SKYSUN

Project van SKYSUN SRL
SKYSUN

De projectontwikkelaar

SKYSUN

DEZE "PROXI-LENING" -CAMPAGNE BIEDT INVESTEERDERS DIE HIERVOOR IN AANMERKING KOMEN EEN JAARLIJKS BELASTINGKREDIET VAN 4% OVER DE EERSTE DRIE JAAR VAN DE LENING, GEVOLGD DOOR 2,5% TIJDENS DE VOLGENDE JAREN OVER HET RESTERENDE SALDO VAN DE LENING EN DAARNAAST EEN REGIONALE GARANTIE VAN 30% OP HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING IN DE VORM VAN EEN EENMALIG BELASTINGKREDIET. DEZE VOORDELEN ZIJN ONDERWORPEN AAN VERSCHILLENDE VOORWAARDEN, MET NAME HET ZIJN VAN EEN BURGER MET FISCALE WOONPLAATS IN HET BRUSSEL HOOFDSTEDELIJK GEWEST.

Skysun BV, opgericht in 2017 door Léopold Coppieters en Arthur Dawans, biedt particulieren en bedrijven in Brussel een third party investor service voor de bouw en exploitatie van zonnepaneleninstallaties.

Léopold Coppieters is gepassioneerd geraakt door hernieuwbare energiebronnen na opgedane ervaring in hydraulica in Chili en hij heeft een academische graad in milieuwetenschappen van de EPHEC en de VUB. Hij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van de bedrijfsprojecten. 

Arthur Dawans, afgestudeerd in economie aan de UCL en ICHEC, heeft via Skysun werk kunnen vinden dat zijn twee passies, financiën en ecologie, met elkaar verzoent. Hij is verantwoordelijk voor het opbouwen van de Skysun partnerschappen, zowel financieel als juridisch. 

Het team bestaat uit de twee oprichters, Arthur Dawans en Léopold Coppieters en 2 medewerkers. In december 2019 hebben de oprichters met succes fondsen opgehaald voor een bedrag van € 200.000 aan kapitaal. Deze fondsenwerving werd voltooid in minder dan 10 dagen. 

Skysun investeert in fotovoltaïsche installaties op de daken die aan deze ter beschikking worden gesteld door vastgoedeigenaren en maakt deze rendabel door de doorverkoop van groenestroomcertificaten in het Brussels Gewest. De eigenaren verbruiken de geproduceerde elektriciteit en realiseren zo grote energiebesparingen, terwijl ze genieten van alle voordelen (economisch - ecologisch) van een fotovoltaïsche installatie zonder de kosten of het beheer te dragen.

Het business model van Skysun werd in april 2020 door de Bertrand Piccard Solar Impulse foundation erkend als een van de 1000 duurzame en efficiënte oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.

Van industriële dakbedekking tot particulieren, Skysun heeft bijna 200 installaties ontwikkeld en beheerd in het Brussels Gewest. Dit vertegenwoordigt meer dan 2 MWp aan fotovoltaïsche installaties in Brussel, het equivalent van 6.500 zonnepanelen en het verbruik van 1.000 appartementen.

Zijn portfolio van fotovoltaïsche installaties omvat bijvoorbeeld:

 • Een fotovoltaïsche installatie met een vermogen van 314kWp op het City2 winkelcentrum in Brussel
 • Twee fotovoltaïsche installaties met een totaal vermogen van 410 kWp op de daken van twee kantoren van de AG Insurance-groep in Brussel
 • Een fotovoltaïsche installatie met een vermogen van 203,5 kWp op de daken van het bedrijf Velu-Vins in Anderlecht
 • Een fotovoltaïsche installatie met een vermogen van 166 kWp op de daken van de firma Hubo in Sint-Jans-Molenbeek

Meer informatie over Skysun vind je op hun website

Het project

SKYSUN

EUROPA’S GROOTSTE ARCHITECTONISCHE ZONNE-INSTALLATIE IN EEN STEDELIJKE OMGEVING.

Skysun doet een beroep op de ​​Ecco-Investeerders voor een bedrag van 300.000 euro om zodoende te participeren in de financiering van zijn fotovoltaïsche project op de daken van het Slachthuis van Anderlecht.

