LES VINTRÉPIDES

Project van LES VINTREPIDES SCRL/CVBA
LES VINTRÉPIDES
LES VINTRÉPIDES
LES VINTRÉPIDES

OPMERKINGEN OVER DE "COUP DE POUCE" LENING

DEZE COUP DE POUCE LENING-CAMPAGNE BIEDT INVESTEERDERS DIE HIERVOOR IN AANMERKING KOMEN EEN JAARLIJKS BELASTINGKREDIET VAN 4% TIJDENS DE EERSTE VIER JAAR VAN DE LENING, GEVOLGD DOOR 2,5% TIJDENS DE DAAROP VOLGENDE JAREN OVER HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING EN DAARNAAST EEN REGIONALE GARANTIE VAN 30% OP HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING IN DE VORM VAN EEN EENMALIG BELASTINGKREDIET. 

DEZE VOORDELEN ZIJN ONDERWORPEN AAN VERSCHILLENDE VOORWAARDEN, MET NAME HET ZIJN VAN EEN BURGER MET FISCALE WOONPLAATS IN HET WAALSE GEWEST.

DE INFORMATIENOTA IS DERHALVE ALLEEN IN HET FRANS OPGESTELD.

Niet-inwoners, rechtspersonen en burgers met fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Vlaanderen die willen investeren, kunnen investeren maar geen belastingkrediet of regionale garantie genieten.

EQUIVALENT BRUTO RENTE

Deze "COUP DE POUCE" LENING-campagne biedt investeerders die daarvoor in aanmerking komen een belastingkrediet. 

De jaarlijkse equivalent bruto rente is 6,58%* en daarnaast is er een regionale garantie van 30% op het uitstaande saldo van de lening in de vorm van een eenmalig belastingkrediet.

Het belastingkrediet is een fiscaal instrument bedoeld om het belastingbedrag te verlagen. Het belastingkrediet wordt dus in mindering gebracht op het bruto door de belastingplichtige verschuldige belastingbedrag.

Als het belastingkrediet hoger is dan het bedrag aan verschuldigde belasting, geeft het meerdere (of het geheel als de belastingplichtige niet belastbaar is) aanleiding tot terugbetaling door de Belastingdienst. Het belastingkrediet is dus te ontvangen als dit het verschuldigde belastingbedrag overschrijdt.

* De jaarlijkse equivalent bruto rente is berekend, rekening houdend met het belastingvoordeel, maar exclusief de administratiekosten van 15 euro. Download de berekening (in het Frans).

DE PROJECTONTWIKKELAAR

INTRODUCTIE

Les Vintrépides is een Waalse KMO die actief is in de distributie en de productie van natuurlijke wijnen, bieren en sterke dranken. Sinds de oprichting in 2016, is het bedrijf blijven groeien. Vandaag worden de producten verdeeld in meer dan 300 verkooppunten in België. Les Vintrépides wil zijn gamma 100% biologische producten uitbreiden en zijn distributie internationaliseren. 

GESCHIEDENIS

PRODUCTEN EN DIENSTEN 

In de loop der jaren heeft Les Vintrépides verschillende activiteiten ontwikkeld. De producten en diensten kunnen als volgt worden samengevat: 

INVOER EN DISTRIBUTIE VAN BIOWIJNEN

Sinds 2016 hebben Laurence en Roberto zich gespecialiseerd in de handel van biologische, natuurlijke en biodynamische wijnen uit Frankrijk. De wijnverkoop verloopt via verschillende kanalen : 

 • Eigen winkels
  • Neuvice 29, 4000 Luik : Sinds 2019, in de oudste voetgangerszone van Luik
  • Rue de la Madeleine 12, 4000 Luik : Sinds 2020, in de stedelijke wijnmakerij Ardent Winery.
  • Rue des Guillemins 23, 4000 Luik : Sinds 2022, in samenwerking van de Waalse KMO « Chez Garçons »  van Bastien Jehotte. Les Vintrépides heeft een hoekje in deze winkel. 

 

 

 • Retailers : + 300 verkooppunten in België (wijnwinkels, biowinkels - waaronder Al Binète, in 2021 gefinancierd door Ecco Nova met de Coup de Pouce-lening, delicatessenwinkels, concept stores enz.)

