Lessive - PROMACTIF GROUPE

Project van HOSTELLERIE DES PARABOLES SPRL/BVBA gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV

Lessive - PROMACTIF GROUPE
Lessive - PROMACTIF GROUPE
Lessive - PROMACTIF GROUPE
Financiering 1.100.000€ van 1.100.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 1.100.000€ 100%
Label Met zekerhe(i)d(en)
Jaarlijkse interestvoet 8,00% Looptijd3 jaar

Type Vastgoed Status Afgesloten

Plaats Lessive Eerste betaling 01/06/2023

Einddatum van de campagne 27/04/2022 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

Heropening van de campagne

De PROMACTIF GROUP - Lessive campagne die werd gelanceerd op 8 april 2022 was een groot succes. Zoals u zich kunt voorstellen, komt het voor dat investeerders zich terugtrekken of per ongeluk twee keer investeren. Dit leidt tot natuurlijke veranderingen ten aanzien van de inschrijvingenlijst die het totaal opgehaalde bedrag beïnvloedt.

Om deze redenen en ondanks het immense succes, is gebleken dat het totaal beoogde bedrag van het aanbod, zijnde 1.100.000 euro, niet volledig werd opgehaald op de uiterste datum van 20 april 2022, welke leidt tot de activering van de eerste opschortende voorwaarde.

WE ZIJN DAAROM GENOODZAAKT DE CAMPAGNE WAARIN U GEÏNVESTEERD HEEFT, TE ANNULEREN OM HIERVOOR IN DE PLAATS EEN NIEUWE CAMPAGNE TE STARTEN CONFORM EEN BIJGEWERKTE PLANNING.

De investeerders van de geannuleerde campagne genieten een voorkeurstoegang tot de campagne vanaf 25 april om 20 u.

Deze nieuwe campagne gaat vergezeld van een nieuwe Informatienota. Deze is met name bijgewerkt op de punten : risico's; beschrijving van de aanbieding, redenen voor de aanbieding, opschortende voorwaarden, verbintenissen van de Projectontwikkelaar.

OPMERKING OVER ECCO NOVA FINANCE

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.

 

De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

DE PROMACTIF GROUPE: PROACTIVITEIT, INNOVATIES, MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN.

Promactif Groupe heeft meer dan 20 jaar solide ervaring in vastgoed. Het is een vastgoedontwikkelingsbedrijf uit Luik opgericht door Christophe Nihon, wiens missie het is om via zijn verschillende structuren:

 • Zakelijke vastgoedtransacties te faciliteren;
 • Residentiële vastgoedprojecten te ontwikkelen;
 • Innovaties op het gebied van vastgoed te creëren

BETROKKEN PROJECTONTWIKKELAARS

Christophe Nihon is burgerlijk ingenieur in waterbouwkunde van opleiding (ULiège). Na zijn start in onroerend goed bij King Sturge, lanceerde hij in 2002 zijn eerste bedrijf Immoquest, gespecialiseerd in makelaardij.

In 2015 begint het makelaarspak dat hij al 20 jaar draagt, krap te zitten. Christophe wil zijn werk en/in de vastgoedsector ontwikkelen door meer overwegingen, betekenis en waarden te integreren.

In een paar jaar tijd groeide hij uit tot een multi-ondernemer door zowel vastgoed- als toegepaste technologieprojecten te leiden. Deze vastgoedontwikkelaar, die zichzelf promacteur noemt, stopt niet bij het toevoegen van enkele vierkante meters, een marktstudie of geïntegreerde domotica. De oprichting en ontwikkeling van gerelateerde ondernemingen maken het mogelijk om te zorgen voor de stroomlijning met de waarden die door de verschillende projecten worden bepleit.

Ondersteund door Christophe’s vrouw Monique Kallen, wordt in 2020 de Promactif Group opgericht. Monique is industrieel ingenieur van opleiding en zij werkte jarenlang in de banksector in een facility management kaderfunctie. 

