KAMEO BIKES

Project van KAMEO BIKES

KAMEO BIKES
Financiering 250.000€ van 250.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 250.000€ 100%
Label Prêt Coup de pouce
Jaarlijkse interestvoet 1,75%
Equivalent brutorente 7,24% Taux brut équivalent annuel en tenant compte de l’avantage fiscal. Jaarlijkse equivalent brutorente, rekening houdend met het belastingvoordeel
Looptijd4 jaar

Type Mobiliteit Status Afgesloten

Plaats Liège Eerste betaling 15/05/2022

Einddatum van de campagne 28/04/2021 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

KAMEO BIKES

DEZE "COUP DE POUCE LENING"-CAMPAGNE BIEDT INVESTEERDERS DIE HIERVOOR IN AANMERKING KOMEN EEN JAARLIJKS BELASTINGKREDIET VAN 4% TIJDENS DE EERSTE VIER JAAR VAN DE LENING, GEVOLGD DOOR 2,5% TIJDENS DE DAAROP VOLGENDE JAREN OVER HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING EN DAARNAAST EEN REGIONALE GARANTIE VAN 30% OP HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING IN DE VORM VAN EEN EENMALIG BELASTINGKREDIET. DEZE VOORDELEN ZIJN ONDERWORPEN AAN VERSCHILLENDE VOORWAARDEN, MET NAME HET ZIJN VAN EEN BURGER MET FISCALE WOONPLAATS IN HET WAALSE GEWEST. DE INFORMATIENOTA IS DERHALVE ALLEEN IN HET FRANS OPGESTELD.

WILT U DE DEFINITIE VAN EEN GEBRUIKTE TERM OP DEZE PAGINA WETEN? RAADPLEEG ONZE WOORDENLIJST OM DE TERM EN ZIJN BETEKENIS TE ONTDEKKEN.
 

PRESENTATIE VAN DE ONDERNEMING

KAMEO Bikes werd opgericht in 2017 door 4 jonge Luikenaren die de dagelijkse verplaatsingen van organisaties en burgers aangenamer, zuiniger en duurzamer wilden maken.

De kernactiviteit van KAMEO Bikes is om een ​​one-stop-shop voor bedrijfsfietsen te zijn, dat wil zeggen:

 • Persoonlijke bedrijfsfietsen ter beschikking te stellen, in de vorm van leasing, als onderdeel van een arbeidsovereenkomst:
  • Identificatie van de behoeften van het bedrijf en de medewerkers.
  • Bestelling, montage en levering van de voor de medewerker gekozen fiets.
  • Onderhoud en verzekering inbegrepen als onderdeel van de leasing.
 • Gedeelde fietsen beschikbaar te stellen binnen een bedrijf. KAMEO Bikes biedt een complete oplossing:
  • Installatie van fietsen en infrastructuur.
  • Platform om het reserveren van fietsen te automatiseren.
  • Sleutelterminals om de uitwisseling van sleutels tussen gebruikers te automatiseren.

KAMEO Bikes brengt ook fietsen op de markt en biedt onderhoudsdiensten aan.

Onder andere Chocolatier Galler, het CHU van Luik en de SPI, deden een beroep op KAMEO Bikes om zacht mobiliteitsbeleid te voeren binnen hun organisaties.

KAMEO Bikes kan ook rekenen op enkele strategische partnerschappen voor de toekomstige ontwikkeling van haar activiteit, zoals die afgesloten met het sociaal secretariaat SECUREX.

Om zijn missie goed uit te kunnen voeren, heeft KAMEO Bikes momenteel 5 FTE:

 • 2 voltijdse managers
  • Antoine Lust is burgerlijk ingenieur van opleiding en houder van een masterdiploma in Management van Solvay Brussels School Economics & Management. Hij is financieel manager en beheert de ontwikkeling van de digitale oplossing van KAMEO Bikes. Sinds begin 2021 wijdt hij zich fulltime aan KAMEO Bikes
  • Julien Jamar is industrieel ingenieur van opleiding en is de operationeel manager van het bedrijf.
 • 2 ondersteunende managers
  • Pierre-Yves Adant is burgerlijk ingenieur van opleiding en houder van een masterdiploma in Management van Solvay Brussels School Economics & Management. Hij is verantwoordelijk voor de openbare aanbestedingen en juridische aspecten van KAMEO Bikes.
  • Grafisch ontwerper Thibaut Mativa beheert de communicatie en marketing van het bedrijf.
 • Een manager van de werkplaats, belast met het onderhoud en de montage van de fietsen, die zich in 03/21 bij KAMEO Bikes aansloot.
 • Een administratief verantwoordelijke, die in 2020 bij het bedrijf kwam.
 • Vijf stagiaires, die zich bezighouden met de IT en commerciële ontwikkeling van het bedrijf.