 

 • Beurzen & Tentoonstellingen : Sinds 2020 neemt het team van Les Vintrépides elk jaar deel aan verschillende internationale beurzen om biologisch gedistilleerde dranken te promoten en om nieuwe wijnmakers uit België, Frankrijk, Griekenland, Spanje, Italië, Oostenrijk en Portugal te ontmoeten en hun assortiment uit te breiden.

 

 • Evenementen : In 2021, de geboorte van « L'Intrépide » - Het salon voor biologische en natuurlijke wijn in het centrum van Luik. Daarnaast organiseert Les Vintrépides verschillende proeverijen om het grote publiek de kans te geven zijn wijnen te proeven. 

 

ONTWIKKELING EN DISTRIBUTIE VAN BIOLOGISCHE STERKE DRANKEN

Laurence en Roberto, gepassioneerd door biologische sterke dranken, zijn in 2018 gestart met de ontwikkeling en distributie van een assortiment Ardent Spirits dat wordt geproduceerd op basis van natuurlijke ingrediënten en volledig wordt gedistilleerd in België. In april van datzelfde jaar, lanceerden zij via crowdfunding Apotek Gin, in september gevolgd door Ardent Rum.  Diverse sterke dranken volgden, waaronder Pastis Ardent (bekroond met 3 gouden medailles), Apteka Vodka, een Amaro, een Whisky enz. Vandaag bestaat het assortiment uit 9 producten :

VINIFICATIE

In 2020, na enkele jaren van distributie (selectie, aankoop, verkoop), begonnen Laurence en Roberto met de vinificatie en namen ze de Ardent Winery over, de eerste wijnmakerij in Luik.

De kelder is de productieplaats waar de in Frankrijk geoogste druiven worden gevinifieerd en waar de wijnen kunnen worden geproefd! Het is een uitsluitend biologische wijnproductie met het gebruik van gisten die van nature aanwezig zijn in de druiven. Tot op heden zijn er 6 wijnjaren gevinifieerd in de kelder.  

TEAM EN AANDEELHOUDERS

HET MANAGEMENTTEAM

Het managementteam bouwt voort op de gevarieerde en complementaire vaardigheden van de twee medeoprichters, Roberto en Laurence. Hun CV’s kunnen we als volgt samenvatten :  

Roberto Fernandez

 • Afgestudeerd aan HEC-Ulg met een extra Master in ondernemerschap via HEC Entrepreneur (2013-2014)
 • 2014 tot 2020, Export Manager bij Laboratoire Tilman
 • Medeoprichter van Vintrépides
 • Bevoegdheden binnen Les Vintrépides : General Management, Export, Business Development

Laurence Dupont 

 • Opleiding tolk gevolgd door een master in Toerisme
 • Commercieel verantwoordelijke bij Neckermann
 • Medeoprichter Vintrépides
 • Bevoegdheden binnen Les Vintrépides: verkoop, personeelszaken, administratie 

 Laurence en Roberto hebben ook een ervaren team samengesteld, bestaand uit een verkoopvertegenwoordiger, 2 wijnhandelaren en een communicatieverantwoordelijke.

AANDEELHOUDERSCHAP

Het aandeelhouderschap van het bedrijf is als volgt verdeeld : 

Naam / Bedrijfsnaam

 % aandelen

Roberto Fernandez

49%

Laurence Dupont

49%

Anderen

2%

 LES VINTREPIDES CVBA 

100%

De medeoprichters, Laurence en Roberto, al 10 jaar bevriend en sinds 2018 managing partners, bezitten samen 98% van de aandelen van het bedrijf. 

Visie en ontwikkelingsstrategie

Om haar groei voort te zetten, overweegt het bedrijf verschillende strategische richtingen, waaronder 

 • Lancering van nieuwe producten
 • Uitbreiding van het aantal verkooppunten met het oog op een grotere dekking van het land (Vlaanderen, Henegouwen, Luxemburg)
 • Aankoop van een gebouw in Neuvice om hun huidig verkooppunt in Neuvice  uit te breiden (verhuis gepland voor 2023)
 • Internationalisering 

De doelstelling met betrekking tot de verschillende strategische pijlers worden hieronder samengevat: 

ACTUELE SITUATIE

9 sterke dranken, 20 wijnen, 2 biersoorten

3 eigen winkels

350 verkooppunten

Vertegenwoordigd in 3 landen

4 FTE

SITUATIE MIDDELLANGE TERMIJN (2024)

15 sterke dranken, 40 wijnen, 5 biersoorten

4 winkels en een tiental corners

500 verkooppunten

Vertegenwoordigd in 7 landen

6 FTE

FINANCIËLE ANALYSE

ACTIVA

Hieronder wordt de stand van de activa op 31/12/21 en op 31/12/20 weergegeven. 

