IMG

Project van Invest Minguet Gestion SA/NV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV

IMG
IMG
IMG
IMG
Financiering 2.500.000€ van 2.500.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 2.500.000€ 100%
Label Met zekerhe(i)d(en)
Jaarlijkse interestvoet 4,50% Looptijd3 jaar

Type Zonnepanelen Status Afgesloten

Plaats Liège Eerste betaling 15/12/2022

Einddatum van de campagne 18/11/2021 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

IMG

OPMERKING: Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of  Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

LAURENT MINGUET, DE MEEST OP DE ENERGIETRANSITIE GERICHTE BELGISCHE ONDERNEMER

Laurent Minguet is een Luikse ondernemer en zakenman die bekend staat om zijn verschillende successen sinds hij zijn carrière in 1982 begon en in het bijzonder om zijn prominente rol bij de oprichting en ontwikkeling van de onderneming EVS Broadcast dat hij in 1994 oprichtte.

In 1998 ging het bedrijf naar de beurs met een eerste notering die het op meer dan 200 miljoen euro waardeerde. De onderneming kent een vliegende start en werd wereldleider in digitale recorders voor de productie van live sporttelevisie. De producten worden voornamelijk gebruikt in "TV-busjes" en voor slow motion-beelden met hoge framesnelheidcodering.

In 2004 werd Laurent Minguet verkozen tot "Manager van het Jaar" door het weekblad Trends Tendances. Tegelijkertijd richtte hij een nieuw bedrijf op, XDC, dat gespecialiseerd is in de zeer specifieke markt van digitale high-definition cinema. Hij was er directeur tot 2007. Een paar jaar later verkocht hij het bedrijf EVS.

Laurent Minguet voelt zich al enkele jaren gedreven door zijn alsmaar hernieuwde energie voor projecten in duurzame ontwikkeling. “De grootste uitdaging van de 21ste eeuw is die van de energietransitie”, zegt hij.

In juni 2015 wijdde Pierre Hazette een biografie aan hem onder de naam "Laurent Minguet, Tribulations d'un entrepreneur Liège" (“beproevingen van een Luikse ondernemer”).

Ecco Nova en Laurent Minguet kennen elkaar goed en werken sinds 2019 samen in de cofinanciering van vastgoedprojecten onder leiding van zijn MIMOB-bedrijfstak (Horizon-groep). De Ecco-investeerders hebben reeds deelgenomen aan de financiering van de projecten in Fléron (35 appartementen, 17 woningen), Spa - La Havette (54 appartementen) en Saive (27 woningen).

In het kort:

 • 1959 : Geboren te Luik op 20 juli
 • 1982 : Afgestudeerd als natuurkundig ingenieur aan de Universiteit van Luik
 • 1994 : Oprichting van de onderneming “ EVS Broadcast Equipment “ 
 • 2004 : Verkozen tot Manager van het Jaar door de redactie en lezers van Trends Tendances  
 • 2005 : Ontwikkeling van vastgoedprojecten via de onderneming “Horizon” 
 • 2006 : Voorzitter Cercle de Wallonie (Tot 2011) 
 • 2008 : Oprichter en voorzitter van het Cluster TWEED, Technologie wallonne de l’énergie, de l’environnement et du développement durable (Waals energie, milieu en duurzame ontwikkelingstechnologie)
 • 2010 : Oprichter van Pôle Image Luik
 • 2014 : Honorair consul van Senegal in Luik. 

Heden: Investeerder in ondernemingen verbonden aan de energietransitie en aan duurzame ontwikkeling. 

INVEST MINGUET GESTION, MOEDERMAATSCHAPPIJ VAN DE ACTIVITEITEN VAN DE ONDERNEMER 

Invest Minguet Gestion NV (kortweg IMG) is een vennootschap opgericht in 2000 door Laurent Minguet met als doel de participaties in verschillende ondernemingen die actief zijn in duurzame ontwikkeling samen te brengen. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in de rue Natalis n° 2 in 4020 Luik in het Natalis Business Center (CAN), het business center dat kantoorverhuur aanbiedt met een totale oppervlakte van meer dan 6.000 m².

