DE VIER HEREN

Project van DE VIER HEREN SA/NV gefinancierd door ECCO NOVA FINANCE SRL/BV
DE VIER HEREN
DE VIER HEREN

AANBOD MET ZEKERHEDEN

AANBOD VAN EEN LENING MET ZEKERHEDEN

Deze lening kent een reële zekerheid. Als onderdeel van dit aanbod wordt een hypothecaire inschrijving in eerste rang verkregen op gronden die beheerd worden door & in bezit zijn van de kredietnemer.

Dit is een van de redenen waarom het risico wordt beoordeeld op 2/5. Raadpleeg de paragraaf FINANCIERINGSAANBOD EN ZEKERHEDEN als ook de Informatienota voor meer details.

Kredietnemer

DE PROJECTONTWIKKELAAR

Life Tree Group is een Vlaamse familiegroep met meer dan 30 jaar ervaring in de vastgoedsector.

Daar waar Life Tree Properties residentieel vastgoed en retail- & kantoorgebouwen ontwikkelt, beschikt Life Tree Estate over een eigen gediversifieerde portefeuille verhuurd vastgoed in binnen- en buitenland. De groep heeft enkele grote projecten gerealiseerd, waaronder de meest bekende Diamond Building in Gent (17.000 m² kantoorruimte) en de residentie Parktoren in Antwerpen (355 eenheden).

Life Tree Estate zoekt voornamelijk naar vastgoed op kwalitatief hoogstaande locaties met een potentieel voor toegevoegde waarde op lange termijn. Via deze link kan u een overzicht van de  projecten vinden die behoren tot het portfolio van Life Tree Estate.

Ecco Nova en Life Tree Group hebben recent hun krachten gebundeld om het project “Park Eksel” gedeeltelijk te financieren, voor meer informatie kunt u op de campagnepagina klikken.

HET TEAM

Het managementteam van Life Tree Group wordt geleid door Hendrik Danneels. Hendrik wordt bijgestaan door een aantal personen met uiteenlopende vaardigheden. Hieronder vindt u een overzicht van het bestuur van de onderneming. 


Hendrik Danneels 

Hendrik Danneels is al meer dan 30 jaar actief in de vastgoedsector en heeft reeds een uitgebreid portfolio aan vastgoedprojecten gerealiseerd binnen de ondernemingen waarin hij actief is. Hendrik is de oprichter en bestuurder van Life Tree Group.


Stephanie Danneels

Stephanie Danneels is sinds 2019 actief in het bestuur van Life Tree Group. Zij volgde een opleiding in KMO-management en vastgoedkunde aan de HoGent. Stephanie deed ervaring op als trainee bij de onderneming Lordale in Londen en volgde een stage als vastgoedmakelaar.


Marie Danneels 

Marie Danneels is sinds 2022 actief in het bestuur van Life Tree Group.  Marie volgde een opleiding in KMO-Management en Vastgoedkunde aan de HoGent. Zij deed haar eerste ervaring op als trainee binnen de onderneming Roebuck Asset Management in Londen en volgde een stage in privaat vastgoedbeheer.

ORGANIGRAM

 • Life Tree Group is de commerciële naam voor een groep samengesteld uit verschillende entiteiten. Een deel van het organigram is hierboven weergegeven.
 • Mylecke NV is de holdingvennoostchap met als activiteit het houden van aandelen in ondernemingen (kapitaalinbreng) en het verstrekken van leningen (vorderingen). De holding heeft aandelen in verschillende ondernemingen die actief zijn binnen de vastgoedsector en de financiële sector. Binnen de vastgoedsector zien we 3 ondernemingen waar Mylecke de meerderheid bezit van de aandelen: Danro, Life Tree Estate en Life Tree Estate Netherlands. Naast aandelen in de vastgoedsector bestaat het financieel actief van Mylecke NV uit participaties in ondernemingen die actief zijn in de financiële sector.
 • De Vier Heren NV  is de patrimoniumvenootschap van Hendrick Danneels. De vennootschap is de eigenaar van verschillende bosgronden in de Belgische Ardennen.