Ze bundelen hun krachten en vaardigheden om beter te kunnen anticiperen op opkomende behoeften en om oplossingen te kunnen bieden voor maatschappelijke uitdagingen door middel van een multidisciplinaire, transversale aanpak.

PROJECTEN ONTWIKKELD DOOR DE PROMACTIF GROUPE

Tot de speerpuntprojecten die door Promactif Groupe zijn ontwikkeld, behoren:

 • De Asklepios-residentie. In 2015 kocht Christophe Nihon een lege huls aan de rue Emile Dupont in Luik, tegenover de tuinen van de Saint Jacques-kerk. Nu zijn hier 45 luxueuse en aanpasbare appartementen in aanbouw. De oplevering van de appartementen is voorzien in de eerste helft van 2023. De helft van de 200 parkeerplaatsen zijn in april 2022 opgeleverd. Dit vastgoedproject is uitgedacht en ontworpen om schaalbare, levensloopbestendige woonelementen aan te bieden. Door hun configuratie en ergonomie zijn alle gebouwen en verkeersruimten geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit. De modulaire indeling biedt voor de hand liggende voorzieningen om te voldoen aan mettertijd veranderende behoeften om de zelfstandigheid thuis te bevorderen.
 • Lift Ô Loft, dat tot doel heeft de voormalige Piedboeuf-locatie in Jupille te renoveren. Dit project beoogt het gebouw te transformeren naar een nieuwe woonentiteit om een ​​samenhangend geheel te ontwikkelen bestaande uit lofts, appartementen, kantoren, parkings, winkels en woonruimtes. Dit vastgoedconversieproject draait rond drie hoofdthema's: mobiliteit, erfgoed en modulariteit. De stedenbouwkundige vergunning is in maart 2022 aangevraagd.
 • Le Jardin des Paraboles, een project waarvoor de projectontwikkelaar een beroep doet op de Ecco-Investeerders voor de financiering van de grondacquisitie. Dit project wordt hieronder beschreven.

PRESENTATIE VAN HET PROJECT

VOORGESCHIEDENIS EN LIGGING VAN HET GEHEEL

De Jardin des Paraboles is een innovatief project dat draait rond drie complementaire pijlers: de intergenerationele samenleving in landelijke gebieden, verbindingstechnologieën en grotendeels bestaande infrastructuur. Het doel is om innovatieve concepten die worden bepleit door overheden te integreren en te operationaliseren, zoals de "Smart City" in landelijke gebieden en toepassingen van de "Silver Economy" vanuit een stedenbouwkundige beschouwing voor duurzaam en milieuvriendelijk bouwen tegen lage kosten. De ontwikkeling van het project is ingegeven door de uitdaging van de vergrijzing van de bevolking waarmee België nu al wordt geconfronteerd en mee zal  blijven worden geconfronteerd in de komende decennia.

Het huisvestings- en dienstencomplex, bedacht door het bureau Altiplan Architecture, wordt in eerste instantie gebouwd rond de bestaande infrastructuur met een compleet aanbod van nieuwe kwalitatieve, schaalbare en aangepaste huisvesting (inclusief een revalidatiecentrum), de creatie van gemeenschappelijke ruimtes die sociale integratie bevorderen, geïntegreerde architectuur, een omvangrijk plan voor de interieurherontwikkeling van het bestaande gebouw en een autoluw complex gekoppeld aan een optimalisatie van de mobiliteit. Vervolgens wordt het benaderd op een 'diensten'-filosofie, verrijkt met een collaboratief en participatief bestuur, dat pleit voor een manier van leven met respect voor iedereen. Het accommodatie- en dienstencomplex zorgt voor een aanzienlijke openheid en bevordert het maatschappelijke aspect van de tertiaire economie, met name door het aanbod van diensten aan gebruikers te concretiseren via verschillende acties, maar ook door deel te nemen aan de landelijke functionele mix van het gebied.