De 4 co-managers hebben de meerderheid van de aandelen in de vennootschap (meer dan 75% van de aandelen). Andere aandeelhouders zijn onder meer BeAngels, Pierre Detry, de oprichter van BZen Bikes, en Luc Pire.

ANALYSE VAN HET BUSINESS MODEL

KAMEO Bikes opereert in een goed gedefinieerd marktsegment. Het richt zich op organisaties die hun werknemers bedrijfsfietsen willen aanbieden. In dit marktsegment verkoopt KAMEO Bikes bijna uitsluitend elektrische fietsen (Conway, Victoria, Kayza, BZen, Moustache). Daarnaast is KAMEO Bikes ook fietsenmaker, maar dit is niet haar core business en dit wordt door het management gezien als een complementaire activiteit.

Een onderscheidend element van het bedrijfsmodel van KAMEO Bikes is dat het de enige is met een CYCLOBILITY onderneming die ook een rijwielhandelaar is: KAMEO Bikes onderhandelt rechtstreeks over zijn fietsenvloot met de fabrikanten (Moustache, Hartje, BZen, enz.) terwijl de concurrenten werken met verschillende netwerken van distributeurs. Dit heeft verschillende voordelen voor het bedrijf:

 • Door tussenpersonen te vermijden, genereert KAMEO Bikes een hogere marge per geleasde fiets.
 • KAMEO Bikes beheert zijn eigen voorraad. Veel fietsenwinkels beginnen -door het huidige tekort aan fietsen- te weigeren fietsen te verkopen aan fietsleasemaatschappijen. KAMEO Bikes wordt niet geraakt door dit probleem omdat het zijn fietsen rechtstreeks bij de fabrikanten bestelt.
 • KAMEO Bikes heeft expertise in de merken die het verkoopt en begeleidt de klant bij zijn keuze, in plaats van het louter een tussenpersoon zijn.

KAMEO Bikes is ook een van de weinigen op de markt die een aanbod voor gezamenlijk te delen fietsen op de markt ontwikkelt.

MARKTANALYSE

Op de Belgische fietsmarkt zijn verschillende trends en factoren waar te nemen.

Allereerst is Covid-19 een positieve katalysator geweest voor de markt. Het Vias Instituut , dat een grote mobiliteitsdatabase vormt, constateerde "een ware stijging van actieve vervoersmiddelen als gevolg van de crisis". Sinds het begin van de Covid-19-crisis ziet het instituut een trend bij de bevolking om de fiets meer te gebruiken. Details hierover zijn te vinden in de speciale editie van de Mobiliteitsbarometer.

Op de fietsenmarkt heeft de elektrische fiets de wind in de rug. Jaarlijks voert het Vias Institute ook een grootschalige enquête uit naar het reisgedrag van Belgen. Volgens de enquête van dit jaar die begin maart werd gepubliceerd, is het aantal e-bike-rijders in 5 jaar tijd verdubbeld, van 9% naar 18%. Bijna 1 op de 5 Belgen gebruikte vorig jaar een elektrische fiets.

2020 zou een 'uitzonderlijk' jaar worden voor rijwielhandelaren. De vraag is zo groot dat rijwielhandelaren tegenwoordig met een ongekende situatie te maken hebben: een voorraadtekort. Een rapport begin 2021 van MAtélé bij 2 fietsenwinkels in de regio Namen toont dit fenomeen duidelijk aan in België. Deze observatie wordt gedeeld door KAMEO Bikes.

Wat de Belgische fietsleasemarkt betreft, wordt de huidige omvang van de markt geschat op 50.000 eenheden, volgens een recent artikel in Trends Tendances. Marktleider KBC Autolease vertelde Le Soir onlangs dat het bedrijf sinds juni zijn maandelijkse activiteit heeft verdubbeld. 1.200 medewerkers schaften sinds juni maandelijks een fiets aan bij KBC Autolease, tegen gemiddeld 600 voor de crisis.

De trend op de leasemarkt lijkt de trends op de fietsmarkt te volgen. En wettelijke kaders, zoals het Cafetariaplan, zijn interessante stimulansen om te kiezen voor fietsleasing als onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Deze loonflexibiliteit wordt steeds populairder onder werknemers, zoals blijkt uit het recente artikel in de krant Le Soir waarin een studie van de firma SD Worx wordt weergegeven waarin wordt opgemerkt dat ongeveer 12% van de werknemers profiteert van de formule en dat over 2 jaar het aantal werkgevers dat het Cafétaria Plan aanbiedt verdubbeld zou zijn.

