DECATHLON ANDERLECHT

Project van Greeni CVBA

DECATHLON ANDERLECHT
Financiering 100.000€ van 100.000€ Het maximaal beoogde bedrag van deze campagne is 100.000€ 100%
Label Startup Plan
Jaarlijkse interestvoet 4,50% Looptijd9 jaar

Type Zonnepanelen Status Afgesloten

Plaats Anderlecht Eerste betaling 01/10/2021

Einddatum van de campagne 30/09/2020 Risico 1 2 3 4 5

Dit project werd succesvol gefinancierd.

De Projectontwikkelaar

DECATHLON ANDERLECHT

Greeni CVBA is een projectonderneming (SPV) in handen van MJ Ventures waarvan Emmanuel Jans de grootste aandeelhouder is. 

MJ Ventures en zijn team van 6 personen, ontwikkelt projecten die vervolgens worden gebouwd en geëxploiteerd door Greeni. Greeni wordt geleid door Emmanuel Jans die verschillende financieel managementfuncties heeft vervuld in verschillende organisaties in Europa en Azië, waaronder Mc Kinsey&Company.

In 2008 richt hij de onderneming GreenPulse op dat vele projecten ontwikkelt in België, maar ook in Sri Lanka. Hij verkoopt dit bedrijf enkele jaren later om zich op andere projecten te richten vooraleer opnieuw te starten met het ontwikkelen van zonne-energieprojecten via zijn beheersmaatschappij MJ Ventures in 2017.

Manu Jans heeft een ruime ervaring in de ontwikkeling en het beheer van zonnekrachtcentrales zoals blijkt uit de volgende referenties:

 • Eternit in België 1.000 kWp
 • Gilbert De Clercq in België 2.400 kWp
 • Heineken in België 1.800 kWp
 • TVH in België 3.000 kWp
 • Hambantota in Sri Lanka 10.000 kWp
 • Inni in België 580 kWp
 • Die Keure in België 450 kWp

In de video hieronder ziet u één van de projectreferenties van de projectontwikkelaar.

Het Project

DECATHLON ANDERLECHT

De coöperatieve vennootschap Greeni biedt, via haar commerciële tak GreenPulse, Belgische ondernemingen een derden-investeringsmogelijkheid aan voor de bouw en exploitatie van fotovoltaïsche installaties (“solar as a service”). De ondernemingen verlenen Greeni hiervoor opstalrecht voor het realiseren van de centrales. Greeni verkoopt vervolgens de geproduceerde elektriciteit en de gegenereerde groenestroomcertificaten, hetgeen hem in staat stelt zijn investering te rentabiliseren.
 
Om zijn sterke groei te ondersteunen en na het succesvol ophalen van 600.000 euro via Ecco Nova vorig jaar, doet de onderneming GREENI CVBA opnieuw een beroep op de Ecco-investeerders voor een nieuw bedrag van 100.000 euro om zodoende 6 nieuwe projecten te cofinancieren voor een totaal van 3.8 MWp. 

Aangaande het Decathlon Anderlecht-project:

 • Het betreft een carport voorzien van zonnepanelen op de parkeerplaats van Decathlon Anderlecht, met een totaal vermogen van 412 kWp.
 • Het systeem zal dit jaar  worden gebouwd en genereert 409.875 kWh per jaar, hetgeen overeenkomt met het gemiddelde elektriciteitsverbruik van 124 Belgische gezinnen.
 • Dankzij dit zonnesysteem kan Decathlon haar ecologische voetafdruk verkleinen met 130 ton CO2 per jaar, of 2.740 ton CO2 gedurende 20 jaar. Dit is het equivalent van 660 voetbalvelden aan bos die nodig zijn om dezelfde hoeveelheid CO2 in één jaar af te vangen.