De Jardin des Paraboles is gebouwd op twee fundamentele pijlers: de vereiste van respect voor het milieu, ecologisch bouwen, het behoud en de bescherming van de kwaliteit en gezondheid van natuurlijke hulpbronnen, een interdisciplinaire benadering voor het duurzaam beheer van ruimten, groene zones, bossen, waterprojecten en alle andere elementen die het gebied voeden (ECO)*, en daarnaast het creëren en/of versterken van kwaliteitsrelaties tussen mensen, door het beoefenen van gemeenschappelijke activiteiten, ontmoeten en delen, actieve deelname aan een rijk gemeenschapsleven, het gezamenlijk opbouwen van een serene, veilige en stimulerende omgeving (LIFE). 
Ten slotte wordt het project ondersteund door technologische en digitale innovatie, gematerialiseerd door zijn SMART-benadering, vastbesloten om technologie ten dienste te stellen van burgers en sociale relaties, naast ecologie en energiebesparing (territoriale connectiviteit, domotica, enz.).

*Er is een beleid voor een “groene werklocatie” opgesteld. Het vereist onderaannemers om op de locatie (bomen, grond, plantages, gazons, vijver, antennes, enz.) te beschermen tijdens hun interventies.

HET BOS, KONINGIN VAN DE JARDIN DES PARABOLES

Als entiteit op zich, speelt het bos een belangrijke rol in de Jardin des Paraboles. 

Ter herinnering, de financieringsoperatie (met zekerheden) heeft tot doel de verwerving van dit bos gedeeltelijk te financieren om het te vrijwaren van elke intensieve exploitatie en om de 'Jardin des Paraboles' de tijd te geven om de stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen. Nadat een gegroepeerde bouwvergunning, ondanks een gunstig vooradvies van de gemeente, was geweigerd, en nog niet alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput, zit HDP momenteel midden in de procedure om alle vergunningen te verkrijgen voor de bouw van het project "Le Jardin des Paraboles".

De onderstaande informatie is afkomstig uit de passende milieueffectbeoordeling die is uitgevoerd als onderdeel van het project Jardin des Paraboles en waarin de kwaliteit van het bos belicht wordt.

“Het hoogstammige bos bestaat voornamelijk uit eiken (77%) met beukenhaag (9%) in de onderlaag. Er zijn ook een paar grove dennen (7%) aan de zuidwestelijke grens van het gebied. In de categorie ‘Overig’ (7%), vinden we beukenhaag, berk, populier, els, iep…

De belangrijkste dendrometrische gegevens (oppervlakte, aantal, volume, omtrek, hoogte) worden hieronder weergegeven:

 

Populatie

Eiken

Naaldbomen

Overige

Grondoppervlak-GHA (m2/ha)

25,8

19,9

1,9

4,0

Aantal stammen-NHA (a/ha)

308,8

150,7

13,7

144,4

Volume-VHA (m3/ha)

295,0

238,6

20,5

35,9

Gemiddelde omtrek (cm)

102,5

128,8

133,6

59,0

Overheersende hoogte

25,8

25,7

29,9

N/A

Tabel 1: belangrijkste resultaten van de inventarisatie

We kunnen zien dat de eik de overheersende soort is en dat hij in de onderbegroeiing vergezeld gaat van haagbeuken. Dit verklaart waarom we bijna hetzelfde aantal stammen vinden voor eiken en voor de categorie "Overige", terwijl het grootste deel van het volume en het grondoppervlak te wijten is aan eiken. De naaldboompopulatie bestaat ​​voornamelijk uit grove dennen (en enkele sparren).

De verdeling van het aantal stammen per hectare op basis van de omtrek is ook geanalyseerd in het kader van deze evaluatie. Te zien is dat de meeste vergezellende loofbomen in de onderlaag staan ​​en vooral in spleten of in gebieden waar de eik minder dicht is . Vanaf een omtrek van meer dan 70 cm domineert eik de andere soorten en zijn er bijna geen gezelschapssoorten meer. Slechts enkele beukenhagen blijven bestaan, maar niet genoeg om te veronderstellen dat het massief een eiken-beukenhaag profiel heeft, wat de natuurlijke associatie is.

