Park Eksel

Project van RG Energy & Real Estate Company SA/NV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
Park Eksel
Park Eksel
Park Eksel
Park Eksel
Park Eksel

BEHALEN SLAAGDREMPEL

Met meer dan 1.000.000 euro aan inschrijvingen is de succesdrempel voor deze campagne behaald.

De opschortende voorwaarde verbonden aan het succes van de campagne wordt daarmee opgeheven.

Zoals voorzien in de Informatienota kan de campagne dus verlengd worden tot 17 mei 2023.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

Life Tree Group is een vastgoedontwikkelaar met ruim 30 jaar ervaring. Life Tree Group, de commerciële naam achter de holding Mylecke, omvat de ondernemingen Life Tree Properties en Life Tree Estate.

Daar waar Life Tree Properties residentieel vastgoed en retail- & kantoorgebouwen ontwikkelt, beschikt Life Tree Estate over een eigen gediversifieerde portefeuille verhuurd vastgoed in binnen- en buitenland. Life Tree Estate zoekt voornamelijk naar vastgoed op kwalitatief hoogstaande locaties met een potentieel voor toegevoegde waarde op lange termijn. Via deze link kan u een overzicht van de  projecten vinden die behoren tot het portfolio van Life Tree Estate.

De ontwikkeling van het project Park Eksel is ondergebracht bij Life Tree Group binnen de projectvennootschap RG Energy & Real Estate Company (SPV). 

MANAGEMENT

HET TEAM

Het team van RG Energy & Real Estate Company wordt geleid door Hendrik Danneels die wordt omringd door een managementteam met diverse vaardigheden. Hieronder vindt u een overzicht van het team dat zich engageert voor het project Park Eksel.

Hendrik Danneels is al meer dan 30 jaar actief in de vastgoedsector en heeft reeds een uitgebreid portfolio aan vastgoedprojecten gerealiseerd binnen de ondernemingen waarin hij actief is. Hendrik is de oprichter en bestuurder van Life Tree Group.

Stephanie Danneels is sinds 2019 actief in het bestuur van Life Tree Group. Zij volgde een opleiding in KMO-management en vastgoedkunde aan de HoGent. Stephanie deed ervaring op als trainee bij de onderneming Lordale in Londen en volgde een stage als vastgoedmakelaar. 

 

Marie Danneels is sinds 2022 actief in het bestuur van Life Tree Group.  Marie volgde een opleiding in KMO-Management en Vastgoedkunde aan de HoGent. Zij deed haar eerste ervaring op als trainee binnen de onderneming Roebuck Asset Management in Londen en volgde een stage in privaat vastgoedbeheer.

 

Leslie Coornaert staat in voor de boekhoudkundige administratie van Life Tree Group.

Bruno De Winter is sinds 2018 actief in Life Tree Group. Hij staat binnen Life Tree Group voornamelijk in voor het juridische luik. Voordat Bruno bij Life Tree Group startte, werkte hij jarenlang als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht. 

INTERVIEW

ORGANIGRAM

Life Tree Group is de commerciële naam voor een groep samengesteld uit verschillende entiteiten. Een deel van het organigram is hierboven weergegeven.

Mylecke NV is een holding met als activiteit het houden van aandelen in ondernemingen (kapitaalinbreng) en het verstrekken van leningen (vorderingen). De holding heeft aandelen in verschillende ondernemingen die actief zijn binnen de vastgoedsector en de financiële sector. Binnen de vastgoedsector zien we 3 ondernemingen waar Mylecke de meerderheid bezit van de aandelen: Danro, Life Tree Estate en Life Tree Estate Netherlands. Buiten aandelen in de vastgoedsector bestaat het financieel actief van Mylecke NV uit participaties in ondernemingen die actief zijn in de financiële sector.

PRESENTATIE VAN HET PROJECT

Het Exelshof vakantiepark bestaat uit 121 vakantiewoningen en een centrumgebouw met faciliteiten in de gemeente Eksel. Dit ecologisch vakantiepark ligt in het uitgestrekt natuurdomein ‘Bosland’ in de Limburgse Kempen. Het ligt volledig in het groen en krijgt veel fiets-, wandel- en ontspanningsmogelijkheden.