De markt heeft potentieel, zo blijkt uit dit Acerta-onderzoek onder 2.000 actieve Belgen, waarin bijna een op de drie werknemers aangeeft geïnteresseerd te zijn een bedrijfsfiets te leasen.

KAMEO Bikes verwacht van haar kant dat potentieel 25.000 fietsen dit jaar in België in lease kunnen worden gebracht. Dit betekent een stijging van het aantal beheerde fietsen met 50% ten opzichte van 2020.

Op deze markt vinden we de volgende spelers:

 • KBC Autolease (actief sinds 2016, 17.500 leasefietsen*)
 • B2Bike (actief sinds 2013, 5.000 leasefietsen*)
 • CTEC (actief sinds 2009, 6.500 leasefietsen*)
 • Cyclis (actief sinds 2014, 5.000  leasefietsen*)
 • Cyclobility (actief sinds 2016, 2.000 leasefietsen*)

*Schatting van KAMEO Bikes.

Na bedrijfsmodel- en marktanalyse van KAMEO Bikes, biedt Ecco Nova deze indicatieve SWOT-analyse aan Ecco-Investeerders.

 STRENGTHS (KRACHTEN)

 • Multidisciplinair team
 • Positie van wederverkoper op de markt. 
 • Direct contact met fietsfabrikanten. 
 • KAMEO Bikes heeft zich in zijn aandeelhouderschap weten te omringen met ondernemers/business angels vanuit het perspectief van toekomstige ontwikkeling. 

 OPPORTUNITIES (KANSEN)

 • Fiscale stimulansen zoals het Cafetariaplan en het Mobiliteitsbudget (zacht mobiliteitsbeleid van ondernemingen)
 • Sterke groei van de elektrische fietsmarkt. 
 • Openbare markten 

 WEAKNESSES (ZWAKTES)

 • Huidige trackrecord van het bedrijf. KAMEO Bikes is een jong bedrijf dat nog moet aantonen dat het in staat is om in zijn markt te groeien.

 THREATS (BEDREIGINGEN)

 • Concurrentie op de markt (beperkte differentiatie onder spelers). 
 • Gespannen fietsaanbod (tekort).  

 

KAMEO Bikes kan rekenen op een huidig ​​potentieel van ongeveer 350 te plaatsen fietsen in 2021, welke de voorraad en de bestellingen bij zijn leveranciers betreft.

Het doel is om 275 fietsen in leasing te brengen (ongeveer 4/5 van het beschikbare fietsenpark), of iets meer dan 1% van het verwachte marktpotentieel in 2021. De onderneming wil de rest van zijn fietsenvloot op de markt brengen.

KAMEO Bikes heeft een goede start gemaakt met dit doel, aangezien het bedrijf al sinds het begin van het jaar 33-huurcontracten heeft ondertekend, die de doelstellingen voor het eerste kwartaal overtreffen.

De prioriteit van KAMEO Bikes voor 2021 is dan ook om zoveel mogelijk cafetariaplannen te ondertekenen met bedrijven die hen in staat stellen fietsen te leasen aan hun werknemers. Een partnerschap met het sociaal secretariaat van Securex zou hen in staat moeten stellen om het aantal ondertekende cafetariaplannen, dat momenteel 7 is, te verhogen.

De belangrijkste doelstelling van KAMEO Bikes is om de komende 2 jaar erkend te worden als een essentiële speler in fietsleasing voor KMO’s. De kracht van KAMEO Bikes is het advies aan klanten, in het bijzonder met de positie van een reseller in plaats van een louter financiële tussenpersoon.

Op langere termijn heeft KAMEO Bikes de ambitie om haar oplossing dusdanig te ontwikkelen om voldoende aanbod te hebben voor grote bedrijven. Door haar positie als wederverkoper heeft KAMEO Bikes momenteel niet de middelen om voldoende voorraad op te bouwen om contracten af ​​te sluiten met grote bedrijven.

FINANCIËLE ANALYSE

ANALYSE VAN DE RESULTATEN VAN 2019 EN 2020

KAMEO Bikes zag zijn omzet in 2020 met 194% groeien, van € 79.302,66 naar € 232.995,35, waarvan de uitsplitsing hieronder terug te vinden is. 

