BEHALEN SLAAGDREMPEL

Ecco Nova heeft bevestiging gekregen van particuliere beleggers voor een totaalbedrag van € 2 miljoen.

Gezien het bedrag dat op ons platform is opgehaald, is de algehele succesdrempel in het kader van de fondsenwerving en de onderhandse plaatsingen dusbereikt!

OPMERKING OVER ECCO NOVA FINANCE

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

De Projectontwikkelaar

URBION is een Belgische vastgoedontwikkelaar, gevestigd in Brussel. De missie van Urbion is het ontwikkelen van innovatieve en duurzame projecten op bijzondere locaties, met een meerwaarde voor mens en milieu.  

Urbion ontwikkelt vastgoed voor 3 type bestemmingen :

 • Leven – Ontwikkeling van woonprojecten
 • Werken – Kantoren en agentschappen
 • Recreatie – Hotel, restaurant, detailhandel, sport en golf

De sterke punten van Urbion zijn ervaring (+25 jaar ervaring in België en in het buitenland als vastgoedontwikkelaar), flexibiliteit (solide ervaring en expertise in complexe projecten waarin residentieel en commercieel vastgoed worden gecombineerd), en duurzaamheid (innovatie om tegemoet te komen aan de behoeften en beperkingen van de toekomstige generaties).

Aandeelhouderschap & Management

Het directieteam van Urbion bestaat uit sleutelfiguren zoals Petra Noé (CEO), Wouter Van Mierloo (Chief Commercial Officer “CCO” en verantwoordelijke voor het dagelijks operationeel management), Karolien Christiaens (Head of Legal) et Carl Van Wolput (Financieel directeur).

 • Petra Noé heeft meer dan 25 jaar ervaring in algemene bedrijfsvoering, met het accent op op Human Resources, bedrijfskunde en commercieel management. Voordat ze CEO bij Urbion werd, was ze bestuurder bij Crest Capital Management NV
 • Wouter Van Mierloo is burgerlijk ingenieur bouwkunde en heeft meer dan 20 jaar ervaring in het management van bouwprojecten bij, onder andere, Wegebo NV, Projectbouw Verelst NV et HOOME NV, waar hij respectievelijk algemeen directeur en directeur was. Gesterkt door zijn ervaring in de bouw, de gunning van opdrachten, en projectontwikkeling, houdt hij toezicht op het geheel van ontwikkelprocessen van ontwerp tot oplevering van de verschillende gebouwen in samenwerking met de projectverantwoordelijken die rechtstreeks aan hem rapporteren.
 • Carl van Wolput is financieel directeur en verantwoordelijk voor de administratie en boekhouding, bezit een baccalaureaat in boekhouding en beschikt over 30 jaar ervaring in boekhouding, IT en bestuur in  diverse ondernemingen en is verantwoordelijk voor de administratie, als ook interne en externe verslaglegging.
 • Karolien Christiaens is meester in de rechten en bedrijfsjurist met 28 jaar ervaring, gespecialiseerd in vastgoed, structurerings- en ondernemingsrecht en is verantwoordelijke voor juridische kwesties en ondernemingsrecht bij Urbion. 

INTERVIEW VAN PETRA NOÉ

Organigram

Urbion Real Estate Development is een groep samengesteld uit verschillende entiteiten. Een deel van het organigram, beperkt tot de entiteiten die verband houden met het project Sterea, is hieronder weergegeven. Het organigram bestaat uit de operationele ondernemingen, ondernemingen die gebouwen of terreinen in bezit hebben, financiële ondernemingen of holdings. 

