Ubike

Project van CTEC MOBILITY SOLUTIONS SRL/BV

Ubike
Ubike
Ubike
Financiering 145.000€ van 250.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 250.000€ 58%
Label Prêt Coup de pouce
Jaarlijkse interestvoet 1,75%
Equivalent brutorente 6,57% Taux brut équivalent annuel en tenant compte de l’avantage fiscal. Jaarlijkse equivalent brutorente, rekening houdend met het belastingvoordeel
Looptijd6 jaar

Type Duurzame KMO Status Open

Plaats Ixelles Eerste betaling 15/12/2022

Einddatum van de campagne 15/12/2021 Risico 1 2 3 4 5
Investeer

De Projectontwikkelaar

Ubike

DEZE "COUP DE POUCE LENING"-CAMPAGNE BIEDT INVESTEERDERS DIE HIERVOOR IN AANMERKING KOMEN EEN JAARLIJKS BELASTINGKREDIET VAN 4% TIJDENS DE EERSTE VIER JAAR VAN DE LENING, GEVOLGD DOOR 2,5% TIJDENS DE DAAROP VOLGENDE JAREN OVER HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING EN DAARNAAST EEN REGIONALE GARANTIE VAN 30% OP HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING IN DE VORM VAN EEN EENMALIG BELASTINGKREDIET. DEZE VOORDELEN ZIJN ONDERWORPEN AAN VERSCHILLENDE VOORWAARDEN, MET NAME HET ZIJN VAN EEN BURGER MET FISCALE WOONPLAATS IN HET WAALSE GEWEST. DE INFORMATIENOTA IS DERHALVE ALLEEN IN HET FRANS OPGESTELD.

WILT U DE DEFINITIE VAN EEN GEBRUIKTE TERM OP DEZE PAGINA WETEN? 
RAADPLEEG ONZE WOORDENLIJST OM DE TERM EN ZIJN BETEKENIS TE ONTDEKKEN.

UBIKE – EXPERTS IN LEASING, PASSION FOR BIKING

Speler van het eerste uur op het gebied van zachte mobiliteit is Ubike, voorheen genaamd Ctec, een onderneming wier missie het is wereldwijde oplossingen voor het beheer van fietsvloten (en andere vervoersmiddelen) via leasing te bieden.

Ubike is opgericht in 2009 en werd in 2016 overgenomen door Michel Lagasse. Het is nu een de Belgische marktleiders in het domein van fietsleasing.
 

UBIKE SLEUTELMOMENTEN

 • 2009 : Oprichting van C-TEC NV.
 • Juni 2016 : Aankoop van de goodwill van C-TEC NV door Michel Lagasse en oprichting van CTEC MOBILITY SOLUTIONS BV.
 • Einde 2017 en maart 2020 : Kapitaalverhogingen.
 • September 2021 : Rebranding van de onderneming: Ctec wordt Ubike.

ACTIVITEITEN EN AANBOD VAN UBIKE

Ubike biedt totaaloplossingen voor het beheer van fietsvloten (en andere transportmiddelen) via « leasing » voor elk type onderneming. 

Ubike financiert en beheert de fietsvloten bedoeld voor de werknemers van kmo’s en grote ondernemingen overal in BeLux. Daarnaast wordt er een “Serenity Package” aangeboden ter aanvulling op elke fietslease, met diensten zoals verzekeringen, assistentie, onderhoud en reparaties, beveiligde parkeerplaatsen etc. 

Hiertoe identificeert, Ubike de behoefte van de onderneming en haar werknemers (analyse van de verschillende paritaire commissies waarvan de onderneming afhankelijk is, identificatie van de beschikbare bronnen voor flexibele beloning van de onderneming).

Ubike stelt 2 afzonderlijke modellen voor:

 1. Model “On-site”: Ubike heeft direct contact met de werknemers en stelt een online fietscatalogus voor, geeft demo’s op locatie en verzorgt ook de levering, onderhoud en reparaties ter plaatse, verzekeringen en assistentie. 

 2. Model “Ushop”: Ubike is een samenwerking aangegaan met meer dan 500 zelfstandige fietsenwinkels zodat medewerkers een fiets kunnen kiezen uit modellen van meer dan 250 merken en het onderhoud ervan kunnen laten plegen in een Ushop naar keuze.
   

