OURTH’EOLE

Project van Vents d'Houyet SCA FS/CVA SO gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV

OURTH’EOLE
OURTH’EOLE
Financiering 700.000€ van 700.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 700.000€ 100%
Label Met zekerhe(i)d(en)
Jaarlijkse interestvoet 4,50% Looptijd10 jaar

Type Windturbine Status Afgesloten

Plaats Falmagne Eerste betaling 01/06/2022

Einddatum van de campagne 21/05/2021 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

OURTH’EOLE

OPMERKING: Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of  Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.


Vents d'Houyet CVA SO (VDH), opgericht in 2002 door Bernard Delville en Benoît Remy, is een van de pioniers op het gebied van windenergie in Wallonië. 
De VDH Groep exploiteert, deels, rechtstreeks of onrechtstreeks, 3 windparken (Falmagne, Finnevaux en Walhain) in Wallonië, voor een totaal geconsolideerd geïnstalleerd vermogen van 12 MW. Naast de 6 windturbines waarvan VDH meerderheidsaandeelhouder is, bezit het ook aandelen (zonder een meerderheidsbelang te hebben) in twee andere ondernemingen die 3 windturbines exploiteren in het Walhain en Falmagne windpark.

Hieronder treft u een organigram aan waarin de diverse deelnemingen van de VDH Groep weergegeven zijn, per eind 2020:

De VDH Groep heeft een financieringsverhikel opgericht, VDH Participations, als sub-holding, om de aankoop van bepaalde activa van de groep te financieren

Naast zijn ambities om gezamenlijke financiering te promoten, is VDH ook een onderneming met sociale doelen. Met een deel van de winstmarges, verkregen door de investeringen in windenergie, ondersteunt VDH veelbelovende acties in huisvesting en andere sectoren van het dagelijks leven van eenieder: voeding, mobiliteit, opleiding en cultuur.

We kunnen het project van de “l’Académie du Vent” noemen, dat ondersteund wordt door de VDH Groep. Als ander voorbeeld kunnen we het "Palisol" -project van het Paliseul-station noemen. De gemeente Paliseul heeft besloten het station tegen de symbolische prijs van 1 euro aan VDH over te dragen met als doel dat VDH daar een project zou ontwikkelen dat de wijk en de gemeente nieuw leven in zou kunnen blazen.

Vents d'Houyet wilde zijn structurerende rol op het station behouden door een gedeelde soft mobiliteitshub te creëren voor bewoners en, in het seizoen, voor vakantiegangers. Het station zal ook dienen als werkplek om via deze verschillende aspecten duurzame energie te promoten:

 • Zonne-energie voor elektrische mobiliteit
 • Gedeelde auto's en fietsen voor bewoners en vakantiegangers
 • Opening van "dilligence" lijnen die in het hoogseizoen vanaf het station lodges en hotels aandoen
 • Studie naar een pilotproject voor een groen traject op zonne-energie tussen Paliseul en Bouillon

Het maatschappelijk doel van Vents d'Houyet komt ook tot uiting in een dividenduitkeringsplafond van 6%.

Meer informatie over Vents d'Houyet vindt u op hun website.

Heden ten dage wordt VDH CVA SO beheerd door het bedrijf OMC CV, beherend vennoot van VDH CVA SO, met het volgende team:

 • Bernard Delville, burgerlijk ingenieur: oprichter en voorzitter van VDH CVA SO
 • Eddy Defossez, agronoom: ontwikkelaar
 • Pierre Oldenhove, jurist: Finance & legal
 • Annie Pierret, econoom: Administratie

BEDRIJFSINDICATOREN VAN VDH

Tabel 1 : Bedrijfsindicatoren van de VDH Groep

Locatie van de VDH CVA SO windparken

Mesnil Saint Blaise (Houyet) / Falmagne, Finnevaux, Walhain 

Aantal windturbines

9

Totaal elektrisch vermogen (MW)

12

Jaarlijkse elektriciteitsproductie (MWh)

30.000 MWh/jaar

Begunstigde van de elektriciteitsproductie

Het totaal aan geproduceerde elektriciteit wordt in het netwerk ingebracht.

