SPV GROENE ENERGIE

Project van Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie SC/CV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
SPV GROENE ENERGIE
SPV GROENE ENERGIE
SPV GROENE ENERGIE
Introductie

WEBINAR

Bekijk ons webinar van 14 maart 2024 om 19:00 uur, een unieke kans om meer te weten te komen over deze participatieve financiering van een hernieuwbaar energieproject. Deze video geeft u een gedetailleerde kijk op de samenwerking tussen Ecco Nova en SPV Groene Energie!

Exclusiviteit

5 GEMEENTEN IN VLAAMS-BRABANT

Als bewoner van de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel & de stad Vilvoorde krijgt u de kans om bij te dragen aan de duurzaamheid van uw buurt.

In samenwerking met Ecco Nova, een participatief financieringsplatform dat erkend is door de FSMA, zal SPV Groene Energie de fotovoltaïsche daken op publieke gebouwen cofinancieren met de inwoners via een crowdlendingcampagne voor een maximumbedrag van € 350.000. Elke inwoner kan een bedrag van € 50 tot € 1.000 investeren voor een periode van 8 jaar. De investeerder kan gedurende de looptijd van 8 jaar profiteren van een brutorentevoet van 6%.

Van 15 maart 2024 tot 15 mei 2024 heeft u exclusieve toegang tot deze crowdlending-opportuniteit. Indien het maximumbedrag van dit aanbod niet bereikt wordt binnen deze periode, wordt de campagne eveneens aangeboden aan de Ecco-investeerders vanaf 15 mei 2024 om 12:00 uur.

Investeren in dit project brengt, zoals elke investering, risico’s met zich mee. Raadpleeg het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie voor meer details.

Kredietnemer

DE PROJECTONTWIKKELAAR

De gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel & de stad Vilvoorde hebben samen met IBEG (Intercommunale van Brabant voor Elektriciteit en Gas) de coöperatieve vennootschap VENTUM&green opgericht in 2020. Hun gezamenlijke doel is om samen te investeren in groene, hernieuwbare en milieuvriendelijke energieprojecten in België en Nederland.

In het kader van nieuwe projecten in hernieuwbare energie in de vijf Vlaams Brabantse gemeenten, hebben de gemeenten samen met VENTUM&green een nieuwe onderneming opgericht, Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie, of verkort: SPV Groene Energie. Deze coöperatieve onderneming zal zich richten op het uitvoeren van hernieuwbare energieprojecten voor overheidsinstanties.

REFERENTIES

VENTUM&green heeft participaties in de ondernemingen Wind For Future (W4F), Greensky en Groen Compagnie Verte. Deze bedrijven hebben gezamelijk 36 projecten voor hernieuwbare energie gerealiseerd, wat resulteert in een totaal vermogen van 220,2 MW aan windenergie en 39,5 MW aan zonne-energie.

ORGANIGRAM

VENTUM&green CV (V&G) heeft als aandeelhouders IBEG (de intercommunale van Brabant voor Elektriciteit en Gas in het gebied van Sibelgas) en de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel & de stad Vilvoorde. 

De coöperatieve vennootschap beheert verschillende participaties in hernieuwbare energieprojecten in België en Nederland. Op heden wenst V&G een  eerste fase van hernieuwbare energieproject te installeren op het patrimonium van de 5 gemeenten. Om dit project te realiseren, is een nieuwe coöperatieve vennootschap, Sibelgas Projectvennootschap (SPV) Groene Energie opgericht. Onderstaand organigram geeft een deel van de groepsstructuur weer.

Project

PROJECTPRESENTATIE

Een eerste fase van hernieuwbare energieprojecten in de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel & de stad Vilvoorde bestaat uit een zonne-energieproject waarbij 180 daken van gemeentelijke gebouwen zijn aangewezen voor de installatie van zonnepanelen.

Afbeelding met tekst, Lettertype, logo, GraphicsAutomatisch gegenereerde beschrijving

SPV Groene Energie streeft ernaar om in deze eerste fase een totaal vermogen van 3 MW aan hernieuwbare energie te installeren, wat naar schatting op jaarlijkse basis 2.850 MWh groene stroom zal opleveren.