HET TEAM EN DE AANDEELHOUDERS VAN UBIKE

Momenteel werken er 19 personen voor Ubike, waarvan:

 • 6 personen actief zijn binnen de financiële/IT afdeling (ontwikkeling van het IT-platform, opvolging van de financiering van de fietsenvloot, administratief beheer) ;
 • 5 personen belast zijn met de operationele en commerciële opvolging (fietsenexperts, begeleiding van werkgevers en werknemers, beheer van het Ushop-netwerk);
 • 2 personen de marketing/communicatie-afdeling managen;
 • 1 persoon verantwoordelijk is voor HR en de werving van nieuwe talenten;
 • 4 personen de ondernemingen begeleiden in de opbouw en totstandkoming van hun fietsbeleid. 

Michel Lagasse is de CEO van de onderneming. Hij is jurist en econoom van opleiding en hij heeft als zodanig voor diverse grote concerns gewerkt (Michelin, D’Ieteren) vooraleer van loopbaan te veranderen en zich te verbinden aan een project dat hem bijzonder nauw aan het hart ligt: de fiets. Hij is zijn samenwerking met C-TEC NV begonnen in 2014, verwierf de goodwill midden 2016 en werd CEO van de onderneming. 

Samen met zijn echtgenote is Michel Lagasse meerderheidsaandeelhouder van de onderneming. In de aandeelhoudersstructuur vinden we ook:

 • Frédéric Soudain, aanwezig sinds de start van de onderneming C-TEC NV in 2009 en doorgewinterde ondernemer. Hij verkocht zijn logo-consultancy bedrijf logos aan de Zwitserse groep MCI waar hij nog altijd het management doet.
 • Etienne Rigo, via zijn onderneming Rigosoc, gekend als CEO van de onderneming OCTA+. Onder zijn leiding verkocht OCTA+ haar netwerk van tankstations om nieuwe activiteiten in intelligente mobiliteitsdiensten te ontwikkelen (Modalizy) en op het gebied van elektrische oplaadpalen (Blue Corner).
 • Alexander Laquière, momenteel directeur Strategie en Innovatie voor Willemen Groep, een van de grootste familiebouwconcerns van België. Een zeer ervaren ondernemer die de aankoop van een onderneming om deze vervolgens te doen floreren, op zijn conto kan bijschrijven. 

DE POSITIONERING VAN UBIKE

De 'U' van Ubike verwijst naar de klanten (en hun medewerkers) en Ubike-partners die centraal staan ​​in de waarden van het bedrijf:

 • De klanten : organiseer hun fietsplannen in ideale omstandigheden voor hen, door hen te laten profiteren van de lange ervaring van Ubike.
 • De werknemers : maak het ze gemakkelijker om te fietsen dankzij steeds uitgebreidere services.
 • Partners (lokaal, vooral "Ushops"): betrek ze actief bij het bouwen aan duurzamere mobiliteit voor onze omgeving.

Ubike, veel meer dan eenvoudigweg een fietsverhuurder, wil een grote bijdrage leveren aan de aantrekkelijkheid, het welzijn en de ontwikkeling van deze verschillende “U's”.

Om al deze redenen was het noodzakelijk om de handelsnaam te veranderen van Ctec Mobility Solutions in Ubike.

Het Project

Ubike

MARKTANALYSE

Op de Belgische fietsenmarkt zijn er verschillende tendensen en factoren waar te nemen. 

Allereerst, is Covid-19 een positieve katalysator geweest voor de markt. L’institut Vias, dat een grote mobiliteitsdatabase heeft gevormd, heeft « een heuse boom van actieve vervoersmiddelen als gevolg van de crisis » geconstateerd. Het instituut neemt een tendens waar van de bevolking om meer gebruik te maken van de fiets sinds het begin van de crisis gerelateerd aan Covid-19, waarvan de meer precieze gegevens kunnen worden geraadpleegd in haar édition spéciale du baromètre de la mobilité

Op de fietsenmarkt, heeft de elektrische fiets de wind in de zeilen. Elk jaar voert het instituut Vias ook een groot onderzoek uit naar het gedrag van Belgen ten aanzien van verplaatsingen. Volgens het onderzoek dit jaar, verschenen begin maart is het aantal elektrische fietsgebruikers in 5 jaar verdubbeld, van 9% naar 18%. Bijna 1 op de 5 Belgen heeft het afgelopen jaar een elektrische fiets gebruikt.

