BEHALEN SLAAGDREMPEL

Met meer dan 100.000 euro aan inschrijvingen is de succesdrempel voor deze campagne behaald.

De opschortende voorwaarde verbonden aan het succes van de campagne wordt daarmee opgeheven.

Zoals voorzien in de Informatienota, wordt de campagne daarom verlengd tot 30 april 2023.

OPMERKINGEN OVER DE "COUP DE POUCE" LENING

DEZE COUP DE POUCE LENING-CAMPAGNE BIEDT INVESTEERDERS DIE HIERVOOR IN AANMERKING KOMEN EEN JAARLIJKS BELASTINGKREDIET VAN 4% TIJDENS DE EERSTE VIER JAAR VAN DE LENING, GEVOLGD DOOR 2,5% TIJDENS DE DAAROP VOLGENDE JAREN OVER HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING EN DAARNAAST EEN REGIONALE GARANTIE VAN 30% OP HET UITSTAANDE SALDO VAN DE LENING IN DE VORM VAN EEN EENMALIG BELASTINGKREDIET. 

ZOALS ELK JAAR WERD DE INTERESTVOET VAN DE COUP DE POUCE LENING HERZIEN. DIT JAAR IS HET AANGEBODEN TARIEF AANZIENLIJK VERHOOGD NAAR AANLEIDING VAN DE INFLATIE.

DEZE VOORDELEN ZIJN ONDERWORPEN AAN VERSCHILLENDE VOORWAARDEN, MET NAME HET ZIJN VAN EEN BURGER MET FISCALE WOONPLAATS IN HET WAALSE GEWEST.

DE INFORMATIENOTA IS DERHALVE ALLEEN IN HET FRANS OPGESTELD.

Niet-inwoners, rechtspersonen en burgers met fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of Vlaanderen die willen investeren, kunnen investeren maar geen belastingkrediet of regionale garantie genieten.

EQUIVALENT BRUTO RENTE

Deze "COUP DE POUCE" LENING-campagne biedt investeerders die daarvoor in aanmerking komen een belastingkrediet. 

De jaarlijkse equivalent bruto rente is 9,48%* en daarnaast is er een regionale garantie van 30% op het uitstaande saldo van de lening in de vorm van een eenmalig belastingkrediet.

Het belastingkrediet is een fiscaal instrument bedoeld om het belastingbedrag te verlagen. Het belastingkrediet wordt dus in mindering gebracht op het bruto door de belastingplichtige verschuldige belastingbedrag.

Als het belastingkrediet hoger is dan het bedrag aan verschuldigde belasting, geeft het meerdere (of het geheel als de belastingplichtige niet belastbaar is) aanleiding tot terugbetaling door de Belastingdienst. Het belastingkrediet is dus te ontvangen als dit het verschuldigde belastingbedrag overschrijdt.

* De jaarlijkse equivalent bruto rente is berekend, rekening houdend met het belastingvoordeel, maar exclusief de administratiekosten van 15 euro. Download de berekening.

DE PROJECTONTWIKKELAAR

PRESENTATIE VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR

Fresheo, bereiding en levering van gezonde, verse en uitgebalanceerde maaltijden aan huis

Fresheo is een kmo die in 2018 werd opgericht door Marvin Ndiaye, een jonge man uit Namen die toen 22 jaar oud was.

Marvin Ndiaye, afgestudeerd als hotelier en kok aan de hotelschool van Namen, lanceerde Fresheo met als missie het aanbieden van gezonde, evenwichtige en verse maaltijden, aan huis geleverd.

Bij de lancering van Fresheo kookte deze jonge ondernemer zelf de gerechten in de keuken van zijn moeder en leverde ze vervolgens rechtstreeks aan de eerste klanten.

Fresheo is na een kleine 5 jaar een scale-up die 6.000 maaltijden per week bereidt en bezorgt aan 1.400 klanten.

Sinds de oprichting, heeft Fresheo al meer dan 500.000 maaltijden geleverd en het heeft 82 werknemers in dienst.

OMSCHRIJVING VAN DE BEDRIJFSACTIVITEIT

De activiteit van Fresheo bestaat uit het produceren en leveren van gezonde, evenwichtige en verse maaltijden in België.

Bestellingen worden via de website of telefonisch aangenomen en het functioneert per box van minimaal 4 maaltijden per week.

