AF IMMO

Project van AF IMMO SRL/BV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
AF IMMO
AF IMMO
AF IMMO
AF IMMO

AANBOD MET ZEKERHEDEN

AANBOD VAN EEN LENING MET ZEKERHEDEN

Deze lening kent een reële zekerheid. Als onderdeel van dit aanbod wordt een hypothecaire inschrijving in eerste rang verkregen op een eigendom van de aandeelhouder van de projectontwikkelaar.

Dit is een van de redenen waarom het risico wordt beoordeeld op 2/5. Raadpleeg de paragraaf FINANCIERINGSAANBOD EN ZEKERHEDEN als ook de Informatienota voor meer details.

Kredietnemer

DE PROJECTONTWIKKELAAR

AF Immo is een Luiks vastgoed ontwikkelingsbedrijf, opgericht in 2019 door de heer Akan en gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe residentiële projecten. Aan het hoofd van het bedrijf vinden we de heer Akan, een geboren ondernemer.

MANAGEMENT


Ferit Akan

 • 42-jarige ondernemer in de bouw- & vastgoedontwikkeling
 • Gespecialiseerd in de ontwikkeling van nieuwe residenties
 • Oprichter van AF Immo in 2019
 • Zelfstandig in de bouw sinds 2005

REFERENTIES

Hoewel AF Immo een jonge vastgoedontwikkelaar is, kunnen we al spreken van een succesvol eerste project in Saint-Nicolas (Residentie Dylan, Bordelaisstraat 215). Dit project bestaat uit de bouw van een residentie met 15 appartementen. Alle appartementen zijn verkocht.

ORGANIGRAM

De heer Ferit Akan is de hoofdaandeelhouder van de groep die bestaat uit 3 ondernemingen. Deze zijn allemaal gespecialiseerd in vastgoed met elk zijn afzonderlijke rol.

 • AF IMMO BV voert het beheer over vastgoedontwikkelingsprojecten, inclusief de financiering van de projecten en de uitwerking van de investeringsstrategie.
 • AF LOCATION BV is de eigenaar van het bouwmaterieel (kranen, bouwmachines, etc.) en heeft een 100% deelname in AF CONSTRUCTION.
 • AF CONSTRUCTION BV is het bouwbedrijf (voor derden en voor rekening van AF IMMO) dat projecten uitvoert gaande van ruwbouw tot afwerking. 
Project

PRESENTATIE VAN HET PROJECT

In het verlengde van het succesvolle project in Sint-Niklaas, zet AF Immo haar ontwikkeling voort en doet zij beroep op de Ecco-investeerders om de bouw van twee appartementencomplexen, residentie Tessa en residentie Giulia, gedeeltelijk te financieren:

Project

Residentie Tessa

Residentie Giulia

Aantal eenheden

20 appartementen, 2 commerciële ruimtes en een villa

33 appartementen verdeeld over twee blokken

Adres

Rue de l'agriculture en Rue Crèvecoeur, 4040 Herstal

Rue du Sergent Merx, 4040 Herstal

Provincie

Luik

Luik

Kwaliteit van de locatie

Goed

Goed

Gemiddelde bewoonbare oppervlakte

109 m²

84 m²

Voorverkooppercentage

25%

30%

Gebruik van materialen op biologische basis

Ja

Ja

Stedenbouwkundige vergunning vrij van alle beroep

Ja

Ja

Sociale huisvestingsmaatschappij (A.I.S.)

2 appartementen overgedragen aan het A.I.S. van de Basse Meuse

3 appartementen overgedragen aan A.I.S. van de Basse meuse (Februari 2024)

Status van het project

Start van de werken 09/2023

Finalisatie van de aankoop van het vastgoed

RESIDENTIE TESSA 

RESIDENTIE GIULIA 

LIGGING

RESIDENTIE TESSA 

De residentie Tessa is gelegen in Rue Bure Crèvecoeur in 4040 Herstal, in een residentiële en winkelrijke buurt. Om het gebruik van zachte mobiliteit aan te moedigen, omvat het project 40 fietsparkeerplaatsen. 

 • Openbaar vervoer: het station van Herstal ligt op 1,2 kilometer, een bushalte op 250 meter te Rue Émile Muraille. 
 • Winkels: Supermarkt Carrefour op 50 meter (aangrenzend perceel). 