IMG heeft belangen in verschillende sectoren, waaronder:

 1. Energie

 2. Technologie

 3. Vastgoed en duurzaam bouwen (in hout)

Sinds de oprichting heeft IMG belangen genomen in ondernemingen om deze te ontwikkelen en (soms) door te verkopen. We kunnen verwijzen naar de doorverkoop van zijn participaties in bekende bedrijven zoals Mega (Belgische leverancier van gas en elektriciteit), Coretec (ingenieursbureau en Waalse leider in warmtekrachtkoppeling op gas) of zelfs Wikipower. De afgelopen jaren heeft Laurent Minguet een groot deel van zijn tijd besteed aan de ontwikkeling van vastgoedprojecten onder het handelsmerk Horizon.

De Horizon-groep onderscheidt zich door bioklimatische constructies met een zeer laag energieverbruik die lokale technologieën voor energieproductie integreren, zoals fotovoltaïsche panelen of zelfs lokale biomassa die wordt gedistribueerd door verwarmingsnetwerken, evenals collectief beheer van regenwater. Horizon was derhalve de enige Belgische onderneming die was uitgenodigd voor de COP 21 in Parijs en de COP22 in Marrakech.

IMG ontwikkelt ook veel projecten in Senegal, voornamelijk in Casamance: onroerend goed, hotels, tuinbouw, afvalsortering, een timmerwerkplaats, de aanplant van twee miljoen acacia's en eucalyptus die zullen worden gebruikt in een "houtenergie" -sector of de productie van elektriciteit uit een hernieuwbare bron.

IMG is aanwezig in de zonne-energiesector, door middel van zijn aanzienlijke participatie in het SWIF-fonds (Solar World Investment Fund), zie hieronder. Ten slotte vinden we IMG ook in de hotelsector in de vurige stad via het bedrijf IMH (Invest Minguet Hotel), eigenaar en exploitant van het Hôtel de la Couronne, 77 kamers, tegenover het treinstation van Guillemins.

Het Project

IMG

AANWENDING VAN DE FONDSEN

IMG vraagt ​​aan de Ecco-Investeerders € 2.500.000 om deze participaties te consolideren in het Solar World Invest Fund (SWIF).

Solar World Invest Fund SIF (SWIF) is een Specialized Investment Fund ("SIF") opgericht naar Luxemburgs recht dat zich toelegt op investeringen in hernieuwbare energie en, meer specifiek, gewijd aan zonne-infrastructuur.

IMG treedt op als promotor van dit investeringsfonds. Per 30-06-2021 bezat IMG 3.636,65 klasse A-aandelen van het SWIF-fonds voor een totale waarde van € 6.731.686,78.

In juli 2021 werden 2 transacties uitgevoerd om het belang van IMG in het SWIF-fonds te consolideren:

 1. Op 07/01/2021 heeft Invest Minguet Gestion SA een kapitaalverhoging doorgevoerd van het SWIF-fonds met € 1.000.000, door de uitgifte van 540,23 nieuwe klasse A-aandelen, tegen een prijs van € 1.851,07 per aandeel. Deze kapitaalverhoging werd gebruikt voor de uitstroom van investeerders uit het fonds voor een bedrag van € 770.000 en SWIF leende € 200.000 aan SOLAR WOLRD AQUIRIS BV om aan deze belastingverplichtingen te voldoen. Deze operatie werd vooraf gefinancierd met eigen vermogen en leningen van derden.

 2. Tijdens de maand juli 2021 heeft Invest Minguet Gestion NV 1.126,65 klasse B-aandelen teruggekocht van particuliere investeerders in het SWIF-fonds, in overeenstemming met een terugkoopclausule van eigen aandelen die werd afgesloten tussen IMG en particuliere investeerders. IMG betaalde in totaal € 1.566.500 uit voor deze aandeleninkoopoperaties. Deze inkoop van eigen aandelen werd vooraf gefinancierd met eigen vermogen en leningen van derden.

De fondsen die in het kader van dit aanbod worden opgehaald, zullen het mogelijk maken om deze 2 transacties quasi-geheel te herfinancieren.

PRESENTATIE VAN HET SWIF-FONDS

Het SWIF-fonds werd gelanceerd in 2015 en telt een zestigtal investeerders (privé en institutioneel). 

