GreenPulse

Project van WALK THE EXTRA MILE SRL/BV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV

GreenPulse
GreenPulse
GreenPulse
Financiering 1.000.000€ van 1.000.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 1.000.000€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 6,00% Looptijd6 jaar

Type Zonnepanelen Status Afgesloten

Plaats Deurle Eerste betaling 01/09/2023

Einddatum van de campagne 31/08/2022 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

OPMERKING OVER ECCO NOVA FINANCE

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

INTRODUCTIE

GreenPulse is een ontwikkelaar, derde-investeerder en exploitant van zonne-energiecentrales die al een tiental jaar actief is in België, maar ook in Frankrijk, Spanje, Italië, Portugal en Duitsland.

Naast de intrinsieke duurzaamheid van zijn activiteit heeft GreenPulse talrijke initiatieven genomen om zijn koolstofvoetafdruk te verkleinen

 • CO2-neutral label van CO2logic sinds 2019
 • Levenslang CO2 neutraal van CO2logic sinds 2021
 • Klimaatpositief sinds 2022

GESCHIEDENIS 

In 2008 richtte Emmanuel Jans het bedrijf GreenPulse op, dat talrijke projecten in België en Sri Lanka ontwikkelde. Hij verkocht dit bedrijf een paar jaar later om zich op andere projecten te richten, voordat hij in 2017 de ontwikkeling van zonneprojecten hervatte via zijn managementbedrijf MJ Ventures, nog steeds onder de commerciële naam GreenPulse.

MJ Ventures werd Walk the extra miles in 2021 en bezit nu de aandelen van de groep in de verschillende structuren die zijn gewijd aan de projecten in elk land waar Green Pulse actief is.

GreenPulse heeft sinds de overname in 2017 meerdere malen een beroep gedaan op Ecco Nova:

 • 2017 : campagne Inni – 99.000€ opgehaald via het mechanisme van de winwin-lening
 • 2019 : campagne Greeni – 300.000€ opgehaald
 • 2019 : campagne Greeni II – 300.000€ opgehaald
 • 2020 : campagne Greeni III – 500.000€ opgehaald
 • 2020 : campagne Décathlon Anderlecht – 100.000€ opgehaald

Tot op heden zijn alle terugbetalingstermijnen in het kader van deze campagnes perfect nageleefd.

Als bewijs van het professionalisme van het team en de kwaliteit van de ontwikkelde projecten heeft GreenPulse, via het moederbedrijf Walk the extra miles, zijn portefeuille van Greeni-projecten in 2020 verkocht aan de groep 7C Solarparken. Dit leverde een aanzienlijke kapitaalwinst op waardoor GreenPulse zijn ontwikkeling kon versnellen. 

AANDEELHOUDERS

Het aandeelhouderschap van Walk the extra miles, moedermaatschappij van de groep GreenPulse, is als volgt verdeeld : 

Identificatie / Bedrijfsnaam

 % aandelen

Aantal aandelen 

Emmanuel Jans

100%

186

 

100%

186

ACTIVITEITEN, DIENSTEN EN REFERENTIES

GreenPulse biedt bedrijven de mogelijkheid om hun ongebruikte oppervlakken (daken, parkeerplaatsen) te gebruiken voor de installatie van zonne-energiecentrales.

De eindafnemer krijgt dus een gegarandeerde, meestal een vaste, prijs voor de zelf verbruikte elektriciteit, waardoor hij zicht krijgt op zijn energiekosten.

Veel prestigieuze merken en multinationals hebben GreenPulse hun vertrouwen geschonken om hun potentieel op het gebied van zonne-energie optimaal te benutten:

 • Fnac / Vanden Borre 400kWp in Willebroek
 • Dicalite Europe 1,1MWp in Gent
 • Decathlon 
  • 293kWp in Anderlecht (rooftop)
  • 293kWp in Anderlecht (car port)
  • 188 kWp in Turnhout (rooftop)
  • 310 kWp in Massmechelen (rooftop)
  • 240 kWp in Lochristi (rooftop)
 • Bristol 1MWp in Beringen

Managementteam

Emmanuel Jans - CEO

GreenPulse staat onder leiding van oprichter en enige aandeelhouder Emmanuel Jans. Na het voltooien van zijn financiële opleiding aan de Universiteit Gent en de London Business School en Vlerick Business School, heeft hij verschillende financiële managementfuncties bekleed in verschillende organisaties in Europa en Azië, waaronder McKinsey & Company.