RESIDENTIE GIULIA 

De residentie Giulia is gelegen in Rue du Sergent Merx in 4040 Herstal (“Les Monts”), in een rustige woonwijk. De twee gebouwen (blokken A en B) van de residentie Giulia sluiten goed aan bij hun onmiddellijke omgeving en maken deel uit van een aanpak die bevorderlijk is voor de ruimtelijke ontwikkeling, met een verzorgde architectuur van hoge kwaliteit. 

 • Openbaar vervoer: het station van Herstal ligt op 2 kilometer, een bushalte op 150 meter te Rue du Trois Juin. 
 • Winkels: Supermarkt Spar op 135 meter. 

PriceHubble, een analyse-instrument voor vastgoedprojecten, vat de locatie-indicatoren voor de twee projecten als volgt samen: 

 

Residentie Tessa

Residentie Giulia

Winkels

Goed

Goed

Onderwijs

Goed

Zeer goed

Horeca

Gemiddeld

Gemiddeld

Gezondheid

Zeer goed

Goed

Vrije tijd

Correct

Gemiddeld

PARTIJEN DIE BETROKKEN ZIJN

De onderstaande tabel toont de belangrijkste partners van AF Immo voor de twee projecten die momenteel in ontwikkeling zijn:

 

Residentie Tessa

Residentie Giulia

Architect

A-Trio

Alinéa Architectes

Keuze van biobased materialen en implementatiebewaking

Natura Mater

Natura Mater

Algemeen bouwbedrijf

AF Construction

AF Construction

Bank

Belfius

Triodos*

Makelaar

New House

New House

Sociale huisvestingsmaatschappij (A.I.S.)

Sociale huisvestingsmaatschappij van de Basse Meuse

Sociale huisvestingsmaatschappij van de Basse Meuse

*Het verkrijgen van een kredietovereenkomst wordt afgerond. 

PLANNING

RESIDENTIE TESSA 

 • 07/2022: Aankoop van de gronden voor het project Tessa (Rue de l'Agriculture en Rue Bure Crevecoeur) met een totale oppervlakte van 3.450 m².
 • 06/2023: Vergunning voor stedenbouw verleend door de stad Herstal. Begin van de commercialisering.
 • 08/2023: Verkrijgen van de lening voor de constructiefase en start van de financieringscampagne op Ecco Nova.
 • 09/2023: Start van de bouwwerken.
 • 10/2025: Einde van de bouwwerken en de eerste opleveringen.
 • 10/2026: Terugbetaling van de lening toegekend door Ecco Nova Finance na volledige terugbetaling van de bankleningen.

RESIDENTIE GIULIA 

 • 05/2023: Ondertekening van de compromis voor de verkoop van het terrein (genaamd "Les Monts") met een totale oppervlakte van 5.612 m², inclusief de op 22 februari 2021 door de stad Herstal verleende bouwvergunning. Begin van de commercialisering.
 • 08/2023: Start van de financieringscampagne op Ecco Nova.
 • 09/2023: Ondertekening van de authentieke akte van aankoop van het terrein voor het project Giulia.
 • 10/2023: Verkrijging van de bouwkredietovereenkomst door de bank Triodos.
 • 03/2024: Start van de bouwwerken.
 • 03/2026: Einde van de bouwwerken en de eerste opleveringen.
 • 10/2026: Terugbetaling van de lening toegekend door Ecco Nova Finance na volledige terugbetaling van de banklening.
Ecco Score

DUURZAAMHEID

ECCO SCORE VAN ECCO NOVA

Als crowdlendingplatform dat gespecialiseerd is in de financiering van zinvolle projecten, zijn we ons bewust van de milieu-impact van de vastgoedprojecten die we financieren. Daarom zijn we verheugd om onze "Ecco Score" vastgoed te presenteren.
 
Door onze "Ecco Score" te gebruiken, kunt u eenvoudig de meest duurzame vastgoedprojecten op ons platform identificeren. Wij zijn van mening dat dit potentiële investeerders zal helpen weloverwogen en verantwoorde investeringsbeslissingen te nemen.

Crowdlending rijmt met transparantie en vertrouwen, daarom hebben we ons ethisch handvest online geplaatst, dat u hier kunt ontdekken.

Hieronder presenteren wij de ECCO SCORE van het project AF IMMO :

Voor meer informatie over de berekening van de ECCO SCORE van het project nodigen wij u uit de bijlage bij de informatienota te downloaden door hier te klikken.