De overdekte markthal van het Abbatoir van Anderlecht, geklasseerd als onderdeel van het Brussels architectonisch erfgoed, krijgt een tweede leven dankzij een samenwerking tussen Abattoir NV en Skysun, die de 1,2 hectare daken renoveert en er 5.800 visueel geïntegreerde fotovoltaïsche modules plaatst. Dit is het grootste stedelijk gebieds-BIPV * -project op het continent.

* BIPV = Building Integrated Photovoltaics

EEN HISTORISCHE RENOVATIE

Het Abbatoir werd gebouwd in 1890 en de hal werd bedekt met een elegant zinken dak met staande naden. Deze dakbedekking werd in 1980 verwijderd omdat deze verouderd was. De “tijdelijke” oplossing was het monument te beschermen met een dakafdichting. Helaas is deze oplossing 40 jaar op zijn plaats gebleven en het leidt tot condensatieproblemen die de degradatie van de hallen versnellen.

Het is in deze context dat Skysun zijn project verdedigde voor de Monuments and Sites Commission om de onherroepelijke vergunning te krijgen. De renovatie van het dak zal worden uitgevoerd onder toeziend oog van architect Tars Stevens, die de leiding heeft over het omvangrijke instandhoudingsproject van het gebouw.

Om de zalen in al hun pracht en praal te herstellen werd er, in samenwerking met Jean-Didier Steenackers van architectenbureau Sunsoak, een architecturale oplossing ontwikkeld, geïntegreerd in het dak en met het uiterlijk van een zinken dak "met staande naad", waarbij tegelijkertijd de condensatieproblemen worden opgelost. De oplossing maakt een esthetische integratie van de modules mogelijk om zodoende respect voor historisch erfgoed en innovatie metschone en duurzame energie te combineren, in het hart van de stad.

De bouw van de fotovoltaïsche installatie is in november begonnen en zou voltooid moeten zijn met de inbedrijfstelling van 1.080 panelen in december 2020 en de inbedrijfstelling van 4.728 extra panelen tussen januari en april 2021.

Wilt u meer te weten komen over dit unieke project? We delen het projectplan en een kopie van de bouwvergunning graag met u op eenvoudig verzoek via deze link.

PROJECTINDICATOREN

 • Locatie van het project: Rue Ropsy Chaudron 24, 1070 Anderlecht
 • Totaal elektrisch vermogen (MWp): 1,945
 • Aantal zonnepanelen: 5.808
 • Jaarlijkse electriciteitsproductie (MWh): 1,653
 • Begunstigde van de electriciteitsproductie: Het Slachthuis van Anderlecht. Het eigen gebruik van het Abattoir wordt geschat op 36% van de geproduceerde electriciteitsproductie. Het restant elektriciteitsproductie wordt in het netwerk ingebracht. 
 • Elektriciteitsverbruik gelijk aan: 703 huishoudens
 • Vermeden Co² uitstoot (ton/jaar): 754
 • Equivalent in gereden kilometers (km/jaar): 5.384.057
 • Totale kosten van het project: 1.650.000€
 • Financieringsbronnen van het project:
  • Eigen vermogen : 35.000€
  • Crowdlending Ecco Nova : 300.000€
  • Bankkrediet: 1.315.000€

DE STERKE PUNTEN VAN HET PROJECT

 • Een project dat weinig afhankelijk is van het eigen verbruik van het Slachthuis van Anderlecht
 • Een contract voor de wederverkoop van Groenestroomcertificaten tegen aantrekkelijke prijzen (meer dan € 90) tot 2025
 • Een betrouwbare en gerenommeerde partner (ESE SOLAR) voor de bouw van de installatie;
 • Verkrijging van de bouwvergunning en overeenkomst van de partnerbank voor dit project.

AANDACHTSPUNTEN VAN HET PROJECT

 • Jonge onderneming, opgericht in 2017
 • De recente evolutie van de gezondheidscrisis in verband met het coronavirus zorgt voor onzekerheid over de soepele voortgang van de bouw en ingebruikname van de faciliteit, hetgeen vertragingen zou kunnen veroorzaken en de kaspositie en het financiële plan van Skysun onder druk zou kunnen zetten
 • Dit project zal uiteindelijk iets minder dan de helft (49%) van de projectportefeuille van het bedrijf vertegenwoordigen, dus het is een grootschalig project voor het jonge team dat zich desalniettemin weet te omringen met solide partners solide om dit project uit te voeren.