Equivalent elektriciteitsgebruik

10.000 huishoudens

Vermeden Co²-uitstoot (ton / jaar) 

5.821

Equivalent gereden kilometers (km/jaar

41.580.547

De resultaten van Vents'houyet CVA SO (niet-geconsolideerde entiteit met operationele dochterondernemingen) variëren afhankelijk van de afwikkeling van projecten in ontwikkeling. In 2020 werd geen enkel ontwikkelingsproject voor 100% afgesloten. De toepassing van de vergunning en netaansluitingsrechten voor de bouw en exploitatie van de 10e windturbine van Falmagne zou een waardevermeerdering van ongeveer € 1.000.000 moeten vertegenwoordigen voor Vents d'Houyet CVA SO in 2021.

De werkmaatschappijen van de VDH Groep (Atout Wal, Windfarm, Optivents, Alert Sassoufl), entiteiten die direct of indirect eigendom zijn van Vents d'Houyet CVA SO, zijn allemaal winstgevend en met resultaten die in lijn zijn met de verwachtingen inde financiële plannen.

Tabel 2 : Financiële indicatoren van Vents d’Houyet CVA SO (niet geconsolideerde entiteit met werkmaatschappijen van de groep)

 

2017

2018

2019

2020
(voorlopige situatie)

Nettoresultaat

- 369.608 €

- 432.190 €

1.058.355 €

-134.281€

Eigen vermogen / verplichtingen

29%

29%

37%

36%

Vaste activa

6.203.522 €

5.596.341 €

6.168.010 €

5.787.464€

Algemene liquiditeitsratio

0,61

0,48

0,53

0,63

Investering in sociale projecten

36.000 €

36.000 €

48.000 €

48.000 €

Hieronder vindt u de belangrijkste financiële gebeurtenissen van de VDH Groep tussen december 2019 en eind 2020 :

 • Oprichting van VDH PARTICIPATIONS (VDH P, sub-holding 66% VDH Groep) in december 2019. 
 • Verwerving van de onderneming WIND FARM door VDH PARTICIPATIONS.
 • Verwerving van 10% van de onderneming ATOUT WAL door VDH PARTICIPATIONS
 • Voltooiing van het project met de 10de windmolen in het windmolenpark van Falmagne (OURTH’EOLE, 100% in handen van de VDH Groep).

Hieronder vindt u de belangrijkste financiële gebeurtenissen van de VDH Groep voor 2021 :

 • De verwachte marge gerelateerd aan de ontwikkeling van het Ourth’eole-project wordt geschat op € 1.000.000.
 • 26 MW in ontwikkeling binnen de VDH Groep, verdeeld over 3 projecten.
 • Verwerving van 50% van de onderneming Optivents door VDH PARTICIPATIONS.

Dit resulteert in de volgende evolutie van het windvermogen op land van VDH Groep.

De VDH-groep heeft al 4 fondswervingen gedaan via Ecco Nova (OMCWIND FARM IWIND FARM II en VDH), via drie ondernemingen van de groep: Vents d'Houyet CVA SO, O Manne Celeste CVBA en VDH Participations.

De laatste dateert van november 2020, toen de onderneming Vents d'Houyet CVA SO 900.000 euro inzamelde om zijn belang in het projectbedrijf Windfarm CVBA te consolideren, dat eigenaar is van drie Enercon E-92 windturbines in Falmagne en in gebruik werd genomen in 2016. In bovenstaand organigram is VDH nu meerderheidsaandeelhouder van deze onderneming, via haar financieringsvehikel VDH Participations. VDH heeft het geld ook gebruikt om zijn historische schulden voor een bedrag van 365.500 euro te herfinancieren. Er is nog een schuld van 50.500 euro die op zeer korte termijn zal worden geherfinancierd door de groep, via de fondsenwerving in november 2020.

