VDH II

Project van Vents d'Houyet SCA FS/CVA SO gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV

VDH II
Financiering 900.000€ van 900.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 900.000€ 100%
Label Met zekerhe(i)d(en)
Jaarlijkse interestvoet 5,00% Looptijd10 jaar

Type Windturbine Status Afgesloten

Plaats Houyet Eerste betaling 01/01/2023

Einddatum van de campagne 31/12/2021 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

VDH II

OPMERKING: Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of  Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.


Vents d'Houyet CVA SO (VDH), opgericht in 2002 door Bernard Delville en Benoît Remy, is een van de pioniers op het gebied van windenergie in Wallonië. 

De VDH Groep exploiteert, deels, rechtstreeks of onrechtstreeks, 3 windparken (Falmagne, Finnevaux en Walhain) in Wallonië, voor een totaal geconsolideerd geïnstalleerd vermogen van 12,75 MW. Naast de 7 windturbines waarvan VDH meerderheidsaandeelhouder is, bezit het ook aandelen (zonder een meerderheidsbelang te hebben) in twee andere ondernemingen die 3 windturbines exploiteren in het Walhain en Falmagne windpark.

Hieronder treft u een organigram aan waarin de diverse deelnemingen van de VDH Groep weergegeven zijn :

De VDH Groep heeft een financieringsverhikel opgericht, VDH Participations, als sub-holding, om de aankoop van bepaalde activa in windenergie van de groep te financieren.

VDH is een onderneming met sociale doelen. Met een deel van de winstmarges, verkregen door de investeringen in windenergie, ondersteunt VDH veelbelovende acties in sectoren van het dagelijks leven van eenieder: accommodatie, voeding, mobiliteit, opleiding en cultuur.

We kunnen het project “Palisol” van het station Paliseul als voorbeeld noemen. De gemeente Paliseul heeft besloten het station tegen de symbolische prijs van 1 euro aan VDH over te dragen met als doel dat VDH daar een project zou ontwikkelen dat de wijk en de gemeente nieuw leven in zou kunnen blazen.

De VDH-groep wilde het station zijn structurerende rol teruggeven door het station VZW Palisol te creëren dat een "third place"functie heeft, toegankelijk voor alle bewoners en die zachte mobiliteitsdiensten biedt voor bewoners en, in het seizoen, aan vakantiegangers:

 • Zonne-energie voor elektrische mobiliteit (oplaadpunten)
 • Gedeelde fietsen voor bewoners en vakantiegangers

Via haar dochteronderneming NOVAGARE (project in ontwikkeling in Bouillon en Walhain dat een mobiliteitsknooppunt combineert met verschillende functies (wonen, energie, third place, enz.)), ontwikkelt VDH andere vastgoedprojecten via haar dochteronderneming NOVAGARE, na analyse van de positionering van elk project.

Altijd op het gebied van mobiliteit ontwikkelt VDH binnen Wibee gedeelde mobiliteitsdiensten, met projecten in een tiental gemeenten in Wallonië.

Op het gebied van onderwijs ondersteunt VDH historisch gezien Vents d'Houyet Académie die in samenwerking met scholen en activiteitenleiders cursussen en activiteiten organiseert gericht op natuur, milieu en energie (tot nu toe enkele tienduizenden stages).

Het maatschappelijk doel van Vents d'Houyet komt ook tot uiting in een dividenduitkeringsplafond van 6%.

Heden ten dage wordt VDH CVA SO beheerd door het bedrijf OMC CV, beherend vennoot van VDH CVA SO, met het volgende team:

 • Bernard Delville, burgerlijk ingenieur: oprichter en voorzitter van VDH CVA SO
 • Eddy Defossez, agronoom: ontwikkelaar
 • Pierre Oldenhove, jurist: Finance & legal
 • Annie Pierret, econoom: Administratie

Tabel 1 : Bedrijfsindicatoren van de VDH Groep

Locatie van de VDH CVA SO windparken

Mesnil Saint Blaise (Houyet) / Falmagne, Finnevaux, Walhain 

Aantal windturbines

10

Totaal elektrisch vermogen (MW)

12,75

Jaarlijkse elektriciteitsproductie (MWh)

Meer dan 30.000 MWh/jaar

Begunstigde van de elektriciteitsproductie

Het totaal aan geproduceerde elektriciteit wordt in het netwerk ingebracht.