 • T.C.M. BV -Tensor Capital Management BV- is het vastgoedbedrijf dat het geheel aan gronden heeft verworven (Landbank) ; Zij heeft vandaag de dag belangen in de ondernemingen STAS (Sterea Park Residence) en The National Hotel BV (150 hotelkamers) omdat zij de grond in natura ter beschikking heeft gesteld.  Haar andere activa bestaan hoofdzakelijk uit lange termijn activa, met name een kantoorgebouw en een golfclub (terrein en clubhuis). 
 • B.C.M. Holding BV is een holdingmaatschappij met als hoofddoel het aanhouden van aandelen in T.C.M. BV en S.L.I. NV. 
 • The National Hotel BV is de projectonderneming die de 150 kamers van het project "The National Hotel " en samen met de gronddelen verkoopt.
 • S.L.I (STEREA LEISURE INVESTMENTS NV) is het bedrijf dat zich toelegt op het David Lloyd sportcentrum. Wanneer het gebouw (momenteel in aanbouw) afgewerkt is, zal S.L.I. het gebouw van Urbion kopen. S.L.I. tekende een erfpachtovereenkomst voor 35 jaar met de David Lloyd groep. 
 • Urbion BV is de vastgoedontwikkelaar van het project Sterea (zie Infra) en gedelegeerd bouwheer voor de ondernemingen van de groep. 
 • National Hotel Management BV is de werkmaatschappij die de 150 hotelkamers en de gemeenschappelijke ruimtes in verhuur zal brengen bij een gerenommeerde hotelexploitant (selectie in uitvoering). 
 • STAS BV is de onderneming die de gronddelen van Sterea Park Residence bezit en verkoopt.

Ervaring en toekomstige projecten

URBION Real Estate Development ontwikkelt al meer dan 25 jaar vastgoedprojecten, in België maar ook in het buitenland. Haar vermogen om Sterea te ontwikkelen, een gevarieerd project van hoge kwaliteit, toont de ervaring die de ontwikkelaar heeft opgebouwd. 

Onder de referentieprojecten van hotels, vinden we:   

 • de ontwikkeling en bouw Radisson Royal Hotel in St. Petersburg – 164 kamers
 • de ontwikkeling en bouw Radisson Blu Bosphorus Hotel, Istanbul – 139 kamers

Er zijn momenteel nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor Urbion Real Estate Development, met name door de aankoop van het kasteel van "La Héronnière" in Watermaal-Bosvoorde waar een residentieel project gepland is rond 2025. Anderzijds heeft Urbion Vastgoedontwikkeling een potentiële pijplijn aan nieuw te ontwikkelen projecten van in totaal +- 25.000 m2.

Het Project

THE NATIONAL HOTEL

The National Hotel is een hotelcomplex met 150 kamers, 1 hoofdgebouw voor diensten en 3 verdiepingen ondergrondse parking in aanbouw op de site van de voormalige renbaan van Sterrebeek, en integraal onderdeel van het grootschalige project “Sterea”.

The National Hotel is een van de eerste hotels in België met een 'lage energie' geothermisch systeem op geringe diepte (ongeveer 100m) om het gebouw te verwarmen en te koelen. Het energieverbruik wordt drastisch verminderd, evenals de CO2-uitstoot.

Het gebouw, het werk van architecten Paul Lievevrouw (SUM) en WATG, is ontworpen om harmonieus op te gaan in het magnifieke groene landgoed van 75 hectare. The National Hotel is een hotelcomplex van + 18.000m2 dat uit verschillende gebouwen bestaat:

 • 3 gebouwen (GV +3) bedoeld voor kamers volgens verschillende kamertypes, suites en penthouse: 

 

Standaard

Luxury

Executive Suites

Penthouse Studio's

 # eenheden

Gelijkvloers

26

12

4

 

42

GV+1

25

11

6

 

42

GV+2

25

11

6

 

42

GV+3

 

 

 

24

24

 # eenheden

76

34

16

24

150

 • 1 hoofdgebouw bedoeld voor diensten: Welcome desk, lobby, restauratie, 740 m2 conferentie- en vergaderzalen, technische ruimtes etc.

 • 3 ondergrondse parkeerniveau’s waar bezoekers kunnen parkeren (lichte voertuigen en fietsenstallingen) en waar voertuigen kunnen worden opgeladen.

Op de video hieronder ziet u het project in aanbouw vanuit de lucht:

STEREA 

Sterea is de handelsnaam van het vastgoedconversieproject onder leiding van URBION Real Estate Development op de site van de voormalige hippodroom van Sterrebeek. Het project vindt zijn oorsprong in 2004, tijdens een openbare verkoop in het Maison des Notaires in Brussel; De firma Immobilière Chasse des Princes is failliet en de curator biedt een vastgoedcomplex van +/- 42 hectare te koop aan bestaande uit een renbaan, stallen, dienstgebouwen en terreinen. Urbion verwerft, via de vennootschap T.C.M., achtereenvolgens de gronden met als doel het project STEREA te ontwikkelen op een herverkavelde locatie van bijna 75 hectare.