Cijfers

BEGROTING & FINANCIERING

De twee projecten vertegenwoordigen een totale investering van 9.287.808  €, waarvan het budget per kostencategorie hieronder wordt gepresenteerd:

 

Residentie Tessa

Residentie Giulia

Totaal

Kosten voor de aankoop van het terrein (inclusief kosten)

586.000 €

755.000 €

1.341.000 €

Bouwkosten

2.496.600 €

3.480.000 €

5.976.600 €

Diverse honoraria (architect, ontwikkeling, commercialisatie, enz.)

272.558 €

452.400 €

724.958 €

Financiële kosten*

393.217 €

677.032 €

1.070.250 €

Terugbetaling van de investeringslening van het magazijn (Zekerheid Rang 1)

   

175.000 €

TOTAAL

3.748.375 €

5.364.433 €

9.287.808 €

*De financiële kosten van de 3 jaren van dit aanbod en de commissie die Ecco Nova ontvangt.

De projecten zullen op de volgende wijze gefinancierd worden:

 

Residentie Tessa

Residentie Giulia

Totaal

Eigen vermogen

532.257  €

705.550 €

      1.237 808  €

Ecco Nova

537.500 €

712.500  €

1.250.000 €

Bank

 2.600.000 €*

4.200.000€ **

6.800.000 €

TOTAAL

3.669.757 €

5.618.050 €

9.287.808 €

*Inclusief een lening van € 500.000 voor de aankoop van het terrein 

**Schatting ontvangen van de klant (kredietovereenkomst wordt momenteel afgerond).

FINANCIËLE INDICATOREN

De onderstaande tabel toont de belangrijkste indicatoren met betrekking tot de rentabiliteit van de twee projecten:

 

Residentie Tessa

Residentie Giulia

Totaal

Geschatte marktwaarde 

4.600.000 €

6.777.000 €

11.377.000 €

Gemiddelde verkoopprijs per m²

2.217 €/m²

2.434 €/m²

 

Begroting

3.748.375 €

€5.364.443 €

9.112.818 €

Verwachte brutomarge (EUR)

851.625 € 

1.412.557 €

2.264.182 €

Verwachte brutomarge (%)

23%

26%

25%

Loan-to-value * 

73%

68%

71%

* de 'loan-to-value'-ratio wordt berekend door de som van de leningen (loans) te delen door de marktwaarde van de projecten (Value).

 Deze indicatoren zijn opgenomen in de risicoscore die u kunt vinden in de bijlage van de Informatienota.

FINANCIEEL OVERZICHT VAN DE ONDERNEMING

AF Immo is de projectontwikkelaar van de vastgoedprojecten Giulia en Tessa. De onderstaande tabellen geven een overzicht van de activa, passiva en de resultatenrekening volgens de boekhoudkundige situatie op 30/06/2023.

Activa van AF IMMO BV   30/06/23 %
Oprichtinskosten 20 € 0,00 0%
Vaste Activa 21/28 € 32.833,42 2%
Immateriële vaste activa 21 € 0,00 0%
Materiële vaste activa 22/27 € 32.833,42 2%
Terreinen & Gebouwen 22 € 0,00 0%
Installaties, machines & uitrusting 23 € 0,00 0%
Rollend materieel 24 € 32.833,42 2%
Financiële leasing en soortgelijke rechten 25 € 0,00 0%
Andere materiële activa 26 € 0,00 0%
Goederen in bewerking en vooruitbetalingen 27 € 0,00 0%
Financiële vaste activa 28 € 0,00 0%
Vlottende Activa 29/58 € 1.846.953,72 98%
Vorderingen op meer dan één jaar 29 € 0,00 0%
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 € 1.574.773,29 84%
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 € 268.765,78 14%
Geldbeleggingen 50/53 € 0,00 0%
Liquide middelen 54/58 € 2.711,06 0%
Overlopende rekeningen 490/1 € 704,29 0%
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 € 1.879.787,84  

Opmerkingen over het actief: 