Het Project

OURTH’EOLE

DE REDENEN VOOR DE FONDSENWERVING

De VDH Groep doet een beroep op de Ecco-Investeerders voor een bedrag van € 700.000 om  daarmee: 

 1. Deels (500.000 €) de bouw van een windmolen in het bestaande windmolenpark van Falmagne te financieren, waar VDH reeds 5 windmolens exploiteert. De opgehaalde 500.000 € zullen worden geleend aan de CVBA OURTH’EOLE, een SPV speciaal door VDH opgericht voor de bouw van deze windmolen.

 2. Het resterende deel van deze aanbieding (€ 200.000) zal worden gebruikt om het kapitaal van VDH Participations, een dochteronderneming van Vents d'Houyet CVA SO, te verhogen met het oog op de gedeeltelijke herfinanciering van de koop van 50,5% aandelen (101 van 200 aandelen) in de BVBA Optivents (een onderneming dat ook een windturbine exploiteert in het windpark Falmagne). Deze investering (606.000 €) werd begin 2021 gedaan en wordt gefinancierd door kapitaalverhoging (475.000 €) en zelffinanciering (131.000 €).

Nuttige opmerkingen voor het begrijpen van de acties waarop de fondsenwerving gericht is:

 • De onderneming VDH Participations is een financieringsvehikel dat werd opgericht door de VDH Groep met als doel haar deelnemingen in verschillende projectvennootschappen te consolideren. De VDH Groep is de meerderheidsaandeelhouder (66,65%) van deze onderneming. VDH Participations bezit de volgende deelnemingen(opgenomen in bovenstaand organigram):
  • 100% van de aandelen van de coöperatie Windfarm;
  • 50,5% van de aandelen van BVBA Optivents;
  • 10% van de aandelen van de coöperatie Atout-Wal (VDH bezit ook rechtstreeks 25% van de aandelen van deze coöperatie).
 • De resterende 49,5% van de aandelen van de BVBA Optivents zijn in handen van de coöperatie Courant d'Air, door middel ook van een aankoop van aandelen begin 2021. De coöperatie Courant d'Air is een langdurige partner van de VDH Groep en is aandeelhouder van 33,31% van het financieringsvehikel van VDH Participations.

UITLEG OVER HET OURTH’EOLE-PROJECT

De VDH Groep beschikt over een afgegeven vergunning, vrij van beroep, sinds mei 2014 en geldig voor de bouw van een windmolen op het terrein van Mesnil-Saint-Blaise / Falmagne (windpark met momenteel 9 windturbines). De gemeente Houyet, eigenaar van het perceel waar de windturbine komt, heeft ermee ingestemd om in oktober 2020 een opstalrecht te verlenen aan de VDH-groep voor de bouw van een windturbine.

De speciaal voor het project opgerichte projectonderneming Ourth’eole krijgt van de moedermaatschappij Vents d’Houyet CVA SO de rechten met betrekking tot de vergunning en de rechten om op het distributienetwerk aan te sluiten.

Als onderdeel van de ontwikkeling van windenergie werkt de VDH Groep samen met windturbineleverancier ENERCON. Voor dit project wordt op de locatie een ENERCON E103 met een vermogen van 2,35 MW geplaatst.

Dit project omvat een totale cost van € 4.510.761,83, verdeeld over de volgende posten:

 • Aankoop Enercon E103
 • Licentierechten en netaansluitingsrechten;
 • Bestaande toegang tot Intraparc;
 • Grondwerken;
 • Coördinatie van de werken;
 • Onvoorziene, veiligheidsreserve
 • Tussentijdse rente, bankkosten en Ecco Nova-kosten.

De financiering van dit project in de CVBA OURTH’EOLE zal als volgt verlopen:

 • Achtergestelde lening van VDH: € 500.000 (via crowdlending Ecco Nova)
 • Banklening: € 3.456.000
 • Eigen vermogen (VDH): 450.000 €
 • Voorschotten in rekening-courant (VDH): € 104.761,83
 • TOTAAL: € 4.510.761,83

Zie hieronder de projectindicatoren :

Tabel 3 : projectindicatoren Ourth’eole

Machine

Enercon E103

Vermogen

2,35 MW

CAPEX

4.510.761,83€

Verwachte inbedrijfstelling 

1er semester 2022

Netto elektriciteitsproductie P50, geëvalueerd door een onafhankelijke windstudie