Analyse van de activa - LES VINTREPIDES CVBA

 

 

31-12-21

%

31-12-20

%

Oprichtingskosten

20

 

 

 

 

Vaste activa

21/28

 146.326,94  € 

33%

 144.251,77  € 

45%

Immateriële activa

21

 

0%

 

0%

Materiële activa

22/27

 143.050,54  € 

33%

 140.975,37  € 

44%

Financiële vaste activa

28

     3.276,40  € 

1%

     3.276,40  € 

1%

Vlottende activa

29/58

 290.845,16  € 

67%

 173.276,14  € 

55%

Vorderingen op meer dan één jaar

29

                -    € 

0%

                -    € 

0%

Voorraden en bestellingen in uitvoering

30/36

 168.812,55  € 

39%

   64.358,15  € 

20%

Vorderingen op hoogstens één jaar

40/41

   63.311,55  € 

14%

   61.707,13  € 

19%

Beleggingen van kasmiddelen

50/53

                -    € 

0%

                -    € 

0%

Beschikbare waarden

54/58

   58.721,06  € 

13%

   46.421,60  € 

15%

Overlopende rekeningen

490/1

                -    € 

0%

        789,26  € 

0%

TOTAAL ACTIVA

20/58

 437.172,10  € 

 

 317.527,91  € 

 

De belangrijkste posten zijn : 

 • 22 terreinen en gebouwen : het betreft een onroerend goed in Luik dat door les Vintrépides wordt gebruikt als opslagplaats voor de producten. 
 • 34 voorraad van goederen ;
 • 54/58 beschikbare waarden. 

Wat de eigen winkels van les Vintrépides betreft : 

 • Les Vintrépides is momenteel huurder van een verkooppunt in Neuvice. 
 • De investering voor de stadswijnmakerij werd gerealiseerd via een andere structuur van Roberto Fernandez. 

PASSIVA

Een situatie van de passiva op 31/12/21 en op 31/12/20 wordt hieronder weergegeven.

Analyse van de passiva - LES VINTREPIDES CVBA

 

 

31/12/21

%

31/12/20

%

Eigen vermogen

10/15

170.470,66 € 

39,0%

90.190,47 € 

28,4%

Kapitaal 

10

6.200,00 € 

2%

6.200,00 € 

2%

Andere

11-12-13

1.860,00 € 

1%

1.860,00 € 

1%

Overgedragen resultaat

14

162.410,66 € 

51%

82.130,47 € 

26%

Kapitaalsubsidie

15

-   € 

0%

-   € 

0%

Uitgestelde voorzieningen en belastingen

16

-   € 

0%

-   € 

0%

Schulden

17/49

266.701,44 € 

61%

227.337,44 € 

72%

Schulden op lange termijn 

17

96.733,62 € 

30%

103.838,26 € 

33%

Schulden op lange termijn met vervaldag binnen het jaar

42

7.104,64 € 

2%

7.037,70 € 

2%

Financiële schulden

43

-   € 

0%

-   € 

0%

Handelsschulden

44

44.517,84 € 

14%

32.208,54 € 

10%

Fiscale schulden, loonschulden en sociale schulden

45

84.721,94 € 

27%

37.679,54 € 

12%

Andere schulden 

47/48

33.623,40 € 

11%

46.573,40 € 

15%

Overlopende rekeningen

492/493

 

0%

 

0%

TOTAAL PASSIVA

10/49

437.172,10 € 

 

317.527,91 € 

 

Op 31/12/21 had les Vintrépides een solvabiliteitsratio van 39%. Momenteel heeft het bedrijf kunnen groeien mede dankzij de goede financiële resultaten van de voorgaande perioden, met een overgedragen winst op 31/12/21 van 162.410,66 €.