De maaltijden zijn gevarieerd en de aangeboden recepten zijn seizoensgebonden en veranderen wekelijks (met uitzondering van de bestsellers die beschikbaar blijven). Elk gerecht gaat vergezeld van een nutri-score en een detail van de voedingswaarden.

Alle gerechten worden in een centrale keuken en huisgemaakt bereid door ervaren koks en zijn zo samengesteld dat ze in minder dan 3 minuten in de magnetron kunnen worden opgewarmd.

Het aanbod aan gerechten varieert naargelang de behoefte van de eindconsument: klassiek, vegetarisch, fitness & gastronomisch. Fresheo biedt maaltijden met vlees of vis, vegetarisch, glutenvrij, lactosevrij, varkensvleesvrij, om uit te kiezen volgens de dieetvoorkeuren en beperkingen van de klant. Fresheo biedt ook een scala aan drankjes (vruchtensap en smoothies) en desserts.

Fresheo is voorstander van kort-circuit in haar dagelijkse aanvoer van verse en lokale producten.

Ten slotte wordt de levering uitgevoerd volgens de dag en het tijdstip van levering gekozen door de klanten. 

INTERVIEW VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR

FRESHEO IN ENKELE BELANGRIJKE MOMENTEN

 • October 2018 : Oprichting van de BV Fresheo ;
 • Juni 2020 : Verplaatsing van de activiteit naar een bedrijfskeuken in Temploux ; 
 • Maart 2021 : Televisie-reportage op RTL TVI ; Ook is Fresheo de revue gepasseerd in ‘On n’est pas de pigeons’ in april 2022.
 • Juni 2021 : Fondsenwerving van + € 500.00 € aan kapitaal ;
 • Maart 2022 : Na zich geconcentreerd te hebben op Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, lanceert Fresheo zich in Vlaanderen.
 • Januari 2023 : Verhuizing van de activiteiten naar Floreffe, waar Fresheo geïnvesteerd heeft in een nieuwe keukenruimte van 600  om zijn groei te ondersteunen. Geconfronteerd met de prijsverhoging van grondstoffen, heeft Fresheo besloten zijn prijzen met 20% te verhogen.

AANDEELHOUDERSCHAP EN TEAM

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR EN TEAM VAN FRESHEO

Inmiddels heeft Fresheo een team van zo'n 82 fte's. 

De verschillende sleutelpersonen van Fresheo worden hieronder weergegeven:

Marvin Ndiaye, 25 jaar, is de oprichter, meerderheidsaandeelhouder en enig bestuurder van Fresheo. Hij is voornamelijk verantwoordelijk voor de strategie, operationele aspecten, uitvoering en 
bedrijfsontwikkeling van Fresheo.

François Leplat vergezelt Fresheo en wordt binnenkort als bestuurder van het bedrijf benoemd. Het is zijn rol om Fresheo te ondersteunen bij het definiëren van de operationele ontwikkelingsstrategie en het beheren van kostenplaatsen. Hij studeerde rechten en was CEO van Sodexo (België en Luxemburg) en voorzitter van de raad van bestuur van Patchpharma.

Louis Dhanis is het hoofd van technologie en IT-oplossingen. Met 6 jaar ervaring in webontwikkeling is hij verantwoordelijk voor het optimaliseren/vereenvoudigen van taken binnen Fresheo en het ontwerpen van klantinterfaces.

 

Marine Depireux is operationeel manager bij Fresheo. Ze is afgestudeerd in de rechten aan Henallux en werkt sinds 2019 bij Fresheo.

 

De uitsplitsing van het aandeelhouderschap wordt hieronder weergegeven:

 

ANALYSE VAN DE MARKT

Fresheo is actief in het B2C Ready-to-eat segment in België.

De Belgische markt voor maaltijdbezorging is een gevestigde groeiende marktcategorie, ter waarde van € 510 miljoen (volgens Statista-tool - 2021).

Fresheo opereert in een aantrekkelijke niche en concurreert tot nu toe met relatief weinig spelers in België. De belangrijkste concurrenten in dit segment opereren buiten België. We noemen bijvoorbeeld Seazon en FoodChéri die actief zijn op de Franse markt of Oh My Guts actief in Nederland. In België kunnen we Foodbag noemen.

Dit segment onderscheidt zich door de grotere tijdsbesparing die eindklanten wordt geboden in vergelijking met fysieke supermarkten, bedrijven actief in de bezorging van boodschappen en D2C-maaltijdpakketten.

