WALVERT - ESTINNES

Project van WALVERT ESTINNES SRL/BV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
WALVERT - ESTINNES
WALVERT - ESTINNES
WALVERT - ESTINNES

BEHALEN SLAAGDREMPEL

Met meer dan 1.500.000 euro aan inschrijvingen is de succesdrempel voor deze campagne behaald.

De opschortende voorwaarde verbonden aan het succes van de campagne wordt daarmee opgeheven.

Zoals voorzien in de aanvullingen op de informatienota van 22 maart en 26 april 2023 wordt de campagne derhalve verlengd tot en met 30 juni 2023.

Fiscaal voordeel – STARTUP PLAN

Dit bedrijf voldoet aan de criteria van de tax shelter START-UP PLAN waardoor Ecco-Investeerders een vrijstelling kunnen genieten van de roerende voorheffing op de interesten die tijdens de eerste vier jaar van hun lening worden gegenereerd (op de interesten van maximaal 15.000 uitgeleende euro per jaar van lopende of nieuwe investeringen).
 

DIT BELASTINGVOORDEEL KOMT NEER OP EEN EQUIVALENT BRUTO JAARPERCENTAGE VAN 10%.

Raadpleeg de berekeningsnota en de paragraaf "modaliteiten" voor meer informatie.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

WALVERT ESTINNES is een projectonderneming die is opgericht voor de bouw en exploitatie van een biomethanisatie-unit in Estinnes (Rouveroy, Wallonië). 

Dit project is ontwikkeld door Walvert, dat in het Waalse Gewest gespecialiseerd is in de studie, het ontwerp, de bouw en de exploitatie van agrarische biomethanisatieprojecten. 

Auteur : APAD ARCHITECTE

Walvert is opgericht in 2009 door Laurent Hellemans: 

 • Meer dan 100 pertinente studies in België en in het buitenland. 
 • 2 territoriale studies om het potentieel en de beste locaties voor biomethaaninstallaties in het Waalse Gewest te bepalen. 
 • 5 lopende projecten in exploitatie tussen 2009 en 2021 in België en Frankrijk. 
 • Meer dan 10 projecten in studie-, bouw (constructie)- & exploitatiefase tussen 2020 en 2025

Het organigram, dat de verschillende ondernemingen van de groep weergeeft, wordt hieronder gepresenteerd: 

 • Walvert Invest: Holding, opgericht in 2022, die de participaties bezit in de SPV’s die zijn opgericht voor de bouw en exploitatie van biomethanisatie-units. 

 • Walvert BV: De historische onderneming van de groep (studiebureau), opgericht in 2009, die instaat voor de ontwikkeling van elk project (studie, onderzoek van de site, ontwikkeling van de vergunningen,…) en de loonadministratie voor haar rekening neemt.

 • Walvert Mettet / Walvert Chièvres / Walvert Estinnes: Ondernemingen die zich toeleggen op de bouw en exploitatie van biomethanisatie-units in Mettet en Estinnes. Walvert Invest zal dus binnenkort belangen hebben in de eerste twee ontwikkelde projecten, in Mettet en Estinnes. Zodra voor het derde ontwikkelde project (in Chièvres) een vergunning vrij van beroep is verleend, zal Walvert Invest ook participaties nemen (tot 75%) in de structuur die het project ontwikkelt (Walvert Chièvres). 

Tot op heden is het management (Laurent Hellemans) de meerderheidsaandeelhouder van Walvert Invest, nadat het onlangs nieuwe financiële partners in het aandeelhouderschap van de holding heeft gebracht.

Voor elk project wenst Walvert ongeveer 25% van het kapitaal open te stellen voor lokale spelers (burgers, boeren, burgercoöperaties, KMO’s, enz.). 

Walvert heeft de ambitie om op middellange termijn 10 sites te ontwikkelen, bouwen en exploiteren. 

Net als Ecco Nova maakt Walvert deel uit van het Cluster Tweed  (Waalse Technologie voor Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling) en is het lid van Valbiom, een organisatie die de toepassing van biomassa in Wallonië bevordert.

