LSG INVEST - PETIT CHÊNE

Project van LSG INVEST SRL/BV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
LSG INVEST - PETIT CHÊNE
LSG INVEST - PETIT CHÊNE
LSG INVEST - PETIT CHÊNE
LSG INVEST - PETIT CHÊNE

SENIOR LENING

DIT IS EEN AANBOD VOOR EEN SENIOR LENING

In tegenstelling tot de opportuniteiten die in het algemeen op Ecco Nova worden aangeboden, is deze lening niet achtergesteld bij een banklening, maar vervangt deze, en het geniet daarom dezelfde soort hypotheekgaranties als die welke door banken worden gehanteerd.

U geniet dus een voorkeursrang, wat betekent dat nagenoeg alle opbrengsten van de verkoop zullen worden besteed aan de terugbetaling van de toegekende lening.
 
Dit is een van de redenen waarom het risico wordt beoordeeld op 2/5.

De projectontwikkelaar

LSG Invest (L'Immobilier au Service de la Gestion) is een vennootschap opgericht door Laurence Beckers om het vastgoedproject "Petit Chêne" in de Vurige Stede Luik uit te voeren.

Dit project beoogt de bouw van een residentie van 23 appartementen en een commerciële ruimte op het gelijkvloers, verdeeld in 2 blokken.

Voor deze campagne wordt een beroep gedaan op de Ecco-Investeerders om een ​​deel van de eerste fase van de werken, dat bestaat uit de bouw van de eerste 15 appartementen, te financieren.

Dit project wordt geleid door Laurence Beckers, enig aandeelhouder en bestuurder van LSG Invest.

Laurence Beckers

Laurence Beckers is registeraccountant en belastingconsulent van opleiding, een activiteit die haar carrière tussen 2003 en 2019 heeft gedreven.

Ze werkte 13 jaar voor het Accountantskantoor HB Fiduciaire, waarvan 7 jaar als Partner.

Ten slotte was Laurence Beckers ook verscheidene jaren trainer bij Creapme, een bedrijf dat de oprichting van ondernemingen ondersteunt.

De afgelopen 4 jaar heeft mevrouw Beckers haar carrière naar de vastgoedsector georiënteerd.

Laurence Beckers is sinds 2 jaar financieel directeur van een bedrijf actief in de bouw en bestuurder van Hellesse Rénovation & Design (vastgoedhandel).

Zij is initiatiefnemer van onderstaande vastgoedprojecten:

 • De transformatie en renovatie van een pand tot Business Center in Verviers (La Grande Salle);
 • Transformatie van een pand naar 3 appartementen en 1 winkelruimte in Heusy;
 • Vastgoedontwikkeling van 8 appartementen in Oreye, waarvan de bouw in volle gang is (momenteel is de ruwbouw afgerond).
 • Vastgoedontwikkeling van 6 villa's in Dalhem.

Het Project

Gelegen in de stadsvernieuwingsperimeter "Quartier Nord Saint-Léonard" (op nummer 4 van de rue du Petit Chêne, 4000 te Luik), bestaat de residentie "Petit Chêne" uit de afbraak van een schuur en autoboxen voor de bouw van een residentie van 23 appartementen en een commerciële ruimte.

Dit project zal bestaan ​​uit 2 blokken, blok A aan de straatkant en blok B binnen het bouwblok met de volgende oppervlakten voor de appartementen:

Blok A : 

 • 1 gelijkvloers voor commerciële ruimte met een oppervlak van 274 m²;
 • 2 1-kamerappartementen met een oppervlakte van 88 m²  ;
 • 5 2-kamerappartementen met een oppervlakte van 97 tot 101 m² ;
 • 1 3 kamer-appartement met een oppervlakte van 135 m².

Blok B :

 • 13 2-kamerappartementen met een oppervlakte van 102 tot 113 m²;
 • 2 3-kamerappartementen met een oppervlakte van 141 en 143 m².

Dit project omvat ook 16 ondergrondse parkeerplaatsen en 34 fietsenstallingen.

Stedelijke verdichting & en naleving Q-ZEN normen

De projectontwikkelaar streeft naar een EPB A voor elke wooneenheid met een gemiddelde ESPEC voor deze promotie van 55.