De andere voornaamste posten van de passiva zijn : 

 • 17 schulden op lange termijn + 42 schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen : het betreft het investeringskrediet dat door BNP Paribas Fortis werd toegekend voor de financiering van het magazijn (opgenomen in 22 terreinen en gebouwen). 
 • 45 Fiscale schulden, loonschulden en sociale schulden.
 • 47/8 andere schulden : dit is een voorschot in rekening-courant van de vennoten. 

RESULTATENREKENING

De resultatenrekening op 30/06/22, op 31/12/21 en op 31/12/20 wordt hieronder weergegeven.

Analyse van de resultatenrekening - LES VINTREPIDES CVBA

 

 

30-06-22

31-12-21

31-12-20

Verkoop en diensten

70/76A

489.514,62  €

980.656,81 € 

643.928,18 € 

Omzet

70

471.726,22  €

956.934,56 € 

632.303,29 € 

Andere bedrijfsopbrengsten

71/74

17.788,40  €

23.722,25 € 

11.624,89 € 

Leveringen, goederen, diensten en diversen

60/61

390.345,55  €

794.492,44 € 

550.387,53 € 

Personeelskosten

62

49.115,25  €

66.526,98 € 

24.305,95 € 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

63

-    €

8.984,67 € 

2.372,15 € 

Overige bedrijfskosten

64

657,06  €

6.605,34 € 

19.406,91 € 

Bedrijfswinst (verlies)

9901

49.396,76  €

104.047,38 € 

47.455,64 € 

Financiële opbrengsten

75

(0,47) €

10,31 € 

50,91 € 

Financiële lasten

65

652,36  €

1.383,86 € 

1.388,22 € 

Winst (verlies) van het boekjaar voor belasting

9903

48.743,93  €

102.673,83 € 

46.118,33 € 

Les Vintrépides heeft in 2021 een goed jaar achter de rug, met een omzetstijging van 51%. 

Deze groei is voornamelijk te danken aan 2 factoren : 

 • Het groeiende succes van het assortiment biologische gedistilleerde dranken, ontwikkeld door les Vintrépides ;
 • Partnerships met leveranciers en detailhandelaars, waardoor het momenteel aanwezig is in 350 verkooppunten in België. 

Deze 2 factoren worden weergegeven hieronder.

In totaal werden er in 2021 29.400 flessen sterke drank verkocht, wat neerkomt op een groeivolume van 64% in vergelijking met 2020. 

Van de 8 gedistilleerde dranken die in 2021 werden verkocht, was het vlaggenschip Gin Apotek, goed voor iets meer dan een kwart van het verkoopvolume in 2021. Dit was de eerste alcoholische drank die door Les Vintrépides werd ontwikkeld. De eerste productie van deze gin werd gefinancierd via crowdfunding op het Luikse platform Crowd’in. 

Detailgegevens van de verkoop van gedistilleerde dranken in 2020 en 2021

Sterke drank

2020

2021

Groei (%)

Apotek Gin

8621

9029

5%

Ardent Gin

1532

5159

237%

Ardent Rhum

5182

5390

4%

Vermeil Rhum

902

3297

265%

Pastis Ardent

3300

4400

33%

Vodka Apteka

1375

1036

-25%

Whisky Ardent

1314

3035

131%

Amaro Ardent

 

1438

 

TOTAAL

22226

32784

47%

In 2021 vertegenwoordigde de B2B-verkoop 2/3 van de omzet van Les Vintrépides, 1/3 werd gerealiseerd via de eigen winkels.  

Binnen deze kosten is de belangrijkste post de aankoop van alcohol/wijnen/druiven/verpakkingen voor de productie en distributie van deze wijnen en sterke dranken (variabele bedrijfskosten). 

Binnen de vaste kosten is de belangrijkste post de verloning van de 4 VTE’s (2 VTE’s sinds 2020 + 2 VTE’s sinds 2021) en 2 zaakvoerders van de structuur. 

Tot slot kan ook worden gewezen op de verbetering van de brutobedrijfsmarge (EBITDA) op de omzet, die stijgt van 8% in 2020 tot 12% in 2021. 