Onze analyse

SKYSUN

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

​​​​​1. Belangrijkste risico’s verbonden aan de uitgevende instelling

 • Risico’s verbonden aan de constructie van de zonnepaneleninstallatie
 • Risico’s gerelateerd aan de prijs van elektriciteit
 • Risico verbonden aan de prijs van groenestroomcertificaten (GSC)
 • Risico met betrekking tot zonnestraling
 • Risico verbonden aan het eigen verbruik van Skysun-klanten
 • Kredietrisico met betrekking tot de eindklanten van Skysun
 • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
 • Risico op technische en technologische gebreken
 • Fiscale en juridische risico’s 
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s 
 • Risico verbonden aan het verlenen van krediet aan een jong bedrijf
 • Risico verbonden aan de schuld van Skysun 

2. Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument

 • Illiquiditeit en het ontbreken van de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
 • Achterstelling gerelateerd aan de banklening
 • Achterstelling gerelateerd aan de proxilening

3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden, waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgden potentiële gevolgen:

 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage bij deze informatienota.

Modaliteiten

SKYSUN

VOORWAARDE WAARAAN DE PROJECTONTWIKKELAAR MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE PROXI-LENING

Om in aanmerking te komen voor de PROXI-LENING moet SKYSUN een vestiging* hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. SKYSUN heeft 2 vestigingseenheden:

 • De hoofdzetel is gevestigd in Waals-Brabant, in Genappe.
 • De bedrijfszetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Elsene.

SKYSUN komt derhalve in aanmerking voor de PROXI-LENING en aangezien SKYSUN al zijn activiteiten concentreert in Brussel, is het voor hen logisch dat ze zich tot de Brusselaars wenden om hun activiteiten financieren.
 
VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE PROXI-LENING

Investeerders die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 4% voor de eerste drie jaar van de lening, en vervolgens 2,5% voor de volgende jaren op het uitstaande saldo van de lening, evenals een regionale garantie van 30% van het verschuldigde kapitaal in de vorm van een eenmalig belastingkrediet.
Op de datum van afsluiting van de Proxi-lening voldoet de investeerder (de kredietgever) aan de volgende voorwaarden:

 • De kredietgever is een natuurlijke persoon die de Proxi-lening afsluit buiten het kader van zijn commerciële of professionele activiteiten
 • De kredietgever is geen werknemer van de geldnemer
 • Indien de kredietnemer zelfstandige is, kan de kredietgever niet de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende zijn van de kredietnemer; en indien de kredietnemer een rechtspersoon is, kan de kredietgever geen aandeelhouder zijn van deze rechtspersoon, noch benoemd worden of optreden als bewindvoerder, zaakvoerder of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon . De echtgeno (o) t (e) of wettelijk samenwonende partner van de kredietgever mag geen aandeelhouder zijn, noch benoemd worden of optreden als bewindvoerder, beheerder of houder van een soortgelijk mandaat binnen de lenende rechtspersoon

Tijdens de volledige looptijd van de Proxi-lening kan de kredietgever geen lener zijn van een andere Proxi-lening.
De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door fiscale vestiging.

Vind alle informatie over dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet met betrekking tot de Proxi-lening.
 
PRAKTISCHE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE PROXI-LENING

Wanneer ze zich inschrijven op Ecco Nova, ontvangen investeerders een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova zal de leningen registreren bij het Brussels Waarborgfond. Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zullen investeerders de definitieve leningsovereenkomst van het Brussels Waarborgfonds moeten ondertekenen. Ecco Nova zorgt in goede samenwerking met de investeerders voor de opvolging en het beheer van deze procedures.

Gezien het feit dat we het einde van 2020 naderen, nodigen we u uit om voortvarend te zijn en de deadlines in acht te nemen die Ecco Nova aan u zal communiceren in het kader van de registratie van uw lening. Om te profiteren van de jaarlijkse belastingvermindering vanaf 2020, moet de akte, opgemaakt op basis van de Proxilening, voor het einde van het jaar worden ondertekend.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving:

Als de succesdrempel van de fondsenwerving niet volledig is onderschreven op 21/12/2020, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. 

DIVERSEN

 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Video

Map