2020 is een uitzonderlijk jaar geweest voor fietsverkopers. De vraag is dermate dat fietsverkopers vandaag de dag voor een ongekende situatie staan: voorraadtekort. Een reportage van MAtélé van begin 2021 bij 2 fietsenwinkels in de regio Namur toont dit fenomeen duidelijk aan in België. Deze situatie is sinds enkele maanden al sterk verbeterd en zal opnieuw onder controle zijn einde 2022.

Voor wat betreft de Belgische fietsleasing markt wordt de huidige omvang van de markt geschat op tussen 50.000 et 60.000 aan leasing, volgens een recent verschenen artikel van de krant De Tijd

De trends op de leasingmarkt lijkt de waargenomen trends op de fietsenmarkt te volgen. En wettelijke kaders, zoals het Cafetaria Plan, zijn interessante stimuli om te kiezen voor een fietsleasing in het kader van de arbeidsovereenkomst. Deze loonflexibiliteit spreekt steeds meer werknemers  aan, waarvan het recente artikel van de krant Le Soir getuigd en waarin een studie is opgenomen, uitgevoerd door het kantoor SD Worx, waaruit blijkt dat ongeveer 12% van de werknemers zou kunnen profiteren van de formule en dat binnen 2 jaar, het aantal werkgevers dat het Cafetaria Plan voorstelt verdubbeld zou zijn.

De markt heeft potentieel, zo blijkt uit deze enquête van Acerta bij 2.000 actieve Belgen, waarin bijna 1 op 3 werknemers aangeeft geïnteresseerd te zijn in geleasde fiets via de werkgever.

Van haar kant, anticipeert Ubike op een jaarlijkse groei van de Belgische markt van 30%, hetgeen  mooie vooruitzichten suggereert.

Op de Belgische fietsleasingmarkt, vindt men KBC Autolease, B2Bike, Cyclis, Cyclobility et Kameo Bikes.

FINANCIËLE ANALYSE

2020 was een goed jaar voor Ubike, gekenmerkt door een sterke groei van de totale omzet exclusief Vendor Lease* financiering (+ 50%) en met name door de hoofdactiviteit van verhuur (+ 87%). Dit ondanks de gezondheidscrisis die het begin van een tekort aan fietsen op de markt veroorzaakte en het uitstel van het fietsplan van veel bedrijven.

Tabel 1 - Beginjaar afgesloten huurcontracten

2017

2018

2019

2020

juin-21

8

95

480

671

428

 

Tabel 2 - Analyse van de evolutie van de omzet

 

KEUR

Groei 2019-2020

 

2019

2020

Huurcontracten - B2B

887

1 656

87%

Diversen**

671

688

3%

TOTAAL

1 558

2 344

50%

* Om haar fietsvloten voor haar klant te financieren, is een van de financieringsmethoden toegepast door Ubike, de vendor lease. Dit verplicht Ubike ertoe facturen uit te sturen ter attentie van haar financiële partners, welke als gevolg hiervan de omzet en directe kosten kunstmatig verhogen hetgeen een vergelijking tussen de jaren ‘vertekent’. Om deze redenen volgt en vergelijkt Ubike haar omzet gewoonlijk exclusief deze vendor lease overdrachten. 

** De post Diversen laat de inkomsten gerelateerd aan de verkoop van fietsen zien (B2B en B2C) en de afgesloten onderhoudscontracten in het kader van de gedeelde fietsvloten.

In 2020, is er een strategisch plan opgesteld om de toekomstige ontwikkeling en groei van Ubike voor te bereiden.

Ubike is zich ervan bewust dat er in de nabije toekomst schaalvoordelen moeten worden behaald en is zich daarnaast bewust van klanttevredenheid, heeft Ubike geïnvesteerd in IT hulpmiddelen, in de optimalisatie van haar processen, in haar team als ook in haar naamsbekendheid. Ubike heeft ook gewerkt aan de lancering van haar product voor kleinere structuren (Ubike SME), waar zij zich voorheen richtte op de grote ondernemingen. 

Als gevolg hiervan stegen de algemene kosten van 17% in 2020, waarbij de investeringen resulteerden in een daling van het bedrijfsresultaat. 