Na enkele jaren van bezinning en ontwikkeling, en met de hulp van grote namen in architectuur en landschap, zien de contouren van het Sterea-project het levenslicht: een enorme leefruimte op 10,4 hectare in volledige harmonie met 65 hectare natuur waarbinnen Bruno Steensels, een gespecialiseerde architect, een golfbaan met 18 holes en 3 hectare aan meren, bedacht en ontwierp.

De site, die vele functies op het gebied van wonen, werken en vrijetijdsbesteding combineert, bestaat uit : 

 • 137 appartementen en penthouses, tussen 80 en 260m2

 • 34 woningen, tussen 100 en 182m2 

 • 7 villas, tussen 338 en 389 m2

 • 56 eenheden temidden van de Résidence Sterea Park

 • kantorencomplex waar (1) de Koninklijke Belgische Golf Federatie en (2) het medisch centrum Sterrebeek gevestigd zullen zijn.

 • 1 golfclub “ The National Golf  “, officieel geopend in juni 2017 en welke al meer dan 1.000 leden telt. De Club bestaat uit een 18-holes parcours, oefenruimtes, een brasserie en vergaderruimtes. 

 • 1 David Lloyd sportcomplex van +4.500m2 (onder constructie)

 • 5-sterrenhotel “The National Hotel”  bestaande uit 150 kamers, een hoofdgebouw en ondergrondseparkeerplaatsen (doel van deze financieringscampagne)

Ligging

Sterea is bijzonder goed gesitueerd aan de avenue du Roy de Blicquy à 1933 te Sterrebeek op de voormalige locatie van de renbaan, op 5 minuten van Woluwe, vlakbij Tervuren en op 15 minuten van Leuven. 

De mobiscore :

Stand van zaken Sterea

Bij het begin van de verkoop van het project, heeft Urbion gewerkt met haar eigen interne verkoopteam en bouwde ter plaatse een verkooppaviljoen, waar potentiële kopers ter plekke konden worden ontvangen zodat zij zich bewust konden worden van de kwaliteit van de locatie en infrastructuur. Hier werden bezichtigingen van modelappartementen georganiseerd.

In 2020 verhinderden de opgelegde restricties als gevolg van de Covid-crisis de bezoeken aan het verkooppaviljoen. De verkoopteams van Urbion hebben toen contact gelegd met gerenommeerde verkoopagentschappen (Victoire Properties, Stefaan Smets, CBRE), die over de, voor de gezondheidssituatie, meest geschikte digitale tools beschikten.

Tot op heden, wekt Sterea grote belangstelling op en laat zij een uitstekend verkooppercentage zien van 86% voor het woongedeelte. De kantoren zijn volledig verhuurd en de golfclub bestaat uit meer dan 1.000 leden. De commercialisatie van de (te bouwen) hotelkamers is midden augustus 2022 van start gegaan en van de 150 kamers is tot op heden 9% voorverkocht (gereserveerd). 

 

Appartementen

Huizen

Residentie

Sterea Park

Villa’s

#eenheden

Hotel

Ontwikkelde eenheden

137

34

56

7

234

150

Verkochte eenheden

114

34

52

1

201

14

Verkooppercentage

83%

100%

93%

14%

86%

9%

Duurzaamheidselementen

Naar een duurzame toekomst met het gebruik van hernieuwbare thermische energie.

De missie van Ecco Nova is de energietransitie en duurzame ontwikkeling te versnellen. Om deze missie uit te voeren, selecteert, analyseert en presenteert het projecten op zijn platform.