GRONDPORTEFEUILLE

De Vier Heren NV is de patrimoniumonderneming van de heer Hendrik Danneels achter de Vlaamse groep Life Tree Group. Life Tree Group tracht zijn portefeuille te diversifiëren door middel van de acquisitie van bosgronden in de Ardennen. Bij het opstellen van de campagne omvat het portfolio 66 hectare 85 are 39 centiare aan bosgronden die gelegen zijn in de Belgische Ardennen. Het merendeel van deze bossen bestaat uit naaldbomen (ongeveer 80%). De overige 20% bestaan uit een mix van loof- en naaldbomen.

Investeren in bosgronden kan verschillende voordelen met zich meebrengen:

 1. Bosgebieden spelen een cruciale rol in het reduceren van koolstof en helpen zo de klimaatverandering tegen te gaan. Door te investeren in bosgronden tracht de onderneming De Vier Heren bij te dragen aan het behoud van biodiversiteit en het beschermen van de natuur. Hierbij onderneemt de onderneming de nodige inspanningen om een PEFC-boscertificaat te verkrijgen dat het duurzaam bosbeheer bevestigt.
 2. De mogelijkheid om houtproducten op een duurzame wijze te ontwikkelen. Duurzaam beheerde bossen kunnen namelijk een hernieuwbare bron van hout opleveren, die duurzaam geoogst kan worden voor verschillende doeleinden. Als ervaren vastgoedontwikkelaar kan Life Tree Estate in samenwerking met producenten op deze manier CLT-constructies (kruislings gelamineerd hout) ontwikkelen. Zo kunnen vastgoedontwikkelaars bijdragen aan een circulaire wereld.
 3. Goed beheerde bossen kunnen na verloop van tijd in waarde stijgen naarmate de vraag naar duurzaam hout en natuurbehoud toeneemt. Dit kan mogelijk leiden tot waardevermeerdering en een hoger rendement op de investeringen.
 4. De groep diversifieert op deze manier zijn beleggingsportefeuille, waardoor en het risico wordt beperkt door spreiding over verschillende activaklassen. Bossen zijn veerkrachtig gebleken tijdens economische recessies en kunnen rendementen op lange termijn opleveren.

LIGGING VAN DE PORTEFEUILLE

De percelen die behoren tot de grondportefeuille van De Vier Heren NV bevinden zich op drie verschillende locaties in de Ardennen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van het type gronden en de oppervlaktes op de verschillende locaties.

 

Jehonville – Bertrix

Anloy – Libin

Villance - Libin

Province

Luxemburg

Luxemburg

Luxemburg

Type

Bos, woeste grond

& moeras

Bos, woeste grond

& vijver

Bos,

woonhuis & grond

Oppervlakte

25ha 33a 69ca

11ha 67a 39ca

29ha 84a 31ca

Commentaire / spécificité

De grond bestaat voornamelijk uit bosgrond. Een kleine 10% van de oppervlakte bestaat uit woeste grond en moeras.

Deze percelen bestaan voor meer dan 90% uit bosgebied.

Tot de portefeuille van De Vier Heren behoort eveneens een woonhuis en aanliggende (bos)gronden.

Duurzaamheid

PEFC-CERTIFICATIE

PEFC heeft een internationaal erkend certificaat ontwikkeld waarmee op transparante wijze de duurzame herkomst van hout- of papierproducten kan worden gegarandeerd. Om de duurzame herkomst te garanderen, vertrouwt PEFC op twee soorten mechanismen: certificering van duurzaam bosbeheer en certificering van de houtverwerkende bedrijven, met als doel de traceerbaarheid van het materiaal van het bos tot het eindproduct te waarborgen.

Afbeelding overgenomen van de pagina "onze principes" beschikbaar via deze link

Het PEFC-boscertificaat garandeert een duurzaam bosbeheer. Zo kunnen we vandaag genieten van de vele producten die de bossen ons bieden, terwijl deze bossen voor toekomstige generaties behouden blijven. PEFC streeft naar een ecologisch, economisch en sociaal evenwicht van de bossen.