Tabel 1 : Omzet analyse van KAMEO Bikes

 

2019

2020*

Geleasde fietsen

24

50

Omzet - Geleasde fietsen

26 019 €

85 990 €

Verkoop -fietsen

21

65

Omzet (verkoop van fietsen)

48 875 €

141 045 €

Andere bedrijfsopbrengsten

4 409 €

3 790 €

Totale omzet

79 303 €

230 826 €

*Voorlopige situatie

De ambitie van KAMEO Bikes is om dit jaar tussen de 75 en 100 fietsen te verkopen, om zo veel mogelijk fietsen te behouden voor het hoofdaanbod, fietsverhuur.

Het jaar 2021 is erg goed begonnen, er zijn 11 fietsen verkocht (3 moeten er nog geleverd worden) terwijl het seizoen nog niet begonnen is (ter vergelijking: 0 fietsen verkocht in de eerste 3 maanden van 2020).

Sinds eind vorig jaar is er een forse versnelling in de leasing van fietsen, waardoor een terugkerende facturering van € 10.056 / maand mogelijk is. Voor 2021 zijn er al 33 leasing gedaan, wat een aanhoudende versnelling van de groei aantoont.

In termen van kosten onderscheiden we:

 1.  De post "dienstverlening en diverse goederen", dat de vaste kosten van het bedrijf weergeeft (salarissen, marketing, huur, enz.). Deze post is in 2020 met 37% toegenomen. De beheersbaarheid van deze positie zal een sleutelelement zijn in de toekomstige winstgevendheid van de onderneming, hoewel het naar verwachting zal toenemen met de komst van een extra fulltime manager.

 2. De variabele kosten van de onderneming, hoofdzakelijk bestaande uit de aanschaf/afschrijving van de fietsen : 

  • Enerzijds betreft het de fietsen die zijn verkocht: de aanschaf van deze fietsen wordt geregistreerd onder "Bevoorrading en goederen": ongeveer € 102.000 aan fietsaankopen. Het verschil tussen de totale waarde van de "Bevoorrading en goederen" -rekening en de aankoopwaarde van een fiets komt voort uit de noodzaak om te investeren in professioneel gereedschap, kantoorapparatuur en andere elektronische componenten voor fietsen en terminals voor gedeelde fietsen.

  • Anderzijds staan er fietsen op voorraad of worden in verhuur gebracht: deze fietsen worden afgeschreven en ten laste van de rekening "Afschrijving en waardeverminderingen".

Tabel 2 : Analyse van de resultatenrekening

 

2019

2020*

Omzet

79 303 € 

230 826 € 

Verkoop van fietsen

48 875 € 

141 045 € 

Andere bedrijfsopbrengsten

4 409 € 

3 790 € 

Geleasde fietsen

26 019 € 

85 990 € 

Exploitatiekosten

80 342 € 

245 813 € 

Aankoop

137 547 € 

156 123 € 

Variatie van de voorraadgoederen

- 111 766 € 

 

Andere exploitatiekosten

930 € 

697 € 

Diverse diensten en goederen

53 631 € 

88 993 € 

EBITDA

- 1 040 € 

- 14 987 € 

Afschrijvingen

4 892 € 

50 372 € 

Waardevermindering van de vooraadgoederen

24 108 € 

 

EBIT

- 30 040 € 

- 65 359 € 

Jaarresultaat

- 30 644 € 

- 65 271 € 

*Voorlopige situatie

NUTTIGE OPMERKINGEN OM DE RESULTATEN VAN 2019 EN 2020 TE BEGRIJPEN:

 • De financiële lasten van KAMEO Bikes in 2019 en 2020 zijn zeer beperkt omdat KAMEO Bikes momenteel een groot deel van haar eerdere ontwikkeling via eigen vermogen heeft gefinancierd;
 • KAMEO Bikes heeft het break-evenpunt nog niet bereikt, wat gedeeltelijk kan worden verklaard door de volgende redenen:
  • KAMEO Bikes is een jong bedrijf. Om de activiteit te ontwikkelen moesten er investeringen (IT, materieel, enz.) worden gedaan, die nog niet op korte termijn in de resultatenrekening tot uiting komen.
  • De meeste huurcontracten voor 2020 zijn tot stand gekomen in het laatste kwartaal van het jaar. De totale marge van de ondertekende contracten is hoger dan de kosten, maar wordt de komende 3 jaar voor boekhoudkundige doeleinden doorberekend. De signalen zijn positief, maar de boekhoudkundige traagheid van het bedrijfsmodel verklaart de huidige beperkte prestatie.
  • Slechts één manager was fulltime werkzaam bij KAMEO Bikes tot eind 2020, waardoor de zakelijke activiteit van het bedrijf werd beperkt. Sinds 2021 is Antoine Lust fulltime bij het bedrijf gekomen, waardoor de commerciële slagkracht is verdubbeld.