Het vakantiepark is gelegen op een voormalige camping. Aangezien de terreinen vooraf bestemd waren voor een camping, werden er geen bossen gekapt om de terreinen voor te bereiden  voor het park.

Ecostruct heeft de integrale bouw en realisatie van dit vakantiepark uitgevoerd. Het park bestaat uit 5 typewoningen, elk met z’n verschillende oppervlakten en mogelijkheden. Ecostruct is een bouwonderneming dat gespecialiseerd is in CLT (Cross Laminated Timber) massief houten constructies met een duurzame en ecologische aanpak. Alle CLT-panelen die zij gebruiken zijn afkomstig van duurzame bossen. Dit betekent dat er bij ontbossing steeds voldoende nieuwe bomen worden geplant.

Het centrumgebouw wordt op dit moment gebouwd. Naar verwachting is dit gebouw juni 2023 klaar. Het Park Eksel, dat reeds geëxploiteerd wordt, zal verrijkt worden met nog meer faciliteiten zoals een binnen- & buitenspeeltuin, een restaurant, wasserette, oplaadpunt voor elektrische fietsen en een minimarkt. Bovendien worden er padelbanen en een petanquebaan voorzien rondom het centrumgebouw.

DUURZAME ELEMENTEN

De missie van Ecco Nova bestaat erin de energietransitie en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Om deze missie te verwezenlijken selecteren, analyseren en presenteren wij projecten op ons platform.

In het kader van de financieringscampagne van het project Park Eksel heeft Ecco Nova enkele elementen ten gunste van de energietransitie geselecteerd.

1. Zo zijn alle vakantiewoningen geconstrueerd in CLT-kruislaaghout als dragende structuur van de wanden, dakplaten en tussenvloeren. Hout (CLT) is een goede vochtregulator, heeft ideale isolatiekenmerken en minimaliseert koudebruggen, wat gunstig is voor het binnenklimaat en voor een efficiënt energieverbruik.

2. Er wordt gebruik gemaakt van glasgranulaat, een 100% recuperatiemateriaal, als fundering.

3. Bovendien hanteert het Hechtel Eksel vakantiepark een duurzame aanpak voor het waterbeheer. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een wadi (groene greppels) als opslag- en infiltratievoorziening. Een wadi slaat het regenwater op en zorgt voor de zuivering, waarna het gefilterde water infiltreert in de ondergrond.

4. Een vierde duurzaam element dat geïmplementeerd werd bij de constructie van het vakantiepark zijn de groene daken. De groene daken bieden verschillende voordelen. Ze zorgen voor een schonere lucht dankzij de planten die stofdeeltjes opnemen en zo de luchtkwaliteit verbeteren, een optimale warmte & kouderegulatie van de woning en een vermindering van het omgevingsgeluid zowel binnen als buiten. De groene daken zijn ook een extra waterbuffer die water opslaat en afvoert naar de greppels op het terrein. Een laatste voorbeeld van de vele voordelen van een groen dak is de toename van de biodiversiteit. Groene daken zijn namelijk een ideale voedselbron voor hommels, vlinders en bijen.

LIGGING

Het project Park Eksel is gelegen te Nieuwstraat 35, Hechtel-Eksel, Limburg. Het vakantiepark ligt in een bosrijk gebied op ongeveer 4 kilometer van het centrum van Hechtel-Eksel.

Het natuurgebied Bosland ligt vlakbij het park en strekt zich uit over de gemeenten Lommel, Pelt, Peer en Hechtel. Behalve bossen vind je er ook meren, duinen en heide. Ook zijn er verschillende wandel- & fietsroutes met knooppunten voorzien ter ontspanning.

VRUCHTGEBRUIKER

De onderneming Roompot België Exploitatie heeft het vruchtgebruik verkregen van het Park Eksel dat bestaat uit 121 vakantiewoningen, een centrumgebouw en aanliggende terreinen. Roompot zal gedurende 30 jaar het vakantiepark exploiteren.

