TrustUp

Project van DEEGITAL SA/NV

TrustUp
TrustUp
Financiering 254.000€ van 250.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 400.000€ 102%
Label Regionale leningen
Jaarlijkse interestvoet 1,50%
Equivalent brutorente 4,99% Berekend equivalent brutorente rekening houdend met het belastingvoordeel.
Looptijd6 jaar

Type Duurzame KMO Status Afgesloten

Plaats Ans Eerste betaling 15/03/2023

Einddatum van de campagne 29/04/2022 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

OPMERKINGEN OVER DE WINWINLENING

DEZE "WINWINLENING" CAMPAGNE BIEDT DE DAARVOOR IN AANMERKING KOMENDE INVESTEERDERS EEN JAARLIJKS BELASTINGKREDIET VAN 2,5% OP HET RESTERENDE SALDO VAN DE LENING, EVENALS EEN REGIONALE GARANTIE VAN 30% OP HET RESTERENDE VERSCHULDIGDE KAPITAAL IN DE VORM VAN EEN EENMALIG BELASTINGKREDIET.

 

DEZE VOORDELEN ZIJN AFHANKELIJK VAN MEERDERE CRITERIA, IN HET BIJZONDER HET ZIJN VAN EEN BURGER MET FISCALE WOONPLAATS IN VLAANDEREN

De projectontwikkelaar beschikt over een zetel in zowel het Waalse als het Vlaamse Gewest, dit aanbod combineert daarom de Coup de Pouce-lening en de Winwinlening.

Op de Franstalige pagina van deze campagne kunnen burgers met fiscale woonplaats in Wallonië investeren via de Coup de Pouce-lening.

Niet-inwoners, rechtspersonen en burgers met fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die willen investeren, kunnen investeren maar geen belastingkrediet of regionale garantie genieten.

EQUIVALENT BRUTO RENTE

Deze "WINWINLENING"-campagne biedt investeerders die daarvoor in aanmerking komen een belastingkrediet. 

De jaarlijkse equivalent bruto rente is 4,99% * en daarnaast is er een regionale garantie van 30% op het uitstaande saldo van de lening in de vorm van een eenmalig belastingkrediet.

* De jaarlijkse equivalent bruto rente is berekend rekening houdend met het belastingvoordeel, exclusief de administratiekosten van 15 euro. Download de berekening.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

Trust’Up, het nummer 1 platform in Wallonië voor het met elkaar in contact brengen van particulieren met onderhouds- en renovatiebedrijven wil zijn ontwikkeling te financieren met behulp van de Ecco-Investeerders!

In dit interview beantwoordt Tineke Janssen, regiomanager van TrustUp, onze vragen!

TRUST'UP IN ENKELE SLEUTELMOMENTEN

2015 tot 2016: Sébastien Remacle kwam op het idee voor het Trust'Up-concept na een slechte ervaring die zijn ouders hadden met een onbetrouwbare aannemer tijdens de renovatie van de gezinskeuken. Hij besloot er zijn afstudeerproject van te maken voordat hij werd geïncubeerd bij VentureLab om zich hier voor 100% te wijden aan de ontwikkeling van wat tot dan toe "Jerecherche.pro" was. 

Met 2017 volgde het begin van de Start-up: de lancering van het platform, de eerste klanten, Florian en Anaïs die zich bij het team voegden, de oprichting van de onderneming “DEEGITAL” en de opening van een kantoor in Luik. 
Het bedrijf won eerste prijzen in de wedstrijden Student Entrepreneur Summit en e-Start & Go. 

In 2018 was Trust'Up het onderwerp van een lovend verslag in het cultprogramma "on n’est pas des pigeons" op de RTBF, en enkele maanden later voerde het zijn eerste fondsenwervingscampagne voor meer dan € 400.000.

In 2019 komt alles in een stroomversnelling: de eerste reclamespot wordt op lokale zenders getoond, de 10e medewerker wordt aangenomen en een tweede fondsenwervingssactie van bijna € 600.000 is afgerond.

In 2020, enkele dagen voor het begin van COVID, verhuisde het bedrijf naar zijn huidige kantoren op het plateau van Alleur (Ans) waar de ingenomen 300 vierkante meter duidelijk de groeiambities van Trust'Up weerspiegelt.

De Vlaamse markt wordt aangeboord in 2021.