Naast de zonnepanelen zullen er ook batterijen geïnstalleerd worden, wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van laadpalen en wordt energiedelen tussen de gebouwen die in bezit zijn van de gemeenten onderzocht.

De doelstelling van SPV Groene Energie CV is veelzijdig:

 • Het plannen, ontwerpen, bouwen, onderhouden en beheren van hernieuwbare energieprojecten voor publieke entiteiten.
 • Het optimaliseren van energiestromen voor deze publieke entiteiten, zoals het optimaliseren van autoconsumptie, het delen van resterende energie tussen gebouwen van de gemeenten en het faciliteren van energiegemeenschappen.

Dit alles met als doel de klimaat- & energietransitie te versnellen en de doelstellingen van het Lokale Energie- en Klimaatplan (LEKP 2.1) te behalen.

Cijfers

BEGROTING & FINANCIERINGSSTRUCTUUR

Het hernieuwbare energieproject van SPV Groene Energie behoeft een totale investering van 3.556.000 euro. Deze begroting omvat de volgende elementen:

 • De installatie en de infrastructuur van de zonnepanelen;
 • Haalbaarheidsstudie & creatie van de gemeenschap;
 • Batterijen voor de opslag van de hernieuwbare energie;
 • Een reserve van € 29.000. 

De onderstaande tabel geeft de financieringsstructuur van het project weer:

Financieringsbronnen van het project

 

Bedrag

%

Eigen inbreng (achtergesteld aan de crowdlending van Ecco Nova)*

€ 706.000

20%

Ecco Nova crowdlending

€ 350.000

10%

Banklening Belfius**

€ 2.500.000

70%

TOTAAL

€ 3.556.000

100%

*Het eigen vermogen dat geïnvesteerd wordt in het project van SPV Groene Energie bestaat enerzijds uit kapitaal (€ 6.000) geïnjecteerd door VENTUM&green en de 5 gemeenten. Anderzijds zal VENTUM&green een achtergestelde lening (€ 700.000) verstrekken aan SPV Groene Energie. Deze lening zal achtergesteld zijn ten opzichte van de obligatielening die wordt uitgegeven door Ecco Nova Finance.

**De bank Belfius heeft reeds een voorstel voor de modaliteiten van haar lening opgesteld waarin € 2.500.000 wordt voorzien voor de gedeeltelijke financiering van de installatie van zonnepanelen en batterijen.

FINANCIËLE INDICATOREN

De onderstaande tabel geeft een samenvatting weer van de belangrijkste indicatoren van het business plan, zoals gepresenteerd door SPV Groene Energie.

Projectindicatoren van het project gedragen door SPV Groene Energie

Totaal elektrisch vermogen

3.000 kWp

Jaarlijkse elektriciteitsproductie

2.850.000 kWh/ jaar

Autoconsumptie (%)

55 %

Energiedelen (%)

40%

Resterende energie (mogelijkheid tot injectie op het net)

5%

Aan de hand van de verwachtingen in de verdeling van de geproduceerde energie, stelde SPV Groene Energie een financieel plan op. De vennootschap zal een vaste maandelijkse vergoeding ontvangen van de gemeenten, gebaseerd op de omzetverwachting in het financieel plan. De vergoeding bedraagt € 160 / kWp geïnstalleerd vermogen per jaar of € 40.000 per maand. De vergoeding is gekoppeld aan een vaste indexatie van 2%. De jaarlijkse vergoeding wordt elke twee jaar door de gemeenten & SPV Groene Energie herbekeken en aangepast indien nodig. De partijen zullen hiervoor in goede trouw onderhandelen en rekening houden met de marktprijs.

Financiële ratio’s

Minimale schulddekkingsratio (DSCR)

140 %

Gemiddelde schulddekkingsratio (DSCR)

177 %

Interne rentabiliteitsvoet (IRR)

9,42 %

Geprojecteerde eigen vermogen

20,17 %

PLANNING

De projectplanning is als volgt:

 • Q2 2024 – Start installatie van de zonnepanelen op de locaties waar geen netstudie vereist is.
 • Q3 2024 – Start installatie van de zonnepanelen op de locaties waar een netstudie voorzien is.

De productie van de elektriciteit zal starten na een keuring. Deze keuring wordt verwacht plaats te vinden 2 weken na de afwerking van de installatie.