Afbeelding overgenomen van de pagina "onze principes" beschikbaar via deze link

Als eigenaar van bossen in de Ardennen zet de onderneming De Vier Heren zich in voor het verkrijgen van het PEFC-boscertificaat. Vóór de lancering van de campagne op het Ecco Nova platform is het team van De Vier Heren het proces gestart om het certificaat te behalen.

Een PEFC-certificaat biedt verschillende voordelen op ecologisch, maatschappelijk en economisch gebied:


ECOLOGISCHE VOORDELEN

Het verkrijgen en behouden van een PEFC-certificaat vereist de naleving van strikte milieunormen, waaronder het behoud van biodiversiteit, de bescherming van waterbronnen en de reductie van de impact op het milieu. Hierbij worden boszones van ecologisch belang beschermd en is het gebruik van bossen voor landbouwdoeleinden verboden.


SOCIALE VOORDELEN

PEFC stimuleert een sociaal verantwoord bosbeheer. PEFC draagt bij aan lokale werkgelegenheid, bevordert veilige en eerlijke werkomstandigheden, luistert naar de stem van gemeenschappen en beschermt de rechten van bosarbeiders. Daarnaast is een bos een plek om te ontspannen en een bron van welzijn.


ECONOMISCHE VOORDELEN

Aan de hand van het PEFC-certificaat is een exploitant in de mogelijkheid de duurzaamheid van de houtbron aan te tonen. De producten die voortkomen uit duurzaam beheerde bossen beantwoorden aan de groeiende vraag bij consumenten. Bij een duurzaam bosbeheer wordt een evenwicht tussen de houtkap en de aangroei verzekerd. De verschillende processen worden op jaarlijkse basis geauditeerd, waardoor de illegale houtkap bestreden wordt. Op deze manier creëert een boseigenaar en exploitant bovendien een toegevoegde waarde en een bron van lokale werkgelegenheid.

Ontdek meer over het PEFC-cerfiticaat in deze video:

Video PEFC BELGIUM

Aan de hand van een duurzaam bosbeheer zijn vastgoedontwikkelaars eveneens in de mogelijkheid om duurzaam te bouwen. Het PEFC-label bevestigt dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Op deze manier kan een projectontwikkelaar aantonen aan klanten, partners en stakeholders dat hij zich inzet naar duurzaamheid. Zo krijgen de stakeholders inzicht in de herkomst van het hout.

Cijfers

KOSTEN & FINANCIERING

De grondportefeuille, aangekocht door De Vier Heren, vergde een totale investering van € 5.176.764. Deze totaalkost omvat zowel de aankoop van de gronden, de acquisitiekosten als de financiële kosten.

KOSTEN

Aankoop gronden (zonder kosten)

€ 3.490.990

Acquisitiekosten

€ 462.731

Financiële kosten

€ 906.793

Terugbetaling ING investeringskrediet

€ 316.250

TOTAAL

€ 5.176.764

Deze aankopen zijn gefinancierd aan de hand van de volgende bronnen:

FINANCIERING post Ecco Nova campagne

 

Bedrag

%

Eigen middelen & Intercompany loans*

€ 1.376.764

27%

Ecco Nova

€ 1.500.000

29%

Bank**

€ 2.300.000

44%

TOTAAL

€ 5.176.764

100%

 *De eigen middelen omvatten de middelen die binnen de groep Life Tree Group ter beschikking gesteld zijn voor de aankoop van de (bos)gronden. De groep en de bestuurders van De Vier Heren hebben reeds voor bijna € 3.000.000 geïnvesteerd.

**In 2022 verkreeg de onderneming een lening bij BEOBANK ter waarde van € 2.300.000 voor de gedeeltelijke financiering van bijna 30 hectare gronden en een woning in Villance.

De onderneming De Vier Heren doet een beroep op de Ecco-investeerders voor een bedrag van € 1.500.000 voor de gedeeltelijke herfinanciering van de eigen middelen geïnvesteerd in het bedrijf, de terugbetaling van een investeringskrediet dat uitgegeven werd door ING en om de groei van de portefeuille voort te zetten. De terugbetaling van de ING lening bedraagt € 316.250.