LOCATIE

Aan de ingang van het dorp Lessive en op een steenworp afstand van het koninklijk domein van Ciergnon, ligt de voormalige 'RTT Lessive'-site in het hart van een toeristische regio nabij de autosnelweg E411, in de stad Rochefort (provincie Namen). Het herbergt het voormalige satellietgrondstation voor ruimtetelecommunicatie met zijn spectaculaire paraboolantennes, permanent losgekoppeld maar bewaard gebleven. Deze locatie was een Belgisch paradepaardje in de jaren 70 tot 90 en bestond uit een controlekamer, tentoonstellingszalen, een herberg-restaurant, een educatieve wandeling in het bos, picknickplaatsen…

Het bos ligt ten Noorden, Westen en Zuiden van de locatie.

 

BELANGHEBBENDEN

 • 4D Management: bureau van geometrie-deskundigen van het project;
 • Altiplan: architectenbureau;
 • Comptoir Foncier: die voor Ecco Nova de expertise van de te financieren bospercelen hebben uitgevoerd.
 • Hostellerie des Paraboles: Bedrijf gewijd aan het project Jardin des Paraboles;
 • Promactif Groupe: Projectontwikkelaar en meerderheidsaandeelhouder van de Hostellerie des Paraboles.

Reden voor de fondsenwerving

De vennootschap HOSTELLERIE DES PARABOLES BVBA doet een beroep op de ​​Ecco-Investeerders om deel te nemen aan de gedeeltelijke financiering van de aankoop van het bosmassief van +/- 33 ha (21 ha in het Natura 2000-gebied en 12 ha in het verstedelijkt gebied) dat deel uitmaakt van een 50 ha totale ruilverkaveling.

 1. Kavel 1, onderdeel uitmakend van het kadastraal perceel 1355/B/2, voor een gemeten oppervlakte van 4 ha 98 tot 94 ca,
 2. Kavel 2, onderdeel uitmakend van het kadastrale perceel 1355/B/2, voor een gemeten oppervlakte van 5 ha 76 tot 13 ca,
 3. Kavel 3, onderdeel uitmakend van het kadastrale perceel 1355/B/2, voor een totaal gemeten oppervlakte van 7 ha 87 tot 29 ca,
 4. Kavel 4, onderdeel uitmakend van het kadastraal perceel 1355/B/2, voor een totaal gemeten oppervlakte van 5 ha 19 a 03 ca,
 5. Kavel 5, zijnde de rest van kadastraal perceel 1355/B/2, beschreven als "ten noorden van de bestaande omheining van hetzelfde perceel" voor een totale gemeten oppervlakte van 9 ha 18 tot 52 ca

De aangekochte locatie omvat 44 hectare, de volgende aangekochte percelen, voor een totale kostprijs (inclusief kosten) van € 1.469.000:

 • De 5 hierboven beschreven kavels, evenals:
 • Kavel 6, onderdeel uitmakend van het kadastrale perceel 1355W, voor een totaal gemeten oppervlakte van 4 tot 36 ca,
 • Kavel 8, dat deel uitmaakt van het kadastraal perceel 1355/B/2, en de rest van het kadastraal perceel 1355W voor een totale gemeten oppervlakte van 10 ha 54 tot 88 ca,
 • Een kantoorgebouw, gelegen rue de l'Antenne 63+, kadastraal deel A, nummer 1355T P0000, met een capaciteit van tweeduizend zesenveertig vierkante meter (2.046 m²).

De financieringsbronnen voor de aankoop van grond zijn hieronder opgesomd:

 • Eigen inzet van de Projectontwikkelaar: € 510.000;
 • Crowdlending Ecco Nova: € 959.000.

Het resterende deel van de fondsenwerving zal de betaling van de eerste rente-termijn aan de Ecco-Investeerders en de betaling van de kosten met betrekking tot deze campagne dekken.