In 2021 had Fresheo 0,31% van de markt van € 510 miljoen in handen in 2021 en het streeft ernaar marktaandeel te winnen in deze gefragmenteerde markt. Fresheo streeft ernaar om tegen 2026 2% van de Belgische markt te verwerven, d.w.z. een omzetdoel van € 18.500.000, rekening houdend met een samengestelde jaarlijkse marktgroei van 11% tegen 2026.

Sinds de oprichting heeft het bedrijf al een goede digitale reputatie weten op te bouwen, een goede waardering volgens verschillende bronnen (Facebook, Google & Trustpilot) verkregen en brede media-aandacht (meer dan 20 persartikelen en diverse televisieoptredens) gehad.

VISIE EN ONTWIKKELINGSSTRATEGIE

Fresheo baseert zijn concurrentievoordeel op zijn verticale integratie.

Door verticale integratie kan Fresheo voldoen aan de behoeften van klantsegmenten en tegelijkertijd een lokale dimensie toevoegen.

Het terugkerende inkomstenmodel helpt bij het creëren van een relatie met klanten en een gestage inkomstenstroom.

 • Het bedrag van de abonnementen kan worden aangepast in overeenstemming met het aantal gekozen gerechten.
 • Klanten hebben de mogelijkheid om hun abonnement onbeperkt te pauzeren.

De strategie van Fresheo op de korte tot middellange termijn (< 1 jaar) wordt hieronder weergegeven:

Fresheo wil haar positie als marktleider in België veiligstellen door de volgende elementen te combineren:

 • Effectieve marketing en acquisitie van nieuwe klanten
 • Verbeterde klantenservice om klantloyaliteit te garanderen

Fresheo heeft de mogelijkheid om het productaanbod uit te breiden met nieuwe producten:

 • Segmentatie op type voeding (premium, specifiek dieet, enz.)
 • Andere eetmomenten (ontbijt, snacks, enz.)

Op langere termijn (> 1 jaar) zou Fresheo het economisch model ook buiten België kunnen uitbreiden.

Bovendien biedt het bedrijfsmodel van Fresheo mogelijkheden voor groei buiten de kernactiviteiten. Hoewel het geen onderdeel uitmaakt van het huidige businessplan, zou het platform uitbreiding mogelijk kunnen maken op de volgende gebieden: maaltijdpakketten, kindermaaltijden, boodschappenbezorging (in samenwerking met lokale leveranciers).

BEOOGD GEBRUIK VAN DE MIDDELEN

De middelen die in het kader van dit aanbod worden opgehaald, zullen worden gebruikt om de groei van de door Fresheo beoogde activiteit te ondersteunen, meer bepaald voor de werving van nieuwe klanten (ontwikkelings- en marketingkosten).

FINANCIELE ANALYSE

In de tabellen hieronder zijn de financiële overzichten van Fresheo voor het boekjaar 2020, 2021 en de voorlopige rekeningen van het boekjaar 2022 weergegeven. 

Hieronder enkele opmerkingen naar aanleiding van de review van de financiële stand van zaken:

 • De zaken gaan goed, getuige de omzetgroei. Met een groei van 112% in 2021 voor een omzet van € 1.563.000, eindigde Fresheo het jaar 2022 op basis van de voorlopige rekeningen met een omzet van ongeveer € 2.755.857,69, hetgeen al zorgt voor een groei van meer dan 75% van de activiteit.
 • Nadat Fresheo zijn activiteit voornamelijk via digitale marketing had ontwikkeld, moest het investeren in marketingmiddelen en -kosten, daarmee € 302.751,69 aan immateriële vaste activa hebbend op 31/12/22.
 • Om de historische en verwachte groei te ondersteunen, voerde Fresheo in 2021 een kapitaalverhoging door van € 505.000.
 • Fresheo heeft een substantiële investering (materiële vaste activa - ca. 1.500k aan het einde van 2022) toegekend aan een gloednieuwe kantoor- en keukenruimte (600 m2) in Floreffe, hetgeen het team in staat stelt over de benodigde productietools te beschikken voor de gewenste groei in de komende jaren.

 • Naast de immobilisatie van de marketingkosten, is Fresheo er momenteel in geslaagd om de groei van haar activiteit te verzekeren en tegelijkertijd boekhoudkundig winstgevend te zijn (overgedragen resultaat van € 115.124,22 op basis van de voorlopige jaarrekening van 2022).

TOEKOMSTPROGNOSE VAN DE ONDERNEMING

In het kader van deze fondsenwerving, heeft Fresheo de toekomstprognose gepresenteerd van zijn resultatenrekening tot aan 2027 welke hieronder weergegeven is. 