Emmanuel Jans heeft zich omringd met een team van 8 mensen met technische, financiële en commerciële profielen.

Kobe Cannaerts - Director of Sustainability

Kobe heeft uitgebreide ervaring op het gebied van energie en duurzaamheid als consultant, manager en business developer. Hij heeft in Europa en de Verenigde Staten gewerkt, waardoor hij over een uitgebreid en divers netwerk beschikt. Hij studeerde taalkunde en global studies aan de Universiteit Gent en is student duurzaam ondernemen aan Cambridge University.

Liselore Vanpachtenbeke - Finance and Administration Manager

Liselore heeft 12 jaar ervaring in een internationaal gerenommeerd energieadviesbureau. Als analiste heeft zij eerst een grondige kennis van de energiemarkten opgedaan en vervolgens is zij doorgegroeid naar de functie van directeur Financiën en Administratie, waarin zij zich vooral heeft beziggehouden met de oprichting van nieuwe internationale filialen, financieel beheer en de implementatie en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Zij studeerde Bedrijfswetenschappen - Financiën en Risicobeheer - aan EHSAL in Brussel.

 

Teresa Gonzalez - Technical Director

Teresa heeft meer dan 10 jaar ervaring in de fotovoltaïsche industrie als consultant en projectmanager voor hernieuwbare energie. Zij heeft relevante ervaring in technische en projectmanagementtaken voor wereldwijd ontwikkelde fotovoltaïsche projecten. Voordat zij bij GreenPulse in dienst trad, werkte zij bij UL en 3E als senior consultant voor het UL-adviesteam voor hernieuwbare energie in EMEA en Latijns-Amerika. Daarvoor werkte ze als projectmanager bij Ikaros Solar, waar ze zich richtte op inkoop, engineering en de bouw van middelgrote daken. 

Blijke De Vos – Legal Consultant

Blijke behaalde diploma's in de rechten aan de KUL (Leuven, België), ULB (Brussel, België) en de Universidad de Deusto (Bilbao, Spanje). Ze werkte meer dan 14 jaar in gerenommeerde advocatenkantoren in Brussel en Gent, waar ze de nodige ervaring opdeed om GreenPulse nu bij te staan in alle juridische aangelegenheden.

Ontwikkelingspotentieel

Tot op heden heeft GreenPulse bijna 24 MWp aan zonne-energiecentrales ontwikkeld en geïmplementeerd in België en elders in Europa.

1,6MWp is momenteel in aanbouw en nog eens 11MWp is in onderhandeling, wat moet leiden tot de bouw van ongeveer 8MWp tegen het einde van 2022.

Gedreven door de huidige energiecrisis en de noodzaak voor bedrijven om hun energievoorziening veilig te stellen, heeft Green Pulse al 30 potentiële locaties geïdentificeerd die in de komende jaren goed zullen zijn voor zo'n 50MWp. De meeste van deze potentiële installaties bevinden zich buiten België, op buitenlandse terreinen van historische Belgische klanten van Green Pulse die tevreden zijn over hun ervaring. 

Bron : GreenPulse

FINANCIËLE ANALYSE

ACTIVA

De activa van de laatste 2 boekjaren en het lopende boekjaar worden hieronder weergegeven.

Overzicht van activa van Walk the extra mile

 

 

30/06/22

%

30/09/21

%

Vaste Activa

21/28

1 982 127,54  € 

45%

1 895 112,31  € 

37%

Immateriële vaste activa

21

13 452,78  € 

0%

10 848,72  € 

0%

Materiële vaste activa

22/27

1 499 747,66  € 

34%

1 484 336,49  € 

29%

Financiële vaste activa

28

468 927,10  € 

11%

399 927,10  € 

8%

Vlottende activa

29/58

2434486,09

55%

3 259 489,15  € 

63%

Voorraden en bestellingen in uitvoering

29

1 695 778,37  € 

38%

404 725,00  € 

8%

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

185 698,75  € 

4%

2 411 528,42  € 

47%

Geldbeleggingen

50/53

22 811,18  € 

1%

22 811,18  € 

0%

Liquide middelen

54/58

316 375,35  € 

7%

411 406,24  € 

8%

Over te dragen kosten en verkregen opbrengsten

490/1

213 822,44  € 

5%

9 018,31  € 

0%

TOTAAL ACTIVA

20/58

4 416 613,63  € 

 