Equivalent elektriciteitsgebruik

Meer dan 10.000 huishoudens

Vermeden Co²-uitstoot (ton / jaar) 

5.821

Equivalent gereden kilometers (km/jaar

41.580.547

De resultaten van Vents'houyet CVA SO (niet-geconsolideerde entiteit met operationele dochterondernemingen) variëren afhankelijk van de afwikkeling van projecten in ontwikkeling. In 2020 werd geen enkel ontwikkelingsproject voor 100% afgesloten. De toepassing van de vergunning en netaansluitingsrechten voor de bouw en exploitatie van de 10de windturbine van Falmagne zou een waardevermeerdering van ongeveer € 1.000.000 moeten vertegenwoordigen voor Vents d'Houyet CVA SO, verdeeld over de boekjaren 2020, 2021 et 2022.

De werkmaatschappijen van de VDH Groep (Atout Wal, Windfarm, Optivents, Alert Sassoufl), entiteiten die direct of indirect eigendom zijn van Vents d'Houyet CVA SO, zijn allemaal winstgevend en met resultaten die in lijn zijn met de verwachtingen in de financiële plannen.

Tabel 2 : Financiële indicatoren van Vents d’Houyet CVA SO (niet geconsolideerde entiteit met werkmaatschappijen van de groep)

 

2017

2018

2019

2020

Nettoresultaat

- 369.608 €

- 432.190 €

1.058.355 €

605.133 €

Eigen vermogen / verplichtingen

29%

29%

37%

42%

Vaste activa

6.203.522 €

5.596.341 €

6.168.010 €

5.860.639€

Algemene liquiditeitsratio

0,61

0,48

0,53

1,38

Investering in sociale projecten

36.000 €

36.000 €

48.000 €

48.000 €

Hieronder vindt u de belangrijkste financiële gebeurtenissen van de VDH Groep tussen december 2019 en eind 2020 :

 • Oprichting van VDH PARTICIPATIONS (VDH P, sub-holding 66% VDH Groep) in december 2019. 
 • Verwerving van de onderneming WIND FARM door VDH PARTICIPATIONS.
 • Verwerving van 10% van de onderneming ATOUT WAL door VDH PARTICIPATIONS
 • Voltooiing van het project met de 10de windmolen in het windmolenpark van Falmagne (OURTH’EOLE, 100% in handen van de VDH Groep).

Hieronder vindt u de belangrijkste financiële gebeurtenissen van de VDH Groep voor 2021 :

 • De verwachte marge gerelateerd aan de ontwikkeling van het Ourth’eole-project wordt geschat op € 1.000.000 (verdeeld over de boekjaren 2020, 2021 et 2022).
 • 26 MW in ontwikkeling binnen de VDH Groep, verdeeld over 3 projecten.
 • Verwerving van 50% van de onderneming Optivents door VDH PARTICIPATIONS.

Dit resulteert in de volgende evolutie van het windvermogen op land van VDH Groep.

De VDH-groep heeft al 5 fondswervingen gedaan via Ecco Nova (OMC, WIND FARM I, WIND FARM II, VDH en OURTH’EOLE), via drie ondernemingen van de groep: Vents d'Houyet CVA SO, O Manne Celeste CVBA en VDH Participations.

De laatste dateert van april 2021, toen het bedrijf Vents d'Houyets CVA SO € 700.000 ophaalde om de bouw van een windturbine in het bestaande Falmagne-windpark, waar VDH al 5 windturbines exploiteert, gedeeltelijk (€ 500.000) te financieren. Naar verwachting starten de werkzaamheden begin 2022, met het oog op ingebruikname begin derde kwartaal 2022.

Het resterende bedrag van dit aanbod (€ 200.000) werd gebruikt om het kapitaal van VDH Participaties, een dochteronderneming van Vents d'Houyet CVA SO, te verhogen met het oog op de gedeeltelijke herfinanciering van de aankoop van 50,5% (101 aandelen op 200 aandelen) aandelen in BVBA Optivents (een bedrijf dat ook een windturbine exploiteert in het Falmagne-windpark).