Deze projectontwikkeling zal worden uitgerust met warmtepompen, vloerverwarming evenals zonnepanelen.

Om zachte mobiliteit te bevorderen, zullen er ook fietsenstallingen voor bewoners worden gerealiseerd.

Om het zomercomfort te bevorderen, krijgen alle appartementen 2 gevels evenals groene daken die de faseverschuiving in het dak vergroten en de belasting van regenwater verminderen.

Toekomstige bewoners zullen kunnen genieten van buitenruimtes die zijn ontworpen als rustige en groene oase die contrasteert met de omliggende stedelijke context.

De buitenruimtes zullen bestaan ​​uit een gemeenschappelijke tuin, een semi-intensief dakterras met moestuin en een begroeide doorgang. Ze zullen voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met beperkte mobiliteit.

GROENE RUIMTES

De buitenruimtes van de residentie "Petit Chêne" zijn ontworpen als een rustige en groene en oase in contrast met de omringende stedelijke context.

Ze bestaan uit een gemeenschappelijke tuin, een semi-intensief dakterras met moestuin en verschillende begroeide galerijen. Ze zijn toegankelijk voor iedereen, ook voor mensen met beperkte mobiliteit.

1. De gemeenschappelijke tuin is een afgebakende en afgesloten ruimte, maar zichtbaar vanaf de Rue du Petit Chêne via een toegangspoort. De boom die aanleiding is voor de naam van de residentie (Eik, Quercus palustris) dient als herkenningspunt vanaf de straat.

We vinden in de tuin een zonnig grasveld, een speeltuin met vrije modules, een houten terras ingericht als ontspanningsruimte met waterpartijen en zones met boom- en grasachtige beplantingen.

Une image contenant arbre, extérieur, herbe, parcDescription générée automatiquement

Al deze ruimtes worden op hetzelfde niveau bewerkt; er is dus geen wijziging van het grondreliëf. De ventilatieopeningen naar de parkeerplaats worden beplant met klimplanten. Een paadje bedient de verschillende functies.

Het afvoerwater van de gemeenschappelijke tuin wordt gedeeltelijk opgevangen in een centrale afvoer die in verbinding staat met de waterpartij op dekniveau. Het overschot wordt geïnfiltreerd in de plantgebieden.

2. Het semi-intensieve dakterras is een gezamenlijke ruimte; toegang is voorzien via de buitentrap. Een deel van het dak is bestemd voor tuinbouw met plantenbakken en opslagruimtes voor tuingereedschap.

De rest van het dak is aangelegd als een semi-intensief groendak met een mengeling van grassen en vaste planten, waarvan de meeste bestuivers zijn. De herbegroeiing van het dak zal regenwater tijdelijk opvangen.

Op het dak van het voorgebouw zijn zonnepanelen geplaatst om met name de bijgebouwen en de pomp van de 20.000L regenwatertank te bevoorraden.

3. De begroeiing van de galerijen, gelegen in het noorden, zorgt voor een meer bosachtige sfeer. Er worden bloemperken beplant met schaduwsoorten zoals varens. Een latwerk op een metalen structuur aan de eigendomsgrens ondersteunt klimop en creëert een groene muur. In de gangen van de 1e en 2e verdieping vullen hangende planten de ruimte.

Une image contenant bâtiment, porcheDescription générée automatiquement

Groene ruimten zijn plaatsen die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van de natuur dankzij het aandeel begroeide ruimten, de diversiteit van beplanting, de voorzieningen die gunstig zijn voor kleine fauna en insecten (nestkasten, insectenhotel, enz.).

Het project voor de ontwikkeling van de groene ruimte voor de ecoresidentie Petit Chêne verhoogt de CBS (Biodiversiteitscoëfficiënt per gebied) van 0 naar 0,36, d.w.z. 36% van de extra ecologisch te ontwikkelen gebieden op het perceel.