De eerste helft van 2021 ontwikkelde zich in continuïteit met 2020:

 • Sterke groei van de vloot van huurfietsen, en dat ondanks het ontstaan van een structureel tekort aan fietsen op de markt en de verlenging van de beslistermijnen van grote ondernemingen;
 • Voortdurende uitgaven om de structuur te verstevigen en de processen continue te verbeteren met het oog op de op te vangen op te bouwen groei.

De totale omzet over de eerste 6 maanden 2021 (behalve vendor lease overdrachten – 681k€ en behalve andere operationele producten -36k€) bedraagt 1.339.000 euro, hetgeen een groei van 26% vertegenwoordigd, ten opzichte van dezelfde periode in 2020. 

We zien een afzwakking van de brutomarge (reeds ingezet in 2020). Dit wordt verklaard door de evolutie van het verkoopmodel van Ubike. Ubike geeft namelijk meer en meer de voorkeur aan het model « Ushops » ten opzichte van het model ‘On-site’. De marge op de aankoop van de fiets is weliswaar minder hoog maar:

 • dit is het model dat de voorkeur geniet van de werknemers van de Ubike klanten (vanwege de nabijheid van de Ushop, de ruimere keuze aan fietsmerken en -modellen en de kwaliteit van de diensten die in heel België beschikbaar zijn.
 • het is, gezien het groeieffect gekoppeld aan het tekort aan fietsen, alleszins redelijker, de risico’s ten aanzien van de bezorgtijden niet alleen bij Ubike te leggen.

De posten « Diensten en diversen » en « Bezoldigingen » laten sterke groei zien (28% en 52%). Deze stijgingen hebben voornamelijk betrekking op personeelskosten (medewerkers op de loonlijst en zelfstandigen) en weerspiegelen de uitbreidingsstrategie van Ubike.

Om deze redenen, eindigen de eerste 6 maanden van 2021 met een verlies vóór belastingen van 89.000 euro, hetgeen een negatieve impact heeft op het overgedragen resultaat naar 2021 per 31/12/20 van 96.000 euro 

De resultatenrekening, de activa en de passive van 2019, 2020 en op 30/06/21 zijn opgenomen in onderstaande tabel. 

Tabel 3 - Resultatenrekening - UBIKE 

 

 

30/06/21

31/12/20

31/12/19

Verkopen en geleverde diensten

70/76

2 055 563,55  € 

2 625 041,46  € 

2 227 652,29  € 

Bevoorrading, goederen, services en diversen

60/61

1 510 486,60  € 

1 537 614,33  € 

1 476 303,25  € 

Personeelskosten

62

150 030,30  € 

221 121,85  € 

195 051,64  € 

Afschrijving en waardevermindering

63

477 860,72  € 

747 811,65  € 

393 381,57  € 

Overige operationele kosten

64

88,55  € 

42 702,21  € 

26 814,20  € 

Operationele winst (verlies)

9901

(82 902,62) € 

75 791,42  € 

136 101,63  € 

Financiële producten

75

1 123,27  € 

5 050,42  € 

-    € 

Financiële kosten

65

(7 358,48) €

39 158,71  € 

31 312,01  € 

Winst (verlies) boekjaar voor belastingen

9903

(89 137,83) € 

41 683,13  € 

104 789,62  € 

Winst (verlies) boekjaar

9904

(89 137,83) € 

25 422,30  € 

70 312,73  € 

Toe te wijzen winst

9905

(89 137,83) € 

25 422,30  € 

70 312,73  € 

 

Tabel 4 - Analyse van de Activa - UBIKE

 

 

