Windturbines Neufchateau Leglise

Project van Eneco Wind Belgium SA

Windturbines Neufchateau Leglise
Windturbines Neufchateau Leglise
Windturbines Neufchateau Leglise
Financiering 299.750€ van 299.750€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 0€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 4,00% Looptijd6 jaar

Type Windturbine Status Afgesloten

Plaats Neufchâteau Eerste betaling 01/08/2019

Einddatum van de campagne 31/07/2018 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Windturbines Neufchateau Leglise

Eneco België is een duurzame energie-onderneming die zich richt op de productie en de levering van gas en elektriciteit uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Eneco is een toonaangevende speler in de levering en productie van hernieuwbare energie en een van de grootste spelers in de windsector met meer dan 1.000 MW hernieuwbare productiecapaciteit in België, Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Eneco is reeds sinds 2011 actief op de Belgische consumentenmarkt en heeft de ambitie om 100% duurzame energie te leveren die opgewekt is op Belgische bodem via 95 windturbines en nu al 260.000 zonnepanelen. Binnenkort start het bedrijf met de bouw van Norther, het grootste windpark voor de Belgische kust. In totaal levert Eneco België al groene stroom en gas aan meer dan 1,1 miljoen residentiële aansluitingen en 55.000 zakelijke aansluitingen. Eneco biedt grote en betrouwbare investeringsopportuniteiten voor burgers en voor de lokale gemeenschap dankzij diverse investeringsprogramma’s dat het heeft lopen. Dit gaat van crowdfunding, obligaties en directe participatie via coöperatieven. Meer info via www.eneco.be 

Het Project

Windturbines Neufchateau Leglise

Eneco en haar partners zullen 5 nieuwe windturbines bouwen in Neufchâteau en Léglise. De windturbines zullen, ver weg van de huizen, gevestigd worden in de buurt van het knooppunt van de E411 en de E25. Ze zullen groene stroom voorzien voor meer dan 9.000 gezinnen.

De windturbines bereiken een hoogte van 150 meter en halen een vermogen van 12,5 MW, wat overeenkomt met gemiddeld 30 000 MWh per jaar. Als alles volgens plan verloopt, zullen ze operationeel zijn vanaf juni 2019.

Met dit project wordt een jaarlijkse besparing van 10.000 ton CO2-uitstoot gerealiseerd. Goed voor onze planeet én de toekomstige generaties.

Meer details zijn beschikbaar in de beschrijving van het project dat u op deze pagina kan downloaden.  

Onze analyse

Windturbines Neufchateau Leglise

Algemene risico's van crowdlending
Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering:
• Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
• Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente
• De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap
• De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken
• Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen
• In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen
• Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)
• Risico's in verband met het reglementaire kader
• Juridische en fiscale risico's

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar
Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een lening zoals aangeboden door Ecco Nova brengt het wind project 'Windturbines Neufchateau Leglise' onder andere de volgende specifieke risico's mee:
• Risico's in verband met het reglementaire kader
• Risico's van technische en technologische fouten
• Risico in verband met de prijs voor elektriciteit en groenstroomcertificaten

Beoordeling van het risico door Ecco Nova
Met 91 geïnstalleerde turbines voor een totaal vermogen van 192 MW, is Eneco Wind Belgium één van de marktleiders in de Belgische windenergie, een hernieuwbare energie met het laagste risico dankzij haar grote, technologische maturiteit en de relatief hoge voorspelbaarheid van haar productiecapaciteit (op jaarbasis). Zij hebben reeds aangetoond dat ze windmolenparken kunnen ontwikkelen, bouwen en beheren in de beste omstandigheden.

De technisch risico’s zullen sterk beperkt zijn dankzij het onderhoudscontract dat is aangeboden door de fabrikant, die een minimale beschikbaarheid garandeert van 97%.

De Ecco-investeerders beleggen op voet van gelijkheid met de Eneco Holding die fungeert als bank voor dit project. In tegenstelling tot de meeste beleggingsinstrumenten aangeboden op Ecco Nova, is de terugbetaling van het bedrag dat is opgehaald via deze campagne dus niet ondergeschikt aan andere terugbetalingen waardoor het risiconiveau slechts 2 bedraagt volgens onze criteria.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Modaliteiten

Windturbines Neufchateau Leglise

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Video

Map