BESCHRIJVING ACTIVITEITEN

De activiteiten van Trust’Up zijn verdeeld over 3 clusters :

 • Marketplace: het oorspronkelijke platform voor het verbinden van particulieren en renovatie- en bouwprofessionals. Ondernemers waarnaar op de site wordt verwezen, worden vooraf gekwalificeerd en worden jaarlijks gecontroleerd, met name met betrekking tot hun boekhouding en e-reputatie. Het is geen passief platform; de zoeker geeft intuïtief zijn offerteaanvraag aan, een gespecialiseerde Trust'Up-agent wordt aan hem toegewezen en zorgt voor de verzending van de offerteaanvraag naar de meest relevante professionals volgens de zoekkenmerken, de afstand tussen het hoofdkantoor van de aannemer en de werkplek en andere elementen waaruit het Trust'Up-conceptbestaat. Professionals betalen een jaarlijks abonnement; er wordt geen commissie op het werk berekend en de offertes worden op geen enkele manier doorverkocht, wat de individuele objectiviteit van het platform waarborgt.
 • Marketing Services: Trust'Up creëert websites voor bouwprofessionals en optimaliseert hun zoekmachineoptimalisatie door facturatie op basis van een jaarabonnement.
 • Management Tools: meer recentelijk heeft Trust'Up managementtools voor bouwprofessionals ontwikkeld en op de markt gebracht. Met deze tools kunnen offertes en facturen worden gemaakt, arbeidsuren worden bijgehouden, planningen, locaties en klanten worden beheerd. Kortom, het is een mini-ERP bedoeld voor ZKB/MKB's die actief zijn in renovatie/bouw.

Het doel van fondsenwerving is om de eerste 2 clusters in het Vlaamse Gewest te ontwikkelen en de Management Tools verder te vermarkten bij bestaande en toekomstige klanten.

TEAM EN AANDEELHOUDERS

HET TRUST'UP MANAGEMENTTEAM

Van links naar rechts:

 • Olivier De Gelder, commercieel directeur, heeft bijna 20 jaar ervaring als verkoopvertegenwoordiger en vervolgens als verkoopteammanager, in het bijzonder voor goudengids.be, wiens bedrijfsmodel in sommige opzichten vergelijkbaar is met dat van Trust'Up
 • Tineke Janssen, regiomanager, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Vlaamse markt dankzij haar ervaring van meer dan 10 jaar bij Kapaza (2e main.be) en daarna bij een interimbureau gespecialiseerd in technische beroepen en constructie.
 • Anaïs Ehlen, COO, evenwel verantwoordelijk voor de financiële en HR-aspecten van Trust'Up
 • Sébastien Remacle, CEO, staat aan de basis van het Trust'Up-concept en is verantwoordelijk voor strategische planning. Hij begeleidt salesmanagers (hunters) en de marketing-afdeling.
 • Florian Husquinet, CTO, is verantwoordelijk voor IT-ontwikkelingsteams en sales reps (farmers)

AANDEELHOUDERSCHAP VAN TRUST'UP

In het aandeelhouderschap is het management van de onderneming vertegenwoordigd en daarnaast financiële investeerders zoals: 

 • LeanSquareNoshaq's financieringsvehikel voor start-ups
 • La Financière du Boishet financieringsvehikel van Investsud voor projecten gerelateerd aan de bouwsector
 • Gerenommeerde privé-investeerders, bekend in het Belgische ondernemers-ecosysteem

MARKTANALYSE

DE MARKT VOOR RENOVATIES

De renovatiemarkt groeit onmiskenbaar gezien de nieuwe energienormen die door de overheid, maar ook door particulieren worden gewenst.

De recente stijging van de energieprijzen maken dat particulieren de energieprestaties van hun woning willen verbeteren door isolatie of installatie van fotovoltaïsche panelen of warmtepompen.

De Waalse regering heeft aangegeven dat de investeringsbehoefte voor de energetische renovatie van woongebouwen ongeveer € 120 miljard bedraagt ​​over de periode 2020 – 2050.

DE MARKT VOOR MATCHMAKINGPLATFORMS

België is een levendige markt met 1 bouwbedrijf per 100 inwoners, dat is lager dan onze Franse buren (141).

Er zijn in België verschillende platformen om aannemers en particulieren met elkaar te verbinden. Trust'Up profiteert van de beste e-reputatie in Wallonië.