5 154 601,46  € 

 

De activa van Walk the extra mile bestaan voornamelijk uit

 • materiële vaste activa (€ 1.499.747.66)
 • vorderingen op de aandeelhouder (€ 861.483)
 • investeringen in haar dochterondernemingen (€ 1.432.264)
  • € 468.927  in de vorm van kapitaal
  • € 963.337 in de vorm van een lening
 • Liquide middelen € 316.375,35

PASSIVA

Hieronder wordt de passiva van de laatste 2 jaar en het lopende jaar weergegeven.

Overzicht van de passiva van Walk the extra mile

 

 

30/06/22

%

30/09/21

%

Eigen vermogen

10/15

2 732 734,77 € 

62%

3 121 180,03 € 

61%

Inbreng buiten kapitaal

10

18 600,00 € 

 

12 400,00 € 

 

Reserves

11-12-13

3 061 947,27 € 

69%

3 061 947,27 € 

59%

Overgedragen resultaat

14

- 347 812,50 € 

-8%

46 832,76 € 

1%

Voorzieningen voor risico's en kosten

16

70 000,00 € 

2%

70 000,00 € 

1%

Schulden

17/49

1 613 878,86 € 

37%

1 963 421,43 € 

38%

Schulden op meer dan één jaar

17

1 349 051,13 € 

31%

1 303 601,66 € 

25%

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

41 107,62 € 

1%

145 998,09 € 

3%

Financiële schulden

43

 

 

6 976,76 € 

0%

Handelsschulden

44

191 677,72 € 

4%

139 277,90 € 

3%

Belastingen / Bezoldigingen en sociale lasten

45

8 299,95 € 

0%

295 947,20 € 

6%

Overige schulden

47/48

- 54 771,60 € 

-1%

94,66 € 

0%

Toe te rekenen kosten en over te dragen opbrengsten

492/493

78 514,04 € 

2%

71 525,16 € 

1%

TOTAAL PASSIVA

10/49

4 416 613,63 € 

 

5 154 601,46 € 

 

Walk the extra mile had op 30-06-22 € 3.127.380 eigen vermogen voor een schuldniveau van € 2.683.878,86, wat resulteerde in een comfortabele verwachte solvabiliteitsratio (na campagne) van 54% en een eigen vermogen/quasi-vermogensratio van 76%. De projectleider verbindt zich ertoe zijn remuneratie- en dividenduitkeringsbeleid aan te passen om het eigen vermogen boven de 2,5 miljoen euro te houden.

RESULTATENREKENING

De resultatenrekening van de laatste 2 boekjaren en het lopende boekjaar worden hieronder weergegeven.

Overzicht van de resultatenrekening van Walk the extra mile

 

 

30/06/22

30/09/21

Bedrijfsopbrengsten

70/76A

1 135 550,75 €

4 456 701,81 €

Omzet

70

1 103 664,18 €

1 041 486,02 €

Andere bedrijfsopbrengsten

71/74

31 886,57 € 

3 415 215,79 €

Handelsgoederen, Diensten en diverse goederen

60/61

1 383 098,70 €

1 030 728,04 €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

79 222,54 € 

50 247,29 € 

Afschrijvingen en waardeverminderingen

63

82 929,53 € 

176 548,37 € 

Andere bedrijfskosten

64

5 550,50 € 

46 861,21 € 

Operationele winst/verlies

9901

- 415 250,52 €

3 152 316,90 €

Opbrengsten uit financiële vaste activa, uit vlottende activa

75

48 243,91 € 

45 463,49 € 

Financiële kosten 

65

22 439,16 € 

23 422,20 € 

Winst/verlies uit de gewone bedrijfsuitoefening

9903

- 389 445,77 €

3 174 358,19 €

Het gemiddelde rendement op activa is 20% voor het gemiddelde van de laatste 2 boekjaren en het lopende boekjaar.

