Les Terrasses de Jean-Hubert Cavens

Project van LES TERRASSES DE JEAN HUBERT CAVENS SRL/BV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV

Les Terrasses de Jean-Hubert Cavens
Financiering 1.800.000€ van 1.800.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 1.800.000€ 100%
Label Met zekerhe(i)d(en)
Jaarlijkse interestvoet 3,50% Looptijd4 jaar

Type Vastgoed Status Afgesloten

Plaats Malmedy Eerste betaling 01/03/2022

Einddatum van de campagne 15/02/2021 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Les Terrasses de Jean-Hubert Cavens

OPMERKING: Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of  Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.
 

Cypress Group is een vastgoedontwikkelaar, gevestigd in Malmedy en sinds 2011 actief in deze regio.

In een tiental jaar heeft Cypress group met succes een 60-tal appartementen op de markt gebracht in Malmedy en omgeving, een regio waarop de ontwikkelaar zich richt om de markt goed te beheersen. Hieronder treft u enkele referenties:

 • De terrassen van het meer in Robertville: 12 appartementen

 • De terrassen de grands prés in Malmedy: 14 appartementen

 • De terrassen van Spa in Malmedy: 16 appartementen

Cypress Group werkt samen met gerenommeerde architecten zoals Crahay & Jamaigne en Bastin & Becker en streeft naar een bijzonder verzorgde afwerking en een hoge standing.

De gebouwen zijn veelal uitgerust met warmtepompen en thermische zonnepanelen en de voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van natuurlijke materialen zoals hout en steen.

Cypress group wordt geleid door de twee oprichters, Christian Mignon en Stéphan Heinen, beiden al twintig jaar actief in vastgoed- en projectmanagement.

Het project “Les terrasses de Jean-Hubert Cavens” zal worden uitgevoerd door de gelijknamige projectvennootschap, opgericht door de aandeelhouders van Cypress Group, Christian Mignon en Stéphan Heinen.

Het Project

Les Terrasses de Jean-Hubert Cavens

Het project « Les terrasses de Jean-Hubert Cavens » omvat de sloop van een bestaand verouderd gebouw om er 9 appartementen van standing te herbouwen.

Het project is ideaal gelegen aan de Rue Cavens in het hart van Malmedy, waar het in de nabijheid ligt van alle voorzieningen.

Elk appartement heeft een vrij uitzicht en een royaal terras gelegen op het zuidwesten. 

De bouwvergunning is verkregen op 24 september 2019 en de werken zullen in het voorjaar van 2021 starten. 

Het gemiddeld geschatte energieverbruik in de PEB studie is 76kWh/m2/jaar, aanzienlijk lager dan de selectiecriteria van Ecco Nova (100 kWh/m2/jaar) en de geldende norm van 115 kWh/m2/jaar. 

PROJECTINDICATOREN

Localisatie

Malmedy

Aantal eenheden

9 appartementen

Status

Bouwvergunning verkregen

Architect
 

Bastin & Becker

Aannemersbedrijf

Entreprise Christian

Type grondrecht

Het project wordt gebouwd op twee percelen. Het ene is eigendom van Cypress Group en het andere is eigendom van een derde partij. Elk van de grondeigenaars stelt zijn grond ter beschikking van de projectmaatschappij Les terrasses de Jean-Hubert Cavens en doet afstand van zijn recht op toetreding

Totaal woonoppervlak

788 m²

Totaal budget (buiten financieringskosten en buiten terreinaankoopkosten verleend via verzaking van recht op natrekking
 

1.650.000€

Bouwkosten per m² (buiten honoraria)

1.100€

Marktwaarde van het project beoordeeld door een onafhankelijke vastgoeddeskundige

Terrein : 360.000€ (indicatief want de terreinen blijven eigendom van grondeigenaars die afstand doen van hun recht op natrekking)

Constructie :  2.040.000€

Totaal : 2.400.000€

Verkoopprijs per m²

Tussen 2.200 et 3.000€ afhankelijk van 
de eenheid 

Verwachte brutomarge 

390.000€, zijnde 24%

Type verkoop

Verkoop bij sleuteloverdracht

Verkooppercentage

11%

Specifiek energieverbruik

76kWh/m2/jaar

 

STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN DEZE AANBIEDING

 • Een lokale vastgoedontwikkelaar, die zijn markt beheerst
 • Een rustige locatie, vlakbij het centrum van Malmedy
 • Solide garanties:
  1. Een hypotheek in eerste rang op het terrein behorend tot Cypress Group en de daar op te richten bouwwerken op de verschillende percelen ten bedrage van € 350.000  en een hypotheekmandaat ten belope van 1.450.000€ – het project is niet onderhevig aan een bankfinanciering en de leningen zijn derhalve niet achtergesteld.
  2. Garantiestellingen van aandeelhouders
 • Daar het sloop/wederopbouw betreft, kunnen toekomstige kopers, onder bepaalde voorwaarden, profiteren van een besparing van 15% dankzij een BTW-verlaging naar 6% bepaald door de overheid en welke van kracht is per 1 januari 2021

AANDACHTSPUNTEN GERELATEERD AAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, ZIJN PROJECT EN DE AANBIEDING

 • De projectontwikkelaar beschikt over de optie tot vervroegde, gehele of gedeeltelijke, terugbetaling van het kapitaal.