Planning

 • Augustus 2020 : Oprichting van de onderneming LSG Invest
 • Juni 2021 : Overeenkomst voor de totstandkoming van een RDA (verzaking recht van natrekking) met de eigenaar van het terrein gelegen rue du petit chêne 4, te 4000 Liège. De RDA is december 2022 tot stand gekomen. 
 • December 2021 : Verkrijging van de vergunning PU/90625 G voor de sloop van de loods en de garageboxen en de bouw van een pand met 23 appartementen en een commerciële ruimte.
 • Januari 2023 : Lancering van de campagne voor participatieve financiering via Ecco Nova met het oog op de financiering van de 1e fase van het project (Blok B). 
 • Februari -Maart 2023 : Voorlopige startdatum van de werken Blok B. 
 • Eind 1e semester 2024 : Voorlopige einddatum werkzaamheden Blok B.

De projectontwikkelaar verwacht de voorverkoop van de Blok B appartementen te starten zodra de ruwbouw is voltooid.  

Wanneer de helft van de Blok B appartementen zijn voorverkocht, start LSG Invest met de bouw van Blok A, tenzij de voorverkoop voor blok A vóór deze datum zou plaatsvinden.

Betrokken partijen bij het project

 • Architect : AIR LAB ;
 • Landschapsarchitect : JUMANJI ;
 • Verkoop : RED Immo ;
 • Bouwbedrijf : Global Home Construct 
 • Beheer bouwwerf : HW Construct ;

Ligging

Dit project is gelegen nabij het stadscentrum van Luik (minder dan 3 km van het stadscentrum), binnen de perimeter van de stadsvernieuwingswijk "Quartier Nord Saint Léonard" en dicht bij de nieuwe ecowijk "Rives Ardentes".

Scholen, vele winkels (bakker, levensmiddelenwinkels, enz.) zijn vlot bereikbaar te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. De dichtstbijzijnde halte van de toekomstige tram ligt op minder dan 1 km van de Residentie “Petit Chêne”.

FONDSENWERVING EN ZEKERHEDEN

LSG INVEST doet een beroep op de ​​Ecco-investeerders voor een bedrag van € 2.500.000 om de bouw van de gesloten ruwbouw van blok B (15 appartementen) van de residentie "Petit Chêne" te financieren, evenals de honoraria en overheadkosten voor deze vastgoedontwikkeling.

Alle verbintenissen van LSG Invest worden gegarandeerd door:

 • Een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor een bedrag van € 250.000 in hoofdsom op het vastgoedcomplex gelegen Rue du Petit Chêne, 4 en 4+ (4000 Luik);
 • Een hypothecair mandaat* tot een bedrag tussen minimaal € 1.600.000 en maximaal € 2.250.000 in hoofdsom afhankelijk van het bedrag dat via de Fondsenwerving verkregen is, € 205.000 aan toebehoren en drie jaar rente waarvan de wet de rang behoudt tegen het percentage bedoeld in artikel 4 voor de inschrijving, op het vastgoedcomplex Rue du Petit Chêne, 4 en 4+ (4000 Luik);
 • Een overdracht van uitkeringen van brandverzekeringspolissen en eventuele schadeclaims met betrekking tot de gehypothekeerde gebouwen;
 • De verbintenis van LSG Invest om geen aanvullende garanties te vormen naast de bovengenoemde garanties ten gunste van derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE.

* Er is overeengekomen dat de huidige eigenaar van het vastgoedcomplex ook een hypothecaire zekerheid kan nemen op dit vastgoedcomplex, onder voorbehoud van de toezegging van de eigenaar om de rang over te dragen in geval van omzetting van het hypotheekmandaat van ECCO NOVA FINANCE, zodat de registratie onder het mandaat van ECCO NOVA FINANCE op de tweede plaats komt.

