ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL

Project van Eneco Solar Belgium NV
ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL
ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL
ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL

De projectontwikkelaar

ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Met een totale productiecapaciteit van meer dan 3.474 MW  in België, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk is het een toonaangevende speler op het vlak van hernieuwbare energie.

Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om tegen 2022 100 % duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 96 windturbines en nu al meer dan 295.000 zonnepanelen.

Eneco heeft een participatie in Norther, momenteel het grootste windpark voor de Belgische kust. Met zijn 44 windturbines offshore levert het park zomaar liefst elektriciteit voor jaarlijks bijna 400.000 gezinnen. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen.

Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse participatie- en investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdlending, obligaties en directe participatie via coöperatieven.

Eneco investeert volop in 100% groene en Belgische energie en draagt bij aan een leefbare wereld voor de volgende generaties.  Het bedrijf zet bovendien ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten.

Eneco België werkt met meer dan 275 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver. Meer info op www.eneco.be

Het project

ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL

Eneco installeerde maar liefst 27.104 zonnepanelen op de daken van ArcelorMittal in Gent. Meer dan 100.000 m2 dakoppervlakte is bedekt met zonnepanelen! De zonne-installatie heeft een totale capaciteit van 10MWp. Een grotere installatie op één dak is ongezien in België. Ze is al helemaal operationeel. En hoe!
Je leest alles over dit project in de informatienota op deze projectpagina.

Onze analyse

ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL

De belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling zijn als volgt:

 • Risico’s gebonden aan het wettelijk kader

 • Juridische en fiscale risico’s

 • Risico’s van technische en technologische gebreken

 • Risico’s op afwijking van de reële inkomsten ten opzichte van de projecties verbonden aan de berekeningen van de energieproductie

 • Risico’s verbonden aan de prijs van de groenestroomcertificaten

 • Risico’s gebonden aan andere installaties van de bestaande en toekomstige portefeuille van Eneco Solar Belgium NV. De bestaande faciliteiten bevinden zich echter allemaal in België en hun prestaties zijn, volgens een onafhankelijk rapport, gemiddeld hoger dan de initiële prognoses.

De belangrijkste risico’s van de aangeboden beleggingsinstrumenten zijn als volgt:

 • De geleende sommen worden tot het verloop van de lening geïmmobiliseerd, een vooruitbetaling kan niet worden opgeëist

 • De lening is ondergeschikt aan een bankleasing waarvan het uitstaand bedrag 1.582.691€ bedroeg op 30/06/19

 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van het schuldbewijs is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire handel)

Deze risico’s hebben invloed op de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:

 • Risico op volledig of gedeeltelijk verlies van kapitaal

 • Risico van een ontbrekende of uitgestelde betaling van interesten

 • Iedere rentestijging tijdens de immobilisatie van de geïnvesteerde sommen kan leiden tot een verlies van kansen.

 • In de veronderstelling dat de projectontwikkelaar overgaat tot een vervroegde aflossing van de geleende sommen, kan een daling van de rentevoet resulteren in een verlies van kansen en de niet-betaalde interesten vormen een inkomstenderving.

Beoordeling van het risico door Ecco Nova

Eneco Solar Belgium (ESB) heeft een breed portfolio aan fotovoltaïsche installaties in België. ESB zorgt niet alleen voor de ontwikkeling van het project, maar ook voor de werking en het onderhoud. Zij heeft de bouw van de installatie aan een installateur toevertrouwd (EPC Contractor) zodat ze niet voor budgettaire verrassingen komt te staan.

Fotovoltaïsche technologie is de hernieuwbare energie met het laagste risico dankzij haar hoge, technologische rijpheid en de uitstekende voorspelbaarheid van haar productie (op jaarbasis). 


Het belangrijkste risico van dit soort project ligt doorgaans in het toekomstig aandeel van de elektriciteit die wordt geinjecteerd op het net en daarom wordt gevaloriseerd tegen een lagere kost dan de zelfverbruikte elektriciteit. Voor het ArceloMittal-project, ligt het contract voor de wederverkoop van elektriciteit tussen ESB en ArceloMittal vast (alle geproduceerde energie wordt gevaloriseerd aan een vooraf vastgelegd tarief dat jaarlijks wordt geïndexeerd), er is dus geen financieel risico gebonden aan het zelfverbruik van de ESB.


Na 15 jaar heeft ArceloMittal het recht om te beschikken over de installatie voor een symbolische euro of kan ze de installatie laten demonteren. Dit laatste scenario, vrij onwaarschijnlijk omdat de levensduur van een dergelijke installatie minimum 25 jaar bedraagt, is één van de grootste risicobronnen, maar de restwaarde moet de kosten van de ontmanteling dekken.

Tot slot, is het bedrag geleend door de ESB bedoeld voor het ArceloMittal-project, maar de solvabiliteit van ESB en dus haar terugbetalingscapaciteit wordt gewaarborgd door alle bestaande en nieuwe installaties die in hun balans zijn opgenomen. Het resultaat is een bundeling van de risico’s van de verschillende installaties. 


Onze onderstaande analyse concludeert een risiconiveau 2.

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Modaliteiten

ZONNEPANELEN ARCELORMITTAL

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Map