Het Project

VDH II

DE REDEN VOOR DE FONDSENWERVING

De VDH Groep doet een beroep op de ​​Ecco-Investeerders voor een bedrag van 900.000 euro om de aankoop van 150 aandelen van de historische aandeelhouders in CVBA O MANNE CELESTE (OMC), die een windturbine exploiteert in het windpark Mesnil-Saint-Blaise, deels te financieren.

De totale kostprijs voor de aankoop van de 150 aandelen (op 200 aandelen, ofwel 75% van het kapitaal) van O MANNE CELESTE CVBA bedraagt ​​1.565.250 €, het aandeel van O MANNE CELESTE CVBA werd getaxeerd op 10.435 €, de waardering  werd gecontroleerd door een rapport van de bedrijfsaccountant C² Réviseurs & Associés.

De financiering van de aankoop van 150 aandelen van CVBA O MANNE CELESTE zal als volgt gebeuren:

 • ECCO NOVA FINANCE lening (via crowdlending Ecco Nova): 900.000 €
 • Eigen inspanning via leningen binnen de groep : 665.250 €

Door deze aankoop zal Vents d'Houyet CVA SO de meerderheidsaandeelhouder van OMC worden en haar belangen in het Mesnil-Saint-Blaise windpark verder consolideren, waar VDH, direct en indirect, belangen zal houden in 6 van de 9 windturbines momenteel in werking, de 10de windturbine in het park bevindt zich in de bouwfase (indirect eigendom van VDH via de SPV OURTH'EOLE).

Hieronder vindt u verschillende informatie over de windturbine van O MANNE CELESTE:

 • Eigenschappen van de windmolen
  • Model: Enercon E82
  • Vermogen turbine: 2,3 MW
  • Diameter van de rotor: 82 meter
 • Productie
  • Gezamenlijke productie van het park Mesnil Saint-Blaise (2017-2020)*: 4.530 MWh
  • P50: 4.870 MWh
  • Productie Park / P50: 93%
  • P90: 4.283 MWh
  • Productie Park / P90: 106%
 • Datum in bedrijfsstelling: 2012

* VDH voorziet voor 2021 een verwachte productie per windturbine van ongeveer P90.

FINANCIËLE ANALYSE O MANNE CELESTE (OMC)

OMC exploiteert een windturbine in het windmolenpark Mesnil-Saint-Blaise. Deze onderneming is winstgevend en heeft een naar 31-12-2020 overgedragen winst van € 633.564,89. Het eigen vermogen van de onderneming bedraagt ​​28,4% op 31/12/20.

Onderstaande 2 tabellen analyseren de resultatenrekening en OCM-verplichtingen voor de boekjaren 2019 en 2020.

Tabel 3 - Analyse van de resultatenrekening - OMC

 

 

31/12/20

31/12/19

Verkopen en prestaties

70/76A

582 040,51 € 

534 886,74 € 

Bevoorrading, goederen, diensten en diversen

60/61

106 972,99 € 

127 993,37 € 

Personeelskosten

62

-   € 

-   € 

Afschrijvingen en waardevermindering

63

331 354,74 € 

327 748,25 € 

Andere exploitatiekosten

64

23 173,00 € 

15 533,76 € 

Winst (verlies) exploitie

9901

120 539,78 € 

63 611,36 € 

Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen

9903

98 158,55 € 

82 255,82 € 

Winst (verlies) van het boekjaar   

9904

98 158,55 € 

82 074,56 € 

Toe te wijzen winst van het boekjaar

9905

98 158,55 € 

82 074,56 € 

 

Tabel 4 - Analyse van de passiva - OMC

 

 

31/12/20

%

31/12/19

%

Eigen vermogen

10/15

989 598,03 € 

28,4%

952 939,77 € 

23,8%

Vermogen

10

20 000,00 € 

 

20 000,00 € 

 

Overig

11-12-13

2 000,00 € 

 

2 000,00 € 

 

Overgedragen resultaat

14

633 564,89 €

 

535 406,34 € 

 

Kapitaalsubsidie

15

334 033,14 €

 

395 533,43 € 

 