Tussen 2015 en 2019 concentreerde SWIF zijn investeringen in 4 operationele zonne-energiecentrales in Europa:

 • Een zonnedak van 3,2 MWp gelegen op Aquiris, de waterzuiveringsinstallatie Brussel-Noord (B), in gebruik sinds juni 2013 (aangekocht in april 2015).
 • Twee 5 MWp en 4,7 MWp grondgebonden zonne-energiecentrales in Sliven (Bulgarije), in gebruik sinds juni 2012 (aangekocht in maart 2016).
 • Een grondgebonden zonne-energiecentrale van 4,7 MWp in Eboli in Campania (Italië), in gebruik sinds augustus 2011 (aangekocht in maart 2017).

In mei 2019 verwierf het fonds een grondgebonden zonne-energiecentrale van 30.265 MWp in de Oekraïne (150 km ten westencentrale van Kiev), die sinds juli 2019 in gebruik is voor een eerste fase van 6 MWp en in juli 2020 voor de tweede fase (24 MWp ).

De ontwikkeling van de Nettovermogenswaarde van het fonds wordt weergegeven in de tabel.

De prestatie op jaarbasis over de laatste 5 jaar is 8%. 

Analyse van de prestatie - VNI Classe B

Prestatie YTD

5%

Prestatie - 1 jaar

8%

Prestatie - 3 jaar

7%

Prestatie op jaarbasis – 3 jaar

2%

Prestatie - 5 jaar

47%

Prestatie op jaarbasis - 5 jaar

8%

In onderstaande tabel is de elektriciteitsproductie in 2020 uit de verschillende installaties weergegeven, evenals de door Ecco Nova berekende energie-indicatoren.

Elektriciteitsproductie van de verschillende installaties in 2020

Benaming van de zonneprojecten

MWh

Zonnedak gesitueerd op Aquiris (Bruxelles) 

2.984

Zonnecentrales op daken gesitueerd te Sliven (Bulgarije)

12.160

Grondgebonden zonnecentrales gesitueerd te Eboli en Campanie (Italie)

5.640

Grondgebonden zonnecentrale gesitueerd in de Oekraïne*

7.637

Totaal 

28.421

Energetische indicatoren - Ecco Nova

Equivalent huishoudelijk verbruik

12.094

Vermeden Co² uitstoot (To/jaar)

5.515

Equivalent verreden km’s (km/jaar)

39.392.024


* De jaarlijkse productie van het Oekraïense project bestaat voornamelijk uit de eerste fase van het project (6 MWp). Fase 2 van dit project (24 MWp) is in september 2020 opgeleverd.
 

Onze analyse

IMG

FINANCIËLE ANALYSE INVEST MINGUET GESTION 

Als holding:

 • haalt IMG haar inkomsten voornamelijk uit de volgende posten:
  • Groenestroomcertificaten toegekend in het kader van fotovoltaïsche installaties in het bezit van IMG (wederkerende inkomsten tot 2023)
  • Mogelijke meerwaarde op de verkoop van haar financiële participaties (eenmalige opbrengst);
  •  Ontvangen rente op toegekende vorderingen (wederkerende opbrengsten).
 • hebben de belangrijkste kosten van IMG betrekking op de volgende posten:
  • Kosten in verband met fotovoltaïsche installaties (huur van daken, onderhoud);
  • Kantoor/kosten wagenpark;
  • Personeelskosten (12,6 FTE);
  • Mogelijke minderwaarden op de verkoop van haar financiële participaties (eenmalige financiële kosten);
  • Betaalde rente op verstrekte leningen (wederkerende kosten).

Over de laatste 3 boekjaren heeft IMG een cumulatieve winst behaald van € 6.752.864,75. Hieronder ziet u de resultatenrekening van de afgelopen 3 jaar.