BETROKKEN PARTIJEN

Betrokken partijen

Projectontwikkelaar

SPV Groene Energie CV

Aanwijzing & toezicht op de installatie

Vlaams EnergieBedrijf (VEB) NV

Monitoring van het verbruik van de verschillende gemeentelijke gebouwen & energiedelen

WeSmart

Senior bank

Belfius Bank NV

Achtergestelde kredietgever

VENTUM&green CV

Consulting bureau

Circulo

Betrokken gemeenten

Machelen, Meise, Vilvoorde, Grimbergen en Wemmel

Aanbod

FINANCIERINGSAANBOD & ZEKERHEDEN

SPV Groene Energie doet een beroep op de Ecco-investeerders voor een totaalbedrag van € 350.000 voor de gedeeltelijke financiering van zijn project in de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel & de stad Vilvoorde dat bestaat uit de installatie van zonnepanelen op de daken van openbare gebouwen.

De fondsen die als onderdeel van deze campagne worden opgehaald, zullen aan Sigelgas Project Vennootschap Groene Energie (of verkort: SPV Groene Energie) geleend worden volgens het volgende schema:

De looptijd van de aan SPV Groene Energie verstrekte lening is 96 maanden (8 jaar) vanaf 01/04/2024.

De terugbetaling van het kapitaal zal op jaarlijkse basis plaatsvinden (1/8e van het geïnvesteerde kapitaal).

De brutorentevoet (d.w.z. vóór de aftrek van roerende voorheffing indien van toepassing) van de lening bedraagt 6,00 % per jaar.

Om aan al zijn verplichtingen jegens Ecco Nova Finance te voldoen, verstrekt de onderneming SPV Groene Energie aan Ecco Nova Finance volgende zekerheden:

 • De Gemeenten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van SPV Groene Energie CV jegens Ecco Nova Finance.

Raadpleeg het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie voor meer details.

Analyse

UITGEVOERDE ANALYSE DOOR ECCO NOVA

Als onderdeel van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft SPV Groene Energie Ecco Nova voorzien van een reeks documenten die hieronder opgesomd zijn. Voor het schrijven van deze nota is een kort nazicht van deze documenten gehouden en zijn er vraag- & antwoordsessies gehouden met de opdrachtgever.

Lijst met ontvangen documenten:

 • Definitief ontwerp van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenten en SPV Groene Energie CV;
 • Kaderovereenkomst Vlaams EnergieBedrijf;
 • Oprichtingsakte van SPV Groene Energie CV;
 • Het businessplan dat de capaciteit aantoont om de banklening en de obligatielening terug te betalen;
 • Kaderovereenkomst met WeSmart;
 • Modaliteitenvoorstel van Belfius Bank;
 • Leningsovereenkomst VENTUM&green CV;
 • Afbeeldingen van gerealiseerde projecten binnen de groep.

RISICO'S

INVESTEREN HOUDT RISICO IN

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN TE INVESTEREN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW INVESTERINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN HET BLAD MET ESSENTIËLE BELEGGINGSINFORMATIE, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 1. Risico’s verbonden aan projecten

De risico’s die inherent zijn aan het project en die mogelijk tot het mislukken ervan kunnen leiden, kunnen betrekking hebben op (zonder dat dit een volledige lijst is):

 • Juridische & fiscale risico’s
 • Risico op technische & technologische defecten
 • Risico’s gerelateerd aan betrokken partijen
 • Verzekering & niet-verzekerde risico’s
 1. Risico’s verbonden aan de sector

Risico’s inherent aan de betreffende sector kunnen bijvoorbeeld voortkomen uit een verandering in de macro-economische context, een daling van de vraag in de sector waarin het crowdfundingproject opereert en afhankelijkheden van andere sectoren. In het bijzonder:

 • Risico’s verbonden aan de prijs van elektriciteit
 1. Wanbetalingsrisico

Het risico dat het project of de projectontwikkelaar te maken krijgt met faillissements- of insolventieprocedures en andere gebeurtenissen met betrekking tot het project of de projectontwikkelaar die ertoe kunnen leiden dat investeerders hun investering verliezen, kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder:

 • Een (diepgaande) verandering in de macro-economische context
 • Slecht management
 • Gebrek aan ervaring
 • Fraude
 • Onvoldoende kasmiddelen
 1. Risico op verlaging, vertraging of ontbreken van rendement op investeringen

Het risico bestaat dat het rendement op de investering lager zal zijn dan verwacht, dat het project vertraging oploopt of dat de betalingen van kapitaal of rente uitblijven.