De fondsen opgehaald bij de Ecco-investeerders zullen aan De Vier Heren ter beschikking gesteld worden tot maximaal 85% van de getaxeerde waarde van de in zekerheid gegeven gronden. Het saldo zal vrijgegeven worden tot 85% van de getaxeerde waarde van de toekomstige percelen die zullen verworven worden en die als zekerheid zullen worden verstrekt door middel van een verhoging van het hypothecair mandaat.

Raadpleeg de informatienota voor meer details.

FINANCIËLE PRESTATIES

DE VIER HEREN

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de activa, passiva en de resultatenrekening van het bedrijf De Vier Heren NV volgens de tussentijdse boekhoudkundige situatie per 30/06/2023.

De activa bestaan voor 94% uit materiële vaste activa per 30/06/2023. Dit zijn de terreinen en de woning die in het bezit zijn van de onderneming.

Activa van De Vier Heren NV   30/06/23 %
Oprichtinskosten 20 € 0,00  0%
Vaste Activa 21/28 € 5.480.738,65  94%
Immateriële vaste activa 21 € 0,00  0%
Materiële vaste activa 22/27 € 5.480.738,65  94%
Financiële vaste activa 28 € 0,00  94%
Vlottende Activa 29/58 € 360.758,05  6%
Vorderingen op meer dan één jaar 29 € 0,00  0%
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 € 235.987,42  4%
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 € 104.182,95  2%
Geldbeleggingen 50/53 € 0,00  0%
Liquide middelen 54/58 € 14.662,68  0%
Overlopende rekeningen 490/1 € 5.925,00  0%
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 € 5.841.496,70   
 

Met een eigen vermogen van € (223.049) en intercompany leningen binnen Life Tree Group / leningen uitgegeven door de bestuurders voor € 3.266.001, bedraagt het herrekend eigen vermogen van De Vier Heren € 3.042.952 per 30/06/2023. De solvabiliteitsratio die rekening houdt met het herrekend eigen vermogen is 52% per 30/06/2023.

De projectie van Ecco Nova weerspiegelt de boekhoudkundige situatie na de fondsenwervingscampagne. Door de gedeeltelijke terugbetaling van de eigen middelen die geïnvesteerd werden binnen Life Tree Group stellen we een verschuiving vast van overige schulden (intercompany/ bestuurders schulden) naar schulden op meer dan één jaar. De schulden op meer dan één jaar zullen € 3.800.000 bedragen. Aan de hand van deze projectie bedraagt de solvabiliteitsratio, rekening houdend met het herrekende eigen vermogen, 32%.

Passiva van De Vier Heren NV   30/06/23 % PROJECTIE 
ECCO NOVA
%
Eigen Vermogen 10/15 € 3.042.951,93  52% € 1.859.201,93  32%
Kapitaal 10/11 € 62.000,00  1% € 62.000,00  1%
Herwaarderingsmeerwaarden 12 € 0,00  0% € 0,00  0%
Reserves 13 € 0,00  0% € 0,00  0%
Overgedragen winst (verlies) 14 -€ 285.048,63  -5% -€ 285.048,63  -5%
Kapitaalsubsidies 15 € 0,00  0% € 0,00  0%
Intercompany/ Bestuurders schulden 48 € 3.266.000,56  56% € 2.082.250,56  36%
Voorzieningen voor risico's en kosten 16 € 0,00  0%   0%
Schulden 17/49 € 2.798.544,77  48% € 4.079.246,07  70%
Schulden op meer dan één jaar 17 € 2.575.000,00  44% € 3.800.000,00  65%
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 € 41.250,00  1% € 55.000,00  1%
Financiële schulden 43 € 0,00  0%   0%
Handelsschulden 44 € 69.539,67  1% € 111.648,47  2%
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
45 € 3.847,39  0% € 3.847,39  0%
Vooruitbetalingen op bestellingen 46 € 0,00  0%   0%
Overige schulden 47/48 € 106.408,32  2% € 106.408,32  2%
Overlopende rekeningen 492/3 € 2.499,39  0% € 2.341,89  0%
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 € 5.841.496,70    € 5.851.285,32   
 

In de tussentijdse resultatenrekening per 30/06/2023 maakt De Vier Heren NV een verlies van € 124.607,95. De onderneming genereerde voorbije boekjaren omzetten aan de hand van managementvergoedingen van projecten binnen de groep en huurinkomsten van vaste activa. Deze omzetten zijn slechts gedeeltelijk opgenomen in de tussentijdse resultatenrekening. 