GERAAMD GEBRUIK VAN MIDDELEN

De fondsen die in dit aanbod worden opgehaald, zullen worden gebruikt om de volgende posten, die door het management van LES VINTREPIDES werden bepaald, te financieren : 

 • Aankoop van druiven voor de vinificatie ;
 • Engageren van een nieuwe verkoopmedewerker (salarissen in het eerste jaar) ;
 • Notariskosten voor de aankoop van het nieuwe gebouw ;
 • Voorraad en inrichting van een nieuwe kelder.

TOEKOMSTPROJECTIE VAN HET BEDRIJF

Sinds 2018 en de oprichting van LES VINTREPIDES CVBA is het bedrijfsmodel, dat oorspronkelijk gericht was op de distributie van biologische wijnen, uitgebreid met de productie/distributie van het assortiment Ardents Spirits.

Zoals samengevat in het hoofdstuk “Visie en ontwikkelingsstrategie”, is het de bedoeling het productassortiment (Ardents Spirits en wijnen) verder te ontwikkelen, het netwerk van detailhandelaren (nationaal en internationaal) uit te breiden en de eigen winkels te behouden.

Bovendien is er een investering gepland in 2023 voor de aankoop van een gebouw in de Rue En Neuvice om de huidige verkoopruimte uit te breiden en er eigenaar van te worden (momenteel wordt het gebouw in de Rue En Neuvice 29 gehuurd). Deze investering, die op 485.000 euro wordt geraamd, zal hoofdzakelijk worden gefinancierd via een banklening op lange termijn.

De schuld neemt aanzienlijk toe, hoofdzakelijk door langetermijnleningen voor de grond die met de activiteit verband houdt. 

De ontwikkelingsdoelstellingen van Les Vintrépides komen tot uiting in een doelstelling op middellange termijn van een verdubbeling van de huidige omzet, waarbij wordt gestreefd naar 2.000.000€ tegen 2024-2025.

DUE DILIGENCE

Ecco Nova heeft de volgende elementen geanalyseerd in het kader van de Due Diligence van « LES VINTRÉPIDES » :

 • Jaarrekeningen op 31/12/21 en 31/12/20
 • Recente boekhoudkundige situatie (op 30/06/22)
 • Financieel plan met projectie tot 2025 
 • Algemene bedrijfspresentatie
 • Voorwaarden van de overeenkomst inzake het investeringskrediet voor de financiering van het magazijn 
 • Planning van een fysieke vergadering met de projectontwikkelaars en Ecco Nova in onze kantoren in Luik 
 • Planning van een vraag- en antwoordsessie om opheldering te krijgen over alle vragen van de analisten van Ecco Nova
 • Herziening van de statuten van LES VINTREPIDES CVBA

Tijdens de voorstelling van LES VINTREPIDES en haar financieringsaanvraag aan het kredietcomité, heeft Ecco Nova ingestemd met een financiering (startlening) ten bedrage van 150.000 euro, waarvan de voorwaarden zijn opgenomen in het tabblad "Voorwaarden en modaliteiten".

CONTROLE VAN DE SDG CRITERIA

Ecco Nova is een B-Corp gecertificeerd crowdlending platform sinds augustus 2022. Ecco Nova heeft bij de analyse van de financiering van de groei van KMO's altijd bijzondere aandacht besteed aan de duurzaamheid van de onderneming. Om voor Ecco Nova in aanmerking te komen, moet de gefinancierde kmo bijdragen tot de verwezenlijking van ten minste 2 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's).

De 2 SDG’s die in het kader van deze fondsenwerving zijn geselecteerd, zijn: 

 • 12.4 : Door uitsluitend natuurlijke, 100% biologische producten te gebruiken, draagt Les vintrépides bij tot Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12.4, die erin bestaat een milieuvriendelijk beheer van chemische stoffen tot stand te brengen en het vrijkomen ervan in de bodem aanzienlijk te beperken, om zo de negatieve effecten ervan op de gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken.
 • 15.5 : Door zich te bevoorraden bij biologische wijnproducenten draagt Les vintrépides er op haar manier toe bij dat er meer ruimte komt voor landbouwpraktijken die de aantasting van het natuurlijk milieu en de uitputting van de biodiversiteit tegengaan.