Het Project

KAMEO BIKES

VERWACHT GEBRUIK VAN DE FONDSEN

KAMEO Bikes voorziet voor 2021 een financieringsbehoefte van 500.000 euro, waarmee het zijn fietsenpark kan financieren. Dit bedrag zal worden toegevoegd aan de kapitaalverhoging van € 200.000 doorgevoerd in oktober 2020 en die het eigen vermogen van de onderneming op 31/12/20 brengt op € 278.000.

Voorheen financierde KAMEO Bikes zich via het bankwezen en de overheid. Zijn keuze om via Ecco Nova te gaan voor de financiering van een deel van zijn activiteit, werd ingegeven door het aantrekkelijke kader van de Coup de Pouce-lening, waardoor het zich tegen een aantrekkelijk tarief door burgers kan financieren en tegelijkertijd bekendheid kan geven aan hun onderneming. Om aan zijn financieringsbehoeften te voldoen, is KAMEO Bikes van plan om een ​​"prêt conjoint' aan te vragen bij SOWALFIN, welke "een achtergestelde lening betreft naast een Coup de Pouce-lening van hetzelfde bedrag en dezelfde duur".

Hieronder treft u een tabel aan waarin de evolutie van de passiva van KAMEO Bikes is weergegeven, als ook een toekomstige prognose voor 2021 :

 Tabel 3 : Passivastructuur 

 

31/12/19

31/12/20

 Toekomstige projectie 

 Eigen vermogen 

38 292 €

21%

173 355 €

40%

173 355 €

18%

 Fondsenwerving Ecco Nova
(via Prêt-coup-de-Pouce lening) 

0 €

0%

0 €

0%

250 000 €

27%

 Gezamenlijk lening
(SOWALFIN) 

0 €

0 €

0 €

0 €

250 000 €

27%

 Andere schulden 

125 996 €

68%

258 560 €

59%

258 560 €

28%

 Overlopende rekeningen 

21 818 €

12%

6 659 €

2%

6 659 €

1%

 Totaal passiva 

186 107 €

 

438 574 €

 

938 574 €

 

TOEKOMSTPROGNOSE VAN KAMEO BIKES

Een in verhuur plaatsing van 190 fietsen  (pessimistisch scenario) of 270 fietsen (optimistisch scenario) wordt dit jaar voorzien, inspelend op het nieuwe partnership met Securex maar vooral op het huidig ​​tekort aan fietsen. Veel winkels zullen moeten stoppen met het levering aan traditionele leasemaatschappijen (financiële tussenpersonen), KAMEO Bikes zal dan in een zeer goede positie verkeren om zich nog meer in de markt te positioneren.

Als, tegen alle verwachtingen in, de fietsverhuurmarkt zou vervagen (een uiterst onwaarschijnlijk scenario), heeft KAMEO Bikes nog steeds een zeer gemakkelijk uitvoerbare optie door de ontvangen fietsen te verkopen.

Voor de jaren 2022 en 2023 is de groeicapaciteit beperkt tot 50% om een ​​realistisch scenario te hebben (zie grafiek 1 hierboven).

Het verkopen van fietsen is een nevenactiviteit en moet worden gezien als een reactiekans. KAMEO Bikes heeft in 2020 al 65 fietsen verkocht, maar verwacht niet een dergelijke groei zoals bij verhuur vanwege het tekort. KAMEO Bikes concentreert zich bij voorkeur op de activiteit met de meeste marge (zie grafiek 2 hierboven).

Door het samenbrengen van deze twee activiteiten, voorziet het business plan van KAMEO bikes de volgende omzet:

Tabel 4 : Omzet prognose

Optimistisch scenario

 

2021

2022

2023

Omzet (geleasde fietsen)

302 000 € 

724 747 € 

1 400 837 € 

Omzet (verkoop van fietsen)

187 500 € 

281 250 € 

421 875 € 

Totale Omzet

489 500 € 

1 005 997 € 

1 822 712 € 

Pessimistisch scenario

 

2021

2022

2023

Omzet (geleasde fietsen)

269 000 € 

566 000 € 

1 004 000 € 

Omzet (verkoop van fietsen)

150 000 € 

236 250 € 

307 125 € 

Totale Omzet

419 000 € 

802 250 € 

1 311 125 € 

De omzetgroei is groter dan de groei van het aantal fietsen waarvoor getekend is omdat een fiets geplaatst in 2021, in 2022 en 2023 omzet zal blijven genereren, waardoor een vermenigvuldigingseffect ontstaat.

