OMC

Project van Ô Manne Celeste SCRL
OMC

De projectontwikkelaar

OMC

Ô Manne Céleste (OMC) is een coöperatieve vennootschap, opgericht in 2010 en voorgezeten door Bernard Delville. Via het bedrijf Vents d’Houyet (VDH) waar hij medeoprichter is, is Bernard Delville de eerste ontwikkelaar van windenergie in Wallonië die het aandeel van kinderen en burgers in de financiering en exploitatie van windmolens op zijn grondgebied verdedigt.

In 2004 bouwen Bernard en zijn vennoten hun eerste windmolen, een Enercon E-44 van 600kW, in de gemeente Houyet. In 2006, bouwen ze de windmolen “Eolienne des Enfants”, in 2008 gevolgd door een tweede machine van 800kW.

Eddy Defossez, huidig afgevaardigd bestuurder van Ô Manne Céleste, vervoegt Bernard en neemt deel aan de ontwikkeling van het park van Mesnil-saint-Blaise/Falmagne. De eerste windturbine, die deel uitmaakt van deze fundraising campagne, is gebouwd in 2012. Zeven andere machines, eigendom van andere structuren, zullen worden toegevoegd aan het park in 2015 en 2016.

De directie van OMC heeft dus actief deelgenomen aan de ontwikkeling van de volgende parken:

  • Houyet: 1 windturbine Enercon E-44 (600kW)
  • Houyet: 2 windturbines Enercon E-48 (2x800kW)
  • Mesnil-saint-Blaise: 2 windturbines E-82 (2x2.300kW)
  • Mesnil-saint Blaise: 3 windturbines E-92 (3x2.300kW)
  • Falmagne: 4 windturbines E-92 (2.300kW)

En zij benut een groot deel ervan via verschillende structuren.

Het project ‘OMC’ bestaat uit een windturbine Enercon E-82 van 150m totale hoogte gelegen in Mesnil-saint-Blaise. Deze machine werd gefinancierd, gebouwd en wordt beheerd door de projectonderneming (een SPV) Ô Manne Céleste SCRL, een bedrijf verbonden aan Vents d’Houyet. ECCO-investeerders worden gevraagd om deze windturbine gedeeltelijk mee te herfinancieren.

Het project

OMC

Het project bestaat uit een windturbine, gebouwd en in gebruik genomen in 2012 in Mesnil-saint-Blaise nabij Dinant. Met een totale hoogte van 150m, wieken inbegrepen, produceert deze machine van 2.300kW jaarlijks het equivalent van het gemiddeld elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.000 huishoudens.

Onze analyse

OMC

Algemene risico's van crowdlending

Investeren in Ecco Nova brengt risico's mee, net als iedere investering:

• Risico van geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal

• Risico van niet-uitbetaling of uitgestelde betaling van de rente

• De terugbetaling van de geleende bedragen vindt mogelijk plaats na terugbetaling van andere titels of schulden van de vennootschap

• De geleende bedragen zitten tot aan de terugbetaling volgens de tijdsplanning vast en u kunt niet om vervroegde terugbetaling verzoeken

• Elke stijging van de rentepercentages tijdens de periode dat uw geld vastzit kan het verlies van een kans meebrengen

• In het geval dat de projectontwikkelaar overgaat tot vervroegde terugbetaling van de geleende bedragen, kan elke daling in de rentepercentages tijdens deze periode leiden tot een gemist kans en de niet-uitbetaalde rente zou een winstderving vormen

• Liquiditeitsrisico: de doorverkoop van de vordering is zeer onzeker (Ecco Nova organiseert geen secundaire markt)

• Risico's in verband met het reglementaire kader

• Juridische en fiscale risico's

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

Specifieke risico's in verband met het project en de projectontwikkelaar

Naast de intrinsieke risico's van een investering in de vorm van een lening zoals aangeboden door Ecco Nova brengt het zonne-energieproject 'INNI' onder andere de volgende specifieke risico's mee:

• Risico's in verband met het reglementaire kader

• Risico's van technische en technologische fouten

• Risico in verband met de prijs voor elektriciteit en groenstroomcertificaten 

Beoordeling van het risico door Ecco Nova

De directie van Ô Manne Céleste heeft via verschillende structuren, waaronder Vents d’Houyet, meerdere referenties in de ontwikkeling en exploitatie van windmolenparken in België, één van de hernieuwbare energieën met het laagste risico dankzij haar hoge technologische rijpheid en de relatief hoge voorspelbaarheid van zijn productiecapaciteit (op jaarbasis).

Het technisch risico is sterk gereduceerd dankzij het onderhoudscontract aangeboden door de windturbinebouwer Enercon die een minimale beschikbaarheid van 97% garandeert. De windturbine in kwestie, in gebruik genomen in 2012, heeft haar vermogen om de verwachte energie te produceren reeds aangetoond. Ze profiteert ook van een onderlinge verdeling van productie met de andere machines die nadien geïnstalleerd zijn in hetzelfde park en waarvan de productiviteit verhoogd wordt door de grote omvang van hun rotoren.

Als schuldeiser jegens het bedrijf Vents d’Houyet (VDH) voor een bedrag van 950.013,19€ (op 31/12/16), zou de projectonderneming Ô Manne Céleste, die deze windturbine exploiteert, een liquiditeitsprobleem kunnen krijgen indien VDH haar schuld niet aan het verwachte tempo aflost en indien tegelijkertijd de productie zou verslechteren. Echter, met het oog op het financiële plan, gebaseerd op de meest waarschijnlijke productiviteit (P90), en met het licht op de huidige terugbetalingsstroom van deze schuld, lijkt dit echter zeer onwaarschijnlijk.
Bovendien verbindt de kredietnemer zich ertoe om een reserverekening voor schuldaflossing (DSRA) op te stellen die overeenkomt met 9 maanden van betaling (hoofdsom en rente) voor 31 december 2018 om te compenseren voor deze mogelijkheid.

Modaliteiten

OMC

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de beschrijving van het project, te downloaden op deze pagina.

Map