De actuele portefeuille met een totaal van 10.5 MWp is als volgt verdeeld:

 • INNI : 602 kWp
 • Die Keure : 436 kWp
 • Decathlon : 838 kWp
 • Buysse : 253 kWp
 • Euroshoe/Bristol : 1.042 kWp
 • Bejar : 750 kWp
 • Christeyns 1: 525 kWp
 • Gevaert Bandweverij: 428 kWp
 • CBRE Global Investors/Nedcargo : 1.042 kWp
 • Beaulieu: 1.007 kWp
 • Dicalite : 1.100 kWp
 • Decathlon Anderlecht: 412 kWp
 • Decathlon – Eos Invest: 240 kWp
 • Christeyns 2 : 484 kWp
 • Etex Building Performance : 1.315 kWp

Deze referenties kunnen worden geraadpleegd op de site van GreenPulse

Als derde-investeerder, beschikt GREENI over een portefeuille van verschillende projecten. Deze campagne gaat niet over de financiering van één specifiek project, maar over het geheel aan activiteiten van GREENI. 
 
DECATHLON is geen partij in de leningscontracten en kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de contractuele verplichtingen van de lener.

Met dit project, voorzien van een start-up plan label , kunnen natuurlijke personen, inwoners of niet-ingezetenen, profiteren van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten van de eerste geleende 15.000 € per jaar. Deze vrijstelling is gedurende de eerste 4 jaar van de lening geldig.

Onze analyse

DECATHLON ANDERLECHT

Wij raden u aan alleen bedragen uit te lenen die een deel van uw beschikbare spaargeld vormen en uw risico te minimaliseren door uw leningen zoveel mogeljk te spreiden.

De gedetailleerde risico's zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

1. Belangrijkste risico’s verbonden aan de uitgevende instelling

 • Risico’s gerelateerd aan de prijs van elektriciteit
 • Risico’s verbonden aan de wijziging van de steunregeling voor hernieuwbare energie (groenestroomcertificaten)
 • Risico met betrekking tot zonnestraling
 • Risico verbonden aan het eigen verbruik van Greeni-klanten
 • Kredietrisico met betrekking tot Greeni-klanten
 • Risico’s met betrekking tot betrokken partijen
 • Risico op technische en technologische gebreken
 • Fiscale en juridische risico’s 
 • Verzekering en niet-verzekerde risico’s 
 • Risico gerelateerd aan de cash flow van Greeni.
 • Risico’s met betrekking tot de schuldenlast van Greeni
2. Belangrijkste risico’s verbonden aan het geboden beleggingsintrument 
 • Illiquiditeit en het ontbreken van de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
 • Achterstelling
3. Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden, waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële gevolgen : 
 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van kapitaal
 • Risico op wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
 • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot verlies van kansen.
Onze analyse concludeert een risiconiveau 2.

Modaliteiten

DECATHLON ANDERLECHT

De terugbetaling van de afgesloten lening is ondergeschikt aan de aflossing van lopende en toekomstige bankleningen. De afgesloten lening heeft dezelfde rang als de achtergestelde schulden uit eerdere Ecco Nova-campagnes. Anderzijds heeft de afgesloten lening voorrang op de terugbetaling van achtergestelde schulden aan de bedrijven GreenPulse Finance en MJ Venture. De voorwaarden van achterstelling worden in detail beschreven in de intercreditor overeenkomst die als bijlage bij de informatienota is gevoegd. 

Op de terugbetalingstabellen gepubliceerd op Ecco Nova, maar ook in de Informatienota en de schuldvorderingen worden de rentebedragen altijd bruto weergegeven.

Dit bedrijf voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor het start-up plan waardoor Ecco- investeerders kunnen genieten van een vrijstelling van de roerende voorheffing op de interesten die tijdens de eerste vier jaren van hun lening worden gegenereerd (op de interesten van de eerste 15.000 euro geleend per jaar).

In overeenstemming met de circulaire 2017 C17 betreffende de vrijstelling van de interesten van bepaalde leningen die zijn afgesloten via een crowdfundingplatform, is het de verantwoordelijkheid van de investeerders om de inkomsten aan te geven die hoger zijn dan de vrijgestelde schijf en die niet zou zijn onderworpen aan de inhouding van de roerende voorheffing.

De gedetailleerde voorwaarden zijn beschikbaar in de informatienota, te downloaden op deze pagina.

Video

Map