Roompot is met haar totaal aan 300 vakantieparken de grootste aanbieder in Europa. Roompot werd opgericht in 1965 als een eenvoudige camping en is uitgegroeid tot een belangrijke Europese speler. Het bedrijf heeft zich gepositioneerd in elf landen. In 2021 heeft het Nederlandse Roompot de sectorgenoot Landal GreenParks overgenomen. Hierdoor groeide Roompot uit tot een leider in vakantieparken binnen Europa.

Roompot stelt enkele duurzame doelstelling voorop. Zo luidt haar milieudoelstelling “50% minder CO2-uitstoot en 50% minder restafval” in 2030. Ook zetten zij in op duurzaam eten en drinken en hernieuwbare energie. Het vakantiepark “Park Eksel” speelt goed in op deze vooropgestelde doelstellingen.

BEGROTING & FINANCIERINGSSTRUCTUUR

Het project Park Eksel, ontwikkeld door RG Energy & Real Estate Company (RG E&R), vergde een totale investering van 22.197.000 euro. Deze totaalkost omvat zowel de aankoop van de grond als de bouwwerken van de vakantiewoningen en de bouwwerken van het centrumgebouw.

De onderneming RG E&R doet een beroep op de Ecco-investeerders voor een bedrag van € 2.000.000 voor de gedeeltelijke financiering van de afwerking van het centraal gebouw en de herfinanciering van een deel van de eigen middelen geïnvesteerd in het project. 

Financieringsbronnen

 

Bedrag

%

Eigen middelen

€ 1.465.637

7%

Crowdlending Ecco Nova

€ 2.000.000

9%

Intercompany lening (quasi eigen vermogen)

€ 5.633.440

25%

Bankleningen BNP Paribas Fortis

€ 13.150.000

59%

TOTAAL

€ 22.249.077

100%

In 2020 verkreeg RG E&R een eerste lening voor de bouw van het vakantiepark ter waarde van 10.500.000 euro van de bank BNP Paribas Fortis. In 2021 verleende BNP Paribas Fortis een aanvullende lening voor de aankoop en verbouwingen van het centrumgebouw ter waarde van € 2.000.000. Een derde lening ter waarde van 650.000 euro werd verstrekt in 2022. In totaal heeft de bank BNP Paribas Fortis voor 13,15 miljoen euro geleend aan RG E&R.

De intercompany lening ter waarde van € 2.633.440 is door de onderneming Mylecke NV verleend aan RG E&R. Een tweede intercompany lening wordt verkregen door de onderneming Life Tree Estate ter waarde van 3.000.000 euro. 

FINANCIËLE INDICATOREN

OMZET

RG E&R ontvangt op jaarlijkse basis een vruchtgebruik vergoeding van de exploitant. Deze vergoeding bedraagt in totaal 1.064.609,99 euro per jaar vanaf het moment dat het centrumgebouw volledig afgewerkt is. Momenteel ontvangt RG E&R een vergoeding voor de vakantiewoningen die reeds in gebruik zijn. Vanaf juni 2023 zullen zij ook een vergoeding krijgen voor het centrumgebouw. De totale vruchtgebruik vergoeding wordt geïndexeerd met 2% per jaar.

BRUTO RENDEMENT

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste indicatoren in verband met het bruto rendement van het project Park Eksel gepresenteerd. Het bruto rendement wordt berekend aan de hand van de geactualiseerde inkomende kasstromen van de onderneming RG Energy & Real Estate company over een periode van 30 jaar en de totale investeringskosten (CAPEX) van het project.

BRUTO RENDEMENT

Actuele waarde inkomende kasstromen

€ 23.324.107

CAPEX

€ 22.197.000

Bruto rendement (%)

5,08%

De inkomende kasstromen bestaan uit de omzet die gegenereerd wordt uit de vruchtgebruik vergoedingen. Om de kasstromen te actualiseren wordt er rekening gehouden met een gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet van 4%.

LOAN TO VALUE

De som van de in totaal op te halen fondsen via de crowdlending campagne van Ecco Nova en de lening bij de bank BNP Paribas Fortis bedraagt € 15.150.000.