Resultatenrekening van De Vier Heren NV   30/06/23
Omzet 70 € 0,00 
Andere bedrijfsopbrengsten 74 € 31.204,54 
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen 60/61 -€ 58.816,44 
 Brutomarge  9900 -€ 27.611,90 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 € 0,00 
Andere bedrijfskosten 640/8 -€ 2.013,95 
 EBITDA    -€ 29.625,85 
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 -€ 30.117,40 
 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (EBIT)  9901 -€ 59.743,25 
Financiële opbrengsten 75/76B € 984,12 
Financiële kosten 65/66B -€ 65.848,82 
 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (EBT)  9903 -€ 124.607,95 

MYLECKE

Mylecke NV is de holding van Life Tree Group met als activiteit het houden van aandelen in ondernemingen (kapitaalinbreng) en het verstrekken van leningen (vorderingen). De holding staat garant als hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar voor de huidige lening.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de activa en de passiva volgens de tussentijdse boekhoudkundige situatie per 30/06/2023.

Activa van de holding MYLECKE NV   30/06/23 %
Oprichtinskosten 20 € 0,00  0%
Vaste Activa 21/28 € 89.186.567,52  64%
Immateriële vaste activa 21 € 0,00  0%
Materiële vaste activa 22/27 € 2.694.535,97  2%
Financiële vaste activa 28 € 86.492.031,55  62%
Vlottende Activa 29/58 € 50.396.176,94  36%
Vorderingen op meer dan één jaar 29 € 0,00  0%
Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 € 0,00  0%
Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 € 35.720.894,07  26%
Geldbeleggingen 50/53 € 12.409.257,49  9%
Liquide middelen 54/58 € 79.620,54  0%
Overlopende rekeningen 490/1 € 2.186.404,84  2%
TOTAAL VAN DE ACTIVA 20/58 € 139.582.744,46   
 

Met een eigen vermogen van € 71.865.690, bedraagt de solvabiliteitsratio van de holding 51% volgens de boekhoudkundige situatie per 30/06/2023.

Passiva van de holding MYLECKE NV   30/06/23 %
Eigen Vermogen 10/15 € 71.865.690,31  51%
Capital  10/11 € 52.835.000,00  38%
Herwaarderingsmeerwaarden 12 € 0,00  0%
Reserves 13 € 18.928.136,89  14%
Overgedragen winst (verlies) 14 € 102.553,42  0%
Kapitaalsubsidies 15 € 0,00  0%
Voorzieningen voor risico's en kosten 16 € 0,00  0%
Schulden 17/49 € 67.717.054,15  49%
Schulden op meer dan één jaar 17 € 10.750.000,00  8%
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 € 550.000,00  0%
Financiële schulden 43 € 37.316.060,58  27%
Handelsschulden 44 € 361.671,96  0%
Schulden met betrekking tot belastingen,
bezoldigingen en sociale lasten
45 € 147.974,47  0%
Vooruitbetalingen op bestellingen 46 € 0,00  0%
Overige schulden 47/48 € 17.110.280,00  12%
Overlopende rekeningen 492/493 € 1.481.067,14  1%
TOTAAL VAN DE PASSIVA 10/49 € 139.582.744,46   
 

Gezien de hoofdactiviteit van de holding Mylecke NV bestaat uit het houden van aandelen in ondernemingen (kapitaalinbreng) en het verstrekken van leningen (vorderingen), zijn de opbrengsten van de holding,  ongeacht de financiële rentes of dividenden, niet cyclisch en afhankelijk van de doorverkoop van eventuele participaties en de oplevering van vastgoedprojecten.