 • Vaste activa: Aangezien het ondernemingsdoel van een projectontwikkelaar bestaat uit het bouwen en verkopen van activa, in plaats van ze in portefeuille te houden, is het logisch dat de onderneming niet veel vaste activa heeft. 
 • De voorraden en bestellingen in uitvoering vertegenwoordigen de uitvoering van de projecten Giulia en Tessa (terreinen en eerste gerelateerde kosten).
 • De vorderingen op ten hoogste een jaar vertegenwoordigen 14% van de vlottende activa. Dit betreft de te ontvangen rekening-courant bijdrage van de heer Akan.
Passiva van AF IMMO BV   30/06/23 %
Eigen Vermogen 10/15 € 316.643,20 17%
Kapitaal 10/11 € 6.200,00 0%
Herwaarderingsmeerwaarden 12 € 0,00 0%
Reserves 13 € 0,00 0%
Overgedragen winst (verlies) 14 -€ 30.259,89 -2%
Kapitaalsubsidies 15 € 340.703,09 18%
Voorzieningen voor risico's en kosten 16 € 0,00 0%
Schulden 17/49 € 1.563.144,64 83%
Schulden op meer dan één jaar 17 € 0,00 0%
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 € 45.712,14 2%
Financiële schulden 43 € 500.000,00 27%
Handelsschulden 44 € 721.808,59 38%
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
45 -€ 73,65 0%
Vooruitbetalingen op bestellingen 46 € 0,00 0%
Overige schulden 47/48 € 295.697,56 16%
Overlopende rekeningen 492/493 € 0,00 0%
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 € 1.879.787,84  

Opmerkingen over het passief: 

 • De onderneming maakte een winst van bijna € 341.000 in het huidige boekjaar, die later dit jaar een bijdrage aan het eigen vermogen zal vormen. 
 • Financiële schulden: Dit betreft de lening die is aangegaan bij de bank Belfius voor de aankoop van de grond voor het project Tessa.
 • Handelsschulden: Dit betreft de te ontvangen factuur voor de aankoop van de grond voor het project Giulia.
 • Overige schulden: Schulden van de aandeelhouder aan de heer Akan.
Resultatenrekening van AF IMMO BV   30/06/23
Omzet 70 € 1.983.503,18 
Wijzigingen in voorraden en in de bestellingen in uitvoering 71 € 0,00 
Geproduceerde vaste activa 72 € 0,00 
Andere bedrijfsopbrengsten 74 € 0,00 
Uitzonderlijke opbrengsten 76A € 0,00 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61 -€ 1.606.898,19 
 Brutomarge  9900 € 376.604,99 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 € 0,00 
Andere bedrijfskosten 640/8 € 800,58 
Uitzonderlijke kosten 66A € 0,00 
 EBITDA    € 377.405,57 
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 -€ 6.415,36 
 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (EBIT)  9901 € 370.990,21 
Financiële opbrengsten 75/76B € 1.802,62 
Financiële kosten 65/66B -€ 31.548,98 
 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (EBT)  9903 € 341.243,85 
Belastingen op het resultaat 67/77 -€ 540,76 
 Winst (Verlies) van het boekjaar  9904 € 340.703,09 

Opmerkingen over de resultatenrekening: 

 • De omzet bestaat voornamelijk uit de verkoop van de eenheden van het project in Sint-Niklaas (Residentie Dylan, 100% verkocht).
 • De bedrijfskosten omvatten de bouwkosten en diensten voor het project in Sint-Niklaas.
 • Het brutomarge komt overeen met de marge die is behaald op het voltooide project.
Aanbod

REDENEN VOOR DE FONDSENWERVING

De fondsen die via dit aanbod worden opgehaald, zullen AF Immo in staat stellen om de bouw van de twee residenties gedeeltelijk te financieren. De fondsen zullen gedeeltelijk worden gebruikt om het eigen vermogen te financieren dat nodig is om de bankleningen (constructiefase) te versterken. 

Als waarborg voor de verbintenissen van AF Immo zullen twee hypotheekregistraties worden genomen (aangevuld met een hypotheekmandaat) op een magazijn van Ferit AKAN, dat via een investeringskrediet van Belfius verworven is en welke gedeeltelijk afgelost is, en op het terrein van het Giulia-project.

Een deel van de opgehaalde fondsen zal gebruikt worden om deze lening terug te betalen en zo het pand van hypothecaire zekerheden te kunnen vrijgeven. 

FINANCIERINGSAANBOD EN ZEKERHEDEN

De kredietnemer doet een beroep op de Ecco-investeerders voor een totaalbedrag van € 1.250.000 om de ontwikkeling van zijn vastgoedproject gedeeltelijk te financieren. 