Team

Laurent Hellemans

Laurent Hellemans is de bestuurder van Walvert Estinnes. Hij is burgerlijk ingenieur van opleiding, aan de Polytechnische Faculteit van UMons, is de oprichter van Walvert en hoofdaandeelhouders van de holding Walvert Invest. 

Jonathan Blondeel

Jonathan Blondeel is de algemeen directeur van Walvert. Hij behaalde een diploma aan Solvay en UMons in Management en Financiën en heeft tien jaar ervaring binnen deze sector, voornamelijk in financiële functies, door te werken voor het consultancybureau EY (audit, financiën, belastingen), voor multinationals en KMO’s. Hij is vrijwilliger bij een NGO (Damiaanactie) waarvan hij de plaatselijke manager is en hij doceert management, financiën en belastingen aan Hénallux (Namen) en aan de Universiteit van Mons (Bergen). 

Walvert SRL heeft een multidisciplinair team van 10 medewerkers.

Referenties

Met zijn 15 jaar ervaring heeft Walvert meer dan honderd haalbaarheidsstudies uitgevoerd.

Als studiebureau heeft Walvert ook voor rekening van derden deelgenomen aan de biomethanisatie-eenheid van Nivelles, die in 2019 gedeeltelijk werd gefinancierd door de Ecco-Investeerders.

Walvert is nu begonnen met de werkzaamheden aan het Walvert Mettet-project en verwacht dat deze eenheid in 2023 operationeel zal zijn.  

HET PROJECT

WALVERT ESTINNES is een projectonderneming die is opgericht voor de bouw en exploitatie van een biomethanisatie-unit in Estinnes (Rouveroy, Wallonië). 

Auteur : APAD ARCHITECTE

De in het kader van dit aanbod opgehaalde middelen zullen de bouw en de exploitatie van deze biomethanisatie-unit (met een gepland vermogen van 850 kWe) in de gemeente Estinnes gedeeltelijk financieren. 

De belangrijkste kenmerken van de eenheid worden hieronder gepresenteerd: 

 • WKK-motor op de site (beoogd vermogen: 850 kW).
 • Elektriciteitsproductie van ongeveer 6.000 MWh in het netwerk geïnjecteerd (ondergronds) voor een equivalent van 3.500 inwoners van het dorp Rouveroy en omgeving (hypothese: 1.700 kWh per inwoner). 
 • Thermische energieproductie: 
  • Op de site (ter plaatse): container voor het drogen van materiaal (houtsnippers, hooi, enz.) 
  • Via het ondergronds extern warmtenet: lokale boerderijen/ landbouwbedrijven en privégebouwen in Rouveroy  =>  groene energie en kostenbesparing voor plaatselijke landbouwers en particuliere woningen in Rouveroy. 
 • Lokale productiemiddelen binnen een straal van 5 tot 10 km: 
  • Kwantiteit: 15.000 ton per jaar of 50 ton per dag (ongeveer 3 tot 4 tractoren per dag: impact van 1 tot 2 tractoren ten opzichte van de bestaande situatie). 
  • Herkomst: dierlijk afvalwater, plaatselijke gewassen, maaisel, dode bladeren (landbouwers, burgers, gemeenten en aannemers). 
 • Productie van een natuurlijke lokale meststof. 
 • Ultrasnelle laadstations voor elektrische wagens (open voor iedereen). 
 • Bio CNG-station voor CNG-voertuigen: een aanvullende studie is aan de gang. 
 • Het openstellen van 25% van het kapitaal voor lokale aandeelhouders. 

Begroting & financieringsbronnen

Op basis van de ervaring van het ingenieursbureau Walvert voorziet de Projectontwikkelaar een totale begroting van 6.700.000 euro voor elk ontwikkeld project. 

Deze begroting omvat de volgende elementen: de aankoop van de grond en het gebruiksklaar maken van het terrein, het rollend materieel, de grondwerken, de betonnen tanks, de platen en de silo, de inrichting van de site, de bouw van een gebouw, de kosten van de procesuitrusting (container, trechter, enz.), de WKK-unit, de ORES-aansluitingswerken, de elektrische installaties en de thermische uitrusting voor de elektriciteit en thermische energie, projectbeheer van Walvert en onvoorziene uitgaven. 