Begroting & financieringsstructuur

De Projectontwikkelaar heeft de grond om dit vastgoedproject uit te voeren veiliggesteld door middel van een recht van opstal.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het budget van LSG INVEST voor de eerste fase van haar project:

Begroting voor de financiering van Blok B

Vergoeding gerelateerd aan het opstalrecht

 € 300.000 

Schatting van de totale kosten voor de werken van Blok B

€ 2.592.016,75 

Diverse honoraria, algemene kosten & post onvoorzien, hierin inbegrepen : 

 • Architecten, ingenieur, geometrie, akoestisch expert ;
 • Onvoorzien; 
 • Veiligheidsmarge bouwkosten; 
 • Registratiekosten;
 • Stedenbouwkundige kosten;
 • Kosten management bouwwerf (uitgevoerd door een externe onderneming) ; 
 • Financiële kosten & commissie

€ 1.457.983,25 

TOTAAL

€ 4.350.000 

De posten 'Overige vergoedingen, overheadkosten en onvoorziene kosten' houden rekening met het project als geheel (inclusief Blok A en Blok B), met uitzondering van eventuele bijkomende financiële kosten in verband met de financiering van de werkzaamheden van Blok A.

De totale kostprijs van de werken voor blok B werd vastgesteld op basis van de schatting van de architect en vervolgens herzien op basis van de offertes van de aannemers.

Tussen de start en de opzetting van het project hebben de bouwkosten een forse stijging ondergaan, deze stijging is reeds doorberekend in de begroting. Met de aannemers is reeds afgesproken om bij een verhoging tijdens de uitvoering van de werf volgens open boek te werken. Alleen de materiaalkosten worden gefactureerd zonder winstmarge te nemen door de aannemers. Voor de veiligheid is een extra bedrag (veiligheidsmarge) begroot dat overeenkomt met 7% van de huidige bouwkost van Blok B.

Daarnaast zal HW Construct LSG Invest gedurende het hele project begeleiden.

Dit aanbod is bedoeld ter financiering van:

 • De bouw van de gesloten ruwbouw van Blok B;
 • Diverse honoraria (kosten architect, werfbeheer, ingenieur, landmeter, akoestiekkosten, algemene kosten);
 • Stadsheffingen;
 • Financiële kosten voor het 1e jaar & Ecco Nova provisie.

Rekening houdend met de reeds gedane uitkering voor de RDA (€ 300.000), wordt de financieringsbehoefte van de Projectontwikkelaar geschat op € 2.600.000 en zal deze als volgt worden gefinancierd:

Financieringsbronnen

Achtergestelde leningen externe investeerders

€ 350.000 

Crowdlending Ecco Nova* 

€ 2.500.000 

TOTAAL

€ 2.850.000 

*Dit aanbod is gericht op het werven van fondsen ten bedrage van € 2.500.000 om de Projectontwikkelaar in staat te stellen de hierboven vermelde posten te financieren, terwijl tegelijkertijd een aanvullende reserve van € 250.000 kan worden aangelegd in het kader van dit Project.

De financiering van het saldo van de begroting (geraamd op € 1.500.000) voor de bouw van Blok B is gepland voor eind 2023 - begin 2024.

De bouw van blok A en de buiteninrichting zullen naar verwachting later worden gefinancierd, wanneer de helft van de appartementen in blok B is voorverkocht, tenzij de voorverkopen voor Blok A vóór die datum zouden plaatsvinden.

Belangrijkste projectindicatoren

De belangrijkste indicatoren van het gehele project zijn hieronder opgenomen.

Belangrijkste indicatoren

Ligging 

Rue du Petit Chêne 4, 4000 Luik

Aantal eenheden

Blok A :

 • 1 commerciële ruimte ;
 • 8 appartementen. 

Blok B :

 • 15 appartementen.

Zijnde een totaal van 23 appartementen en 1 commerciële ruimte.

Status

Vergunning verkregen – start werken gepland februari - maart 23.

Totale oppervlakte terrein

2.775 m²

Gepland totaal netto woonoppervlak (m²)

2.468m²

Totale begroting van het project*

€ 6.812.324,60

Bouwkosten per m² (behalve honoraria, algemene kosten & post onvoorzien/veiligheidsmarge)

1.423,77 € / m²

Verwachte omzet van de promotie * (verkoop appartementen, parkeerplaats, fietsenstalling)

€ 7.788.000 

Verkoopprijs per m² (op basis van de taxatie van SEQUENCES en rekening houdend met de verkoopprijs van de 4 voorverkopen)

2.794,33 € / m²

Verwachte brutomarge (behalve financiële kosten)

€ 1.621.500,40  (zijnde een marge /kosten van 32%)

Voorverkooppercentage

4 appartementen van de 23 appartementen en de commerciële ruimte (zijnde 17%).