4.786 MWh/jaar

Netto elektriciteitsproductie P90, geëvalueerd door een onafhankelijke windstudie

4.209 MWh/jaar

Verwachting van de gemiddelde jaarlijkse exploitatiekosten

102.309€

Duur onderhoudscontract

15 jaar

Verwachte verkoopprijs / groenestroom certificaten

Tussen 65 en 70€ de eerste 5 jaar van het project, vervolgens 65€ (prix bodemprijs) 

ANALYSE VAN DE ONDERNEMING OPTIVENTS 

De BV Optivents heeft in juli 2015 een windmolen in het windpark Falmagne in gebruik genomen.

De resultaten van de 3 voorgaande jaren worden hieronder weergegeven. Na eind 2016 een overgedragen verlies van € 216.877 te hebben opgebouwd, is de onderneming winstgevend sinds 2017 en had het eind 2019 een overgedragen winst van € 117.464. In 2020 kon de onderneming profiteren van een zeer goed rendement dat de daling van de verkoopprijs van elektriciteit op het netwerk compenseerde als gevolg van de impact van de Covid-19-crisis.

Tabel 4 : Analyse van het resultaat van de BV Optivents

 

2018

2019

Voorlopige situatie - 2020

Opgetelde productie

4013,6

4745,48

5238,9

Omzet

465.503,32 €

484.912,68 €

497.648,90 €

Verkoop elektrische stroom

201.380,00 €

174.342,68 €

152.777,94 €

Verkoop groene stroom certificaten

264.123,32 €

310.569,42 €

344.870,96 €

OPEX (behalve afschrijvingen)

49.296,98 €

51.323,43 €

108.264,51 €

EBITDA

416.206,34 €

433.589,25 €

389.384,39 €

Winst in het boekjaar

79.473,48 €

116.463,98 €

89.552,77 €

Ziehier de voorlopige situatie eind van de passiva van Optivents : 

Tabel 5 : Voorlopige situatie van de passiva van de BV Optivents  tot eind 2020

Passiva Optivents

Voorlopige situatie - 2020

2020 (%)

Eigen vermogen

651.669,67 €

22%

Vermogen

18.600,00 €

1%

Overgedragen winst

117.464,49 €

4%

Kapitaalsubsidies

513.745,18 €

17%

Overige

1.860,00 €

0%

Voorzieningen en belastingvorderingen

29.091,79 €

1%

Schulden

2.275.336,13 €

77%

Schulden met een looptijd langer dan een jaar

1.779.556,05 €

60%

Schulden met een looptijd korter dan een jaar

484.290,24 €

16%

Totaal Passiva

2.956.097,59 €

100%

STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN HET AANBOD

 1. Een winstgevende onderneming met een overgedragen winst van 1,1 miljoen euro en een eigen vermogen dat eind 2020 op 2,45 miljoen euro wordt geraamd.

 2. Een onderneming die een deel van zijn inkomsten besteedt aan projecten met een maatschappelijk doel.

 3. Een ervaren team, actief in windenergie sinds 2002 en dat in de loop der jaren een portefeuille van 9 windturbines en binnenkort 10 met de windmolen deels gefinancierd door Ecco-investeerders heeft kunnen ontwikkelen.

 4. Vents d'Houyet CVA SO heeft zich ertoe verbonden om voor dit bod 650 aandelen van VDH Participations in pand te geven.

AANDACHTSPUNTEN MET BETREKKING TOT DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN HET AANBOD

 1. Veel belanghebbenden in het kapitaal en de schulden van de verschillende structuren van de projectontwikkelaar.

 2. Een onderneming met een algemene liquiditeitsratio van minder dan 1. Dit betekent dat de vlottende activa lager zijn dan de kortlopende verplichtingen van het bedrijf. Na een grondige analyse van de balans van Vents d’Houyet CVA SO betreft ongeveer de helft van deze kortlopende schulden echter schulden aan andere groepsstructuren, waarvan de terugbetaling het komende jaar niet verschuldigd is. Bovendien hebben de operationele dochterondernemingen van de groep algemene liquiditeitsratio's > 1.