De Projectontwikkelaar wenst ook een reserve van 500.000 euro op te bouwen voor eventuele extra kosten en/of welke ook gebruikt kan worden om extra ontwikkelingen te financieren. 

De financieringsbronnen van het project worden in onderstaande tabel toegelicht: 

Financieringsbronnen van het project

Eigen inbreng (achtergesteld ten opzichte van de lening van Ecco Nova) 

1.100.000 €

Subsidies van het Waals Gewest (steun UDE)* 

1.500.000 €

Crowdlending Ecco Nova

2.000.000 €

Banklening *

2.600.000 €

TOTAAL

7.200.000 €

* De banklening wordt gedocumenteerd/ geanalyseerd en de presentatie aan het kredietcomité is gepland voor januari 2023.

Om ervoor te zorgen dat de investeringsbegroting volledig wordt gefinancierd, zullen vrijwel alle via deze aanbieding opgehaalde middelen pas worden vrijgegeven na bewijs van bankfinanciering van ten minste 2.600.000 euro, bewijs van subsidies voor minimaal 1.500.000 euro en bewijs van eigen inbreng voor een waarde van minimaal 1.100.000 euro. 

FINANCIELE ANALYSE

De tabel hieronder laat een samenvatting zien van de belangrijkste indicatoren van het business plan, zoals gepresenteerd door Walvert Estinnes.

Projectindicatoren van het project gedragen door Walvert Estinnes

Beoogd elektrisch vermogen (cogeneratie)

850 kWe

 

Prognose jaarlijkse elektriciteitsproductie

6.970 MWh

 

Equivalent gebruik per huishouden

Ongeveer 3.000

 

Vermeden CO2 uitstoot (ton/jaar)

1.352

 

Verwachting jaarlijkse elektriciteit teruggebracht in het netwerk

6.412 MWh (rekening houdend met 8% eigen verbruik)

 


De prognose van de door Walvert Estinnes verwachte inkomsten wordt ter informatie in onderstaande tabel weergegeven. De belangrijkste inkomsten van Walvert Estinnes (circa 57% van de verwachte jaaromzet) zijn gekoppeld aan de toegekende groenestroomcertificaten. Walvert Estinnes is bezig met de toekenning van groenestroomcertificaten en heeft op het moment van schrijven van deze nota nog geen recht op groenestroomcertificaten verkregen.

Het financieel plan omvat de bodemprijs, 65 euro, per groenestroomcertificaat. De prijs toegepast in het financieel plan voor de verkoop van elektriciteit is € 82/MWh, behalve voor de eerste 3 jaar wanneer een prijs van € 93/MWh is aangenomen, rekening houdend met een jaarlijkse indexering van 2,5% van de energieprijs (wat neerkomt op een gemiddelde jaarlijkse verkoopprijs van € 95/MWh over de looptijd van de lening).

Verdeling van de verwachte inkomsten van Walvert Estinnes

 

Bedrag (€)

%

Inkomsten gerelateerd aan groenestroomcertificaten

 € 1.042.015 

56,6%

Verkoop elektriciteit aan het netwerk (prijs van € 93 /MWh)

€  582.775

31,7%

Inkomsten gerelateerd aan oplaadpalen

€ 36.500 

2%

Verkoop van warmte

 € 180.000 

9,8%

TOTAAL

 1.841.290 

100%

De uitsplitsing van de verwachte jaarlijkse exploitatiekosten van Walvert Estinnes wordt weergegeven in onderstaande tabel. Deze kostenstructuur bestaat voornamelijk uit kosten gerelateerd aan onderhouds, aankoop van productiemiddelen en de kosten van diensten & diverse goederen (voornamelijk gerelateerd aan diensten uitbesteed aan Walvert Services, namelijk het operationeel, financieel en administratief beheer van de site).

Het financieel plan houdt voor onderstaande elementen rekening met een jaarlijkse inflatie van 1 à 2%.