RISICO'S

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogelijk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico's, eigen aan het aanbod in kwestie, en hun mogelijke gevolgen voor de uitgevende instelling, de eventuele garant en de investeerders.

 • Belangrijkste risico's eigen aan de uitgevende instelling      
  • De operationele en financiële risico's van Fresheo omvatten:
   • Onvoldoende vraag om de te bereiken kritische omvang (volume bereide maaltijden) te bereiken om haar vaste kosten te kunnen dekken en daardoor haar break-evenpoint te bereiken;
   • Onvoldoende vraag om de gedane investeringen in de nieuwe productiewerkplaats rendabel te maken.
   • Liquiditeitsrisico door een toename van de werkkapitaalbehoefte;
   • Spanning op de marges van haar bereide maaltijden gelinkt aan de concurrentie op de markt en/of de stijging van de grondstofprijzen;
   • Zijn vermogen om de verwachte groei van zijn bedrijf te beheren.
  • Daarnaast zijn ook de volgende risico's geïdentificeerd:
   • Risico’s verbonden aan betrokken partijen
   • Risico's verbonden aan schuldenlast
 • Belangrijkste risico's eigen aan de aangeboden beleggingsinstrumenten
  • Optie tot  vervroegde aflossing
  • Geen liquiditeit    
  • Achterstelling gekoppeld aan de Coup-de-pouce lening
 • Deze risico's kunnen de solvabiliteit en liquiditeit van de uitgevende instelling aantasten, waardoor investeerders worden blootgesteld aan de volgende mogelijke effecten
  • Risico op gedeeltelijk kapitaalverlies
  • Renterisico's
  • Risico's verbonden aan het verlies van belastingvoordelen

Onze analyse komt uit op risiconiveau 3. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage bij de Informatienota.

CONTROLE VAN DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN

Ecco Nova is een B-Corp gecertificeerd crowdlendingplatform sinds augustus 2022. 

In haar analyse voorafgaand aan de financiering van de groei van kmo's, besteedt Ecco Nova altijd bijzondere aandacht aan het duurzame karakter van het bedrijf. Om in aanmerking te komen voor financiering via Ecco Nova, moet de kmo in financiering, deelnemen aan het behalen van minimaal 2 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's).

De 2 SDG's die zijn geselecteerd voor deze fondsenwervingsactie zijn:

 • 8.5: Deelname aan een meer inclusieve economie terwijl de betrokkenheid van jonge werknemers wordt bevorderd.
 • 12.1: Promotie van een gezonde en evenwichtige voeding, toegankelijk in een paar klikken en met transparante informatie over de voedingswaarde van bereide maaltijden.

ANALYSE UITGEVOERD DOOR PAR ECCO NOVA

Als onderdeel van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft Fresheo Ecco Nova een reeks documenten verstrekt die hieronder staan ​​vermeld. Voor het schrijven van deze nota is een beknopt nazicht van deze documentengedhouden en zijn er vraag- en antwoordsessies gehouden met de opdrachtgever.

Lijst van ontvangen documenten en ondernomen stappen :

 • Financieel plan;
 • Presentatie Fresheo; 
 • Kopie van de Belfius kredietovereenkomst aangaande de immateriële vaste activa;
 • Gedetailleerde boekhoudkundige situatie van de boekjaren 2020, 2021 en van de voorlopige jaarrekening van 2022;
 • Ontmoeting met de projectontwikkelaar op de sociale zetel te Ukkel;
 • Proeverij van de verschillende bereide gerechten en goedkeuring door het team ;
 • Fysiek bezoek aan het nieuwe productieatelier.

SAMENVATTING

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • Een groot Waals succesverhaal dat zo'n 5 jaar geleden begon in de keuken van Marvin Ndiaye (toen 22 jaar oud). Deze jonge ondernemer staat nu aan het hoofd van een scale up die zo'n 6.000 maaltijden per week bezorgt in heel België! Sinds zijn oprichting, heeft Fresheo meer dan 500.000 maaltijden geleverd en het heeft 82 werknemers in dienst.

 • De verticale integratie die door Fresheo wordt bepleit, waardoor het schaalvoordelen kan behalen.