Algemeen energieprestatieniveau (Espec)

55

*Rekening houdend in de begroting en de omzet met de vergoeding van de grondstukken van elke eenheid die de eigenaar van de grond zal ontvangen bij de verkoop van elk perceel.

Analyse uitgevoerd door ECCO NOVA

In het kader van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft LSG Invest Ecco Nova een reeks documenten verstrekt die hieronder staan ​​vermeld. Voor het schrijven van deze nota is een beperkt nazicht van deze documenten gedaan en zijn er vraag- en antwoordsessies georganiseerd met de opdrachtgever.

Lijst met ontvangen documenten:

 • Akte betreffende het opstalrecht;
 • Vergunning PU/90625 G. afgegeven door de Stad Luik op 21/12/21;
 • Initiële verklaring EPB;
 • Kopie van het met HW Construct afgesloten projectmanagementcontract;
 • Gedetailleerde presentatie van het project (inclusief het financiële plan);
 • Gedetailleerde meetstaat van de architect op de bouwbegroting, alsook ontvangst van offertes voor de realisatie van de gesloten ruwbouw;
 • Vastgoedtaxatie van 13/07/22 uitgevoerd door SEQUENCES NV;
 • Kopie van achtergestelde leningsovereenkomsten (voor een totaal van € 350.000);
 • Recente boekhoudkundige situatie.

RISICO’S

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders. 

 • Risico’s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE: 
  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar.
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE. 
 • Risico’s verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod: 
  • Specifieke risico’s verbonden aan LSG INVEST :
   • Risico’s verbonden aan de stijging van de bouwkosten in de vastgoedsector
   • Risico’s verbonden aan de bouw van een vastgoedproject
   • Risico’s verbonden aan de situatie op de vastgoedmarkt
   • Risico's verbonden aan de globale dekking van de financiering van het vastgoedproject "Résidence Petit Chêne"
   • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
   • Verzekering met niet-verzekerde risico’s
   • Risico’s met betrekking tot de schuldenlasten van LSG Invest
  • Belangrijke risico’s verbonden aan het aangebonden beleggingsinstrument: 
   • Bullet lening
   • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
   • Verplichting tot vervroegde terugbetaling
   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten: 
   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
   • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage van de Informatienota. 

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • Kwalitatief project, zowel door de beoogde energiekwaliteit van de appartementen (naleving van de Q-ZEN-normen) als door de omgeving waarin het wordt voorgesteld, dicht bij het stadscentrum van Luik;
 • Een campagne voorzien van hypotheekgaranties;
 • De Projectontwikkelaar heeft al 4 appartementen van de 24 eenheden in het project voorverkocht.

AANDACHTSPUNTEN VOOR DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING 

 • De huidige beoogde financiering zou ongeveer 65% van de begroting moeten dekken dat nodig is voor de realisatie van Blok B (+ diverse vergoedingen voor het project als geheel). Voor de financiering van het einde van de bouw van blok B en de bouw van blok A zal aanvullende financiering moeten worden verstrekt.
 • De Projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de lening vervroegd af te lossen.

MODALITEITEN

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

ADDENDA BIJ DE INFORMATIENOTA

OP 30 JANUARI 2023 IS EEN ADDENDUM BIJ DE INFORMATIENOTA GEPUBLICEERD.

Het doel hiervan is investeerders te informeren dat de jaarlijkse brutorentevoet die voor deze campagne wordt geboden, stijgt van 5% naar 7%. Daarnaast is de succesdrempel van het aanbod vastgesteld op € 1.850.000.

Klik hier om het addendum bij de Informatienota van 30/01/23 te raadplegen.

OP 21 MAART 2023 IS EEN ADDENDUM BIJ DE INFORMATIENOTA GEPUBLICEERD.

Het doel hiervan is investeerders te informeren dat de jaarlijkse brutorentevoet die voor deze campagne wordt geboden, stijgt van 7% naar 8%.