Verdeling van de verwachte exploitatiekosten

 

Bedrag (€)

%

Aankoop productiemiddelen

 € 438.579

47,8%

Logistiek


€ 41.000 

4,5%

Diensten & diverse goederen

€  425.197 

46,3%

Overige exploitatiekosten

  € 13.346 

1,5%

Voorziene jaarlijkse exploitatiekosten

907.122 

100%


Om de onderstaande financiële ratio's te berekenen, werden de financiële lasten (bank) geraamd op basis van de voorwaarden van het krediet toegekend voor het Mettet-project (voorwaarden van november 2022), aangezien het bankkrediet voor dit project in uitvoering is documentatie en presentatie aan de kredietcommissie gepland staat voor januari 2023.

Financiële ratio’s

Minimale schulddekkingsratio (DSCR)

111%

Gemiddelde schulddekkingsratio (DSCR)

130%

Interne rentabiliteitsvoet (IRR)

8,1%

Geprojecteerde eigen vermogen

36%

 

ANALYSE UITGEVOERD DOOR ECCO NOVA

In het kader van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft Walvert Estinnes aan Ecco Nova een reeks documenten verstrekt die hieronder worden opgesomd. Voor het schrijven van deze nota zijn deze documenten beperkt doorgenomen en zijn vraag- & antwoordsessies met de Projectontwikkelaar gehouden. 

Lijst van de ontvangen documenten: 

 • Financieel plan
 • Informatiememorandum van Walvert over de ontwikkeling van 10 biomethanisatie-installaties (opgesteld door BDO Corporate Finance)
 • Kopie van de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een biomethanisatie-installatie in Croix-lez-Rouveroy, Barrière d’Aubreux
 • Toezegging om de grond te kopen waarop de centrale wordt gebouwd
 • Boekhoudkundige situatie per 30/11/2022 van Walvert Estinnes
 • Bankleningsovereenkomst van de onderneming WALVERT METTET voor de in Mettet ontwikkelde biomethanisatie-unit. 
 • Ontvangstbevestiging voor de goedkeuring van de UDE-subsidie

SAMENVATTING

STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

 • De projectontwikkelaar beschikt over de expertise van Walvert, die in bijna 15 jaar : 
  • Meer dan 100 pertinente studies in België en in het buitenland heeft gedaan;
  • 2 territoriale studies heeft uitgevoerd om het potentieel en de beste locaties voor biogasinstallaties in het Waalse Gewest te bepalen;
  • 5 projecten in exploitatie tussen 2009 en 2021 in België en Frankrijk heeft gerealiseerd;
  • Meer dan 10 projecten in de studie-, uitvoerings- (bouw) en exploitatiefase tussen 2020 en 2025 uitvoert.
 • Een project dat de jaarlijkse productie van 6.000 MWh hernieuwbare energie mogelijk zal maken en dat tot doel heeft thermische energie terug te winnen via een extern ondergronds warmtenet om landbouwbedrijven en gebouwen in de buurt van de site te bevoorraden. Het project beoogt ook de productie van een natuurlijke meststof, voorziet in oplaadpunten voor elektrische auto's en de ontwikkeling van een bioCNG-station wordt overwogen!
 • Walvert Estinnes komt in aanmerking voor de voorwaarden van het Startup Plan, waardoor daarvoor in aanmerking komende natuurlijke personen, ongeacht of zij ingezetene of niet-ingezetene zijn, kunnen profiteren van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de rente over de eerste geleende 15.000 euro. Voor een bepaalde lening geldt de vrijstelling voor 4 jaar.

AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN ZIJN FONDSENWERVING 

 • Momenteel heeft de Projectontwikkelaar zijn financiering nog niet verkregen. Het bewijs van bankfinanciering is opgenomen als opschortende voorwaarde voor de vrijgave van de tweede tranche van de Fondsenwerving (zie paragraaf "opschortende voorwaarden").
 • Momenteel heeft de projectontwikkelaar van de overheid nog geen bevestiging gekregen van de toekenning van de groencertificaten, aangezien hij de procedure daartoe nog niet heeft afgerond. 
 • De projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. 

