificaten toe te kennen), zal EN PLEIN VENT moeten wachten op de opening van de volgende portefeuilles met groenestroomcertificaten, bepaald door de Waalse regering.

MODALITEITEN

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal € 500 en maximaal € 2.500 met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling.

OPTIE TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De Projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen vergezeld van een wederbeleggingsvergoeding gelijk aan zes maanden interest berekend over het terugbetaalde bedrag tegen de interestvoet vastgelegd in dit aanbod (zie voorwaarden in artikel 2.2. van de Informatienota).

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Het contract is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden : 

 • Het bereiken van de succesdrempel van de fondsenwerving, d.w.z. € 425.000,- aan het einde van de inschrijvingsperiode;
 • Ontvangst van de ING EQUIPEMENT LEASE BELGIUM NV leasingovereenkomst;
 • Bewijs van totstandkoming van de Turbine Supply Agreement en van een onderhouds- en beschikbaarheidsgarantie contract van de windturbine bij NORDEX.
 • Bewijs van het akkoord van de distributienetbeheerder voor de aansluiting op het net van de windturbine waarop het project betrekking heeft.
 • Bewijs van de totstandkoming van het opstalrecht ten gunste van ING Equipment Lease Belgium NV op de grond waarop de windturbine zal worden geïnstalleerd, in de vorm van een onderrecht van grond met betrekking tot de sokkel – fundamenten – van de windturbine.
 • Het sluiten van intercreditor overeenkomsten met NV Wapinvest en VZW AIR TO JOULES.

De middelen worden ter beschikking gesteld aan de projectontwikkelaar indien binnen de termijn aan alle opschortende voorwaarden is voldaan, uiterlijk op 31-08-22 om 12.00 uur. Anders worden de reeds gestorte investeringen en administratiekosten op de geblokkeerde rekening op naam van de Projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders.

RANG

Voor de terugbetaling van de vordering die voortvloeit uit deze lening, is overeengekomen om de vorderingen van de kredietverstrekkers Wapinvest en ATJ achter te stellen volgens de modaliteiten bepaald in de intercreditor-overeenkomst.

Ook de terugbetaling van de schuld die voortvloeit uit deze lening heeft voorrang op de terugbetaling van voorschotten op de zichtrekening van de partner of op een andere vorm van aandeelhouderslening. Deze voorschotten en overige schulden kunnen dan ook pas worden afgelost aan partners en aandeelhouders als de gehele lening is afgelost.

VERBINTENISSEN

In het kader van de gesloten leningovereenkomst, heeft EN PLEIN VENT zich ertoe verbonden om:

 • Een « all-risk » verzekeringscontract af te sluiten die minimaal zijn burgerlijke aansprakelijkheid, machinebreuk, productieonderbreking en inkomstenderving dekt.  
 • De prioriteit in volgorde van betalingen te respecteren. 
 • Te voldoen aan de schulddekkingsratios (« DSCR ») conform de bankovereenkomsten van de:
  • Minimale bank DSCR: 1,15x
 • Geen dividenden uit te keren :
  • Gedurende de 2 jaar kapitaalfranchise als ook voor het boekjaar dat volgt op de ingebruikname van de machine ;
  • In geval van wanbetaling;
  • In geval van een DSCR alle schulden lager dan 1,1x.

De bedrijfskosten en management fees te beperken (Opex) tot de kosten opgenomen in het business plan.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -1209.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto interestbedragen.
 • De foto's, gebruikt voor deze campagne, dienen ter illustratie.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map