RISICO'S

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico's die eigen zijn aan de aanbieding in kwestie en van de mogelijke gevolgen daarvan voor de uitgevende instelling, de eventuele garant, de onderliggende waarde en de investeerders.

 • Voornaamste risico's die eigen zijn aan de uitgevende instelling
  • Niet realiseren van het business plan
  • Risico’s met betrekking tot de belanghebbenden
  • Risico’s met betrekking tot de schuldenlast
 • Voornaamste risico's die eigen zijn aan de aangeboden beleggingsinstrumenten
  • Mogelijkheid tot vervroegde aflossing 
  • Niet-liquiditeit
  • Achterstelling met betrekking tot de Coup de Pouce-lening
 • Deze risico's kunnen de solvabiliteit en liquiditeit van de uitgevende instelling aantasten, waardoor investeerders worden blootgesteld aan de volgende mogelijke effecten 
  • Risico van gedeeltelijk verlies van kapitaal
  • Risico’s met betrekking tot de interest
  • Risico’s met betrekking tot het verlies van het belastingvoordeel

Onze analyse komt uit op een risiconiveau van 3. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage bij deze informatieve nota.

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • De getoonde rentabiliteit, sinds de oprichting van de vennootschap in 2018, met een overgedragen winst van 162.410,66 €op 31/12/21.
 • Een gepassioneerd team. Roberto en Laurence, oude vrienden, hebben dit Luikse ondernemersproject met succes uitgebouwd, met onder meer de creatie van een volledig assortiment sterke dranken op basis van natuurlijke ingrediënten en volledig gedistilleerd in België.
 • De huidige ontwikkeling van de activiteit ( aanwezig in 3 landen, verdeeld in meer dan 300 verkooppunten in België).

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • De verhoging van de langetermijnschuld. Als gevolg van deze fondsenwerving en rekening houdend met het krediet voor het nieuwe gebouw, zal de aflossing van de schuld van Les Vintrépides toenemen. Rekening houdend met de toename van de aflossing van de schuld en de extra bedrijfskosten om de gewenste groei te ondersteunen (aanwerving van een nieuwe verkoper), impliceert dit dat de huidige omzet zal worden gehandhaafd (of zelfs zal stijgen, afhankelijk van de extra kosten). Op basis van de resultaten van het eerste halfjaar van 2022, verwacht Vintrépides 5 to 10% groei.
 • De Coup de Pouce-lening is achtergesteld aan de bestaande en toekomstige schulden van de kredietnemer. De projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid de Coup de Pouce-lening vervroegd terug te betalen.

MODALITEITEN

DEZE ONDERNEMING KOMT IN AANMERKING VOOR COUP DE POUCE-lening, EEN FISCALE STIMULANS DIE BEDOELD IS DE FINANCIERING VAN KMO'S MET EEN BEDRIJFSZETEL IN WALLONIË TE VERGEMAKKELIJKEN.

Om alle terugbetalingen aan investeerders in één keer uit te kunnen voeren, zal de betalingsdatum van de termijnen overeenkomen met de data zoals vermeld in uw Ecco Nova-schuldvordering, in afwijking van de data in de tabel die wordt gegenereerd door PMV/z. 

NIET-INWONERS, RECHTSPERSONEN EN BURGERS MET FISCALE WOONPLAATS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OF VLAAMS GEWEST DIE WILLEN INVESTEREN, KUNNEN INVESTEREN, ZIJ KUNNEN ECHTER GEEN BELASTINGKREDIET OF REGIONALE GARANTIE GENIETEN.

SAMENVATTING VAN DE MODALITEITEN

WERKING VAN DE REGIONALE LENINGEN

VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE COUP DE POUCE LENING

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen verbonden aan de Coup de Pouce-lening, dient de investeerder (de kredietgever)  te voldoen aan de volgende voorwaarden, op de datum waarop de Coup de Pouce-lening wordt afgesloten en gedurende de looptijd ervan:

 • de kredietgever is geen werknemer van de geldnemer
 • indien de kredietnemer een onafhankelijke natuurlijke persoon is, is de kredietgever niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer en
 • indien de kredietnemer een rechtspersoon is, is de kredietgever, evenals zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, niet rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere rechtspersoon waarover hij zeggenschap heeft in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, oprichter, lid, partner of aandeelhouder van deze rechtspersoon, is noch benoemd of treedt op als orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of dagelijks bestuur, bewindvoerder, of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon, noch treedt op als de vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon, wordt benoemd of treedt zelf op als een orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of de dagelijkse leiding van een curator of een soortgelijke functie.
 • de kredietgever is geen kredietnemer van een andere Coup de Pouce-lening.