 3. De onderneming Ourth’eole, een dochteronderneming van de VDH Group die de windturbine zal exploiteren die gedeeltelijk door deze campagne wordt gefinancierd, heeft zich verbonden aan de partnerbank van het project om :

  1. binnen 3 jaar na ingebruikname een reserverekening (DSRA) van 145.000 euro op te zetten;

  2. het kapitaal van de achtergestelde schuld niet terug te betalen als de DSCR (bankschuld) van minimaal 1,15 niet wordt gehaald.

Onze analyse

OURTH’EOLE

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE

 • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
 • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE

2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

 • Risico’s verbonden aan de projectontwikkelaar
  • De belangrijkste risico's die specifiek zijn voor ontwikkeling en constructie van windparken worden hieronder toegelicht:
   • Risico's verbonden aan de ontwikkeling van windprojecten
   • Risico's verbonden aan de bouw van een windpark
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan de exploitatie van windmolenparken zijn de volgende:
   • Risico’s met betrekking tot de elektriciteitsprijs
   • Risico’s met betrekking tot een wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie
   • Risico’s met betrekking tot het windvermogen
   • Risico’s gebonden aan stakeholders
   • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
  • Risico's verbonden aan de sociale activiteiten van VDH
  • Risico’s verbonden aan de schuld van VDH
 • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
  • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
  • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
  • Achterstelling
 • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 
  • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
  • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Modaliteiten

OURTH’EOLE

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

AANVULLENDE INFORMATIE OVER DEZE AANBIEDING

Vents d'Houyet CVA SO heeft zich ertoe verbonden om voor dit bod 650 aandelen van VDH Participations in pand te geven.

OPTIE TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De projectontwikkelaar beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. Deze -gehele of gedeeltelijke- vervroegde aflossing kan alleen plaatsvinden aan het einde van een periode van 12 maanden vanaf de datum waarop de door ECCO NOVA FINANCE aan de Projectontwikkelaar geleende gelden zijn overgedragen en op voorwaarde dat alle vervallen betaaltermijnen op tijd en volledig zijn gehonoreerd.

De inwerkingstelling, door de projectontwikkelaar, van deze vervroegde aflossingsclausule zal resulteren in de terugbetaling, door ECCO NOVA FINANCE, van hetzelfde bedrag aan investeerders, zodra ECCO NOVA FINANCE van de ontwikkelaar de vervroegde terugbetaling van de lening heeft ontvangen die haar is toegezegd.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

Het contract is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden :

 1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving: Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 21/05/2021, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 500.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en wordt de campagne verlengd tot 31/05/2021.

 2. Opschortende voorwaarde verbonden aan de kapitaalverhoging van € 450.000 van de vennootschap OURTH’EOLE CVBA, uitgevoerd door de vennootschap Vents d'Houyet CVA SO.

 3. Opschortende voorwaarde verbonden aan de partnerbank-overeenkomst voor de financiering van OURTH’EOLE CVBA in het kader van de bouw / exploitatie van een windturbine in een bestaand windpark genaamd "Jade Charouk".

 4. Opschortende voorwaarde verbonden aan de ontvangst van een betalingsbewijs van € 606.000 van VDH Participations voor de aankoop van 101 aandelen van de vennootschap OPTIVENTS.

 5. Opschortende voorwaarde verbonden aan de ontvangst van het bewijs van de eigendomsoverdracht van 101 aandelen van de onderneming OPTIVENTS ten gunste van het bedrijf VDH Participations.

 6. Opschortende voorwaarde in verband met de vorming van de garanties beschreven in deel 1.1 van de informatienota.

De fondsen zullen ter beschikking worden gesteld aan VDH wanneer het geheel aan opschortende voorwaarden is opgeheven binnen de voorgeschreven termijn, ten laatste 31/05/2021. Wanneer dit niet het geval is, worden de investeringen en de administratiekosten die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van VDH, terugbetaald aan de investeerders.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.
 • De foto's, gebruikt voor deze campagne, dienen ter illustratie.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map