De looptijd van de lening aan de Hostellerie des Paraboles is 36 maanden vanaf 01/06/2022.

De brutorentevoet (d.w.z. vóór aftrek van roerende voorheffing indien van toepassing) van de lening bedraagt ​​8% per jaar.

Zekerheden

Om al haar verplichtingen jegens Ecco Nova Finance na te komen, kent Hostellerie des Paraboles aan Ecco Nova Finance de volgende zekerheden toe:

 • Een hypotheekregistratie in eerste rang voor € 250.000 in hoofdsom, € 15.000 aan accessoires en drie jaar rente op de kavels 1 t/m 5 (hierboven beschreven) ;
 • Een hypotheekmandaat tot het bedrag van de Lening minus het bedrag van de hypotheekregistratie in eerste rang, € 15.000 aan accessoires en drie jaar rente op kavels 1 t/m 5 (hierboven beschreven) ;
 • Een hoofdelijke en ondeelbare borgstelling van Promactif Groupe BV tot een bedrag van € 1.100.000 in hoofdsom vermeerderd met rente en kosten per afzonderlijke akte;
 • Een hoofdelijke en ondeelbare borgstelling van de heer Christophe NIHON tot een bedrag van € 1.100.000 hoofdsom vermeerderd met rente en kosten per afzonderlijke akte.
 • De verbintenis van de Projectontwikkelaar om geen aanvullende garanties op de goederen (vermeld in de hypotheekregistratie) te stellen ten behoeve van derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE;
 • Een overdracht van uitkeringen, ten gunste van ECCO NOVA FINANCE, van de claims van brandverzekeringspolissen en van eventuele schadeclaims met betrekking tot de verhypothekeerde percelen en alle algemeen niet-gespecificeerde eigendommen die als onderpand zijn gegeven.

De percelen, mede door deze campagne gefinancierd en in onderpand gegegven zijn in onderstaand plan weergegeven: kavels 1 t/m 5 (ook beschikbaar in bijlage 3 van de informatienota).

FINANCIËLE ANALYSE

ORGANIGRAM VAN DE GROEP

Promactif Groupe is volledig in handen van Christophe Nihon (90%) en Monique Kallen (10%). Promactif Groupe is een holding maatschappij en bundelt de verschillende vastgoedprojecten die via SPV's zijn ontwikkeld, waaronder de Hostellerie des Paraboles BVBA.

FINANCIËLE SITUATIE VAN HOSTELLERIE DES PARABOLES BVBA

De activa en passiva van HDP per 31-12-21 staan ​​hieronder vermeld.

Analyse van de activa - Hostellerie des Paraboles
    31/12/21 %
Oprichtingskosten 20 104,38 € 0%
Vaste activa 21/28 398 695,53  €  58%
Immateriele activa 21  59 676,49  €   
Materiele vaste activa 22/27 339 019,04  €   
Financiele vaste activa 28 -    €   
Vlottende activa 29/58 289 138,19  €  42%
Vorderingen op meer dan een jaar 29 -    €   
Voorraad en bestellingen in uitvoering 30/36 -    €   
Vorderingen binnen een jaar 40/41 263 448,99  €   
Beleggingen van kasmiddelen 50/53    1 350,00  €   
Kasequivalenten 54/58  24 060,20  €   
Regularisatierekeningen 490/1       279,00  €   
TOTAAL ACTIVA 20/58 687 938,10  €   

 

Analyse van de Passiva - Hostellerie des Paraboles 
    31/12/21 %
Eigen vermogen 10/15 - 274 882,01 €  -40%
Vermogen 10 -   €   
Anders 11-12-13 6 200,00 €   
Overgedragen resultaat 14 - 281 082,01 €   
Kapitaalsubsidie 15 -   €   
Voorziening en uitgestelde belastingen 16 -   €  0%
Schulden 17/49 962 820,11 €  140%
Langlopende schulden 17 100 000,00 €   
Langlopende schulden die binnen het jaar vervallen 42 -   €   
Financiele schulden 43 109,57 €   
Handelsschulden 44 126 797,08 €   
Schulden m.b.t. Belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 45 318,64 €   
Overige schulden 47/48 724 721,00 €   
Regularisatierekeningen 492/493 10 873,82 €   
TOTAAL PASSIVA 10/49 687 938,10 €   