De fondsen die via deze campagne worden opgehaald, zullen geleend worden in overeenstemming met het hieronder beschreven schema:

De looptijd van de aan AF IMMO toegekende lening is 36 maanden vanaf 01/10/2023. De lening wordt aan het einde van de looptijd afgelost, volgens het type aflossing in fine (bullet).

De brutorentevoet (d.w.z. vóór aftrek van roerende voorheffing indien van toepassing) van de lening bedraagt ​​8,50% per jaar.

Zekerheden

Om al haar verplichtingen jegens Ecco Nova Finance na te komen, verleent AF IMMO aan Ecco Nova Finance de volgende zekerheden:

1. Een hypotheekregistratie in eerste rang voor een bedrag van € 25.000,- in hoofdsom en drie jaar rente op het volgende onroerend goed:

- Bouwgrond die vanaf 21/09/2023 eigendom zal zijn van Ferit AKAN:

- Een perceel bouwgrond gelegen in de plaats genaamd “Les Monts”, geregistreerd volgens een uittreksel uit de kadastrale matrix daterend minder dan een jaar sectie G nummer 166 M POOOO voor een oppervlakte volgens het kadaster van vijfduizend zeshonderd en twaalf vierkante meter (5.612 m²).

2. Een hypotheekmandaat voor een bedrag van € 675.000,- in hoofdsom, afhankelijk van het bedrag van de verkregen fondsenwerving, € 150.000,- aan accessoires en drie jaar rente, op de volgende onroerende goederen:

- Bouwgrond die vanaf 21/09/2023 eigendom zal zijn van Ferit AKAN:

- Een perceel bouwgrond gelegen in de plaats genaamd “Les Monts”, geregistreerd volgens een uittreksel uit de kadastrale matrix daterend minder dan een jaar sectie G nummer 166 M POOOO voor een oppervlakte volgens het kadaster van vijfduizend zeshonderd en twaalf vierkante meter (5.612 m²). 

3. Een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor een bedrag van 100.000 € in hoofdsom op het volgende goed: 

- Een vastgoedcomplex, eigendom van Ferit AKAN, gelegen te Rue Nicolas Simonon 1 4040 Herstal, bestaande uit: Een terrein met een magazijn gekadastreerd sectie E, nummer 1122E3 P0000, met een oppervlakte van vijfduizend achthonderddrieëntachtig vierkante meter (5.883 m²), geschat op 1.950.000 € tijdens een expertbezoek op 26/06/2023 (Chatelain Expert).

4. Een hypotheekmandaat voor een bedrag tussen € 600.000 en € 1.150.000 in hoofdsom, afhankelijk van het opgehaalde bedrag van de fondsenwerving, € 150.000 aan bijkomende kosten en drie jaar rente, op het volgende onroerend goed: Een vastgoedcomplex, eigendom van Ferit AKAN, gelegen te Rue Nicolas Simonon 1 4040 Herstal, bestaande uit: Een terrein met een magazijn gekadastreerd sectie E, nummer 1122E3 P0000, met een oppervlakte van vijfduizend achthonderddrieëntachtig vierkante meter (5.883 m²), geschat op 1.950.000 € tijdens een expertbezoek op 26/06/2023 (Chatelain Expert).

5. Een overdracht van het voordeel, ten gunste van ECCO NOVA FINANCE, van de brandverzekeringspolissen en van alle vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot het (de) gebouw(en) in hypotheek en tot alle in het algemeen tot zekerheid overgedragen goederen, waarbij ECCO NOVA FINANCE bijgevolg gerechtigd is om in plaats van de Projectontwikkelaar – in dit geval de Garantieverstrekker – alle vergoedingen in dit verband (schadevergoedingen, verzekeringspremies, etc.) te ontvangen.

6. De verbintenis van de Projectontwikkelaar om geen aanvullende garanties te stellen op de voorgenoemde garanties ten gunste van derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE.

7. De hoofdelijke en ondeelbare borgstelling van de heer AKAN voor de hoofdsom van de Lening, vermeerderd met rente en kosten, overeenkomstig een afzonderlijke akte. 

8. De verbintenis van AF CONSTRUCTION BV in de hoedanigheid van hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, ten titel van waarborg voor de bedragen verschuldigd aan ECCO NOVA FINANCE door de Projectdrager. In dit verband wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen Partijen dat AF CONSTRUCTION BV zich verbindt ten aanzien van ECCO NOVA FINANCE in de hoedanigheid van hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, ten titel van waarborg (hoofdelijkheid-zekerheid), voor de verbintenissen aangegaan door de Projectdrager ten aanzien van ECCO NOVA FINANCE.