RISICO'S

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de voornaamste risico’s die eigen zijn aan de aanbieding in kwestie en van de mogelijke gevolgen ervan voor de uitgegeven instelling, de eventuele garant, de onderliggende waarde en de beleggers

 • Specifieke risico’s voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE: 
  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de Projectontwikkelaar. 
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE. 
 • Risicos verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod:
  • Voornaamste risico’s specifiek bij de bouw en exploitatie van het Project Walvert Estinnes
   • Risico’s in verband met de bouw van de installatie
   • Risico’s in verband met de elektriciteitsprijs
   • Risico’s in verband met het niet-verkrijgen van groenestroom certificaten en/of in verband met de wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie
   • Risico’s in verband met het niet-naleven van de criteria voor het verkrijgen van de subsidies
   • Juridische en fiscale risico’s
   • Risico van technische en technologische defecten
   • Risico van productiebeperkingen
   • Risico’s in verband met de levering van productiemiddelen (inputs)
   • Risico’s in verband met de stakeholders
   • Verzekering en onverzekerde risico’s
   • Risico’s in verband met het niet verkrijgen van voldoende financiering om de investeringsbegroting te dekken
   • Risico in verban met de toekomstige schuldenlast van Walvert Estinnes
  • Voornaamste risico’s die eigen zijn aan het aangeboden beleggingsinstrument
   • Mogelijkheid van vervroegde kapitaalaflossing
   • Verplichting tot vervroegde kapitaalaflossing
   • Gebrek aan zekerheden
   • Risico’s in verband met het ontbreken van een liquide publieke markt en beperking op de overdraagbaarheid
   • Achterstelling
   • Risico van verlies van belastingvoordeel
  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en liquiditeit van de uitgever aantasten, waardoor beleggers de volgende potentiële gevolgen kunnen ondervinden:
   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetaling
   • Een stijging van de rente tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse concludeert dat het risiconiveau 4 is. De details van deze score staan in de bijlage, toegevoegd bij de Informatienota. 

MODALITEITEN

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

ADDENDA BIJ DE INFORMATIENOTA

OP 23 FEBRUARI 2023 IS EEN ADDENDUM BIJ DE INFORMATIENOTA GEPUBLICEERD.

Het doel hiervan is investeerders te informeren dat de sluitingsdatum van het aanbod nu vastgelegd op 31/03/2023.

Klik hier om het addendum bij de Informatienota van 23/02/23 te raadplegen.

OP 26 APRIL 2023 IS EEN ADDENDUM BIJ DE INFORMATIENOTA GEPUBLICEERD.

Het doel hiervan is investeerders te informeren dat de sluitingsdatum van het aanbod nu vastgelegd op 30/06/2023.

Klik hier om het addendum bij de Informatienota van 26/04/23 te raadplegen.

STARTUP PLAN EN ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België.

Dit bedrijf voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor het start-up plan waardoor Ecco- investeerders kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten die tijdens de eerste vier jaren van hun lening worden gegenereerd (op de interesten van de eerste 15.000 euro geleend).

In overeenstemming met de circulaire 2017 C17 betreffende de vrijstelling van de interesten van bepaalde leningen die zijn afgesloten via een crowdfundingplatform, is het de verantwoordelijkheid van de investeerders om de inkomsten aan te geven die hoger zijn dan de vrijgestelde schijf en die niet zou zijn onderworpen aan de inhouding van de roerende voorheffing.

Voor de laatste 6 termijnen van de lening wordt deze belasting, de roerende voorheffing, ter hoogte van 30% ingehouden aan de bron en deze is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte voor de laatste 6 termijnen van de lening.

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron, in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal € 500 en maximaal € 500.000 met mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De Projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Zie de informatienota voor details.

VERPLICHTING TOT VERVROEGDE AFLOSSING

Voorts verbindt Walvert Estinnes zich ertoe het kapitaal geheel of gedeeltelijk terug te betalen op zodanige wijze dat de gemiddelde DSCR gedurende de looptijd van de lening (d.w.z. over 10 jaar) op basis van het geanalyseerde financiële plan op 130% wordt gehandhaafd. Zie de informatienota voor details.

ACHTERSTELLING EN RANG

Dit aanbod zal worden achtergesteld bij de banklening(en) die in het kader van de financiering van dit project zal/zullen worden aangegaan.