Aan de hand van de actuele waarde van de inkomende kasstromen en de totale schulden die worden verstrekt in het teken van het vastgoedontwikkelingsproject bekomen we een loan to value ter waarde van 65%.

Loan to value

Ecco Nova Crowdlending

€ 2.000.000

Bankleningen BNP Paribas Fortis

€ 13.150.000

Actuele waarde van het project

€ 23.324.107

Loan to value

65 %

Deze “loan to value” is geïntegreerd in de risicoscore die u kunt vinden in de bijlage bij de Informatienota.

PLANNING

De projectplanning is als volgt:

 • 23/02/2018: Omgevingsvergunning vakantiepark

 • 30/08/2018: Aankoop van het terrein vakantiepark (voormalige camping)

 • 2020-2021: Constructie vakantiewoningen

 • 18/05/2021: Aankoop van het oude centraal gebouw & omliggend terrein

 • 06/09/2021: Omgevingsvergunning centraal gebouw & omliggend terrein

 • 15/10/2021: Opening van het vakantiepark

 • 06/12/2021: Omgevingsvergunning fietspad Exelshof

 • 2022- Juni 2023: Constructie centrumgebouw & omliggend terrein

 • 09/03/2023: Start Campagne van de financiering via Ecco Nova

 • 01/05/2028: Einde lening Ecco Nova (terugbetaling)

 • 2021-2051: Vruchtgebruik Roompot België Exploitatie

BETROKKEN PARTIJEN

 • Projectontwikkelaar: Life Tree Group via de onderneming RG Energy & Real Estate Company
 • Architect: Wood Architects (Aché-Ligno architecten)
 • Aannemer constructies: Eco-struct
 • Aannemer wegenis: APK wegenbouw
 • Veiligheidscoördinatie: Snauwaert
 • Medeschuldenaar: Mylecke NV

FINANCIËLE PRESTATIES

RG Energy & Real Estate Company NV is de Projectontwikkelaar van het vastgoedproject Park Eksel. De onderstaande tabellen geven een overzicht van de activa, passiva en resultatenrekening volgens de recente boekhoudkundige situatie per 31/12/2022.

Activa RG Energy & Real Estate Company

 

31/12/2022

%

Oprichtingskosten

20

                      -    €

0%

Vaste Activa

21/28

  18.773.737,65  €

89%

Immateriële vaste activa

21

       240.268,28  €

1%

Materiële vaste activa

22/27

  18.533.469,37  €

88%

Terreinen & Gebouwen

22

                      -    €

0%

Installaties, machines & uitrusting

23

                      -    €

0%

Rollend materieel

24

                      -    €

0%

Financiële leasing en soortgelijke rechten

25

                      -    €

0%

Andere materiële activa

26

  18.533.469,37  €

88%

Goederen in bewerking en vooruitbetalingen

27

                      -    €

0%

Financiële vaste activa

28

                      -    €

0%

Vlottende Activa

29/58

    2.293.386,73  €

11%

Vorderingen op meer dan één jaar

29

                      -    €

0%

Voorraden en bestellingen in uitvoering

3

                      -    €

0%

Vorderingen op ten hoogste één jaar

40/41

    2.044.417,33  €

10%

Geldbeleggingen

50/53

                      -    €

0%

Liquide middelen

54/58

       244.982,14  €

1%

Overlopende rekeningen

490/1

           3.987,26  €

0%

TOTAAL VAN DE ACTIVA

20/58

  21.067.124,38  €

 

Met een eigen vermogen van 2.242.250,48 euro, bedraagt de solvabiliteitsratio van RG Energy & Real Estate Company 11% volgens het ontwerp van de boekhoudkundige situatie per 31/12/2022. De schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten omvat de verschuldigde btw. Roompot België Exploitatie zal deze verschuldigde btw in één keer overmaken naar RG E&R voor de volledige duur van het vruchtgebruik op heden. 