 1. Risico op faling van het platform

Het risico dat het crowdfundingplatform tijdelijk of permanent niet in staat is om haar diensten te verlenen.

Voor elke fondsenwerving wordt een compartiment gecreëerd binnen het vermogen van ECCO NOVA FINANCE. Elke financiering die door ECCO NOVA FINANCE aan een projectontwikkelaar wordt toegekend, wordt daarom ondergebracht in een apart compartiment binnen het vermogen van ECCO NOVA FINANCE waaraan een speciaal voor dit doel geopende rekening gekoppeld is en die het onderwerp zal zijn van passende boekhoudkundige behandeling; de administratie van ECCO NOVA FINANCE wordt per compartiment gevoerd. Dit betekent in het bijzonder dat in afwijking van de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1951, alleen de gelden die in het compartiment met betrekking tot de Projectontwikkelaar zijn ondergebracht, geraakt zullen worden door de verplichtingen van de Projectontwikkelaar jegens investeerders, met uitsluiting van de overige activa van ECCO NOVA FINANCE en in het bijzonder die van de andere compartimenten.

Het risico van geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies is dan ook voornamelijk gekoppeld aan de mogelijke insolventie van de projectontwikkelaar aan wie de investeerder ervoor kiest zijn geld via ECCO NOVA FINANCE in een specifiek compartiment uit te lenen.

Het kan echter niet geheel worden uitgesloten dat ECCO NOVA FINANCE zelf haar verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld in geval van faillissement.

 1. Risico van illiquiditeit van de investering

Er bestaat een risico in verband met het ontbreken van een liquide openbare markt en beperkingen op verkoop. Ecco Nova organiseert geen vervroegde uittredingen voor investeerders.

 1. Andere risico’s

Er zijn risico’s waarover de Projectontwikkelaar geen controle heeft, zoals politieke en wetgevingsrisico’s.

Daarnaast zijn er de volgende specifieke risico’s voor beleggingsinstrumenten:

 • Gebrek aan diversificatie
 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 1. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage van het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie.

Samenvatting

OVERZICHT

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 • De duurzame energie die door de zonne-installaties wordt geproduceerd, zal grotendeels worden gebruikt om publieke gebouwen van stroom te voorzien. Met de zonne-installaties kunnen de gemeenten hun CO2-voetafdruk met 550 ton per jaar verminderen.
 • De interne rentabiliteitsvoet (IRR) van het hernieuwbare energieproject bedraagt 9,42%.
 • De gemeenten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van SPV Groene Energie jegens Ecco Nova.
 • Inwoners van de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Wemmel & de stad Vilvoorde krijgen de mogelijkheid om met voorrang te investeren in het project, vanaf € 50.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 • De gemeenten komen met SPV Groene Energie overeen dat er een vaste vergoeding wordt betaald voor het gebruik van de installaties. Deze vergoeding kan na een periode van 2 jaar herzien worden op basis van veranderingen in de marktprijzen van elektriciteit.
 • SPV Groene Energie heeft de mogelijkheid om de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen.
Modaliteiten

DETAILS

ECCO NOVA FINANCE

De rol van Ecco Nova Finance is om obligatieleningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de obligatie die door het vehikel wordt verstrekt. Elke obligatie die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende obligaties die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze "Informatie voor klanten"-pagina en onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een obligatielening van minimaal € 50 en maximaal € 1.000 met de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling.

PLANNING VAN DE CAMPAGNE

De campagne is van 15 maart 2024 om 12:00 uur tot 15/05/2024 om 11:59 uur exclusief geopend voor de inwoners van Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel. Als het maximaal beoogde bedrag van het aanbod niet wordt bereikt binnen deze periode, zal de campagne aangeboden worden aan de Ecco-investeerders van 15/05/2024 om 12:00 uur tot 14/06/2024 om 23:59 uur (raadpleeg het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie voor meer details over de campagneplanning).