 • Een groeiende en gefragmenteerde markt (D2C Ready-to-eat) waar Fresheo al goed ingeburgerd is en een goede digitale reputatie heeft. Daarnaast voorziet Fresheo in een behoefte van een deel van de bevolking die vanuit een drukke levensstijl op zoek is naar een gezond voedingspatroon.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN DE FONDSENWERVING

 • De ervaring van het managementteam. De aanstaande benoeming van François Leplat in de Raad van Bestuur maakt het mogelijk een solide managementbagage toe te voegen aan het team.

 • Werving en behoud van gekwalificeerd personeel in deze branche.

 • Concurrentie in zijn markt, meer specifiek:

  • Indirecte concurrentie met de grootste spelers in de voedingsindustrie;

  • Lage toetredingsdrempels waardoor de dreiging van nieuwe toetreders toeneemt;

  • Dreiging van significante vervangende producten.

MODALITEITEN

DEZE ONDERNEMING KOMT IN AANMERKING VOOR COUP DE POUCE-lening, EEN FISCALE STIMULANS DIE BEDOELD IS DE FINANCIERING VAN KMO'S MET EEN BEDRIJFSZETEL IN WALLONIË TE VERGEMAKKELIJKEN.

Om alle terugbetalingen aan investeerders in één keer uit te kunnen voeren, zal de betalingsdatum van de termijnen overeenkomen met de data zoals vermeld in uw Ecco Nova-schuldvordering, in afwijking van de data in de tabel die wordt gegenereerd door PMV/z. 

NIET-INWONERS, RECHTSPERSONEN EN BURGERS MET FISCALE WOONPLAATS IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OF VLAAMS GEWEST DIE WILLEN INVESTEREN, KUNNEN INVESTEREN, ZIJ KUNNEN ECHTER GEEN BELASTINGKREDIET OF REGIONALE GARANTIE GENIETEN.

SAMENVATTING VAN DE MODALITEITEN

ADDENDA BIJ DE INFORMATIENOTA

OP 24 MAART 2023 IS EEN ADDENDUM BIJ DE INFORMATIENOTA GEPUBLICEERD.

Het doel ervan is investeerders te informeren dat het maximale inschrijvingsbedrag, oorspronkelijk vastgesteld op € 2.000, nu is vastgesteld op € 20.000 en dat de sluitingsdatum van het aanbod nu is vastgesteld op 30/04/2023 om 23:59 uur.

Klik hier om het addendum bij de Informatienota van 24/03/23 te raadplegen.

WERKING VAN DE REGIONALE LENINGEN

VOORWAARDEN WAARAAN DE INVESTEERDER MOET VOLDOEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR DE BELASTINGVOORDELEN VAN DE COUP DE POUCE LENING

Om in aanmerking te komen voor de belastingvoordelen verbonden aan de Coup de Pouce-lening, dient de investeerder (de kredietgever)  te voldoen aan de volgende voorwaarden, op de datum waarop de Coup de Pouce-lening wordt afgesloten en gedurende de looptijd ervan:

 • de kredietgever is geen werknemer van de geldnemer
 • indien de kredietnemer een onafhankelijke natuurlijke persoon is, is de kredietgever niet de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer en
 • indien de kredietnemer een rechtspersoon is, is de kredietgever, evenals zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende, niet rechtstreeks of onrechtstreeks via een andere rechtspersoon waarover hij zeggenschap heeft in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, oprichter, lid, partner of aandeelhouder van deze rechtspersoon, is noch benoemd of treedt op als orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of dagelijks bestuur, bewindvoerder, of als houder van een soortgelijk mandaat binnen deze rechtspersoon, noch treedt op als de vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon, wordt benoemd of treedt zelf op als een orgaan of lid van het orgaan dat verantwoordelijk is voor het bestuur of de dagelijkse leiding van een curator of een soortgelijke functie.
 • de kredietgever is geen kredietnemer van een andere Coup de Pouce-lening.

De kredietgever is onderworpen aan de personenbelasting, zoals gevestigd in het Waalse Gewest.

Voor elk jaar waarin hij/zij aanspraak maakt op het voordeel van belastingkrediet, stelt de investeerder de volgende zaken ter beschikking van de Federale Overheidsdienst Financiën:

 • Het registratieformulier en de bijlagen bedoeld in artikel 2, §3 van het besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 28 april 2016 betreffende de Coup de Pouce-lening.
 • Een bankrekeningoverzicht waaruit blijkt dat de kredietnemer de rente over de lening jaarlijks betaalt aan de kredietgever
 • Een verklaring op eer dat jaarlijks door de kredietnemer wordt afgegeven.