Resultatenrekening MYLECKE NV   31/08/21 31/08/22 30/06/23
 Brutomarge  9900 € 1.214.072,00  € 913.280,00  € 309.304,19 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 -€ 144.747,00  -€ 202.497,00  -€ 171.832,41 
Andere bedrijfskosten 640/8 -€ 537.929,00  -€ 6.650,00  € 71.910,16 
Uitzonderlijke kosten 66A -€ 10.000,00  € 0,00  € 0,00 
 EBITDA    € 521.396,00  € 704.133,00  € 209.381,94 
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa 630 -€ 219.499,00  -€ 215.101,68  -€ 178.834,86 
 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (EBIT)  9901 € 301.897,00  € 489.031,32  € 30.547,08 
Financiële opbrengsten 75/76B € 10.652.263,00  € 2.358.953,81  € 2.362.966,51 
Financiële kosten 65/66B -€ 1.809.227,00  -€ 2.798.896,07  -€ 2.290.960,17 
 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (EBT)  9903 € 9.144.933,00  € 49.089,06  € 102.553,42 
Aanbod

REDENEN VOOR DE FONDSENWERVING

De middelen die aan de hand van deze aanbieding worden opgehaald, zullen De Vier Heren in staat stellen om de eigen inspanningen die zijn geïnvesteerd in de reeds verworven bosgebieden gedeeltelijk te herfinancieren en om de grondportefeuille verder te laten groeien. 

FINANCIERINGSAANBOD & ZEKERHEDEN

De Vier Heren NV doet een beroep op de Ecco-investeerders voor de gedeeltelijke herfinanciering van de eigen middelen die geïnvesteerd zijn voor de aankoop van de bosgronden en om de groei van de portefeuille voort te zetten voor een maximaal bedrag van € 1.500.000.

De fondsen die als onderdeel van deze campagne worden opgehaald, zullen aan De Vier Heren NV geleend worden volgens het onderstaande schema:

De looptijd van de aan De Vier Heren verstrekte lening is 60 maanden vanaf 15/11/2023. De lening wordt terugbetaald op het einde van de looptijd, volgens het terugbetalingstype bullet.

De bruto rentevoet (d.w.z. vóór de aftrek van roerende voorheffing indien van toepassing) van de lening bedraagt 8,50 % per jaar.

ZEKERHEDEN

Om aan al zijn verplichtingen jegens Ecco Nova Finance te voldoen, verstrekt de onderneming De Vier Heren aan Ecco Nova Finance volgende garanties:

1. De verbintenis van Mylecke NV als hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, als garantie voor de bedragen verschuldigd aan ECCO NOVA FINANCE door de Projectontwikkelaar.

2. De persoonlijke borgstelling van de heer Hendrik Danneels voor een minimumbedrag van € 1.000.000 en een maximumbedrag van € 1.500.000 in hoofdsom plus rente en kosten, waarbij het bedrag van de garantieverbintenis gelijk is aan dat van de fondsenwerving. Dit bedrag wordt vastgelegd op het einde van de Inschrijvingsperiode.

3. Een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor een bedrag van € 25.000 in hoofdsom.

4. Een hypothecair mandaat in eerste rang voor een bedrag tussen minimaal € 975.000 en maximaal € 1.475.000 in hoofdsom afhankelijk van het bedrag dat via de fondsenwerving verkregen is, € 15.000 ten behoeve van toebehoren en vijf jaar rente.

5. De verbintenis van de Projectontwikkelaar om zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van ECCO NOVA FINANCE naast de voornoemde garanties geen aanvullende garanties ten gunste van derden te stellen.

Raadpleeg de Informatienota voor meer details.

Analyse

UITGEVOERDE ANALYSE DOOR ECCO NOVA

Als onderdeel van de analyse van deze fondsenwervingscampagne heeft De Vier Heren NV Ecco Nova voorzien van een reeks documenten die hieronder opgesomd zijn. Voor het schrijven van deze nota is een kort nazicht van deze documenten gehouden en zijn er vraag- & antwoordsessies gehouden met de opdrachtgever. 

