ZONNEPANELEN VOLVO CAR GENT

Project van Eneco Solar Belgium NV

ZONNEPANELEN VOLVO CAR GENT
ZONNEPANELEN VOLVO CAR GENT
Financiering 703.250€ van 300.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 1.000.000€ 234%
Jaarlijkse interestvoet 4,00% Looptijd6 jaar

Type Zonnepanelen Status Afgesloten

Plaats Gent Eerste betaling 01/12/2019

Einddatum van de campagne 24/12/2018 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

ZONNEPANELEN VOLVO CAR GENT

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om 100 % duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 96 windturbines en nu al 260.000 zonnepanelen.

Binnenkort start het bedrijf met de bouw van Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1,1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen.

Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven.

Eneco zet in op een Nieuwe – volledig duurzame – Wereld en gaat daarbij verder dan het opwekken en verdelen van duurzame stroom. Het bedrijf zet ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten.

Eneco België werkt met meer dan 340 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver. Meer info op www.eneco.be

Het Project

ZONNEPANELEN VOLVO CAR GENT

Eneco installeert 15.000 zonnepanelen op de beschikbare daken van de bedrijfsgebouwen van Volvo Car Gent. Dat is meteen het grootste project van Eneco, nu al de grootste zonne-energieproducent van het land. De panelen zullen jaarlijks minimaal 4.5 GWh aan elektriciteit produceren of 5,4 procent van het totale elektriciteitsverbruik van de Gentse fabriek. Als alles volgens plan verloopt, zullen ze operationeel zijn in januari 2019.

Met dit project wordt een jaarlijkse besparing van 1600 ton CO2-uitstoot gerealiseerd. Goed voor onze planeet én de toekomstige generaties.

Meer details over dit project zijn beschikbaar op de informatienota die op deze projectpagina gepubliceerd zijn.

Onze analyse

ZONNEPANELEN VOLVO CAR GENT

De belangrijkste risico’s voor de uitgevende instelling zijn als volgt:

 • Risico’s gebonden aan het wettelijk kader
 • Juridische en fiscale risico’s
 • Risico’s van technische en technologische gebreken
 • Risico’s op afwijking van de reële inkomsten ten opzichte van de projecties verbonden aan de berekeningen van de energieproductie
 • Risico’s verbonden aan de prijs van de groenestroomcertificaten
 • Risico's gebonden aan andere installaties van de bestaande en toekomstige portefeuille. De bestaande installaties liggen allemaal in België en hun rendement is, volgens een onafhankelijk rapport, gemiddeld hoger dan de oorspronkelijke prognose.
De belangrijkste risico’s voor de aangeboden beleggingsinstrumenten zijn als volgt :
 • De lening is ondergeschikt aan de bankleasing waarvan het uitstaande bedrag € 1.725.630 bedroeg op 30/09/18.
 • De geleende sommen worden tot het verloop van de lening geïmmobiliseerd, een vooruitbetaling kan niet worden opgeëist.
 • Liquiditeitscrisis: de doorverkoop van schulden is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire handel).
Deze risico’s hebben invloed op de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling die de investeerders toegang biedt tot volgende mogelijke effecten :
 • Risico op volledig of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico van een ontbrekende of uitgestelde betaling van interesten
 • Iedere rentestijging tijdens de immobilisatie van de geïnvesteerde sommen kan leiden tot een verlies van kansen.
 • In de veronderstelling dat de projectontwikkelaar overgaat tot een vervroegde aflossing van de geleende sommen, kan een daling van de rentevoet resulteren in een verlies van kansen en niet-betaalde interesten vormen een inkomstenderving. 
De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Modaliteiten

ZONNEPANELEN VOLVO CAR GENT

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Video

Map