Villa Astica

Project van Quadrimm SPRL
Villa Astica

De projectontwikkelaar

Villa Astica

Quadrimm is een bedrijf voor vastgoedontwikkeling opgericht in 1996 door Etienne Vancoppenolle.

Etienne Vancoppenolle, architect van opleiding, leidt bovendien het architectenbureau Arduenna in Kuurne. Hij heeft een degelijke architecturale ervaring en beheerde dertig tot veertig dossiers in België en in het buitenland: Nederland, Duitsland, Marokko,…)

Quadrimm beheert het projectontwerp en werkt in onderaanneming met lokale beroepsgroepen. Het gaat om verkoopbevorderende activiteiten in die zin dat Quadrimm geen ondernemer is.

Quadrimm verkoopt de eenheden zodra ze gebouwd zijn, en dus niet op plan. Tot de mooiste referenties behoren :

 • Gebouw van 5 appartementen en 1 kantoorruimte op het gelijkvloers in Izegem (project dat de tweede prijs won van de stad Izegem)
 • Gebouw van 5 appartementen en 1 kantoorruimte in Kuurne

Arduenna, die het ontwerp van het beoogde project maakte en het project zal beheren, heeft uitgebreide ervaring in het bouwen van onroerend goed, zoals blijkt uit de volgende referenties (zie foto’s op de website www.arduenna-architect.be) :

 • Gebouw van 6 appartementen en 1 kantoorruimte voor Cofiemo in Kuurne
 • Gebouw van 6 appartementen en 1 commerciële ruimte voor de familie Hellyn in Kuurne
 • Gebouw van 18 appartementen in Kuurne voor de NV Woningbouw Vercruysse
 • Gebouw van 23 appartementen in Kuurne voor de NV Woningbouw Vercruysse
 • Gebouw van 35 sociale appartementen in Overmere voor de SHM Hulp in Woningnood
 • Gebouw van 20 sociale appartementen in Kuurne voor de SHM Eigen Gift Eigen Hulp

Het project

Villa Astica

Quadrimm wil 375.000 € ophalen ter aanvulling van zijn eigen kapitaal om toegang te krijgen tot een hypotheek van 700.000 € voor de financiering van fase 1 van de herbestemming van een industrieel gebouw en 5 lofts met een hoge energie-efficiëntie in Kuurne.

Onze analyse

Villa Astica

Algemene risico's van crowdlending

Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering: 

 • Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente
 • De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap
 • De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken 
 • Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen 
 • In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen
 • Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)
 • Risico's in verband met het reglementaire kader
 • Juridische en fiscale risico's

Het wordt aanbevolen niet meer dan maximum 10% van uw beschikbare spaargeld te lenen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te diversifiëren.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar

Behalve de risico’s inherent aan de investering in de vorm van een lening zoals voorgesteld door Ecco Nova, is het Villa Astica project onder andere blootgesteld aan de volgende specifieke risico’s 

 • Risico’s gekoppeld aan de bouw
 • Risico’s betreffende de planning van de uitvoering 
 • Onvoorziene risico’s die het voorziene budget kunnen beïnvloeden
 • Risico’s gebonden aan de onzekerheid van de prijs en de snelheid van de wederverkoop van de gebouwde eenheden 

Beoordeling van het risico door Ecco Nova

Het project Villa Astica ligt midden in het centrum van het stadje Kuurne, een ideale locatie dicht bij alle voorzieningen. De prijs van de eenheden is in lijn met de lokale marktprijzen en het bouwbudget biedt bovendien een comfortabele brutomarge.

Het project is ontwikkeld door het architectenbureau Arduenna, dat het project zal overzien. Dit architectenbureau is ook gevestigd in Kuurne en is gespecialiseerd in de bouw van appartementsgebouwen, wat ook wordt bevestigd door vele referenties (zie presentatie van de projectontwikkelaars).

De bouw wordt enerzijds toevertrouwd aan Detrac, voor het grove bouwwerk, en anderzijds aan Innotech voor bepaalde afwerking. Deze twee bedrijven verkeren in goede financiële gezondheid. Het budget van het project werd vastgesteld op basis van de schattingen van deze twee bedrijven en de acquisitie van het bestaande gebouw.

Quadrimm, welke het Villa Astica-project promoot, is opgericht door de heer Etienne Vancoppenolle, tevens oprichter van het architectenbureau van Arduenna. De heer Vancoppenolle heeft een uitgebreide ervaring in de bouw van vastgoedbeleggingen en is kent de lokale vastgoedmarkt bijzonder goed.

Quadrimm beschikte over een relatief beperkt eigen kapitaal, 81.001,82 € per 31/12/18. De aandeelhouders leenden ondertussen echter € 322.500 uit aan de onderneming zodat het eigen vermogen en het quasi-eigen vermogen tot € 403.501,82 verhoogd werd. De aandeelhouders gaan bovendien akkoord dat de schulden ten opzichte van de investeerders in de crowdlending-campagne prioritair zijn.

Quadrimm zal dienen als financieringsinstrument voor het Villa Astica-project. De activa, voor een totaal van € 660.669,50 per 31/12/18, bestaan ​​momenteel voornamelijk uit het opnieuw toe te wijzen gebouw, € 456.730,79 en een lopende rekening van vennoten van € 104.979,98. Deze lopende rekening zal worden geregulariseerd voordat de fondsen beschikbaar worden gesteld, en vormt dus een opschortende voorwaarde.

Omdat Quadrimm in 2018 geen inkomsten genereerde, vertoont het boekjaar een licht verlies van € 4.620,44 in verband met verschillende overheadkosten. De eerste inkomsten worden verwacht tegen het einde van 2020 ,wanneer de eerste eenheden worden verkocht. 

Om de financiering van het project te voltooien, zal Quadrimm een ​​banklening van € 700.000 aangaan. Dit krediet wordt toegekend door KBC Bank zodra de crowdlending-campagne succesvol is. Pas als het krediet door KBC is toegekend, worden de fondsen beschikbaar gesteld aan Quadrimm.

Het resultaat van onze analyse is een gemiddeld risico van niveau 3.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Modaliteiten

Villa Astica

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Map