Als onderdeel van de fondsenwervingscampagne voor het project The National Hotel heeft Ecco Nova de volgende elementen geselecteerd ten gunste van de energietransitie:

 1. Geothermie voor het hotel, het kantoorgebouw en de Sterea Park Residentie. Deze energiezuinige technologie zal de gebouwen niet alleen verwarmen, maar ook koelen dankzij de techniek van free cooling. 
 2. Recycleerbaarheid: Alle grond en puin die voortkomt uit de sloop van oude gebouwen (tribunes, stallen, dienstwoningen) en funderingen zijn verplulverd en ter plaatse verspreid ter opvulling.
 3. Groene daken
 4. Oplaadstations voor elektrische en hybride voertuigen
 5. Zonnepanelen op de meeste van de beschikbare daken
 6. 174 fietsplaatsen
 7. Regenwateropvang naar de bassins ter plaatse voor de irrigatie van de golfbanen
 8. 65 hectare beschermde natuur, herintroduceerde biodiversiteit en privé wandelpaden open voor het publiek

Organigram van het project

The National Hotel is een project gedragen door :

 • The National Hotel BV voor de bouw en de verkoop van de 150 kamers 
 • T.C.M. BV voor de bouw van het hoofdgebouw en de ondergrondse parkeerplaatsen. 

De verkoop van de kamers is gestart en het commerciële voorstel kan geraadpleegd worden via https://thenationalhotel.be/nl. De kopers zullen het blote eigendom van één of meerdere hotelkamers kopen en een vruchtgebruik van 25 jaar overdragen in ruil voor een netto jaarlijks rendement van 3,55% en het niet in gebruik nemen van de kamer (behalve voor 5 nachten per jaar), die door een hotelexploitant zal worden uitgebaat.  

Fondsenwerving

Het bedrijf The National Hotel BV doet een beroep op de Ecco-investeerders voor een bedrag van 5.000.000 euro voor de gedeeltelijke financiering van de bouw van de 150 hotelkamers van The National Hotel, dat een van de eerste hotels in België is met een 'lage energie' geothermisch systeem.

Begroting en financieringsstructuur

De begroting voor deze operatie is de navolgende:

Projectbegroting

Terrein (inbreng in natura) 

15.642.000€

Ontwikkeling en bouw van het project 

46.000.000€

Totale begroting

61.642.000€

Deze investering wordt als volgt gefinancierd:

Financieringsbronnen van de operatie

Eigen vermogen (1)

20.242.000 €

32%

Voorverkoop (2)

3.590.580 €

6%

Lening Ecco Nova Finance 

5.000.000 €

8%

Privé investering

5.000.000 €

8%

Bouwkrediet toegekend door BNPPF

28.400.000 €

46%

Totale financiering (3)

 62.232.580 € 

 

(1) Uitleg over het geïnvesteerde eigen vermogen in het project: 

Eigen vermogen

Waarde

Opmerkingen

Inbreng terrein in natura

 15 642 000,00  € 

Op basis van een taxatie door CBRE uitgevoerd op 19/09/2022

Cash 

    4 600 000,00  € 

Ontvangen en betaalde facturen in eigen middelen

 

 20 242 000,00  € 

 

 

(2) op het moment van lancering van de campagne op Ecco Nova, vertegenwoordigen de 14 al gerealiseerde voorverkopen -in de vorm van reserveringen- voor een bedrag van  3.590.580 €. De voorverkoopcampagne werd gestart op 16 augustus 2022.

(3) De dekkingsgraad van de financiering is groter dan 100% maar dekt niet de betaling van de financiële kosten van het project. De financiële kosten van het project worden gedragen door T.C.M. 

Winstgevendheidsindicatoren

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste indicatoren gepresenteerd:

Verwachte rentabiliteit van het hotel, de parkeerplaatsen en het hoofdgebouw

Bruto bebouwbaar oppervlak (m²)

35.935 

Marktwaarde van het project (4)

75.000.000 €

Waarvan hotelkamers

47.816.310 €

Verkoopprijs /m2 

5.240 €

Waarvan parking (3 ondergrondse niveau’s) en hoofdgebouw (5)

27.183.690 €

Totale begroting

61.642.000 €

Waarvan werken

40.068.728 €

Gemiddelde bouwkosten /m2 

1.216 €

Waarvan diverse honoraria

5.931.272 €

Waarvan grond

15.642.000 €

Brutomarge (6)

13.358.000 €

Geschatte brutomarge (%) 

22%

(4) inclusief de grondwaarde

(5) het hoofdgebouw en de parkings zullen door T.C.M. behouden worden als vaste activa op lange termijn. 

(6) voor verkoopkosten, financieringskosten, algemene kosten, belastingen en andere kosten.