VISIE EN STRATEGIE

De strategie is uitgedacht en gebaseerd op 6 assen:

Het businessmodel is geïnspireerd op de bekendste websites (Immoweb, Tripadvisor, enz.) en heeft als doel het genereren van:

 • een uitstekende winstgevendheid dankzij lage klantacquisitiekosten, vergeleken met de gemiddelde omzet die een klant genereert over de duur van zijn relatie met het bedrijf (customer lifetime value)
 • een hoog uitbreidbaar potentieel (scalable) dat stroomopwaarts in het bedrijfsontwikkelingsproces wordt uitgedacht om groei te faciliteren en deze exponentieel te maken

De kwaliteit van de dienstverlening aan de klant wordt gematerialiseerd door een uitstekende e-reputatie en lovende beoordelingen op Google en Trustpilot (van professionals en particulieren).

De marketingstrategie is gericht op:

 • de bekendheid van het bedrijf vergroten door middel van tv- en radioreclame, evenementen, een uitstekende relatie met de pers en natuurlijk investeringen in online marketing
 • het maximaliseren van "up-selling", d.w.z. verhoog het gemiddelde klantenwinkelmandje door aanvullende diensten met een hoge toegevoegde waarde aan te bieden (website-creatie en -referentie, managementtools)
 • Innovatie en wendbaarheid zijn sterke waarden die worden gedragen door Trust'Up, dat constant streeft naar ontwikkeling met de meest vooruitstrevende technologie.

Het commerciële beleid is gebaseerd op:

 • Korte verkoopcycli
 • Een groot netwerk van verkoopvertegenwoordigers van twee typen:
  • "hunters" wiens doel het is om nieuwe klanten aan te trekken
  • "farmers" wiens doel het is om het contractvernieuwingspercentage te maximaliseren
 • Een team van "call agents" wier taak het is afspraken voor commerciële "hunters" te verkrijgen.

Een jong en gemotiveerd team onder leiding van een ervaren management.

FINANCIËLE ANALYSE

 

Activa 31/12/20 31/12/21
Oprichtingskosten                        8 480                         4 240 
Immateriële activa                      69 885                      95 988 
Installaties, machines en gereedschappen                        5 772                         4 773 
Meubilair en rollend materieel                        2 207                         2 207 
Overige materiële vaste activa                        3 806                         3 392 
Materiële vaste activa                     11 785                      10 372 
Financiële vaste activa                        7 915                         9 785 
Vaste activa                     98 065                    120 385 
in %age van het balanstotaal 16% 18%
Handelsvorderingen                   128 389                    254 314 
Overige vorderingen                     75 561                         4 108 
Beschikbare waarden                   325 979                    275 658 
Regularisatierekeningen                        2 659                         3 751 
Vlottende activa                   532 588                    537 831 
in %age van het balanstotaal 84% 82%
TOTAAL ACTIVA                   630 653                    658 215 

De activa bestaan ​​voornamelijk uit handelsvorderingen en liquide middelen. 40% van de handelsvorderingen is achterstallig, wat helaas vaak het geval is in de bouwsector, maar wat ook bewijst dat professionals in deze sector geschikte managementtools nodig hebben! Hoewel ze te laat betalen, komt het zelden voor dat klanten hun rekeningen nooit betalen. Automatische incasso's zijn nu ingevoerd voor 70% van de klanten, wat betalingsachterstanden in de toekomst zal verminderen.

Het facturatiebeleid van Trust'Up is gewijzigd, facturen worden nu verzonden met een betalingstermijn van 15 dagen (in plaats van 30) wat bij gelijkblijvende omstandigheden tot gevolg zal hebben dat de post handelsvorderingen wordt verminderd en meer geld wordt gegenereerd.

Passiva 31/12/20 31/12/21
Kapitaal                1 081 431                1 081 431 
Overgedragen winst                 (608 252)                 (965 868)
Eigen vermogen                   473 179                    115 564 
in %age van het balantotaal 75% 18%
Lopende lening                              -                      101 164 
Financiering Ecco Nova                              -                                 -   
Lange termijn schulden                              -                      101 164 
LT schulden die binnen het jaar aflopen                        6 915                               -   
Straight loan                              -                      185 000 
Handelsschulden                        2 440                      26 398 
Fiscale, loon- en sociale schulden                     96 272                    171 632 
Overige schulden                           610                            610 
Regularisatierekeningen                     51 237                      57 848 
Korte termijn schulden                   157 474                    441 488 
Schulden                   157 474                    542 652 
in %age van het balanstotaal 25% 82%
TOTAAL PASSIVA                   630 653                    658 215 

Het eigen vermogen daalde in 2021 met 75% als gevolg van verliezen in verband met de ontwikkeling van het bedrijf.

