Les Eperviers

Project van Promotis

Les Eperviers
Financiering 250.000€ van 250.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 250.000€ 100%
Jaarlijkse interestvoet 7,00% Looptijd3 jaar

Type Vastgoed Status Afgesloten

Plaats Forville Eerste betaling 01/07/2021

Einddatum van de campagne 15/06/2020 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

Les Eperviers

PROMOTIS is een bedrijf in vastgoedontwikkeling, opgericht door Ludovic Pimpurniaux in 2011 en gesitueerd in Ramillies in Waals Brabant.

PROMOTIS onderscheidt zich door de de realisatie van woningen met een hoog afwerkingsniveau. Elke woning is het onderwerp van een zoektocht naar een interieurontwerp dat zowel comfortabel als praktisch en ergonomisch is.

PROMOTIS verzorgt de vergunningsaanvraag, het bouwbeheer, het projectmanagement en de marketing. De bouw wordt uitbesteed aan lokale aannemers.

Het betreft een verkoopbevorderende activiteit in de zin dat Promotis geen aannemer is.

PROMOTIS beschikt over verschillende referenties: 

 • Complex « Margaux » 8 appartementen te Andenne
 • Complex « Le Clos du Renard » 21 appartementen
 • Project Sarts 2 woningen
 • Project Stud 1 woning
 • Project Velaine 4 woningen

Het Project

Les Eperviers

Promotis wil 250.000 euro inzamelen om haar eigen vermogen mee aan te vullen en zodoende toegang te krijgen tot een hypotheekkrediet van 2.275.000 euro om de bouw van een complex met 17 appartementen te Forville mee te financieren. Op het beoogde terrein zullen deze appartementen een te slopen gezinswoning vervangen en daarmee bijdragen aan een verdichting van de woonomgeving. 

Bovendien voldoet dit project aan de ‘Quasi Zero Energie’ (Qzen) benadering, hetgeen een energie-efficiënte woning garandeert met een EPC label “A”.

Ten slotte profiteren de bewoners naast privétuinen, van een gemeenschappelijke ruimte met tuinen, boomgaarden, collectieve moestuinen en een speeltuin voor de kinderen.

De bouw is gestart op 4 mei 2020 en de voorlopige oplevering is beoogd binnen 18 maanden.

De verkoop is reeds begonnen en heeft inmiddels tot de verkoop van 8 woningen in 10 dagen geleid.

Onze analyse

Les Eperviers

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. Belangrijkste risico’s verbonden aan de uitgevende instelling

 • Risico’s verbonden aan de constructie van het gebouw « Les Eperviers » 
 • Risico’s verbonden aan betrokken partijen
 • Schuldgerelateerde risico’s
 • Risico's gerelateerd aan de situatie van de vastgoedmarkt
 • Risico's verbonden aan de ontwikkeling van nieuwe projecten

2. Belangrijkste risico’s verbonden aan aangeboden beleggingsinstrument

 • Ondergeschiktheid
 • Illiquiditeit

3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden, waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgden potentiële gevolgen:

 • Risico op gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
 • Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.

De door Ecco Nova uitgevoerde insolventieanalyse geeft de uitgevende instelling een risiconiveau 3 op een schaal van 1 tot 5. 

De volledige risicoanalyse bevindt zich in bijlage van de informatienota.

Modaliteiten

Les Eperviers

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Map