ZONNEPANELEN RSC ANDERLECHT

Project van Eneco Solar Belgium NV
ZONNEPANELEN RSC ANDERLECHT

De projectontwikkelaar

ZONNEPANELEN RSC ANDERLECHT

Eneco België is een toonaangevende duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. 

Eneco investeert volop in 100% groene en Belgische energie en draagt bij aan een leefbare wereld voor de volgende generaties.  Het bedrijf zet bovendien ook in op energie-efficiëntie via isolatieprojecten, zonnepanelen, energie-opslag, elektrische laadpalen en andere innovatieve producten en diensten.   In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen. Eneco heeft de ambitie om tegen 2022 100 % duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 98 windturbines en nu al meer dan 330.000 zonnepanelen.

Eneco België werkt met meer dan 275 medewerkers en is gevestigd in Mechelen, Gent en Waver. Meer info op www.eneco.be

Het project

ZONNEPANELEN RSC ANDERLECHT

Samen met Eneco installeerde RSC Anderlecht zonnepanelen op de daken van hun jeugdtrainingscentrum, de RSCA Belfius Academy, in Neerpede. RSC Anderlecht is gestart aan een duurzaam traject en wilt zo de jeugd verzekeren van een duurzame toekomst. Jij als fan kan ook je steentje bijdragen en mee-investeren in dit project.

Bovenop het jaarlijks brutorendement van 4% wordt jouw naam bovendien vereeuwigd op de Wall of Fame in het jeugdtrainingscentrum. Een mooie eerbetoon voor elke fan!   

Je leest alles over dit project in de informatienota op deze projectpagina. 
 

Onze analyse

ZONNEPANELEN RSC ANDERLECHT

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

Eneco Solar Belgium NV is een bedrijf van de Eneco Groep gespecialiseerd in de ontwikkeling, investering via
derden, de exploitatie en het onderhoud van fotovoltaïsche installaties in België.
Zijn huidige portefeuille bestaat uit :

 • 20 installaties voor een totaal vermogen van 8,3 MWp in Wallonië ;
 • 202 installaties voor een totaal vermogen van 65,2 MWp in Vlaanderen ; en
 • 21 installaties voor een totaal vermogen van 11,5 MWp in Brussel.

Belangrijkste risico’s die specifiek zijn voor de aard van de activiteit van de uitgevende instelling

 • Risico’s gebonden aan de elektriciteitsprijs
 • Risico’s gebonden aan de prijs van groene certificaten
 • Juridische en fiscale risico’s
 • Risico op technische en technologische gebreken
 • Risico op productiebeperking
 • Risico gebonden aan de straling van de zon
 • Risico’s met betrekking tot de betrokken partijen
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s
 • Kredietrisico gerelateerd aan Eneco Solar Belgium klanten

Belangrijkste risico’s eigen aan het aangeboden beleggingsinstrument

 • Niet-liquiditeit en gebrek aan vervroegde terugbetaling
 • Gebrek aan diversificatie
 • Fiscaal risico
 • Achtergesteldheid
 • Bullet krediet

Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgevende instelling beïnvloeden, waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende mogelijke effecten:

 • Risico op gedeeltelijk of totaal verlies van kapitaal
 • Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke renteverhoging tijdens de kapitaallooptijd van de belegde fondsen kan leiden tot een verlies van kansen

Onze analyse concludeert een risiconiveau 1.

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Modaliteiten

ZONNEPANELEN RSC ANDERLECHT

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Video

Map