Raadpleeg de Informatienota voor verdere details.

Analyse

ANALYSE ECCO NOVA

In het kader van de analyse van deze financieringscampagne heeft AF Immo aan Ecco Nova een reeks documenten verstrekt waarvan de lijst hieronder staat. Met het doel deze notitie op te stellen, werd een beperkt nazicht van deze documenten en vraag- en antwoordsessies met de klant georganiseerd, ter plaatse en via videoconferentie.

Lijst van ontvangen documenten:

 • De gedetailleerde boekhoudkundige situaties van AF Immo en AF Construction per 30/06/2023
 • De statuten van de onderneming
 • De koopakte van het magazijn dat als garantie is gegeven ten gunste van Ecco Nova Finance
 • De expertise van het magazijn dat als garantie is verkregen
 • Een schatting van het bouwbudget per project, gevalideerd door het architectenbureau A-Trio
 • De kredietovereenkomsten (terrein en constructies) van Belfius Bank voor het Tessa-project
 • De taxatierapporten van de terreinen (Giulia en Tessa)
 • De voorziene plannen voor de uitvoering van de twee projecten
 • De bouwvergunningen die van alle beroepen zijn gezuiverd voor twee projecten
 • De documenten ter reservatie voor de appartementen van het project Giulia en Tessa

RISICO'S

Investeren houdt risico in

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico's, eigen aan het aanbod in kwestie, en hun potentiële effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, het onderliggende actief en de investeerders.

 • Specifieke risico's voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:
  • Risico dat het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of contractuele rente niet geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar.
  • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal als gevolg van de insolventie van ECCO NOVA FINANCE
 • Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod.
   • Specifieke risico’s verbonden aan AF IMMO  
    • Risico’s verbonden aan de stijging van de bouwkosten in de vastgoedsector
    • Risico’s verbonden aan de bouw van een vastgoedproject
    • Risico’s verbonden aan de situatie op de vastgoedmarkt
    • Risico’s verbonden aan de commercialisatie
    • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
    • Verzekering met niet-verzekerde risico’s
    • Risico’s in verband met andere vastgoedprojecten van AF IMMO
    • Risico’s met betrekking tot de schuldenlasten van AF IMMO
   • Belangrijke risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
    • Bullet lening
    • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
    • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
   • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:
    • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
    • Risico van late terugbetaling van het kapitaal
    • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
    • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot een verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Samenvatting

OVERZICHT

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 1. Een leningaanbod met een reële zekerheid (hypotheek in eerste rang) op een magazijn dat is getaxeerd op € 1.950.000 (Loan-to-value 64%)
 2. Een goed niveau van voorverkopen: 25% van de appartementen gereserveerd in Residentie Tessa en 30% van de appartementen gereserveerd in Residentie Giulia
 3. Het gebruik van materialen op biologische basis voor het project Giulia en begeleiding bij de implementatie door het bedrijf Natura Mater.
 4. AF Immo heeft in 2022-2023 al een vergelijkbare operatie uitgevoerd (15 eenheden, 100% verkocht).

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN HET AANBOD

 1. AF Immo wenst de twee projecten gelijktijdig te ontwikkelen, wat een sterke inzet van de teams kan vereisen.
 2. Het totaal aantal geplande eenheden voor beide projecten komt overeen met meer dan 50 appartementen in hetzelfde gebied, wat op termijn moeilijkheden of vertraging in de commercialisering kan veroorzaken.
 3. AF Immo heeft de mogelijkheid om de lening vervroegd af te lossen
Modaliteiten

DETAILS

Ecco Nova Finance

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

ADDENDA BIJ DE INFORMATIENOTA

OP 15 SEPTEMBER 2023 IS EEN ADDENDUM BIJ DE INFORMATIENOTA GEPUBLICEERD.

De vrijgave van de ingezamelde middelen was namelijk afhankelijk van de voorwaarde dat de projectontwikkelaar een kredietovereenkomst zou verkrijgen van een bankorganisatie, die nodig is om het Giulia-project te financieren.

Aan deze opschortende voorwaarde kan niet worden voldaan vóór de ondertekening van de verkoopakte van de grond voor het Giulia-project. Daarom wordt de opschortende voorwaarde opgeheven.