In dezelfde periode kon het bedrijf schulden aangaan om wat geld over te houden. Deze schuld getuigt van het vertrouwen dat de banken en openbare instellingen (Sowalfin en Novalia) hebben in het project ondanks het feit dat het evenwicht qua rentabiliteit nog niet bereikt is.

De regularisatierekeningen in de passiva zijn over te dragen inkomsten (deferred income) op gefactureerde abonnementen die betrekking hebben op de volgende boekhoudperiode.

  31/12/2020 (R) 31/12/2021 (R)
Omzet                  519 148                 1 100 950  
Omzetgroei   112%
Geactiveerde productie                    65 998                      88 508  
Overige exploitatieproducten                    68 881                      53 161  
Verkopen en prestaties                  654 027                 1 242 619  
Diensten en diverse goederen                  420 125                    722 511  
Personeelskosten                  392 459                    774 091  
Groei personeelskosten   97%
Andere exploitatiekosten                       3 305                         9 443  
Uitgekeerde kosten                  815 888                 1 506 046  
EBITDA                (161 861)                (263 426) 
Afschrijvingen                    51 974                      72 592  
EBIT                (213 835)                (336 019) 
Financiële producten                       3 159                            821  
Financiële kosten                       6 320                      20 649  
Resultaat voor belastingen                (216 996)                (355 846) 
Belastingen                             -                           1 769  
Winst van het boekjaar                (216 996)                (357 615) 

De omzet is in 2021 meer dan verdubbeld dankzij het inhuren van verkopers (+70% in personeelskosten).

Productie in vaste activa betreft IT-ontwikkeling, in het bijzonder de productie van Trust'Up.Pro-applicaties (Managementtools).

Omdat dit een businessmodel is dat gebaseerd is op de terugkeer en veerkracht van inkomsten, worden commerciële inspanningen op lange termijn beloond. Het is dan ook heel normaal dat in een periode van groei de omzet de kosten (voornamelijk personeel) niet dekt. Door te stoppen met het aannemen van nieuwe verkopers, zal het bedrijf natuurlijk winst maken, met dien verstande dat de omzet zal blijven groeien terwijl de kosten stabiliseren. De doelstelling van het management blijft echter om de komende jaren verkooppersoneel aan te nemen. Daarom werft het fondsen ter hoogte van 1,4 miljoen euro, waarvan € 1 miljoen euro aan kapitaal. 

TOEPASSING VAN DE FONDSEN

BEOOGDE TOEPASSING VAN DE FONDSEN

De opgehaalde fondsen (€ 1,4 miljoen) zijn bedoeld om het werkkapitaal te verbeteren en het eigen vermogen te vergroten om de verliezen van de komende twee jaar te financieren en om de toename van de werkkapitaalbehoefte gekoppeld aan de omzetgroei te financieren. 

Activa 31/12/21 Aanpassingen Pro-forma
Oprichtingskosten                        4 240                           4 240 
Immateriële activa                      95 988                        95 988 
Installaties, machines en gereedschappen                        4 773                           4 773 
Meubilair en rollend materieel                        2 207                           2 207 
Overige materiële vaste activa                        3 392                           3 392 
Materiële vaste activa                     10 372                               -                        10 372 
Financiële vaste activa                        9 785                           9 785 
Vaste activa                   120 385                               -                      120 385 
in %age van het balanstotaal 18%   6%
Handelsvorderingen                   254 314                      254 314 
Overige vorderingen                        4 108                           4 108 
Beschikbare waarden                   275 658                 1 400 000                 1 675 658 
Regularisatierekeningen                        3 751                           3 751 
Vlottende activa                   537 831                 1 400 000                 1 937 831 
in %age van het balanstotaal 82%   94%
TOTAAL ACTIVA                   658 215                 1 400 000                 2 058 215 
Passiva 31/12/21   Pro-forma
Kapitaal                1 081 431                 1 000 000                 2 081 431 
Overgedragen winst                 (965 868)                   (965 868)
Eigen vermogen                   115 564                 1 000 000                 1 115 564 
in %age van het balantotaal 18%   54%
Lopende lening                   101 164                      101 164 
Financiering Ecco Nova                              -                      400 000                    400 000 
Lange termijn schulden                   101 164                    400 000                    501 164 
LT schulden die binnen het jaar aflopen                              -                                   -   
Straight loan                   185 000                      185 000 
Handelsschulden                     26 398                        26 398 
Fiscale, loon- en sociale schulden                   171 632                      171 632 
Overige schulden                           610                              610 
Regularisatierekeningen                     57 848                        57 848 
Korte termijn schulden                   441 488                               -                      441 488 
Schulden                   542 652                    400 000                    942 652 
in %age van het balanstotaal 82%   46%
TOTAAL PASSIVA                   658 215                   2 058 215 