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

SPV Groene Energie beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie.

ZEKERHEDEN

Om aan alle verplichtingen jegens Ecco Nova Finance te kunnen voldoen, verstrekt SPV Groene Energie de volgende zekerheden aan Ecco Nova Finance:

 • De Gemeenten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van SPV Groene Energie CV jegens Ecco Nova Finance.

Raadpleeg het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie voor meer details.

ACHTERSTELLING & RANG

De obligatielening is achtergesteld ten opzichte van de banklening.

In het geval van een geschil tussen de schuldeisers van de Projectontwikkelaar vóór het einde van de looptijd van de lening, zal de vordering van Ecco Nova Finance daarom pas worden gehonoreerd nadat alle preferente schuldeisers hun rechten hebben kunnen doen gelden.

Anderzijds heeft de terugbetaling van het onderliggend actief voorrang ten opzichte van de voorschotten op de rekening-courant van de vennoten of enige andere vorm van lening van de aandeelhouders. Bijgevolg zal de lening verkregen via VENTUM&green achtergesteld zijn ten opzichte van de obligatielening die betrekking heeft op het huidige aanbod.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

 1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving:

Als de succesdrempel van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 14/06/2024 om 23:59 uur, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van SPV Groene Energie terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 100.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van SPV Groene Energie.

 1. De ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gemeenten en SPV Groene Energie.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting.

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun obligatielening aan te geven.

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw obligaties in het land van uw fiscale woonplaats.

WETTELIJKE INFORMATIE

 • ECCO NOVA BV, gevestigd Clos Chanmurly 13 4000, te Luik, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0649.491.214, is erkend door de FSMA en de ESMA als aanbieder van crowdfundingdiensten in overeenstemming met de Europese verordening 2020/1503.
 • Om meer te weten te komen over onze diensten, inclusief de kosten, selectiecriteria voor projecten, financiële risico's, onze risicobeoordelingsmethodologie en details over de precontractuele bedenktijd,  bezoekt u onze klantinformatiepagina.
 • Onervaren investeerders hebben een bedenktijd van vier kalenderdagen om hun investering of interesse in het aanbod zonder consequenties in te trekken. Klik hier voor meer informatie.
 • Als u een klacht heeft, raadpleeg dan ons klachtenbehandelingssysteem

DIVERSEN

 • Wilt u de definitie van een gebruikte term op deze pagina weten? Radpleeg onze woordenlijst om de term en zijn betekenis te ontdekken.
 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een obligatielening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Na controle van uw persoonlijke gegevens kunt u uw investering bevestigen. U kunt ook een voorbeeld van uw obligatie en/of betalingsinstructies bekijken aan het einde van uw investeringsproces. We sturen u deze instructies ook per e-mail. We nodigen u uit om uw ongewenste e-mail te controleren.
 • Zolang uw investering nog niet is betaald, kunt u op elk moment de bijbehorende betalingsinstructies raadplegen via het tabblad "Portefeuille" van uw gebruikersaccount.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -6429
 • U kunt op elk moment al uw obligaties raadplegen via het tabblad "Portefeuille" in uw gebruikersaccount. Uw obligatie is ook geïntegreerd in uw investeringsoverzicht in het tabblad "Dashboard".
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw obligaties kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw obligatie.
 • Voor deze verrichting is de kredietgever geen kosten verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in het blad met essentiële beleggingsinformatie, in uw gebruikersaccount en in de obligatie tonen altijd bruto rentebedragen.
 • U kunt het terugbetalingsschema voor elke campagne bekijken zonder uw obligatie te downloaden door op de knop "tabel openen” te klikken via het tabblad "portefeuille-mijn investeringen" van uw account.
 • Als de uiterlijke sluitingsdatum van het aanbod (ook in het geval van een verlenging voorzien in het blad met essentiële beleggingsinformatie) niet is verstreken, kan een campagne worden heropend na de sluiting ervan als investeerders hun investeringen annuleren tijdens de herroepingstermijn voorzien in onze algemene gebruiksvoorwaarden.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie die te downloaden is op deze pagina.