Vind alle informatie met betrekking tot dit belastingvoordeel via deze link of raadpleeg het decreet betreffende de Coup de Pouce-lening.

PRAKTISCHE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE COUP DE POUCE-LENING

Wanneer ze zich inschrijven via Ecco Nova, krijgen investeerders (kredietgevers) een pro-forma leningsovereenkomst. Ecco Nova registreert de leningen vervolgens bij SOWALFIN/WE.

Om het belastingvoordeel definitief te activeren, zullen investeerders de definitieve leningsovereenkomst van SOWALFIN/WE moeten ondertekenen.

Investeerders moeten ook een verklaring op eer invullen en ondertekenen, dat bij de aanvraag voor registratie van de Coup de Pouce-lening wordt gevoegd.

Ten slotte zullen investeerders een betalingsbewijs van hun investering moeten overleggen in de vorm van een rekeningoverzicht met daarop zichtbaar het rekeningnummer van de investeerder, het rekeningnummer van de kredietnemer, de datum, het bedrag en de gestructureerde mededeling van de betaling (zijnde de referentie van de Ecco Nova-schuldvordering).

Ecco Nova zorgt in goede samenwerking met de investeerders voor de opvolging en het beheer van deze procedures.

In het geval van een Coup-de-Pouce-lening is het noodzakelijk om de investering te betalen vanaf een privé-bankrekening (mede) op naam van de uitlener.

TYPE INVESTERING

Het gaat over een "Coup de Pouce" Lening. Het betreft een gestandaardiseerde achtergestelde lening van minimaal € 500 en maximaal € 20.000 met optie tot vervroegde terugbetaling.

VERVROEGDE TERUGBETALING

In het kader van de Coup de Pouce-lening heeft de lener het recht om de lening vervroegd terug te betalen door middel van een eenmalige en volledige terugbetaling van het verschuldigde saldo in hoofdsom en rente.

ACHTERSTELLING

Deze lening is achtergesteld zowel ten opzichte van de schulden waarvoor de uitgevende instelling reeds aansprakelijk is op het moment van afsluiten als ten opzichte van haar toekomstige schulden. Zo zal in geval van concurrentie tussen de schuldeisers van de uitgevende instelling voor het einde van de looptijd van de lening, de vordering van de kredietgever pas gehonoreerd worden na betaling van die van de andere schuldeisers. Het zal alleen op gelijke voet worden behandeld met andere eventuele achtergestelde schuldeisers, en in het bijzonder zonder hiertoe beperkt te zijn, met alle andere schuldeisers die een Coup de Pouce-lening hebben afgesloten, ongeacht of hun lening voor of na het sluiten van deze lening is ontstaan . Het achtergestelde karakter betreft alleen de hoofdsom en niet de rente.

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Opschortende voorwaarde gekoppeld aan de succesdrempel voor de fondsenwerving:

Als er niet voor het volledige bedrag van de Fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de website van ECCO NOVA) op 30/04/2023 om 23:59 uur is ingeschreven, worden de investeringen die al zijn gestort op de geblokkeerde rekening op naam van de uitgevende instelling, terugbetaald aan de investeerders.

BELASTINGKREDIET

Het belastingkrediet is een fiscaal instrument bedoeld om het belastingbedrag te verlagen. Het belastingkrediet wordt dus in mindering gebracht op het bruto door de belastingplichtige verschuldige belastingbedrag.

Als het belastingkrediet hoger is dan het bedrag aan verschuldigde belasting, geeft het meerdere (of het geheel als de belastingplichtige niet belastbaar is) aanleiding tot terugbetaling door de Belastingdienst. Het belastingkrediet is dus te ontvangen als deze het verschuldigde belastingbedrag overschrijdt.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente door particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 
  
U hoeft derhalve geen actie te ondernemen ten aanzien van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.  

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

WOORDENLIJST

Wilt u de definitie van een gebruikte term op deze pagina weten? Raadpleeg onze woordenlijst om de term en zijn betekenis te ontdekken.

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest. 
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Nadat u uw persoonlijke gegevens heeft gecontroleerd, kunt u uw investering bevestigen. We sturen u vervolgens per e-mail de betalingsinstructies. Niets ontvangen? Controleert u voor de zekerheid ook even uw ongewenste emails.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -3624.
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • Voor deze verrichting is de kredietgever geen kosten verschuldigd aan Ecco Nova.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de informatienota en in de schuldvorderingen, tonen altijd bruto rentebedragen.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map