Het oorspronkelijke businessplan voorspelde een omzet van ongeveer € 52.000 voor de eerste 3 maanden van maart, KAMEO Bikes heeft tot dusver € 68.000 aan omzet behaald.

De impact van de bovengenoemde hypotheses op de resultatenrekening wordt hieronder weergegeven:

Tabel 5 : Projectie van de resultatenrekening

 

Pessimistich scenario

 

Optimistisch scenario

 

2021

2022

2023

 

2021

2022

2023

Omzet

419 000 €

802 250 €

1 311 125 €

 

489 500 €

1 005 997 €

1 822 712 €

Aantal gekochte fietsen

288

289

433

 

288

534

775

Aantal in verhuur geplaatste fietsen  
(activiteit verhuur)

194

254

330

 

270

405

668

Verzekering voor fietsen in verhuur

-23 680 €

-44 000 €

-62 240 €

 

-29 760 €

-62 160 €

-127 760 €

Afschrijving fietsen
(activiteit fietsen in voorraad)

-100 398 €

-194 640 €

-226 958 €

 

-98 138 €

-241 422 €

-382 898 €

Aantal verkochte fietsen

65

95

123

 

75

113

169

Aankoop fiets
(activiteit fietsverkoop)

-117 520 €

-171 760 €

-222 384 €

 

-135 600 €

-204 304 €

-305 552 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste kosten en verloning

-204 000 €

-234 000 €

-264 000 €

 

-204 000 €

-234 000 €

-264 00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatie winst / verlies

-26 598 €

157 850.00 €

535 543 €

 

22 002 €

264 111 €

762 822 €

Bijlagen

Resterend aantal fietsen in voorraad

109

50

31

 

24

41

40

Waarde van resterende contracten
(verhuur)

994 314 €

1 864 144 €

2 986 321€

 

1 211 793 €

2 311 354 €

3 947 597€


NUTTIGE OPMERKINGEN OM DE PROJECTIE 2021-2022-2023 TE BEGRIJPEN:

Het aantal te kopen fietsen voor dit jaar staat vast. Als het pessimistische scenario uitkomt, komt er een groot aantal fietsen op voorraad en is het niet nodig om in 2022 meer fietsen te kopen dan in 2021, hoewel de verkoop zal blijven groeien.

 • Fietsen die in verhuur worden geplaatst, worden boekhoudkundig afgeschreven, terwijl verkochte fietsen een impact hebben op de kostprijs van de verkoop. Daarom zijn deze 2 secties weergegeven.
 • De vaste kosten en vergoedingen omvatten het salaris van de 2 managers, de monteur(s) (drie monteurs in 2023), de huur, de bestelwagen en een provisie van 3.000 € om de uitrusting aan te schaffen die nodig is voor het goed functioneren van de onderneming
  • Wat betreft de posten van de monteur, werd beschouwd dat elke monteur 1 fietsmontage, 3 maal onderhoud en een noodinterventie op één dag zou kunnen doen (het is gemakkelijk mogelijk om het dubbele te doen). Als we in een optimistisch scenario kijken naar het totale fietsenpark dat in 2023 is geleasd, dan zullen we in totaal 1343 fietsen hebben (som van de 3 jaar gezien de 3 jaar van het contract) en hebben we rekening gehouden met 3 monteurs, dus 6,7 onderhoud gemiddeld per dag realistisch gezien. De kalibratie van het team is dus meer dan voldoende.
 • Het aantal fietsen dat op het einde van het jaar op voorraad blijft, komt overeen met de voorraad van het voorgaande jaar, verhoogd met aankopen en verminderd met het aantal verkopen.

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING 

 • Een multidisciplinair team dat zich goed heeft weten te omringen met een aandeelhouderschap met het oog op zijn ontwikkeling. 
 • De positionering van KAMEO Bikes in deze markt. KAMEO Bikes is (naast leasemaatschappij) ook reseller van fietsen, welke het een concurrentievoordeel geeft. ​
 • De positieve trends in de KAMEO Bikes-markt (fiscale stimulansen, sterke groei in de markt voor elektrische fietsen).

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR EN ZIJN FONDSENWERVING

 • Huidig track record van de onderneming. KAMEO Bikes is een jonge onderneming die zijn capaciteit om te groeien in zijn markt nog moet kunnen aantonen. 
 • Gespannen aanbodmogelijkheden van fietsen (tekort).  