Onze analyse

Les Terrasses de Jean-Hubert Cavens

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

ECCO NOVA FINANCE en Les terrasses van Jean Hubert CAVENS BV zijn een leningsovereenkomst aangegaan die de basis vormt van dit aanbod

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 1. Risico's die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE

  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE
 2. Risico's verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod

  • Risico’s verbonden aan de projectontwikkelaar

   • Risico's verbonden aan constructie
   • Risico’s verbonden aan stakeholders
   • Risico’s verbonden aan de schuldenlast
   • Risico's verbonden aan de situatie op de vastgoedmarkt 
  • Belangrijkste risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
   • Bulletlening en vervroegde terugbetaling
   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop

Alle verplichtingen van de projectontwikkelaar jegens ECCO NOVA FINANCE worden gegarandeerd door:

 1. Een hypotheek in eerste rang op het terrein en de daar op te richten bouwwerken tot € 350.000 en een hypotheekmandaat van minimaal € 1.250.000 en maximaal € 1.450.000 (afhankelijk van het bedrag verkregen via de fondsenwerving) - het project is niet onderworpen aan een bankfinanciering en de leningen zijn dus niet achtergesteld

 2. De hoofdelijke en ondeelbare  garantie verleend door de bestuurders ten bedrage van € 1.600.000.

 3. Andere verbintenissen die zijn aangegaan door de projectontwikkelaar ten gunste van Ecco Nova Finance en welke kunnen worden geraadpleegd  in de informatienota, DEEL I, artikel 1.

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Modaliteiten

Les Terrasses de Jean-Hubert Cavens

ECCO NOVA FINANCE

Financiering voor dit project vindt plaats via Ecco Nova Finance, het financieringsvehikel van ECCO NOVA. Het is haar rol om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

GARANTIES

 1. Een hypotheek in eerste rang op het terrein en de daar op te richten bouwwerken tot € 350.000 en een hypotheekmandaat van minimaal € 1.250.000 en maximaal € 1.450.000 (afhankelijk van het bedrag verkregen via de fondsenwerving) - het project is niet onderworpen aan een bankfinanciering en de leningen zijn dus niet achtergesteld

 2. De hoofdelijke en ondeelbare  garantie verleend door de bestuurders ten bedrage van € 1.600.000.

 3. Andere verbintenissen die zijn aangegaan door de projectontwikkelaar ten gunste van Ecco Nova Finance en welke kunnen worden geraadpleegd  in de informatienota, DEEL I, artikel 1.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE(N)

1. Opschortende voorwaarde ten aanzien van de fondsenwerving

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 15/02/2021, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van 1.600.000 €  opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en zal de campagne verlengd worden tot 28/02/2021.

2. Andere opschortende voorwaarden

De projectontwikkelaar moet Ecco Nova uiterlijk 15/03/21 het bewijs leveren van:

 • De oprichting van de BV Les Terrasses de Jean Hubert Cavens met een minimumkapitaal van € 40.000, 100% volstort
 • De rekening-courantbijdrage van € 60.000, aangevuld met het mogelijke verschil tussen het totale bedrag van deze aanbieding en het daadwerkelijk opgehaalde bedrag, in lopende rekening waarvan de terugbetaling afhankelijk is van de terugbetaling van de lening verstrekt door Ecco Nova Finance
 • De overdracht aan Les Terrasses de Jean Hubert Cavens BV van de vergunning van Cypress Group, uitgegeven door het gemeentebestuur van de Gemeente Malmedy op 19 september 2019 ten bedrage van € 40.000
 • De ondertekening van de verzaking van het recht op natrekking door de grondeigenaar van de onderhavige percelen 726e / f
 • De oprichting van alle garanties zoals beschreven in paragraaf 1.1.
 • Het afsluiten van een aannemerscontract met betrekking tot de ruwbouw van het project tussen de Projectontwikkelaar en de aannemer van zijn keuze wiens prijs voor  de gesloten ruwbouw lager dan of gelijk is aan € 1.032.273,54
 • Het afsluiten van een all-risk bouwplaatsverzekering en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

FISCALITEIT

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden tijdens de eerste 48 uur na de opening van de campagne. Daarna is de kredietverstrekker voor deze operatie een administratieve vergoeding van 15 euro inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map