Passiva RG Energy & Real Estate Company

 

31/12/2022

%

Eigen Vermogen

10/15

    2.242.250,48  €

11%

Capital

10/11

    4.213.058,40  €

20%

Herwaarderingsmeerwaarden

12

                      -    €

0%

Reserves

13

                      -    €

0%

Overgedragen winst (verlies)

14

   (2.747.421,11) €

-13%

Kapitaalsubsidies

15

                      -    €

0%

Winst/ verlies van het boekjaar

 

      776.613,19  €

4%

Voorzieningen voor risico's en kosten

16

                      -    €

0%

Schulden

17/49

  18.824.873,90  €

89%

Schulden op meer dan één jaar

17

  11.333.910,38  €

54%

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

42

       627.560,00  €

3%

Financiële schulden

43

                      -    €

0%

Handelsschulden

44

       110.847,26  €

1%

Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten

45

    3.818.075,13  €

18%

Vooruitbetalingen op bestellingen

46

                      -    €

0%

Overige schulden

47/48

    2.647.032,55  €

13%

Overlopende rekeningen

492/493

       287.448,58  €

1%

TOTAAL VAN DE PASSIVA

10/49

  21.067.124,38  €

 

 

RG Energy & Real Estate Company behaalde volgens het ontwerp van de boekhoudkundige situatie per 31/12/2022 een winst voor belasting ter waarde van € 776.613,19.

Resultatenrekening van RG Energy & Real Estate Company

 

31/12/2022

Omzet

70

   19.913.624,03  €

Wijzigingen in voorraden en in de bestellingen in uitvoering

71

 (18.725.818,83) €

Andere bedrijfsopbrengsten

74

            4.283,80  €

Uitzonderlijke opbrengsten

76A

               233,81  €

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen

60/61

        (12.347,50) €

 Brutomarge

9900

     1.179.975,31  €

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

                       -    €

Andere bedrijfskosten

640/8

          (3.590,40) €

Uitzonderlijke kosten

66A

 

 EBITDA

 

     1.176.384,91  €

Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa

630

      (285.979,45) €

 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (EBIT)

9901

        890.405,46  €

Financiële opbrengsten

75/76B

          39.212,71  €

Financiële kosten

65/66B

      (153.004,98) €

 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (EBT)

9903

        776.613,19  €

FINANCIERINGSAANBOD & ZEKERHEDEN

De onderneming RG ENERGY & REAL ESTATE COMPANY NV doet beroep op de Ecco-investeerders voor een bedrag van maximaal 2.000.000 EUR om het einde van de werkzaamheden van een ecologisch vakantiepark gedeeltelijk te financieren en de door de Projectontwikkelaar verstrekte middelen gedeeltelijk te herfinancieren.

De fondsen die als onderdeel van deze campagne worden opgehaald, zullen aan RG Energy & Real Estate Company NV geleend worden volgens het volgende schema:

De looptijd van de aan RG Energy & Real Estate Company verstrekte lening is 60 maanden vanaf 01/05/2023. De lening wordt terugbetaald op het einde van de looptijd, volgens het terugbetalingstype bullet.

De bruto rentevoet (d.w.z. vóór de aftrek van roerende voorheffing indien van toepassing) van de lening bedraagt 9% per jaar.

Om aan al zijn verplichtingen jegens Ecco Nova Finance te voldoen, verstrekt de onderneming RG Energy & Real Estate Company aan Ecco Nova Finance volgende garantie:

 • De onderneming Mylecke NV is hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar voor het bedrag van de lening verstrekt door Ecco Nova Finance aan RG Energy & Real Estate Company NV.

Raadpleeg de Informatienota voor meer details.

UITGEVOERDE ANALYSE DOOR ECCO NOVA

Als onderdeel van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft RG Energy & Real Estate Company NV Ecco Nova voorzien van een reeks documenten die hieronder opgesomd zijn. Voor het schrijven van deze nota is een kort nazicht van deze documenten gehouden en zijn er vraag- & antwoordsessies gehouden met de opdrachtgever. Er vond eveneens een ontmoeting plaats tussen Ecco Nova en de projectontwikkelaar in Sint-Martens-Latem, de hoofdvestiging van Life Tree Group. 