30/06/21

%

31/12/20

%

31/12/19

%

Vaste activa

21/28

1 609 474,00  € 

70%

 1 848 645,00  € 

32%

 1 117 308,00  € 

24%

Immateriële activa

21

143 660,65  € 

6%

 134 729,00  € 

2%

 124 934,00  € 

3%

Materiële vaste activa

22/27

1 461 993,02  € 

63%

 1 710 096,00  € 

30%

 989 074,00  € 

21%

Financiële vaste activa

28

3 820,33  € 

0%

 3 820,00  € 

0%

 3 300,00  € 

0%

Vlottende activa

29/58

695 499,70  € 

30%

 3 945 995,00  € 

68%

 3 486 111,00  € 

76%

Vorderingen op meer dan een jaar

29

-    € 

0%

 1 473 948,00  € 

25%

 1 549 809,00  € 

34%

Voorraad en bestellingen in uitvoering

30/36

389 982,61  € 

17%

 229 538,00  € 

4%

 242 343,00  € 

5%

Vorderingen binnen een jaar

40/41

279 752,03  € 

12%

 1 981 606,00  € 

34%

 1 614 370,00  € 

35%

Beleggingen van kasmiddelen

50/53

-    € 

0%

 -    € 

0%

 -    € 

0%

Kasequivalenten

54/58

12 574,08  € 

1%

 219 807,00  € 

4%

 53 436,00  € 

1%

Regularisatierekeningen

490/1

 13 190,98  € 

1%

 41 096,00  € 

1%

 26 153,00  € 

1%

TOTAAL ACTIVA

20/58

 2 304 973,70  € 

 

 5 794 640,00  € 

 

 4 603 419,00  € 

 

 

Tabel 5 - Analyse van de passiva  - UBIKE

 

 

30/06/21

%

31/12/20

%

31/12/19

%

Eigen vermogen

10/15

441 529,17  € 

19%

530 667,00  € 

9%

254 683,00  € 

6%

Vermogen

10

433 550,00  € 

19%

433 550,00  € 

7%

183 500,00  € 

4%

Anders

11-12-13

870,00  € 

0%

870,00  € 

0%

870,00  € 

0%

Overgedragen resultaat

14

7 109,17  € 

0%

96 247,00  € 

2%

70 313,00  € 

2%

Kapitaalsubsidie

15

-    € 

0%

-    € 

0%

-    € 

0%

Voorzieningen en uitgestelde belastingvorderingen

16

 -    € 

0%

 -    € 

0%

-    € 

0%

Schulden

17/49

 1 863 445,01  € 

81%

 5 263 973,00  € 

91%

4 348 686,00  € 

94%

Langlopende schulden

17

 865 812,90  € 

38%

 865 813,00  € 

15%

302 411,00  € 

7%

Langlopende schulden die binnen het jaar vervallen

42

 335 229,71  € 

15%

 703 689,00  € 

12%

351 598,00  € 

8%

Handelsschulden

44

 231 015,02  € 

10%

 176 329,00  € 

3%

329 599,00  € 

7%

Schulden m.b.t. Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

45

 112 048,48  € 

5%

 68 052,00  € 

1%

99 406,00  € 

2%

Overige schulden

43+46/48

 223 805,45  € 

10%

 143 251,00  € 

2%

307 748,00  € 

7%

Regularisatierekeningen

492/493

 95 533,45  € 

4%

3 306 839,00  € 

57%

2 957 924,00  € 

64%

TOTAAL PASSIVA

10/49

 2 304 974,18  € 

 

 5 794 640,00  € 

 

4 603 369,00  € 

 

Het is zinvol enkele zaken ten aanzien van de activa en de passiva nader te verklaren: 

 •  Bij het afsluiten van haar jaarrekening neemt Ubike in de regularisatierekening (Rekeningen 493 - Uitgestelde opbrengsten) inkomsten op met betrekking tot afgesloten leasecontracten die betrekking hebben op een toekomstige periode (leasingcontracten lopen doorgaans over 3 jaar). De tegenboeking van de activa die wordt weergegeven in Rekeningen 29 en 40 - Handelsvorderingen. Deze operatie werd in de loop van het jaar niet uitgevoerd en is dus niet zichtbaar in de rekeningen per 30/06/21, in tegenstelling tot de jaarrekeningen over 2019 en 2020.
 • De schuldenlast van Ubike is volledig gerelateerd aan haar activiteit en heeft dus betrekking op de financiering van haar fietsenvloot bestemd voor de medewerkers van haar klanten.
 • Door geen rekening te houden met de regularisatierekeningen in de solvabiliteitsanalyse van Ubike, bedraagt ​​de eigenvermogensratio 21% op 31-12-2020 en 20% op 30/06/2021.

VERWACHTE TOEPASSING VAN DE FONDSEN

In het kader van de Coup de Pouce-lening, doet Ubike een beroep op de Ecco-Investeerders voor een bedrag van 250.000 euro dat zal worden gebruikt voor de financiering van kosten gerelateerd aan haar strategische plan: 

 • Verbetering van haar IT infrastructuur om op die manier:
  • Het genereren van verkoopleads via meerdere kanalen te bevorderen;
  • Het kwalitatieve beheer toe te laten van het aantal contracten dat voortvloeit uit de groei. Op die manier zal procesautomatisering de groei van het team vergemakkelijken.
 • Bekendheid te creëren rond Ubike en haar producten/diensten met het oog op het verwerven van nieuwe marktaandelen.