Onze analyse

KAMEO BIKES

SAMENVATTING VAN DE RISICOANALYSE VAN KAMEO BIKES DOOR ECCO NOVA

Ecco Nova analyseert duurzame kmo's op twee vlakken:

 1. Toetsing van de duurzaamheidsaanpak van de projectontwikkelaar

 2. Financiële analyse van de projectontwikkelaar op basis van voorselectiecriteria. Vervolgens voeren we een due diligence uit om ons te verzekeren van de toekomstige solvabiliteit van de onderneming.

TOETSING VAN DE DUURZAAMHEIDSAANPAK VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR
 
We beschouwen de activiteit van KAMEO Bikes als duurzaam omdat het bijdraagt ​​aan het verminderen van de CO2-uitstoot, vooral in stedelijke gebieden, terwijl het ook de volksgezondheid en de kwaliteit van het stadsleven verbetert.
 
TOETSING VAN DE GESCHIKTHEID VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR OP BASIS VAN DE VOORSELECTIECRITERIA 
KAMEO Bikes voldoet aan de basiscriteria gedefinieerd door Ecco Nova om een pre-analyse van financieringsaanvragen van snelgroeiende start-ups (scale-up-type) te doen.

Om in aanmerking te komen voor een campagne via Ecco Nova, moet het bedrijf namelijk voldoen aan ten minste 4 van de volgende 5 criteria:

 1. De omzet van de onderneming (voor een dienstverleningsonderneming) bedraagt ​meer dan 200.000 euro in de afgelopen 12 maanden.

 2. De managers hebben een relevante beroepservaring van minimaal 5 jaar.

 3. Het bedrijf bestaat ten minste 2 jaar.

 4. De omzetgroei is groter dan 30% op jaarbasis.

 5. Het bedrag van de fondsenwerving op Ecco Nova is maximaal het equivalent van het geplaatste kapitaal en maximaal het equivalent van de senior schuld (Senior Debt).

TOELICHTING OP DE DUE DILIGENCE DIE IS UITGEVOERD VOOR DE ONDERNEMING KAMEO BIKES

Ecco Nova heeft de volgende elementen geanalyseerd als onderdeel van de Due Diligence voor KAMEO Bikes:

 • Een gedetailleerd financieel plan (raming 2021 - 2023)
 • Een voorlopige boekhoudkundige situatie op 31/12/2020
 • De verschillende leningsovereenkomsten die werden afgesloten in het kader van hun activiteit
 • Pre-orders gedaan bij leveranciers
 • Bewijs van ondertekende lease-contracten sinds het begin van het jaar

Na analyse van het dossier door de projectanalist werd de financieringsaanvraag voorgelegd aan het team.

Ecco Nova heeft een gunstig advies uitgebracht voor de fondsenwerving van KAMEO Bikes om onder meer de volgende redenen:

 • Het management van KAMEO Bikes is multidisciplinair. Daarnaast heeft het bedrijf heeft zich goed omringd (aandeelhouders) als onderdeel van zijn ontwikkeling.
 • Het bedrijf heeft door zijn toekomstprognoses de aantrekkelijkheid van zijn bedrijfsmodel aangetoond, waardoor het vanaf 2021 winstgevend zou moeten zijn.
 • Positieve trends op de Belgische fietsleasemarkt (fiscale voordelen, sterke groei op de markt voor elektrische fietsen).

RISICO-EVALUATIE DOOR ECCO NOVA

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.
De risico’s verbonden aan de exploitatie en de financiële risico's van KAMEO BIKES omvatten:

 • Spanning op het aanbod van fietsen (voorraadtekort), waardoor het moeilijker wordt om fietsen bij fabrikanten te verkrijgen
 • En liquiditeitsrisico als gevolg van moeilijkheden bij de financiering/herfinanciering van zijn activiteit
 • Onvoldoende vraag om het fietsenpark te verkopen

Tegenover deze risico’s, staan de volgende risicobeperkende maatregelen:

 • Anticiperen op het toekomstige gespannen fietsaanbod door gebruik te maken van pre-orders van zijn leveranciers
 • Afronding van de financiering van haar investeringen voor het komende jaar vanaf april 2021
 • Commerciële actie (korting op de verkoop van fietsen, enz.) die wordt overwogen in geval van onvoldoende vraag

Daarnaast zijn de volgende risico’s, specifiek voor KAMEO Bikes, geïdentificeerd:

 • Risico’s met betrekking to belanghebbenden
 • Kredietrisico met betrekking tot klanten van KAMEO BIKES
 • Het risico dat verbonden is aan het lenen aan een jonge onderneming
 • Risico’s met betrekking tot de schuldenlast van de KAMEO BIKES