Het boekjaar 2021 weerspiegelt een aanzienlijke winst dankzij de doorverkoop van de Greeni-projectportefeuille, meermaals gefinancierd door Ecco Nova, aan een investeringsfonds.

DE FONDSENWERVING

Walk the extra mile BV, de moedermaatschappij van GreenPulse, is op zoek naar ecco-investeerders voor een bedrag van EUR 1.000.000 om haar groei te financieren.

Met de middelen die in het kader van dit aanbod worden ingezameld, kan GreenPulse het eigen vermogen veiligstellen dat nodig is om nieuwe zonne-energiecentrales te bouwen, door fondsen van de moedermaatschappij Walk the extra mile BV over te hevelen naar de verschillende dochterondernemingen.

De succesdrempel is vastgelegd op 500.000 euro.

DUE DILIGENCE

In het kader van de risicoanalyse heeft Ecco Nova de volgende werkzaamheden verricht

 • Verificatie of GreenPulse zich heeft gehouden aan zijn eerdere toezeggingen aan de Ecco-investeerders in het kader van eerdere campagnes (zie hierboven)
 • Studie van de evolutie van de zonne- en elektriciteitsmarkt in België en Europa
 • Beoordeling van de jaarrekening 2021 van Walk the extra mile BV 
 • Beoordeling van de financiële situatie die teruggaat tot 90 dagen na de start van de campagne, d.w.z. op 30.06.2022
 • Beoordeling van het projectportfolio voor de jaren 2022, 2023 en 2024

RISICO’S

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:

 • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door GreenPulse
 • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE

2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

 • Specifieke risico's met betrekking tot GreenPulse 
  • Specifieke risico's voor de holding Walk the extra mile BV :
   • Risico’s met betrekking tot de markt en bedrijfsontwikkeling 
   • Risico’s met betrekking tot de projectontwikkeling
   • Risico met betrekking tot de prestaties van zijn dochterondernemingen en hun schuldenlast
  • Specifieke risico's voor de dochterondernemingen van Walk the extra mile BV :
   • Risico met betrekking tot zonnestraling
   • Risico van productiebeperking
   • Risico verbonden aan het eigen verbruik van GreenPulse
   • Kredietrisico met betrekking tot Greeni-klanten
   • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
   • Risico op technische en technologische gebreken
   • Fiscale en juridische risico’s 
   • Verzekering en niet-verzekerde risico’s 
 • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument:
  • Bullet lening
  • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
  • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
  • Afwezigheid van garanties
 • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:
  • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
  • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
  • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

SAMENVATTING

STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING 

 • GreenPulse is een projectontwikkelaar die goed gekend is bij Ecco Nova. Sinds 2017 zijn er al 5 fondsenwervingen gerealiseerd voor een totaal van 1,3 miljoen euro en alle betalingstermijnen zijn sindsdien perfect nageleefd.
 • GreenPulse heeft een stevige ervaring op dit gebied en heeft aangetoond in staat te zijn robuuste projecten op te leveren die door veeleisende investeringsfondsen worden gewaardeerd.
 • De markt voor hernieuwbare energie is booming dankzij een wijdverspreid bewustzijn bij bedrijven van de klimaatproblematiek en de crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende piek in de gasprijzen, waardoor zonne-energie bijzonder competitief is geworden.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

 • Walk the extra mile BV is een moedermaatschappij waarvan de terugbetalingscapaciteit hoofdzakelijk afhangt van de prestaties van haar dochterondernemingen, die een hoge schuldenlast hebben die noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de centrales. Om een aanvaardbaar solvabiliteitsniveau te handhaven, verbindt de kredietnemer zich ertoe een eigen vermogen van meer dan 2,5 miljoen euro in stand te houden door zijn vergoedings- en dividenduitkeringsbeleid aan te passen.

MODALITEITEN

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal € 500 en maximaal € 5.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

GreenPulse beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de Informatienota.

ZEKERHEDEN

Aan het aangeboden beleggingsinstrument is geen enkele garantie verbonden.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

Opschortende voorwaarde met betrekking tot de succesdrempel van de fondsenwerving:

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 31/08/2022 om 23:59 uur, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van Greenpulse terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 500.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van Greenpulse en wordt de campagne verlengd tot 15/09/2022 om 23:59 uur.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -5481.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto interestbedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.