TOEKOMSTPROGNOSE VAN HET BEDRIJF

In september 2021, heeft Ubike het navolgende afgerond :

 • De versterking van haar IT-team; 
 • Haar « rebranding » (Ctec naar Ubike) ;
 • Haar financiële begroting 2021-2024 op basis van haar strategisch plan, geinitieerd in 2020 en op basis van een aanname van een hoog groeipotentieel op haar markt en het bedrijf in het bijzonder (zie hieronder). 

Tabel 6 - Financieel Plan UBIKE

 

KEUR

 

2021

2022

2023

2024

OMZET

Huurcontracten - B2B

2 322

4 607

9 081

13 049

Diversen*

580

706

789

913

TOTAAL

2 902

5 313

9 870

13 962

DIRECTE KOSTEN

Afschrijving fietsen

961

1 327

2 372

3 418

Huren Vendor Lease

442

1 503

3 208

4 623

Financiële kosten

29

42

103

159

Onderhoud en reparaties

51

93

179

247

Verzekeringen

115

210

406

585

Aankoop fietsen B2B & B2C

428

513

572

656

TOTAAL

2 026

3 687

6 839

9 688

in % van de omzet

70%

69%

69%

69%

ALGEMENE KOSTEN

Salarissen

715

1 157

1 515

1 849

Huisvesting

50

59

60

73

Marketing

50

150

276

390

Honoraria

48

96

158

193

IT

17

22

23

28

Voertuigen

10

17

17

21

Andere kosten

29

35

44

54

TOTAAL

918

1 536

2 094

2 609

in % van de omzet

32%

29%

21%

19%

EBITDA

-42

89

937

1 665

in % van de omzet

-1%

2%

9%

12%

 

Tabel 7 - Toekomstprognose van het aantal contracten

Model

Soort bedrijf

déc-20

déc-21

déc-22

déc-23

UBIKE SHOPS

BMC

828

1476

3616

6035

SME

0

104

504

2004

ONSITE

BMC

690

640

506

555

TOTAAL

 

1518

2220

4626

8594

Gemiddelde vloot

 

 

1 869

3 423

6 610

Groei

 

 

46%

108%

86%

Gemiddelde groei vloot

 

 

83%

93%


* De post Diversen laat de inkomsten gerelateerd aan de verkoop van fietsen zien (B2B en B2C) en de afgesloten onderhoudscontracten in het kader van de gedeelde fietsvloten. 

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN DE FONDSENWERVING 

 • Ubike's track record in haar markt. Ubike is een van de marktleiders van fietsleasing in België
 • De positionering van Ubike op de markt. Ubike heeft een partnership ontwikkeld met meer dan 500 fietswinkels in België en met vele andere bedrijven actief in de sector van de zachte mobiliteit (sociale secretariaten, autoleasemaatschappijen, apps en platformen voor beheer van het mobiliteitsbudget, enz.), waardoor het ambitieus kan zijn over de toekomstige groei van haar activiteiten
 • Positieve trends op de Belgische fietsleasemarkt (fiscale prikkels, sterke groei in de markt voor elektrische fietsen).
 • Het management/de aandeelhouders van Ubike bestaan ​​uit erkende ondernemers met ruime ervaring in de sector van zachte mobiliteit.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN DE FONDSENWERVING

 • Ubike telde meer dan 100 klanten op 30/09/21. Het niet betalen van klanten kan van invloed zijn op de financiële prestaties van Ubike en daarmee op het vermogen om terug te betalen. Maar zelfs tijdens de "Covid-jaren" van 2020 en 2021 bleef het percentage van de tijdige betaling van hun facturen door deze klanten stabiel (ongeveer 97%).
 • Spanning op het aanbod van fietsen (aanbod heeft moeite om de vraag bij te houden).
 • Als onderdeel van de Coup de Pouce Lening heeft de Projectontwikkelaar de mogelijkheid om de lening vervroegd af te lossen.