De belangrijkste risico’s die verbonden zijn aan het geboden beleggingsinstrument zijn de volgende: 

 • Vervroegde terugbetalingsoptie
 • Illiquiditeit
 • Afwezigheid van garanties
 • Achterstelling in verband met de Coup-de-Pouce lening

Deze risico's kunnen de solvabiliteit en liquiditeit van de uitgevende instelling beïnvloeden, waardoor investeerders worden blootgesteld aan de volgende mogelijke effecten:

 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetaling
 • Elke stijging van de rentetarieven tijdens de immobilisatieperiode van de geïnvesteerde bedragen kan leiden tot gemiste kansen.

In het kader van onze analyses stellen we een "risicoscore" vast die varieert van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico). We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria.

Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van het belang ervan. Ons analysecanvas legt uit hoe we ze hebben getoetst.

Onze analyse komt uit op een risiconiveau 3 voor KAMEO Bikes. Details van deze score zijn te vinden op de volgende pagina.

Modaliteiten

KAMEO BIKES

DEZE ONDERNEMING KOMT IN AANMERKING VOOR DE COUP DE POUCE-LENING, EEN FISCALE STIMULERINGSMAATREGEL BEDOELD OM DE FINANCIERING VAN WAALSE KMO'S TE VERGEMAKKELIJKEN.

VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE COUP DE POUCE LENING

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen verbonden aan de Coup de Pouce-lening, dient de investeerder (de kredietgever)  te voldoen aan de volgende voorwaarden, op de datum waarop de Coup de Pouce-lening wordt afgesloten en gedurende de looptijd ervan:

 • de kredietgever is geen werknemer van de geldnemer
 • indien de kredietnemer een onafhankelijke natuurlijke persoon is, is de kredietgever niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer en
 • indien de kredietnemer een rechtspersoon is, is de kredietgever, evenals zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, niet rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere rechtspersoon waarover hij zeggenschap heeft in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, oprichter, lid, partner of aandeelhouder van deze rechtspersoon, is noch benoemd of treedt op als orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of dagelijks bestuur, bewindvoerder, of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon, noch treedt op als de vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon, wordt benoemd of treedt zelf op als een orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of de dagelijkse leiding van een curator of een soortgelijke functie.
 • de kredietgever is geen kredietnemer van een andere Coup de Pouce-lening.

De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals gevestigd in het Waalse Gewest.

Voor elk jaar waarin hij/zij aanspraak maakt op het voordeel van belastingkrediet, stelt de investeerder de volgende zaken ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën:

 • Het registratieformulier en de bijlagen bedoeld in artikel 2, §3 van het besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Coup de Pouce-lening.
 • Een bankrekeningoverzicht waaruit blijkt dat de kredietnemer de rente over de lening jaarlijks betaalt aan de kredietgever
 • Een verklaring op eer dat jaarlijks door de kredietnemer wordt afgegeven.

Vind alle informatie met betrekking tot dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet betreffende de Coup de Pouce-lening.

PRAKTISCHE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE COUP DE POUCE-LENING

Wanneer ze zich inschrijven via Ecco Nova, krijgen investeerders (kredietgevers) een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova registreert de leningen vervolgens bij SOWALFIN.

Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zullen investeerders de definitieve leningsovereenkomst van SOWALFIN moeten ondertekenen.

Investeerders moeten ook een verklaring op eer invullen en ondertekenen, dat bij de aanvraag voor registratie van de Coup de Pouce-lening wordt gevoegd.

Ten slotte zullen investeerders een betalingsbewijs van hun investering moeten overleggen in de vorm van een rekeningoverzicht met daarop zichtbaar het rekeningnummer van de investeerder, het rekeningnummer van de kredietnemer, de datum, het bedrag en de gestructureerde mededeling van de betaling (zijnde de referentie van de Ecco Nova-schuldvordering).

Ecco Nova zorgt in goede samenwerking met de investeerders voor de opvolging en het beheer van deze procedures.

OPTIE TOT VROEGE TERUGBETALING

In het kader van de Coup de Pouce-lening heeft de kredietnemer het recht om de lening vervroegd terug te betalen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo in hoofdsom en rente.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE 

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 28/04/2021, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van de projectontwikkelaar terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van 100.000 €  opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van de projectontwikkelaar en zal de campagne verlengd worden tot 12/05/2021

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er  twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar rente. 
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • Voor de investeringshandeling is de investeerder eenmalige administratiekosten ten bedrage van € 15 inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Video

Map