Lijst met ontvangen documenten:

 • Een bewijs van de opstart om een PEFC-certificaat te verkrijgen voor de bossen die in bezit zijn van de onderneming De Vier Heren NV.
 • Een kopie van de aankoopaktes van de (bos)gronden.
 • Een bewijs van het lidmaatschap van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij.
 • Een recente boekhoudkundige situatie van de onderneming De Vier Heren NV en de holding Mylecke NV.
 • De boekhoudkundige situaties van de voorbije drie boekjaren afgesloten op 31/03 van de onderneming De Vier Heren NV.
 • De kredietovereenkomsten die verkregen zijn door De Vier Heren NV voor de aankoop van bosgronden door de banken ING en BEOBANK.
 • Afbeeldingen van de bosgebieden.

RISICO'S

Investeren houdt risico in

WIJ RADEN U AAN ALLEEN BEDRAGEN UIT TE LENEN DIE EEN DEEL VAN UW BESCHIKBARE SPAARGELD VORMEN EN UW RISICO TE MINIMALISEREN DOOR UW LENINGEN ZOVEEL MOGELIJK TE SPREIDEN.

DE GEDETAILLEERDE RISICO'S ZIJN TE RAADPLEGEN IN DE INFORMATIENOTA, TE DOWNLOADEN OP DEZE PAGINA.

We analyseren de belangrijkste technische en financiële criteria. Elk criterium krijgt een score van 1 tot 5 die wordt gewogen op basis van zijn belang. Ons analysekader legt uit hoe we ze hebben geëvalueerd. Tot slot bepalen we een “risicoscore” die kan variëren van 1 (zeer laag risico) tot 5 (zeer hoog risico).

Beschrijving van de belangrijkste risico’s, specifiek voor de betrokken aanbieding, en hun potentieel effect op de uitgevende instelling, de eventuele garant, eventueel onderliggend instrument en de investeerders.

 • Risico’s die specifiek zijn voor de uitgevende instelling ECCO NOVA FINANCE:
  • Risico op gedeeltelijke of niet volledige terugbetaling van het aan ECCO NOVA FINANCE geleende kapitaal en/of van de contractueel overeengekomen rente in geval van wanbetaling door de projectontwikkelaar.
  • Risico op geheel of gedeeltelijk kapitaalverlies als gevolg van insolventie van ECCO NOVA FINANCE.
 • Risico’s verbonden aan de aangeboden beleggingsinstrumenten, specifiek voor het betreffende aanbod:
  • Specifieke risico’s verbonden aan De Vier Heren:
   • Risico’s verbonden aan de herfinanciering van de lening
   • Risico’s met betrekking op een waardevermindering van de percelen
   • Risico’s met betrekking op de daling van huurinkomsten
  • Belangrijke risico’s verbonden aan het aangeboden beleggingsinstrument
   • Bullet lening
   • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling
   • Verplichting tot vervroegde terugbetaling
   • Risico’s verbonden aan het ontbreken van een liquide openbare markt en de beperkingen op verkoop
  • Deze risico’s kunnen de solvabiliteit en de liquiditeit van de uitgever beïnvloeden waardoor de investeerders worden blootgesteld aan de volgende potentiële effecten:
   • Risico van gedeeltelijk of volledig verlies van kapitaal
   • Risico van laattijdige terugbetaling van het kapitaal
   • Risico van wanbetaling of uitgestelde rentebetalingen
   • Elke stijging van de rentevoet tijdens de periode waarin de geïnvesteerde fondsen worden vastgehouden kan leiden tot een verlies van kansen

Onze analyse resulteert in een risiconiveau 2. De details van deze score zijn terug te vinden in de bijlage van de Informatienota.