Planning

 • 2004 : Aankoop van de eerste terreinen (45 ha)
 • 2005- 2010 : Aankoop van aanvullende terreinen (30 ha)
 • 2014 : Verkrijging vergunning voor verkaveling
 • 2015 : Verkrijging stedenbouwkundige vergunning voor de eerste fasen. 
 • 2016 : Start van de werken Fase 1 (C-Side en D-Side), Fase 2, Fase 3
 • 2017 : Opening golfterrein « The national Golf » en van het Clubhuis.
 • 2018 : Verkrijging van de stedenbouwkundige vergunning voor het hotel en de sportclub.  
 • 2019 : Oplevering van de eerste woningen (Fase 1)
 • 2020 : Oplevering van de appartementen Fase 2 en 3
 • 2021 : Start van de bouwwerken van Fase 4 (Résidence Sterea Park) en van de sportclub David Lloyd
 • 2022 : Oplevering van het kantoorgebouw en de laatste woningen (Fase 3) en start van de werken hotel (150 kamers en dienstengebouw) en de ondergrondse parkeerplaatsen.
 • 2023 : Geplande oplevering van de David Lloyd-sportclub
 • 2025 : Geplande oplevering hotel en ondergrondse parkeerplaatsen. 

Deelnemende partijen

 • Bas Smets : Gerenommeerde Belgische landschapsarchitect die de landschapsarchitectuur van het project Sterea ontwierp. 
 • Paul Lievevrouw (SUM) : Architectenbureau dat het hotel en het sportcentrum heeft ontworpen. 
 • WATG : Londens architectenbureau dat het hotel en het sportcentrum heeft ontworpen.
 • BNP Paribas Fortis : Bank voor de seniorfinanciering van het project 
 • Cordeel : Bouwbedrijf voor het sportcentrum en het hotel 
 • Victoire Properties : Vastgoedmakelaar voor de verkoop van de kamers
 • Tenerga : ESCO Geothermie 
 • Urbion : Gedelegeerd bouwmeester. 

ANALYSE UITGEVOERD DOOR ECCO NOVA

Als onderdeel van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft Urbion aan Ecco Nova een reeks documenten verstrekt die hieronder opgesomd staan. Voor het schrijven van deze nota zijn deze documenten beperkt doorgenomen en zijn vraag- en antwoordsessies met de cliënt gehouden. 

Lijst van de ontvangen documenten:

 • De koopakten van de gronden en verouderde gebouwen (het terrein genoemd) door het bedrijf TCM
 • De inbreng in natura (notariële akte) van de grond van de vennootschap T.C.M. aan The National Hotel BV voor een bedrag van 15.642.000 EUR, gevalideerd door een expertise door CBRE in september 2022
 • De stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het hotel, het sportcentrum en de ondergrondse parkings afgegeven door de gemeente Zaventem op 30 april 2018
 • Details van de kosten met betrekking tot de bouw van het project “The Nationale Hotel” en het contract met Cordeel
 • Een stand van zaken van de verkoop van de residentiële fase van het Sterea-project 
 • De bankkredietovereenkomst met BNP Paribas Fortis voor de senior financiering van de bouw van het hotel (kamers en hoofdgebouw) en de ondergrondse parking
 • De lijst van de 14 reeds voorverkochte eenheden (reservaties)
 • Het contract “Gedelegeerd Project Management” tussen Urbion BV en T.C.M. / Het Nationaal hotel BV
 • Het organigram van de projectontwikkelaar en het financieringsorganogram van het project “The National Hotel”
 • Het technisch dossier geothermie
 • De projectpresentatie van het hotel binnen het Sterea-project waarin de verkoopprijzen van de eenheden ( kamers) zijn opgenomen
 • De boekhoudkundige situatie binnen 90 dagen van The National Hotel BV, T.C.M., BCM Holding, SLI en STAS

De financiële informatie met betrekking tot de financiële haalbaarheid van het project The National Hotel en de daarmee samenhangende kasstroom werd geanalyseerd met de steun van Deloitte Private. 