TOEKOMSTPROJECTIE VAN DE ONDERNEMING

  31/12/2021 (R) 31/12/2022 (P) 31/12/2023 (P) 31/12/2024 (P) 31/12/2025 (P) 31/12/2026 (P)
Omzet               1 100 950                 2 410 851                 4 200 873                 6 612 186                 8 998 542               11 089 516  
Omzetgroei 112% 119% 74% 57% 36% 23%
Geactiveerde productie                    88 508                               -                                 -                                 -                                 -                                 -    
Overige exploitatieproducten                    53 161                               -                                 -                                 -                                 -                                 -    
Verkopen en prestaties               1 242 619                 2 410 851                 4 200 873                 6 612 186                 8 998 542               11 089 516  
Diensten en diverse goederen                  722 511                    957 682                 1 117 708                 1 291 546                 1 387 990                 1 510 715  
Personeelskosten                  774 091                 2 400 346                 3 515 378                 4 281 237                 4 552 072                 4 847 176  
Groei personeelskosten 97% 210% 46% 22% 6% 6%
Andere exploitatiekosten                       9 443            
Uitgekeerde kosten               1 506 046                 3 358 028                 4 633 087                 5 572 783                 5 940 062                 6 357 892  
EBITDA                (263 426)                 (947 177)                 (432 214)                1 039 403                 3 058 480                 4 731 624  

(R) Gerealiseerd, (P) Verwacht

Het financiële plan voorziet in een substantiële groei van het bedrijf: meer dan het dubbele van de in 2021 gerealiseerde omzet voor het jaar 2022, daarna een meer gematigde groei in de jaren daarna.

Deze grafiek toont de kracht van het businessmodel waarop Trust'Up is gebaseerd. Het bedrijf stopt vanaf 2025 massaal met aannemen en toch blijft de omzet groeien dankzij de verlenging van abonnementen en de acquisitie van nieuwe klanten door het aanwezige team.

DUURZAAMHEID EN SDG's

CONTROLE VAN HET DUURZAAMHEIDSPROCES VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR

We beschouwen de activiteit van Trust'Up als duurzaam omdat ze beantwoordt aan de volgende doelstellingen voor duurzame ontwikkeling:

DOEL 8: DEGELIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI

Het gebruik van de fondsen is bedoeld om personeel aan te werven, voornamelijk jonge mensen met een laag ervaringsniveau, en om hen te integreren in een dynamisch ecosysteem. Momenteel is 58% van het personeel jonger dan 35 jaar en is de gemiddelde leeftijd in het team 34.

DOEL 13: BESTRIJDING VAN KLIMAATVERANDERING

Door de toegang te vergemakkelijken tot diensten die verband houden met het veranderen van energiebronnen en/of het besparen van energie.