Onze analyse

Ubike

SAMENVATTING VAN DE ANALYSE VAN UBIKE DOOR ECCO NOVA

Ecco Nova analyseert duurzame kmo’s op twee gebieden:

 1. Verificatie van de duurzaamheidsaanpak van de projectontwikkelaar.

 2. Financiële analyse van de projectontwikkelaar op basis van de voorselectie-criteria. Vervolgens voeren we een Due Diligence uit om ons van de solvabiliteit van de onderneming te verzekeren. 

VERIFICATIE VAN DE DUURZAAMHEIDSBENADERING DOOR DE PROJECTONTWIKKELAAR

We beschouwen de activiteit van Ubike als duurzaam omdat het bijdraagt ​​aan het verminderen van de CO2-uitstoot, met name in stedelijke gebieden, terwijl het ook de volksgezondheid en de kwaliteit van het stadsleven verbetert.

UITLEG VAN DE DUE DILIGENCE UITGEVOERD VOOR DE ONDERNEMING UBIKE

Ecco Nova heeft de volgende elementen geanalyseerd in het kader van de Due Dilligence van Ubike:

 • Een gedetailleerd financieel plan (prognose 2021 - 2024)
 • Een gedetailleerde boekhoudkundige situatie op 31/12/2019, 31/12/2020 en 30/06/2021
 • Een presentatiedossier waarin het strategische plan van Ubike is opgenomen
 • Bewijs van de leveringsbonnen aan de klanten van Ubike
 • Bewijs van de samenwerkingen met de Ushops

Na analyse van het dossier door de projectanalist werd de financieringsaanvraag voorgelegd aan het team.

Ecco Nova heeft een gunstig advies uitgebracht voor de fondsenwerving van Ubike om onder meer de volgende redenen:

 • Ubike's track record op de markt. Ubike is een van de marktleiders in fietsleasing in België.
 • De positionering van Ubike op zijn markt, die een partnership heeft ontwikkeld met meer dan 500 fietswinkels in België en met vele andere bedrijven actief in de sector van de zachte mobiliteit (sociale secretariaten, autoleasemaatschappijen, apps en platformen voor het beheer van het mobiliteitsbudget, enz.), waardoor het ambitieus kan zijn over de toekomstige groei van haar activiteiten.
 • Positieve trends op de Belgische fietsleasemarkt (fiscale prikkels, sterke groei in de markt voor elektrische fietsen).
 • Het management/de aandeelhouders van Ubike bestaan ​​uit erkende ondernemers met ruime ervaring in de sector van zachte mobiliteit.

RISICO'S

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 • Belangrijkste risico’s inherent aan de uitgevende instelling :
  • De risico’s verbonden aan de exploitatie en de financiële risico's van CTEC MOBILITY SOLUTIONS omvatten:
   • En liquiditeitsrisico als gevolg van moeilijkheden bij de financiering van zijn activiteit ;
   • Spanning op het aanbod van fietsen (voorraadtekort), waardoor het moeilijker wordt om fietsen aan haar klanten te leveren ;
   • Onvoldoende vraag om het kritieke omvangspunt te bereiken die moet worden bereikt (leasecontracten afgesloten) om vaste kosten te kunnen dekken en dus de winstgevendheidsdrempel te bereiken;
   • De capaciteit van CTEC MOBILITY SOLUTIONS om haar verwachte groei te kunnen beheren;
  • Ten overstaan van deze risico’s, zien we de volgende mitigerende maatregelen:
   • Sluiten van solide partnerschappen met financiële instellingen om haar activiteiten te financieren ;
   • Diversificatie van het fietsaanbod door bestaande partnerships met meer dan 500 fietswinkels ;
   • Uitbreiding van het sales / marketing team van het bedrijf om bekendheid rond het bedrijf / zijn producten te creëren en marktaandeel te verwerven ;
  • Verbetering van haar IT infrastructuur om op die manier:
   • Het genereren van verkoopleads via meerdere kanalen te bevorderen;
   • Het kwalitatieve beheer toe te laten van het aantal contracten dat voortvloeit uit de groei. Op die manier zal procesautomatisering de groei van het team vergemakkelijken.
  • Daarnaast zijn ook de volgende risico’s geïdentificeerd en hieronder beschreven:
   • Risico’s verbonden aan de schuldenlast van CTEC MOBILITY SOLUTIONS
   • Kredietrisico met betrekking tot klanten van CTEC MOBILITY SOLUTIONS
   • Risico’s verbonden aan betrokken partijen
 • Belangrijkste risico’s inherent aan het geboden beleggingsinstrument
  • Vervroegde terugbetaling
  • Illiquiditeit
  • Achterstelling
  • Bullet lening
 • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling beïnvloeden, hetgeen investeerders aan de volgende potentiële effecten blootstelt:
  • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
  • Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
  • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Modaliteiten