De belangrijkste posten activa zijn:

 • 22/27 Materiële vaste activa: dit zijn voornamelijk aangehouden ontwikkelingskosten (architect, ingenieur, advocaat, studiebureaus, enz.) van het project;
 • 40/41 Vorderingen op ten hoogste één jaar: voorschotten, voor een totaal van € 380.000, werden betaald als onderdeel van de aanbetaling voor de globale aankoop van de geconsolideerde locatie.

De belangrijkste posten passiva zijn:

 • 14 Uitgesteld verlies: het uitgestelde verlies is voornamelijk te wijten aan het feit dat deze SPV zich momenteel in de ontwikkelingsfase van het project bevindt.
 • 17/49 Schulden: €127k betreft handels- en belastingschulden. De rest van de schuld is intragroep. Dit zijn voorschotten op de lopende rekening van Christophe Nihon, Monique Kallen, Promactif Groupe, Lift au Loft.

DUE DILIGENCE

Het door Ecco Nova uitgevoerde due diligence onderzoek richtte zich op de volgende elementen:

 • Beoordeling van de verkoopakte van de grond, mede gefinancierd door dit aanbod;
 • Beoordeling van taxaties van onroerend goed met de getaxeerde waarde van het bos;
 • Review van de presentatie van het project;
 • Controle van de gedetailleerde rekeningen van december/2021 van Promactif Groupe BV (meerderheidsaandeelhouder van Hostellerie des Paraboles BVBA);
 • Controle van de gedetailleerde rekeningen op 31/12/21 van de Hostellerie des Paraboles BVBA.

RISICO’S

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

 

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN BESCHIKBAAR IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE

 • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
 • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE

2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

 • Specifieke risico’s verbonden aan HOSTELLERIE DES PARABOLES (HDP)
  • De risico's die inherent zijn aan de ontwikkeling van dit vastgoedproject worden :
   • Risico verbonden aan het verkrijgen van alle vergunningen met betrekking tot dit project
   • Risico verbonden aan het verkrijgen van de nodige financiering in het kader van de realisatie van dit vastgoedproject
   • Risico verbonden aan het verkrijgen van de partnerschappen voorzien in het kader van dit project
  • De risico's die inherent zijn aan de bouw van een vastgoedproject worden :
   • Bouwrisico's
   • Risico’s gerelateerd aan betrokken partijen
  • Risico op waardevermindering van ter garantie gegeven activa
   • Verzekering en onverzekerde risico's
   • Risico verbonden aan de liquiditeit van de in onderpand gegeven activa
  • Het risico met betrekking tot de schuldenlast en terugbetalingscapaciteit van HDP
 • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
  • Bullet-lening
  • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
  • Verplichting tot vervroegde terugbetaling
  • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
 • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:
  • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
  • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
  • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 3. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

SAMENVATTING

DE KRACHTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 • De zekerheden van het aanbod
 • De kwaliteit van het bosmassief en de grote aandacht voor respect voor het milieu
 • Het bos geïntegreerd in een innovatief project. Le Jardin des Paraboles draait om drie complementaire pijlers: een intergenerationele samenleving op het platteland, verbindingstechnologieën en de grotendeels bestaande infrastructuur

AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HUN PROJECT EN HET AANBOD

 • Nadat een gegroepeerde bouwvergunning, ondanks een gunstig vooradvies van de gemeente, was geweigerd, en nog niet alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput, zit HDP momenteel midden in de procedure om alle vergunningen te verkrijgen voor de bouw van het project "Le Jardin des Paraboles".
 • De terugbetaling van Ecco-Investeerders kan niet gebeuren via inkomsten gekoppeld aan het project Jardin des Paraboles. De ontwikkelaar is van plan om dit aanbod terug te betalen, hetzij via de holdingmaatschappij Promactif Groupe (op basis van de marge gegenereerd door andere vastgoedprojecten), hetzij via de ontwikkeling van het project Jardin des Paraboles (herfinanciering via een andere financiële partner) of via de exploitatie en/of verkoop van het bos.
 • Vervroegde aflossingsmogelijkheid