In ruil daarvoor heeft Ecco Nova een registratie en een hypotheekmandaat in eerste rang op deze grond afgesloten voor een bedrag van € 675.000.

Er kunnen zich dan twee scenario’s voordoen:

 • De projectontwikkelaar verkrijgt binnen 6 maanden de kredietovereenkomst voor het Giulia-project en Ecco Nova geeft de hypotheekregistratie vrij aan de kredietverstrekkende bank.
 • Het lukt de projectontwikkelaar niet om binnen 6 maanden de kredietovereenkomst te verkrijgen en Ecco Nova zet zijn mandaat om in een hypotheek.

Klik hier om het addendum bij de Informatienota van 15/09/23 te raadplegen.
 
De belangrijkste wijzigingen vindt u hieronder:

 • Het intrekken van de opschortende voorwaarde die verbonden is aan het verkrijgen van een kredietovereenkomst van een bankorganisatie die nodig is om het Giulia-project te financieren.
 • Het afsluiten van een hypotheek in eerste rang op de grond van het project Giulia.

Deze aanvullende informatie wijzigt onze risicoanalyse niet en heeft geen invloed op de renteberekeningsdatum of het aflossingsschema.

TYPE  INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal € 500 en maximaal € 50.000 met de mogelijkheid tot vervroegde aflossing.

RANG

De terugbetaling van het onderliggend actief van dit aanbod heeft voorrang op de terugbetaling van de voorschotten op lopende rekeningen van vennoten of enige andere vorm van aandeelhouderslening. Bijgevolg zullen deze voorschotten en andere schulden pas worden terugbetaald aan de partners en aandeelhouders nadat het aanbod volledig is terugbetaald.

OPTIE TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De Projectontwikkelaar beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. 

Raadpleeg de Informatienota voor details.

ZEKERHEDEN

Om al haar verplichtingen jegens Ecco Nova Finance na te komen, verleent AF IMMO aan Ecco Nova Finance de volgende zekerheden:

 1. Een hypotheekregistratie in eerste rang voor een bedrag van € 25.000,- in hoofdsom en drie jaar rente op het volgende onroerend goed:

  Bouwgrond die vanaf 21/09/2023 eigendom zal zijn van Ferit AKAN:
  Een perceel bouwgrond gelegen in de plaats genaamd “Les Monts”, geregistreerd volgens een uittreksel uit de kadastrale matrix daterend minder dan een jaar sectie G nummer 166 M POOOO voor een oppervlakte volgens het kadaster van vijfduizend zeshonderd en twaalf vierkante meter (5.612 m²).

 2. Een hypotheekmandaat voor een bedrag tot € 675.000,- in hoofdsom, afhankelijk van het bedrag van de verkregen fondsenwerving, € 150.000,- aan accessoires en drie jaar rente, op de volgende onroerende goederen:

  Bouwgrond die vanaf 21/09/2023 eigendom zal zijn van Ferit AKAN:
  Een perceel bouwgrond gelegen in de plaats genaamd “Les Monts”, geregistreerd volgens een uittreksel uit de kadastrale matrix daterend minder dan een jaar sectie G nummer 166 M POOOO voor een oppervlakte volgens het kadaster van vijfduizend zeshonderd en twaalf vierkante meter (5.612 m²). 