Voorzieningen en belastingvorderingen

16

40 000,00 € 

1,1%

36 000,00 € 

0,9%

Schulden

17/49

2 450 035,11 € 

70,4%

3 008 685,97 € 

75,3%

Langlopende schulden

17

1 574 088,74 € 

 

1 812 908,62 € 

 

Langlopende schulden die binnen het jaar vervallen

42

248 911,13 €

 

229 587,20 € 

 

Handelsschulden

44

131 928,75 €

 

88 612,08 € 

 

Schulden m.b.t. belastingen, sociale lasten en salarissen

45

8 951,27 € 

 

17 227,99 € 

 

Andere schulden

43+46/48

476 741,78 €

 

849 598,35 € 

 

Regularisatierekeningen

492/493

9 413,44 € 

 

10 751,73 € 

 

TOTAAL PASSIVA

10/49

3 479 633,14 € 

 

3 997 625,74 € 

 

 

STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTLEIDER, VAN ZIJN PROJECT EN VAN HET AANBOD

 • VDH, de projectontwikkelaar, is een winstgevende onderneming, met een overgedragen winst van 1,83 miljoen euro en eigen vermogen van 3,18 miljoen euro eind 2020.
 • Het is een onderneming die een deel van zijn inkomsten besteedt aan projecten met een maatschappelijk doel.
 • Een ervaren team, actief in windenergie sinds 2002 en dat in de loop der jaren een portefeuille heeft ontwikkeld van 10 windturbines, en binnenkort 11 met de windturbine gedeeltelijk gefinancierd door Ecco-investeerders in april 2021.
 • Vents d'Houyet CVA SO heeft zich ertoe verbonden 150 aandelen van O MANNE CELESTE in pand te geven in het kader van dit aanbod.

AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

 • De Projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de lening vervroegd af te lossen.
 • Naast de exploitatie van 2 windturbines is VDH een holding, wat inhoudt dat de terugbetaling van deze leningen mede afhankelijk is van de financiële inkomsten ontvangen van haar dochterondernemingen.
 • Dit is de 6e crowdfundingcampagne die op Ecco Nova wordt georganiseerd voor de financiering van de VDH Groep. Het wordt Ecco-Investeerders die zich al hebben ingeschreven voor een of meer fondsenwervingen van VDH aanbevolen de diversificatie van hun inschrijvingen op het platform tussen verschillende projectontwikkelaars in acht te nemen.

Onze analyse

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

​​​​​1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE

 • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
 • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE

2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

 • Risico’s verbonden aan de projectontwikkelaar
  • De belangrijkste risico's die specifiek zijn voor ontwikkeling en constructie van windparken worden hieronder toegelicht:
   • Risico's verbonden aan de ontwikkeling van windprojecten
   • Risico's verbonden aan de bouw van een windpark
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan de exploitative vanwindmolenparken zijn de volgende:
   • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs
   • Risico’s met betrekking tot een wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie
   • Risico’s met betrekking tot het windvermogen
   • Risico’s gebonden aan stakeholders
   • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
  • Risico's verbonden aan de sociale activiteiten van VDH
  • Risico’s verbonden aan de schuld van de projectontwikkelaar
 • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
  • Bulletlening en vervroegde terugbetaling
  • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
  • Achterstelling

3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 

 • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
 • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage bij deze informatienota.

Modaliteiten

VDH II

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

ACHTERSTELLING

De terugbetaling van het onderliggend actief is achtergesteld bij de huidige en toekomstige bankleningen van VDH.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De projectontwikkelaar beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. 

ZEKERHE(I)D(EN)

De projectontwikkelaar heeft zich ertoe verbonden 150 aandelen van de CVBA O MANNE CELESTE in pand te geven als garantie voor elk bedrag dat hij verschuldigd is aan ECCO NOVA FINANCE.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500 en maximaal € 20.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

Het contract is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden :

 1. Opschortende voorwaarde in verband met de vorming van de zekerheden beschreven in deel 1.1 van de informatienota.

 2. Opschortende voorwaarde verbonden aan de ontvangst van het accountantsrapport met betrekking tot de waardebepaling van de aandelen van O MANNE CELESTE CVBA.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -4560
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map