Tabel 1 - Resultatenrekening - Invest Minguet Gestion

 

 

31/12/20

31/12/19

31/12/18

Verkopen en diensten

70/76

2 804 706,51  € 

3 255 445,00 €

8 876 034,00 €

Bevoorrading, goederen, diensten en diversen

60/61

1 343 488,01  € 

1 405 610,00 €

738 443,00 €

Personeelskosten

62

760 443,23  € 

703 365,00 €

639 768,00 €

Afschrijving en waardevermindering

63

1 035 940,55  € 

1 221 368,00 €

1 205 557,00 €

Andere exploitatiekosten

64

303 249,28  € 

32 663,00 €

24 715,00 €

Winst (verlies) exploitatie

9901

(638 414,56) € 

-107 562,00 €

5 609 564,00 €

Financiële producten

75

1 969 975,56  € 

1 363 722,91 €

3 047 992,87 €

Financiële lasten

65

858 699,25  € 

642 315,91 €

2 991 398,73 €

Winst (verlies)  van het boekjaar voor belastingen

9903

472 861,75  € 

613 845,00 €

5 666 158,00 €

Winst (verlies) van het boekjaar   

9904

436 109,32  € 

610 422,00 €

5 667 752,00 €

Toe te kennen winst van het boekjaar

9905

436 109,32  € 

584 038,00 €

5 637 135,00 €

Een situatie van de activa van IMG op 31-12-20 is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2 - Analyse van de Activa - Invest Minguet Gestion 

 

 

31/12/20

%

Vaste activa

21/28

63 655 440,53 € 

83%

Immateriële vaste activa

21

83 468,82 € 

0%

Materiële vaste activa

22/27

1 275 123,65 € 

2%

Financiële vaste activa

28

62 296 848,06 € 

82%

Gelieerde ondernemingen

 

22 723 771,20 € 

30%

Participaties

 

7 297 997,85 € 

10%

Vorderingen

 

15 425 773,35 € 

20%

Onderneming waarmee een participatierelatie bestaat

 

9 239 994,53 € 

12%

Participaties

 

8 292 941,84 € 

11%

Vorderingen

 

947 052,69 € 

1%

Andere financiële vaste activa

 

30 333 082,33 € 

40%

Aandelen en deelbewijzen

 

1 324 173,36 € 

2%

Vorderingen en borgstellingen in geldmiddelen

 

29 008 908,97 € 

38%

Vlottende activa

29/58

12 702 945,33 € 

17%

Vorderingen van meer dan 1 jaar

29

1 464 678,20 € 

2%

Voorraad en bestellingen in uitvoering

30/36

77 188,67 € 

0%

Vorderingen van maximaal 1 jaar

40/41

1 534 071,21 € 

2%

Geldbeleggingen

50/53

8 478 801,80 € 

11%

Kasequivalenten

54/58

304 761,77 € 

0%

Regularisatierekeningen

490/1

843 443,68 € 

1%

TOTAAL ACTIVA

20/58

76 358 385,86 € 

 

Op 30/09/2021 vertegenwoordigden de financiële investeringen van IMG 22% van haar balans, ofwel € 14.992.773,28. De jaarrekening IFRS 2020 van IMG, opgenomen in de bijlage bij de informatienota, geeft een beoordeling van de "reële waarde" van de financiële beleggingen van IMG per 31/12/20.

De belangrijkste financiële participaties van IMG zijn als volgt (deelname per 30/09/21):

Analyse van de financiële vaste active van IMG

Benaming van de onderneming

Geregistreerd bij de KBO onder nummer

Deelnames (€)

INVEST MINGUET HOTEL

883713352

3.000.000

LE POLE IMAGE DE LIEGE 

885993842

1.684.681

DEMINA 

668438876

1.634.000

GREEN PROPULSION ENGINEERING

645594089

1.280.000

We Design Silence Industries

695548693

1.250.040

ENERWOOD           

                  

842611581

1.053.010

Systèmes Photovoltaïques Wallons

504853524

800.000


CENTRE D'AFFAIRES NATALIS

 

847129803

750.040

AUBIN HOLDING

899505249

743.000

SHERPA INVEST 2

835148719

448.000

ALL THERMIC SOLUTIONS

467107458

350.000

Per 30/09/21 vertegenwoordigen de totale vorderingen van IMG 63% van de balans, oftewel 
€ 42.734.152,6. De belangrijkste vorderingen van IMG zijn de volgende:

Naam van de onderneming

Geregistreerd bij de KBO onder nummer

Bedrag van de vordering op 30/09/21 (€)

MIMOB

825749023

6.278.659

HORIZON PLEIADES

867447640

6.000.000

AMIGO BAY (Sénégal)

/

4.495.317

CENTRE D’AFFAIRES NATALIS

847129803

3.848.047

Irshanka SES LLC (Ukraine)

/

3.500.000

CHARL 

477595336

2.511.970

IMODAVE 

439635078

1.470.896

SYSTEMES PHOTOVOLTAIQUES WALLONS

504853524

1.277.853

RESEAU DE CHALEUR PLEIADES

827367735

1.216.029

MINGUET CONSTRUCT ET MAINTENANCE

541474388

1.148.657

IMMOPLEIADES

666567865

792.938

ECOPARFAIT

810323152

553.447

Atelier Menuiserie AMIGO (Sénégal)

/

539.774

Hieronder treft u een overzicht van de verplichtingen van IMG per 31/12/20 en 30/09/21. De schuldenlast van IMG zou bij het sluiten van dit aanbod € 24.358.360,23 moeten bedragen, ofwel 34,78% van de totale verwachte balans. Het verwachte kapitaalpercentage zou daarom 65,22% moeten bedragen.

Tabel 3 - Analyse van de Passiva - Invest Minguet Gestion

 

 

31-12-20

%

30/09/21

%

Eigen vermogen

10/15

45 484 209,43 € 

60%

45 669 048,27 € 

68%

Vermogen

10

3 384 495,41 € 

4%

3 384 495,41 € 

5%

Anders

11-12-13

435 499,48 € 

1%

435 499,48 € 

1%

Overgedragen resultaat

14

41 664 214,54 € 

55%

41 849 053,38 € 

62%

Kapitaalsubsidie

15

-   € 

0%

-   € 

0%

Schulden

17/49

30 874 176,43 € 

40%

21 858 360,23 € 

32%

Lange termijn schulden

17

10 871 412,98 € 

14%

10 981 547,11 € 

16%

Langlopende schulden die binnen het jaar vervallen

42

12 902 609,52 € 

17%

5 430 798,47 € 

8%

Handelsschulden

44

604 254,58 € 

1%

538 791,17 € 

1%

Belasting, salaris en sociale schulden

45

147 865,01 € 

0%

124 688,50 € 

0%

Andere schulden

43+46/48

5 725 662,69 € 

7%

4 533 581,69 € 

7%

Regularisatierekeningen

492/493

622 371,65 € 

1%

248 953,29 € 

0%

Tabel 3 - Analyse van de Passiva - Invest Minguet Gestion

10/49

76 358 385,86 € 

 

67 527 408,50 € 

 

DE PLUSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

 • Een holding die (hoofdzakelijk) actief is in de socio-economische ontwikkeling van de Provincie Luik. IMG heeft deelnemingen in 37 bedrijven, waaronder deelnemingen in coöperaties zoals VIN DE LIEGENOVACITIS en Ferme de Beauregard
 • De holding investeert voornamelijk in activiteiten die verband houden met de energietransitie zoals de activiteiten van het SWIF-fonds, het warmtenet Pléiades en de onderneming ENERWOOD.
 • Aan het hoofd van IMG staat Laurent Minguet. Deze ervaren ondernemer en zakenman uit Luik staat vooral bekend om zijn prominente rol in de ontwikkeling van het bedrijf EVS Broadcast.
 • De zekerheden toegekend in het kader van dit aanbod (beschikbaar voor raadpleging in de rubriek “Zekerheden”).
 • IMG is een begunstigde onderneming, waarvan het overgedragen resultaat naar 31-12-2020 € 41.664.214,54 bedraagt.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