Risico’s

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:
  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door The National Hotel BV
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE
 2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod:
  • Specifieke risico’s verbonden aan The National Hotel BV
   • Risico’s verbonden aan de bouw van het project
   • Risico’s verbonden aan de situatie op de vastgoedmarkt
   • Risico’s verbonden aan het verkoopvoorstel
   • Risico's ten aanzien van verkoopritme
   • Risico’s verbonden aan de bankfinanciering 
   • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
   • Verzekering met niet-verzekerde risico’s
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangebonden beleggingsinstrument: 
   • Bullet lening
   • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 
   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
   • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage van de informatienota. 

Samenvatting

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • Sterea trekt veel belangstelling en laat voor het woongedeelte een uitstekend verkooppercentage zien van 86%. De kantoren zijn volledig verhuurd en de golfclub heeft meer dan 1.000 leden. Het National Hotel is de laatste fase van het project en de voorverkoop begon op 16 augustus 2022. 

 • Een leningaanbod dat een garantie geniet van BCM Holding als medeschuldenaar ten gunste van Ecco Nova Finance. Op 31/10/2022 bedraagt ​​het eigen vermogen van BCM Holding 38.898.942 euro en heeft de onderneming geen externe schulden.

 • The National Hotel is een van de eerste hotels in België met een energiezuinig geothermisch systeem op geringe diepte (ongeveer 100 m) om het gebouw te verwarmen en te koelen. Het energieverbruik wordt drastisch verminderd, evenals de CO2-uitstoot. 

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • Het project bestaat uit de bouw van een hotel met 150 kamers, een hoofdgebouw en een ondergrondse parking, waarbij bepaalde delen (parking en hoofdgebouw) .. en de hotelkamers via het volgende proces op de markt worden gebracht: de kopers kopen de blote eigendom van één of meer hotelkamers en dragen een vruchtgebruik van 25 jaar over in ruil voor een netto jaarlijks rendement van 3,55% en geen gebruik van de kamer (behalve 5 nachten per jaar) die door een hotelexploitant zal worden uitgebaat. 

 • Uit de eerste commercialisatie van de hotelkamers blijkt een reële belangstelling voor de “standaard”-kamers. De luxe, Executive Suite en Penthouse kamers zullen over een langere termijn voorverkocht worden gezien het specifieke karakter van de investering en hun gemiddelde verkoopprijs boven de markt. 

 • De projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de door Ecco Nova Finance verstrekte lening vervroegd terug te betalen. 

MODALITEITEN

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal 1.000 euro en maximaal 500.000 euro met optie tot vervroegde terugbetaling.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

The National Hotel BV beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de Informatienota.

ZEKERHEDEN 

BCM Holding Bv staat garant als medeschuldenaar van de door Ecco Nova Finance aan The National Hotel BV verstrekte lening voor de duur van de lening. Deze garantie is gematerialiseerd in de leningsovereenkomst voor projectontwikkelaars die is ondertekend tussen Ecco Nova Finance en The National Hotel BV om de uitvoering door de projectontwikkelaar van zijn verplichtingen jegens Ecco Nova Finance te garanderen.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Als het totale bedrag van het aanbod niet is bereikt op 28/02/2023, maar de algehele en cumulatieve succesdrempel voor de fondsenwerving en privé investering samen, vastgelegd op € 5.000.000, is bereikt, wordt de aanbieding verlengd tot 31/03/2022.

Als de algehele en cumulatieve succesdrempel voor de fondsenwerving en de privé investering samen niet wordt bereikt op 28/02/2023, zullen de ingezamelde middelen worden terugbetaald aan de investeerders.

WOORDENLIJST

Wilt u de definitie van een gebruikte term op deze pagina weten? Raadpleeg onze woordenlijst om de term en zijn betekenis te ontdekken.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -0075.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor deze verrichting is de kredietgever geen kosten verschuldigd aan Ecco Nova (in tegenstelling tot hetgeen in de Informatienota vermeld staat). De leden die hun investering al betaald hebben met administratiekosten, zullen deze aan het einde van de campagne terug ontvangen.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto interestbedragen.
 • Als de uiterlijke sluitingsdatum van het aanbod (ook in het geval van een verlenging voorzien in de Informatienota) niet is verstreken, kan een campagne worden heropend na de sluiting ervan als investeerders hun investeringen annuleren tijdens de herroepingstermijn voorzien in onze algemene gebruiksvoorwaarden.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map