Klik hier om het addendum bij de Informatienota van 21/03/23 te raadplegen.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal € 500 en maximaal € 500.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

OPTIE TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De Projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Zie de informatienota voor details.

VERPLICHTING TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

LSG Invest zal de verplichting hebben om de aan haar verstrekte lening - geheel of gedeeltelijk - vervroegd terug te betalen naarmate de door de Projectontwikkelaar verleende garanties worden vrijgegeven na de verkoop van de door de Projectontwikkelaar gebouwde eenheden. Zie de informatienota voor details.

ZEKERHEDEN 

Alle verbintenissen van LSG Invest worden gegarandeerd door:

 • Een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor een bedrag van € 250.000 in hoofdsom op het vastgoedcomplex gelegen Rue du Petit Chêne, 4 en 4+ (4000 Luik);
 • Een hypothecair mandaat* tot een bedrag tussen minimaal € 1.600.000 en maximaal € 2.250.000 in hoofdsom afhankelijk van het bedrag dat via de Fondsenwerving verkregen is, € 205.000 aan toebehoren en drie jaar rente waarvan de wet de rang behoudt tegen het percentage bedoeld in artikel 4 voor de inschrijving, op het vastgoedcomplex Rue du Petit Chêne, 4 en 4+ (4000 Luik);
 • Een overdracht van uitkeringen van brandverzekeringspolissen en eventuele schadeclaims met betrekking tot de gehypothekeerde gebouwen;
 • De verbintenis van LSG Invest om geen aanvullende garanties te vormen naast de bovengenoemde garanties ten gunste van derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE.

* Er is overeengekomen dat de huidige eigenaar van het vastgoedcomplex ook een hypothecaire zekerheid kan nemen op dit vastgoedcomplex, onder voorbehoud van de toezegging van de eigenaar om de rang over te dragen in geval van omzetting van het hypotheekmandaat van ECCO NOVA FINANCE, zodat de registratie onder het mandaat van ECCO NOVA FINANCE op de tweede plaats komt.

Raadpleeg de informatienota voor meer details.

RANG

De Projectontwikkelaar heeft zich ertoe verbonden om geen enkel bedrag aan kapitaal, rente op de vorderingen van achtergestelde kredietverstrekkers (voor een minimum totaalbedrag van € 350.000) terug te betalen / uit te keren totdat dit aanbod volledig in kapitaal en rente is terugbetaald.

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

1. Opschortende voorwaarde gekoppeld aan de succesdrempel fondsenwerving:

Als het volledige bedrag van de Fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden van de ECCO NOVA-website) niet volledig is ingeschreven op 13/04/2023 om 23:59 uur, worden de Investeringen die al zijn betaald op de geblokkeerde rekening op naam van LSG Invest worden terugbetaald aan de investeerders. Als het bedrag van € 1.850.000 is opgehaald, wordt de actie verlengd tot 10/05/2023 om 23:59 uur.

2. Opschortende voorwaarde verbonden aan de totstandkoming van de zekerheden vermeld in Deel 1.1 van de Informatienota

3. Bewijs van afsluiten van de verzekeringspolissen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de werken.

4. Het stellen van een financiële zekerheid om de naleving van voorwaarden en/of stedenbouwkundige lasten te verzekeren.

De fondsen zullen beschikbaar worden gesteld aan LSG Invest als aan alle opschortende voorwaarden is voldaan binnen de gestelde termijn, uiterlijk op 30/04/2023. Anders worden de reeds op de geblokkeerde rekening op naam van LSG Invest gestorte investeringen en administratiekosten terugbetaald aan de investeerders.

WOORDENLIJST

Wilt u de definitie van een gebruikte term op deze pagina weten? Raadpleeg onze woordenlijst om de term en zijn betekenis te ontdekken.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -8971.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor deze verrichting is de kredietgever geen kosten verschuldigd aan Ecco Nova (in tegenstelling tot hetgeen in de Informatienota vermeld staat). De leden die hun investering al betaald hebben met administratiekosten, zullen deze aan het einde van de campagne terug ontvangen.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto interestbedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map