Op de datum van publicatie van deze campagne zijn de voorwaarden van de achterstelling nog niet bekend, aangezien de banklening nog niet is verstrekt.

Anderzijds heeft de lening voorrang op de voorschotten op de rekening-courant van de vennoten of op elke andere vorm van aandeelhouderslening. Bijgevolg kunnen deze voorschotten pas aan de vennoten worden terugbetaald nadat de volledige lening is terugbetaald (behalve met de voorafgaande toestemming van Ecco Nova Finance). 

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. Het bereiken van de succesdrempel voor de fondsenwerving van €1.500.000 aan het einde van de Inschrijvingsperiode.

Als het volledige bedrag van de Fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de ECCO NOVA-website) niet volledig is opgehaald op 31/03/2023 om 23:59 uur, worden de investeringen die al betaald zijn op de geblokkeerde rekening op naam van Walvert Estinnes terugbetaald aan de investeerders. Wanneer het bedrag van € 1.500.000 echter is opgehaald, wordt de campagne verlengd tot 30/04/2023 om 23:59 uur.

De inschrijvingen zijn oorspronkelijk geopend tot 30/04/2023 om 23:59 uur, gezien de verlenging van de campagne na het bereiken van de succesdrempel vóór 31/03/2023.

Er is besloten dit aanbod met 2 maanden te verlengen waardoor de campagne loopt tot 30/06/2023 (23:59 uur).

De middelen zullen aan Walvert Estinnes ter beschikking worden gesteld indien binnen de gestelde termijn aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen de reeds op de geblokkeerde rekening op naam van Walvert Estinnes gestorte investeringen en administratiekosten aan de investeerders worden terugbetaald. 

VOORWAARDEN VOOR DE VERSTREKKING VAN MIDDELEN

Een eerste schijf (200.000 euro) van de opgehaalde middelen zal ter beschikking van de Projectontwikkelaar worden gesteld mits aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

 • Bewijs van de verwerving van 225 aandelen van WALVERT ESTINNES door SRL WALVERT INVEST.

Een tweede schijf (800.000 euro) van de opgehaalde middelen zal ter beschikking van de Projectontwikkelaar worden gesteld mits aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

 • Bewijs van een totale eigen inbreng van ten minste 500.000 euro (in kapitaal of via rekening-courant van partners/vennoten). 
 • De verstrekking van een bankkrediet voor de bevoorrechte financiering van het project voor een minimumbedrag van 2.600.000 euro. 
 • Bewijs van het verkrijgen van de subsidies voor een minimumbedrag van € 1.500.000

Een derde schijf (tussen 500.000 euro en 1.000.000 euro, afhankelijk van het opgehaalde bedrag aan het einde van de fondsenwerving) zal aan de Projectontwikkelaar ter beschikking worden gesteld, indien aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan: 

 • Bewijs van een totale eigen inbreng van ten minste € 1.100.000 (in kapitaal of via rekening-courant van partners/vennoten). 
 • Bewijs van de vorming van een in pand gegeven en geblokkeerde rekening voor een bedrag van 250.000 euro voor het Project door WALVERT INVEST SRL die het mogelijk maakt eventuele tekortkomingen van de Projectontwikkelaar te dekken. 
 • De handhaving van een gemiddelde DSCR van 130% gedurende de looptijd van de lening (d.w.z. over 10 jaar), op basis van het door de Projectontwikkelaar ingediende financieel plan, dat wordt aangepast van zodra alle parameters van het betrokken project zijn vastgesteld (vermogen, CAPEX, financiering, enz.).

WOORDENLIJST

Wilt u de definitie van een gebruikte term op deze pagina weten? Raadpleeg onze woordenlijst om de term en zijn betekenis te ontdekken.

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -5339.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor deze verrichting is de kredietgever geen kosten verschuldigd aan Ecco Nova (in tegenstelling tot hetgeen in de Informatienota vermeld staat). De leden die hun investering al betaald hebben met administratiekosten, zullen deze aan het einde van de campagne terug ontvangen.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto interestbedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

De 3D beelden op deze pagina zijn gemaakt door APAD ARCHITECTE.

Map