VASTGOED STONEDGE

Project van DGLF INVEST SPRL

VASTGOED STONEDGE
VASTGOED STONEDGE
VASTGOED STONEDGE
Financiering 200.000€ van 200.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 0€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 7,00% Looptijd4 jaar

Type Vastgoed Status Afgesloten

Plaats Grâce-Hollogne Eerste betaling 01/10/2019

Einddatum van de campagne 30/09/2018 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

VASTGOED STONEDGE

DGLF Invest is een bedrijf voor vastgoedontwikkeling opgericht in 2015 door 4 partners uit respectievelijk de wereld van financiën, logistiek, bouw en vastgoed. DGLF is actief onder de handelsnaam Stonedge.

Iedere partner beoefent zijn functie als projectontwikkelaar bij Stonedge ter aanvulling van een andere functie. Het bedrijf heeft daarom geen medewerkers. Het is een vermogensrechtelijke onderneming vermits geen enkele partner een vergoeding ontvangt.

Grégory Franchi werkt in hoofdberoep als baas van een transportbedrijf, FM Logistics.

De vier partners hebben samen met succes meerdere vastgoedontwikkelingen gerealiseerd in de regio Luik :

  • 14 appartementen in Choquier
  • 2 x 6 appartementen in Jehay
Stonedge zorgt voor het projectmanagement en werkt in onderaanneming met lokale werklieden. Het gaat om verkoopbevorderende activiteiten waarbij Stonedge niet de aannemer is.

Stonedge verkoopt geen plannen, maar wel gebouwde constructies .

Het Project

VASTGOED STONEDGE

Stonedge wil 200.000 € ophalen ter aanvulling van het eigen vermogen om een hypothecair krediet van 900.000 € af te sluiten voor de financiering van de bouw van 9 energie-efficiënte appartementen in Grâce-Hollogne.

Onze analyse

VASTGOED STONEDGE

Algemene risico's van crowdlending
Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering:
• Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
• Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente
• De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap
• De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken
• Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het  verlies van een kans meebrengen
• In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemiste kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen
• Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)
• Risico's in verband met het reglementaire kader
• Juridische en fiscale risico's

Het wordt aanbevolen niet meer dan maximum 10% van uw beschikbare spaargeld te lenen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te diversifiëren.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar
Behalve de risico’s inherent aan de investering in de vorm van een lening zoals voorgesteld door Ecco Nova, is het Stonedge project onder andere blootgesteld aan de volgende specifieke risico’s
• Risico’s gekoppeld aan de bouw
• Risico’s betreffende de planning van de uitvoering
• Onvoorziene risico’s die het voorziene budget kunnen beïnvloeden
• Risico’s gebonden aan de onzekerheid van de prijs en de snelheid van de wederverkoop van de gebouwde eenheden

Beoordeling van het risico door Ecco Nova
DGLF Invest, opgericht in 2015, is sinds 2016 begunstigde en heeft in 3 jaar tijd haar eigen fondsen verhoogd met 70%. Met een CreditSafe 60 is haar huidige situatie bijzonder gezond.

Het voorgestelde project is een voortzetting van wat er reeds werd bereikt door Stonedge, namelijk de exclusieve vastgoedontwikkeling in de regio van Luik. De door Stonedge voorgestelde bouw is kwalitatief zonder exclusief te zijn, een aanpak die goed lijkt te passen bij de doellocatie.

Stonedge wordt door haar oprichters gebruikt als erfgoedonderneming en neemt geen werknemers aan, de huidige en toekomstige kosten zijn dus beperkt tot een minimum dat noodzakelijk is voor de juiste verkoop van de gebouwde goeden wat helpt om de betalingen aan de diverse schuldeisers veilig te stellen.

Tot slot hebben de oprichters, met zeer complementaire vaardigheden, veel ervaring en vele referenties in de regio van Luik, een regio die ze zeer goed kennen en waar ze zich sinds enkele jaren op richten.

Modaliteiten

VASTGOED STONEDGE

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Map