Daarnaast maken de diensten van Trust'Up het mogelijk om:

 • de lokale economie te ontwikkelen: het Trust'Up-algoritme is er in het bijzonder op gericht de geografische nabijheid in de hand te werken tussen een individu en de aan hen aangeraden ondernemer, met als resultaathet verminderen van vervuiling als gevolg van verplaatsing van professionals.
 • Kleine bedrijven en freelancers waarnaar op het platform wordt verwezen, te ondersteunen.
 • Toegang te  bieden tot digitale technologie voor kleine bedrijven die nog steeds te zeer gewend zijn om "ouderwets" te werken om ze daarmee concurrerend te maken

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN DE FONDSENWERVING

 • Een dienst met echte meerwaarde, zowel voor aannemers als voor particulieren,
 • in een groeiende markt,
 • gedragen door een jong, dynamisch en gemotiveerd team, zelf begeleid door een management wiens visie heel duidelijk is, en
 • ondersteund door gerenommeerde financiële investeerders die hun vertrouwen in het project bewijzen met een nieuwe kapitaalverhoging van € 1 miljoen parallel aan de crowdlending-campagne

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELING EN ZIJN FONDSENWERVING

 • De fondsen zijn bedoeld om personeel in dienst te nemen, het is daarom geen tastbare materiële prestatie.
 • Er is concurrentie, hoewel Trust'Up bijzonder goed gepositioneerd en gekapitaliseerd is ten opzichte van zijn concurrenten.
 • De lancering van het nieuwe dienstenaanbod (managementtools), in tegenstelling tot de oorspronkelijkemarktactiviteit die heeft aangetoond dat het in staat is om een ​​aanzienlijke cashflow en winstgevendheid te genereren buiten een groeiproces om, vereist aanzienlijke investeringen en heeft nog geen commercieel succes aangetoond. Dit is de reden waarom er een significante kapitaalverhoging (€ 1 miljoen) in uitvoering is. Dit risicokapitaal zal een veiligheidsbuffer vormen en het risico op insolventie van de onderneming beperken.

DUE DILLIGENCE

Ecco Nova analyseerde de volgende elementen als onderdeel van Trust'Up's Due Diligence:

 • Balansen en resultatenrekeningen
 • Aandeelhoudersstructuur
 • Uitdagingen van het financiële plan en simulaties op verschillende belangrijke parameters
 • Concurrentencijfers
 • Kwaliteit van de dienstverlening (mystery shopping) bij Trust'Up en bij concurrenten

Na analyse van het dossier door de projectanalist werd de financieringsaanvraag voorgelegd aan het team.

Ecco Nova heeft een gunstig advies uitgebracht voor de fondsenwerving van Trust'Up om onder meer de volgende redenen

 • Hoewel het bedrijf nog steeds verlies lijdt, is het project overtuigend en zal het eigen vermogen worden versterkt door een kapitaalverhoging van € 1 miljoen. De historische verliezen worden verklaard door de sterke groei die aanzienlijke marketing- en commerciële investeringen vergde.
 • Het aandeelhouderschap brengt investeringsprofessionals samen die kredietwaardigheid geven aan het project
 • De simulaties die zijn uitgevoerd op verschillende belangrijke parameters van het financieel plan tonen aan dat er ten aanzien hiervan bewegingsruimte is.
 • Trust'Up is meer gekapitaliseerd dan de meeste van zijn concurrenten
 • De conclusies van de mystery shopping zijn positief: de opvolging van het dossier door Trust'Up was voorbeeldig en beter dan bij de concurrentie

RISICO'S

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 • Belangrijkste risico’s inherent aan de uitgevende instelling
  • Risico's van het business model
  • Risico's verbonden aan schuldenlast
  • Regionaal ontwikkelingsrisico
  • Risico verbonden aan de ontwikkeling van een nieuw dienstenaanbod
  • Niet-uitvoering van het businessplan
 • Belangrijkste risico’s inherent aan het geboden beleggingsinstrument
  • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
  • Illiquiditeit
  • Ondergeschiktheid
  • Garanties
 • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling beïnvloeden, hetgeen investeerders aan de volgende potentiële effecten blootstelt:
  • Risico van gedeeltelijk kapitaalverlies
  • Renterisico's
  • Risico's verbonden aan het wegvallen van het belastingvoordeel

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

MODALITEITEN

DEZE ONDERNEMING KOMT IN AANMERKING VOOR WINWINLENING, EEN FISCALE STIMULANS DIE BEDOELD IS DE FINANCIERING VAN KMO'S MET EEN BEDRIJFSZETEL IN VLAANDEREN TE VERGEMAKKELIJKEN.

Om alle terugbetalingen aan investeerders in één keer uit te kunnen voeren, zal de betalingsdatum van de termijnen overeenkomen met de data zoals vermeld in uw Ecco Nova-schuldvordering, in afwijking van de data in de tabel die wordt gegenereerd door PMV/z. 