Ubike

DEZE ONDERNEMING KOMT IN AANMERKING VOOR DE COUP DE POUCE-LENING, EEN FISCALE STIMULERINGSMAATREGEL BEDOELD OM DE FINANCIERING VAN WAALSE KMO'S TE VERGEMAKKELIJKEN.

BELANGRIJKE OPMERKING:
OM UW BELASTINGVOORDEEL VOOR HET HUIDIGE JAAR TE ACTIVEREN, IS HET VERPLICHT UW INVESTERING VOOR 31/12/2021 TE BETALEN.

VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE COUP DE POUCE LENING

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen verbonden aan de Coup de Pouce-lening, dient de investeerder (de kredietgever)  te voldoen aan de volgende voorwaarden, op de datum waarop de Coup de Pouce-lening wordt afgesloten en gedurende de looptijd ervan:

 • de kredietgever is geen werknemer van de geldnemer
 • indien de kredietnemer een onafhankelijke natuurlijke persoon is, is de kredietgever niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer en
 • indien de kredietnemer een rechtspersoon is, is de kredietgever, evenals zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, niet rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere rechtspersoon waarover hij zeggenschap heeft in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, oprichter, lid, partner of aandeelhouder van deze rechtspersoon, is noch benoemd of treedt op als orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of dagelijks bestuur, bewindvoerder, of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon, noch treedt op als de vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon, wordt benoemd of treedt zelf op als een orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of de dagelijkse leiding van een curator of een soortgelijke functie.
 • de kredietgever is geen kredietnemer van een andere Coup de Pouce-lening.

De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals gevestigd in het Waalse Gewest.

Voor elk jaar waarin hij/zij aanspraak maakt op het voordeel van belastingkrediet, stelt de investeerder de volgende zaken ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën:

 • Het registratieformulier en de bijlagen bedoeld in artikel 2, §3 van het besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Coup de Pouce-lening.
 • Een bankrekeningoverzicht waaruit blijkt dat de kredietnemer de rente over de lening jaarlijks betaalt aan de kredietgever
 • Een verklaring op eer dat jaarlijks door de kredietnemer wordt afgegeven.

Vind alle informatie met betrekking tot dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet betreffende de Coup de Pouce-lening.

PRAKTISCHE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE COUP DE POUCE-LENING

Wanneer ze zich inschrijven via Ecco Nova, krijgen investeerders (kredietgevers) een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova registreert de leningen vervolgens bij SOWALFIN.

Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zullen investeerders de definitieve leningsovereenkomst van SOWALFIN moeten ondertekenen.

Investeerders moeten ook een verklaring op eer invullen en ondertekenen, dat bij de aanvraag voor registratie van de Coup de Pouce-lening wordt gevoegd.

Ten slotte zullen investeerders een betalingsbewijs van hun investering moeten overleggen in de vorm van een rekeningoverzicht met daarop zichtbaar het rekeningnummer van de investeerder, het rekeningnummer van de kredietnemer, de datum, het bedrag en de gestructureerde mededeling van de betaling (zijnde de referentie van de Ecco Nova-schuldvordering).

Ecco Nova zorgt in goede samenwerking met de investeerders voor de opvolging en het beheer van deze procedures.

In het geval van een Coup-de-Pouce-lening is het noodzakelijk om de investering te betalen vanaf een privé-bankrekening (mede) op naam van de uitlener.

VERVROEGDE TERUGBETALING

In het kader van de Coup de Pouce-lening heeft de lener het recht om de lening vervroegd terug te betalen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo in hoofdsom en rente.

ACHTERSTELLING

De Coup de Pouce-lening is achtergesteld zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de kredietnemer.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 15/12/2021 om 23H59, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van 200.000 €  opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en zal de campagne verlengd worden tot 15/01/2022 om 23H59.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -0751
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Klik hier om de video hieronder in het Nederlands te bekijken.

Video

Map