MODALITEITEN

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE INVESTERING

Het betreft een gestandaardiseerde lening van minimaal € 500 en maximaal € 50.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

MOGELIJKHEID TOT VERVROEGDE TERUGBETALING EN VERPLICHTING TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De Projectontwikkelaar beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. In bepaalde gevallen (zie paragraaf 2.2 van de Informatienota) zal de Projectontwikkelaar de lening vooraf moeten terugbetalen.

ZEKERHEDEN

Alle verplichtingen van de projectontwikkelaar jegens ECCO NOVA FINANCE worden gegarandeerd door:

 • Een hypotheekregistratie in eerste rang voor € 250.000 in hoofdsom, € 15.000 aan accessoires en drie jaar rente op de kavels 1 t/m 5* ;
 • Een hypotheekmandaat tot het bedrag van de Lening minus het bedrag van de hypotheekregistratie in eerste rang, € 15.000 aan accessoires en drie jaar rente op kavels 1 t/m 5* ;
 • Een hoofdelijke en ondeelbare borgstelling van Promactif Groupe BV tot een bedrag van € 1.100.000 in hoofdsom vermeerderd met rente en kosten per afzonderlijke akte;
 • Een hoofdelijke en ondeelbare borgstelling van de heer Christophe NIHON tot een bedrag van € 1.100.000 hoofdsom vermeerderd met rente en kosten per afzonderlijke akte.
 • De verbintenis van de Projectontwikkelaar om geen aanvullende garanties op de goederen (vermeld in de hypotheekregistratie) te stellen ten behoeve van derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE;
 • Een overdracht van uitkeringen, ten gunste van ECCO NOVA FINANCE, van de claims van brandverzekeringspolissen en van eventuele schadeclaims met betrekking tot de verhypothekeerde percelen en alle algemeen niet-gespecificeerde eigendommen die als onderpand zijn gegeven.

Zie sectie "Reden voor de fondsenwerving" en "zekerheden”

OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

 • Opschortende voorwaarde verbonden aan de slagingsdrempel van de fondsenwerving: Indien het minimumbedrag waarvoor het bod wordt gedaan (drempel voor het slagen van het bod) op 27/04/2022 om 23:59 niet volledig is onderschreven, worden de Investeringen reeds gestort op de geblokkeerde rekening op naam van de Projecthouder zal worden teruggegeven aan investeerders. Indien echter op 27-04-2022 om 23:59 het bedrag van € 950.000 (succesdrempel) werd ingetekend, wordt de campagne verlengd tot 12-05-2022 om 12 uur.
 • Opschortende voorwaarde verbonden aan de terbeschikkingstelling van de zekerheden vermeld in Bijlage 1 uiterlijk op 31-05-2022;
 • Opschortende voorwaarde verbonden aan de bijkomende inbreng van het eigen vermogen of quasi-eigen vermogen om het eventuele verschil tussen het opgehaalde bedrag en het maximumbedrag waarvoor het bod uiterlijk op 31-05- 2022 wordt gedaan, te compenseren.

De middelen worden beschikbaar gesteld zodra aan alle opschortende voorwaarden is voldaan. Anders worden de reeds gestorte investeringen en administratieve kosten op de geblokkeerde rekening van ECCO NOVA FINANCE op naam van HDP terugbetaald aan de investeerders.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -6695.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Tot en met dinsdag 26 april 2022 om middernacht kunt u kostenloos investeren, daarna zijn de gebruikelijke administratiekosten ten bedrage van 15 euro inclusief BTW van toepassing voor een investering in deze campagne.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map