OP DE FRANSTALIGE PAGINA VAN DEZE CAMPAGNE KUNNEN BURGERS MET FISCALE WOONPLAATS IN WALLONIË INVESTEREN VIA DE COUP DE POUCE-LENING.

NIET-INWONERS, RECHTSPERSONEN EN BURGERS MET FISCALE WOONPLAATS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST DIE WILLEN INVESTEREN, KUNNEN INVESTEREN, ZIJ KUNNEN ECHTER GEEN BELASTINGKREDIET OF REGIONALE GARANTIE GENIETEN.

WERKING VAN DE REGIONALE LENINGEN

VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE WINWINLENING

De investeerders die aan de volgende voorwaarden voldoen, kunnen profiteren van een jaarlijks belastingkrediet van 2,5% op het resterende saldo van de lening:

 • Onderworpen zijn aan de belasting voor fysieke personen die zich bevinden in Vlaanderen overeenkomstig artikel 5/1 van de bijzondere financieringswet.
 • Een natuurlijk persoon zijn die de Winwinlening afsluit buiten het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten.
 • Geen werknemer zijn van de kredietnemer.
 • Als de kredietnemer een zelfstandige is, dan kan de kredietgever noch de echtgenoot, de echtgenote of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn.
 • Geen aandeelhouder zijn van deze rechtspersoon (de kredietnemer), niet benoemd zijn of optreden als beheerder, manager of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon. De echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van de kredietgever mag ook geen aandeelhouder zijn of benoemd worden of fungeren als beheerder, manager of houder van een soortgelijk mandaat binnen de rechtspersoon kredietnemer.
 • Tijdens de volledige duur van de winwinlening, mag de kredietgever geen kredietnemer zijn of worden van een andere winwinlening.
 • Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de winwinlening afgesloten is, houdt de kredietgever ter beschikking van de federale belastingadministratie bewijs dat hij één of meerdere winwinleningen lopende had in het belastingtijdvak.

Bovendien, mocht de terugbetaling van de kredietnemer uitblijven, kunt u 30% van het verschuldigd bedrag recupereren door een belastingkrediet.

Nochtans, de Winwinlening is achtergesteld zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de kredietnemer.
 
Alle informatie met betrekking tot dit fiscaal voordeel vindt u via deze link of via het decreet betreffende de Winwinlening.

PRAKTISCHE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN DE WINWINLENING

Bij inschrijving op het Ecco Nova-platform krijgen investeerders een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova zal de leningen registreren bij PMV-z. Om het belastingvoordeel definitief te activeren, moeten investeerders het definitieve leningscontract van PMV-z ondertekenen.Ecco Nova zal deze procedures bewaken en beheren in goede samenwerking met de investeerders.

VERVROEGDE TERUGBETALING

In het kader van de Winwinlening heeft de lener het recht om de lening vervroegd terug te betalen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo in hoofdsom en rente.

ACHTERSTELLING

De Coup de Pouce-lening en de Winwinlening zijn achtergesteld ten aanzien van zowel de bestaande schulden als de toekomstige schulden van de kredietnemer.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving.

Indien het totale bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden op de Ecco Nova-website) niet geheel is opgehaald op 15 april 2022 om 23.59 u, dan worden de investeringen die reeds betaald zijn op de rekening op naam van de projectontwikkelaar integraal terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van 250.000 euro opgehaald, dan worden de fondsen beschikbaar gesteld aan de uitgevende instelling en zal de campagne worden verlengd tot 29 april 2022, 23.59 

ANDERE VERBINTENISSEN

De projectontwikkelaar verbindt zich ertoe zijn recht om de lening vervroegd af te lossen uit te oefenen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het saldo in hoofdsom en rente indien de kapitaalverhoging van minimaal € 1.000.000 niet wordt tot stand komt binnen 6 maanden vanaf de beschikbaarheid van de leningfondsen die het onderwerp zijn van deze Informatienota

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente door particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen ten aanzien van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

WOORDENLIJST

Wilt u de definitie van een gebruikte term op deze pagina weten? Raadpleeg onze woordenlijst om de term en zijn betekenis te ontdekken.

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -5752
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden tijdens de eerste 48 uur na de opening van de campagne. Daarna is de kredietgever voor deze operatie een administratieve vergoeding van 15 euro inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map