Lijst met ontvangen documenten:

 • De aankoopaktes van het terrein (Centrumgebouw & aangrenzende percelen en percelen vakantiewoningen)
 • De notariële akte van het vruchtgebruik aan Roompot België Exploitatie
 • De omgevingsvergunningen van het vakantiepark, het centraal gebouw en een fietspad
 • Een financieel plan
 • Een recente boekhoudkundige situatie van RG Energy & Real Estate NV en Mylecke NV
 • De leningsovereenkomsten met BNP Paribas Fortis

RISICO’S

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 1. Risico’s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:
  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar.
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE.
 1. Risico’s verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod:
  • Specifieke risico’s verbonden aan RG Energy & Real Estate Company NV:
   • Risico’s verbonden aan de bouw van het centraal gebouw
    • Risico’s verbonden aan de bouw van een vastgoedproject
    • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
   • Verzekering met niet-verzekerde risico’s
   • Risico’s verbonden aan de herfinanciering van de lening
   • Risico’s verbonden aan de exploitatie van het vakantiepark
   • Risico's verbonden aan de betaling van de verschuldigde btw
  • Belangrijke risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
   • Bullet lening
   • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:
   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
   • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot een verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage van de Informatienota.

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 • Het vakantiepark is geopend sinds 15/10/2021. Momenteel wordt het centrumgebouw afgewerkt en verwacht de Projectontwikkelaar een opening in juni 2023.
 • Roompot, de exploitant van Park Eksel, is in Europa één van de grootste aanbieders in vakantieparken.
 • Mylecke NV, de holding van Life Tree Group, is hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar voor het bedrag van de lening. Op 31/12/2022 bedraagt het eigen vermogen van Mylecke NV € 72.219.519.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 • De Projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de lening vervroegd af te lossen.
 • De schulddekkingsratio aan de hand van het toekomstige operationele inkomen van RG Energy & Real Estate Company bedraagt gemiddeld 108% gedurende de eerste 4 jaar. De finale schulddekkingsratio in jaar 5 bedraagt minder dan 100%. RG Energy & Real Estate Company zal voor deze kapitaalaflossing beroep doen op een andere financieringsbron.

MODALITEITEN

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

ADDENDA BIJ DE INFORMATIENOTA

OP 14 AVRIL 2023 IS EEN ADDENDUM BIJ DE INFORMATIENOTA GEPUBLICEERD.

Het doel hiervan is investeerders te informeren dat de jaarlijkse brutorentevoet die voor deze campagne wordt geboden, stijgt van 8% naar 9%. Daarnaast is de succesdrempel van het aanbod vastgesteld op € 1.000.000.

Klik hier om het addendum bij de Informatienota van 14/04/23 te raadplegen.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal 1.000 euro en maximaal 500.000 euro met optie tot vervroegde terugbetaling.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

RG Energy & Real Estate Company beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de Informatienota.

Raadpleeg de Informatienota voor details.

ZEKERHEDEN

De verbintenis van MYLECKE NV in de hoedanigheid van hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar voor de bedragen verschuldigd aan Ecco Nova Finance in het teken van dit aanbod.

Raadpleeg de Informatienota voor meer details.

RANG

De terugbetaling van het onderliggend actief is prioritair ten opzichte van de voorschotten op de rekening-courant van de vennoten of enige andere vorm van lening van de aandeelhouders.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. Opschortende voorwaarde verbonden aan de succesdrempel van de fondsenwerving:

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 03/05/2023 om 23:59 uur, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van RG Energy & Real Estate Company terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 1.000.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van RG Energy & Real Estate Company en wordt de campagne verlengd tot 17/05/2023 om 23:59 uur.

2. Opschortende voorwaarde verbonden aan het bewijs van een eigen inbreng (1.600.000 €) voor de bouw van het centraal gebouw. 

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -6381.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova. Deze eenmalige administratiekost wordt aangeboden tijdens de eerste 48 uur van de inschrijvingsperiode. 
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto interestbedragen.
 • Als de uiterlijke sluitingsdatum van het aanbod (ook in het geval van een verlenging voorzien in de Informatienota) niet is verstreken, kan een campagne worden heropend na de sluiting ervan als investeerders hun investeringen annuleren tijdens de herroepingstermijn voorzien in onze algemene gebruiksvoorwaarden.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map