 • De schuldenlast van IMG zou bij het sluiten van dit bod € 24.358.360,23 moeten bedragen, ofwel 34,78% van de totale verwachte balans. Het verwachte kapitaalpercentage zou daarom 65,22% moeten bedragen. Deze situatie is eigen aan IMG en weerspiegelt niet de schuldenlast van de dochterondernemingen/deelnemende bedrijven van IMG.
 • Per 30/09/2021 vertegenwoordigen de totale vorderingen van IMG 63% van de balans van IMG, oftewel € 42.734.152,6. Als de kredietnemers van IMG niet worden betaald, zou dit gevolgen hebben voor haar financiële situatie en dus ook voor haar vermogen om de verschillende aangegane schulden terug te betalen.
 • IMG staat in de hoedanigheid van holding garant ​​voor verschillende bedrijven. Deze toezeggingen kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële situatie van IMG in het geval dat een of meer onderneming(en), waarvoor IMG garant staat, in gebreke zou blijven. De verschillende verbintenissen van de groep worden opgesomd in de Informatienota van dit aanbod.
 • IMG heeft de mogelijkheid om haar lening vervroegd af te lossen.

ANALYSE

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE

 • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
 • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE

2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

 • Specifieke risico’s verbonden aan IMG
  • Risico’s verbonden aan de door IMG toegezegde garanties aan derden
  • Risico’s verbonden aan niet-terugbetaling van vorderingen toegekend door IMG
  • Risico’s verbonden aan de waardevermindering van de IMG-aandelen
  • Risico’s verbonden aan de afwaardering van de beleggingen van IMG-kasmiddelen.
  • Risico’s verbonden aan de liquiditeit van de participaties en geldbeleggingen van IMG
  • Risico verbonden aan de schuldenlast van IMG
 • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
  • Bullet-lening 
  • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
  • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
 • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 
  • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
  • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
  • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Modaliteiten

IMG

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500 en maximaal € 20.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

INTER-CREDITOR OVEREENKOMST

De vordering op IMG (ten belope van € 7.000.000) van schuldeisers van de familie Minguet is ondergeschikt aan terugbetaling van deze lening.

De terugbetaling is daarom onderworpen aan de voorafgaande integrale terugbetaling van dit aanbod, ongeacht of de activa verdeeld moet worden tussen de verschillende schuldeisers in geval van faillissement.

De achterstelling van de vorderingen van de familie Minguet wordt vermeld in een intercreditor-overeenkomst tussen ECCO NOVA FINANCE, IMG en de familie Minguet.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De Projectontwikkelaar beschikt vover de optie tot gehele of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van de lening.

ZEKERHE(I)D(EN)

Alle verbintenissen van de projectontwikkelaar jegens ECCO NOVA FINANCE worden gegarandeerd door:

 • Een pandrecht op de vordering (€ 2.500.000) die de projectontwikkelaar met betrekking tot de NV MIMOB houdt, geregistreerd bij de KBO onder nummer 0825.749.023, als zekerheid voor elk bedrag verschuldigd is aan ECCO NOVA FINANCE.
 • Een pandrecht op 1.351 aandelen die de projectontwikkelaar houdt in het kapitaal van het SWIF-fonds (ter waarde van € 2.500.000 op datum van 30 juni 2021) als zekerheid voor elk bedrag dat hij verschuldigd is aan ECCO NOVA FINANCE.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving:

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 26/11/2021 om 23.59 uur, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 1.250.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en wordt de campagne verlengd tot 10/12/2021 om 23.59 uur.

2. Opschortende voorwaarde verbonden aan het creëren van de volgende zekerheden

 • Inschrijving in het Pandregister van het pandrecht op de vordering die IMG houdt op de NV Mimob, ingeschreven bij de KBO onder nummer 0825.749.023, als zekerheid voor enig bedrag dat IMG aan ECCO NOVA FINANCE verschuldigd is;
 • Bewijs van het verzoek aan Apex Fund Services NV om 1.351 klasse A aandelen van het SWIF-fonds, toebehorend aan IMG, in pand te geven ten gunste van ECCO NOVA FINANCE.

De fondsen zullen ter beschikking worden gesteld aan IMG wanneer het geheel aan opschortende voorwaarden is opgeheven binnen de voorgeschreven termijn, ten laatste 10/12/2021. Wanneer dit niet het geval is, worden de investeringen en de administratiekosten die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van IMG, terugbetaald aan de investeerders.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -2791
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden tijdens de eerste 48 uur na de opening van de campagne. Daarna is de kredietverstrekker voor deze operatie een administratieve vergoeding van 15 euro inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map