 3. Een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor een bedrag van 100.000 € in hoofdsom op het volgende goed: 
  • Een vastgoedcomplex, eigendom van Ferit AKAN, gelegen te Rue Nicolas Simonon 1 4040 Herstal, bestaande uit: Een terrein met een magazijn gekadastreerd sectie E, nummer 1122E3 P0000, met een oppervlakte van vijfduizend achthonderddrieëntachtig vierkante meter (5.883 m²), geschat op 1.950.000 € tijdens een expertbezoek op 26/06/2023 (Chatelain Expert).
 4. Een hypotheekmandaat voor een bedrag tussen € 600.000 en € 1.150.000 in hoofdsom, afhankelijk van het opgehaalde bedrag van de fondsenwerving, € 150.000 aan bijkomende kosten en drie jaar rente, op het volgende onroerend goed: 
  • Een vastgoedcomplex, eigendom van Ferit AKAN, gelegen te Rue Nicolas Simonon 1 4040 Herstal, bestaande uit: Een terrein met een magazijn gekadastreerd sectie E, nummer 1122E3 P0000, met een oppervlakte van vijfduizend achthonderddrieëntachtig vierkante meter (5.883 m²), geschat op 1.950.000 € tijdens een expertbezoek op 26/06/2023 (Chatelain Expert).
 5. Een overdracht van het voordeel, ten gunste van ECCO NOVA FINANCE, van de brandverzekeringspolissen en van alle vorderingen tot schadevergoeding met betrekking tot het (de) gebouw(en) in hypotheek en tot alle in het algemeen tot zekerheid overgedragen goederen, waarbij ECCO NOVA FINANCE bijgevolg gerechtigd is om in plaats van de Projectontwikkelaar – in dit geval de Garantieverstrekker – alle vergoedingen in dit verband (schadevergoedingen, verzekeringspremies, etc.) te ontvangen.
 6. De verbintenis van de Projectontwikkelaar om geen aanvullende garanties te stellen op de voorgenoemde garanties ten gunste van derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE.
 7. De hoofdelijke en ondeelbare borgstelling van de heer AKAN voor de hoofdsom van de Lening, vermeerderd met rente en kosten, overeenkomstig een afzonderlijke akte. 
 8. De verbintenis van AF CONSTRUCTION BV in de hoedanigheid van hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, ten titel van waarborg voor de bedragen verschuldigd aan ECCO NOVA FINANCE door de Projectdrager. In dit verband wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen Partijen dat AF CONSTRUCTION BV zich verbindt ten aanzien van ECCO NOVA FINANCE in de hoedanigheid van hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, ten titel van waarborg (hoofdelijkheid-zekerheid), voor de verbintenissen aangegaan door de Projectdrager ten aanzien van ECCO NOVA FINANCE.

Raadpleeg de Informatienota voor verdere details.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

 1. Het bereiken van de succesdrempel van de fondsenwerving van € 700.000 aan het einde van de Inschrijvingsperiode: Als op het volledige bedrag van de fondsenwerving niet is ingeschreven op 13/10/2023, zullen de Investeringen die reeds betaald zijn op de ECCO NOVA FINANCE geblokkeerde rekening op naam van AF Immo terugbetaald worden aan de Investeerders. Als het bedrag van € 700.000 echter is opgehaald, zal de campagne verlengd worden tot 10/11/2023.
 2. De ondertekening van een hoofdelijke en ondeelbare borgstelling door de heer AKAN.
 3. Het stellen van de hypothecaire zekerheden waarnaar verwezen wordt in de sectie zekerheden.

De middelen zullen ter beschikking gesteld worden aan de kredietnemer indien binnen de gestelde termijn aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Zo niet, dan worden de investeringen en, indien van toepassing, de inschrijvingskosten die op de geblokkeerde rekening van de projectontwikkelaar zijn gestort, terugbetaald aan de investeerders.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Na controle van uw persoonlijke gegevens kunt u uw investering bevestigen. U kunt ook een voorbeeld van uw schuldvordering en/of betalingsinstructies bekijken aan het einde van uw investeringsproces. We sturen u deze instructies ook per e-mail. We nodigen u uit om uw ongewenste e-mail te controleren.
 • Zolang uw investering nog niet is betaald, kunt u op elk moment de bijbehorende betalingsinstructies raadplegen via het tabblad "Portefeuille" van uw gebruikersaccount.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -6357.
 • U kunt op elk moment al uw leningen raadplegen via het tabblad "Portefeuille" in uw gebruikersaccount. Uw lening is ook geïntegreerd in uw investeringsoverzicht in het tabblad "Dashboard".
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden tot 27 augustus 2023 12.00 uur, daarna zijn voor deze campagne administratiekosten ten bedrage van 15 euro inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova door de kredietgever. Ecco Nova behoudt zich het recht voor om af te zien van administratieve kosten.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de Informatienota, in uw gebruikersaccount en in de schuldvordering tonen altijd bruto rentebedragen.
 • U kunt het terugbetalingsschema voor elke campagne bekijken zonder uw schuldvordering te downloaden door op de knop "tabel openen” te klikken via het tabblad "portefeuille-mijn investeringen" van uw account.
 • Als de uiterlijke sluitingsdatum van het aanbod (ook in het geval van een verlenging voorzien in de Informatienota) niet is verstreken, kan een campagne worden heropend na de sluiting ervan als investeerders hun investeringen annuleren tijdens de herroepingstermijn voorzien in onze algemene gebruiksvoorwaarden.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map