De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals gevestigd in het Waalse Gewest.

Voor elk jaar waarin hij/zij aanspraak maakt op het voordeel van belastingkrediet, stelt de investeerder de volgende zaken ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën:

 • Het registratieformulier en de bijlagen bedoeld in artikel 2, §3 van het besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Coup de Pouce-lening.
 • Een bankrekeningoverzicht waaruit blijkt dat de kredietnemer de rente over de lening jaarlijks betaalt aan de kredietgever
 • Een verklaring op eer dat jaarlijks door de kredietnemer wordt afgegeven.

Vind alle informatie met betrekking tot dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet betreffende de Coup de Pouce-lening.

PRAKTISCHE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE COUP DE POUCE-LENING

Wanneer ze zich inschrijven via Ecco Nova, krijgen investeerders (kredietgevers) een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova registreert de leningen vervolgens bij SOWALFIN.

Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zullen investeerders de definitieve leningsovereenkomst van SOWALFIN moeten ondertekenen.

Investeerders moeten ook een verklaring op eer invullen en ondertekenen, dat bij de aanvraag voor registratie van de Coup de Pouce-lening wordt gevoegd.

Ten slotte zullen investeerders een betalingsbewijs van hun investering moeten overleggen in de vorm van een rekeningoverzicht met daarop zichtbaar het rekeningnummer van de investeerder, het rekeningnummer van de kredietnemer, de datum, het bedrag en de gestructureerde mededeling van de betaling (zijnde de referentie van de Ecco Nova-schuldvordering).

Ecco Nova zorgt in goede samenwerking met de investeerders voor de opvolging en het beheer van deze procedures.

In het geval van een Coup-de-Pouce-lening is het noodzakelijk om de investering te betalen vanaf een privé-bankrekening (mede) op naam van de uitlener.

TYPE INVESTERING

Het gaat over een "Coup de Pouce" Lening. Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500 en maximaal € 20.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

VERVROEGDE TERUGBETALING

In het kader van de Coup de Pouce-lening heeft de lener het recht om de lening vervroegd terug te betalen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo in hoofdsom en rente.

ACHTERSTELLING

De Coup de Pouce-lening is achtergesteld zowel ten aanzien van de bestaande als van de toekomstige schulden van de kredietnemer.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Opschortende voorwaarde gekoppeld aan de succesdrempel voor de fondsenwerving:

Als er niet voor het volledige bedrag van de Fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de website van ECCO NOVA) op 31/10/2022 om 23:59 uur is ingeschreven, worden de investeringen die al zijn gestort op de geblokkeerde rekening op naam van de uitgevende instelling, terugbetaald aan de investeerders. Als echter het bedrag van € 100.000 is opgehaald, wordt het ingezamelde geld beschikbaar gesteld aan de lener en wordt de campagne verlengd tot 30/11/2022 ’om 23:59 uur.

BELASTINGKREDIET

Het belastingkrediet is een fiscaal instrument bedoeld om het belastingbedrag te verlagen. Het belastingkrediet wordt dus in mindering gebracht op het bruto door de belastingplichtige verschuldige belastingbedrag.

Als het belastingkrediet hoger is dan het bedrag aan verschuldigde belasting, geeft het meerdere (of het geheel als de belastingplichtige niet belastbaar is) aanleiding tot terugbetaling door de Belastingdienst. Het belastingkrediet is dus te ontvangen als deze het verschuldigde belastingbedrag overschrijdt.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente door particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen ten aanzien van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

WOORDENLIJST

Wilt u de definitie van een gebruikte term op deze pagina weten? Raadpleeg onze woordenlijst om de term en zijn betekenis te ontdekken.

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -8830.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor deze verrichting is de kredietgever geen kosten verschuldigd aan Ecco Nova (in tegenstelling tot hetgeen in de Informatienota vermeld staat).
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map