Samenvatting

OVERZICHT

DE STERKE PUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 • De onderneming De Vier Heren NV streeft naar een PEFC boscertificering dat bevestigt dat het bos op een duurzame manier wordt beheert volgens de PEFC-normen. Het PEFC-certificaat is een internationaal en transparant label dat het ecologisch, economisch en sociaal evenwicht van bossen bevordert.
 • De aankoop van de bosgebieden zal Life Tree Group in staat stellen haar vastgoedportefeuille verder te diversifiëren en te laten groeien. Life Tree Group heeft reeds een gediversifieerde portefeuille van verhuurd vastgoed in Nederland en in het buitenland.
 • Volgende zekerheden worden verstrekt:
  • Hypothecaire zekerheden op de meerderheid van de bosgronden die in bezit zijn van De Vier Heren NV.
  • Mylecke NV, de holding van Life Tree Group, is hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar voor het bedrag van de lening. Op 31/12/2022 heeft de holding een eigen vermogen van meer dan 72 miljoen euro, waardoor de solvabiliteitsratio van de holding meer dan 50% bedroeg.
  • De persoonlijke borgstelling van de heer Hendrik Danneels voor het bedrag van de lening.

DE AANDACHTSPUNTEN VAN DE PROJECTONTWIKKELAAR, HET PROJECT EN HET AANBOD

 • De Projectontwikkelaar heeft de mogelijkheid om de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen.
 • De Projectontwikkelaar is verplicht de lening vervroegd af te lossen indien de verstrekte garanties na de verkoop van de gronden worden vrijgegeven evenals wanneer de onderneming de PEFC-certificering niet verkrijgt of niet behoudt gedurende de looptijd van de lening.
 • Voor de terugbetaling van het kapitaal geleend bij BEOBANK en ECCO NOVA FINANCE zal de onderneming beroep doen op een andere financieringsbron. De Vier Heren is afhankelijk van een herfinanciering om het kapitaal van de lening terug te betalen.
Modaliteiten

DETAILS

Ecco Nova Finance

FINANCIERING VOOR DIT PROJECT VINDT PLAATS VIA ECCO NOVA FINANCE, HET FINANCIERINGSVEHIKEL VAN ECCO NOVA.
De rol van Ecco Nova Finance is om leningen te verstrekken aan projectontwikkelaars op basis van de fondsen die zijn opgehaald bij investeerders, die zelf bepalen welke projectontwikkelaar ze willen financieren. Het rendement op hun investering is uitsluitend overeenkomstig het rendement dat de projectontwikkelaar biedt uit hoofde van de lening die door het vehikel wordt verstrekt. Elke lening die aan eenzelfde projectontwikkelaar wordt toegekend, is ondergebracht in een apart compartiment in de activa van Ecco Nova Finance. Ecco Nova Finance staat geen mutualisatie van risico's toe tussen de verschillende leningen die het verstrekt en ze mag niet worden verward met een collectief beleggingsorganisme zoals een gemeenschappelijk beleggingsfonds of Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal (BEVEK). Raadpleeg onze FAQ voor meer informatie over Ecco Nova Finance.

TYPE  INVESTERING

Het betreft een standaard lening van minimaal 1.000 euro en maximaal 500.000 euro met optie tot vervroegde terugbetaling.

ZEKERHEDEN

De verbintenissen van De Vier Heren NV jegens Ecco Nova Finance worden gegarandeerd door:

 • Een hypothecaire inschrijving in eerste rang voor een bedrag van € 25.000 in hoofdsom, op de percelen opgenomen in “Bijlage II – Percelen met hypothecaire zekerheid” en op alle daarop op te richten structuren.
 • Een hypothecair mandaat in eerste rang voor een minimumbedrag van € 975.000 en een maximumbedrag van € 1.475.000 in hoofdsom plus rente en kosten op de percelen opgenomen in “Bijlage II – Percelen met hypothecaire zekerheid” en op alle daarop op te richten structuren, waarbij het bedrag van het hypothecair mandaat gelijk is aan dat van de fondsenwerving. Dit bedrag wordt vastgelegd op het einde van de inschrijvingsperiode.
 • De hoofdelijke en ondeelbare borgstelling van de heer Hendrik Danneels ten belope van een minimumbedrag van € 1.000.000 en een maximumbedrag van 1.500.000 € in hoofdsom te vermeerderen met de intresten en de kosten volgens afzonderlijke akte. Het bedrag van de garantieverbintenis is gelijk aan dat van de fondsenwerving. Dit bedrag wordt vastgelegd op het einde van de inschrijvingsperiode.
 • De verbintenis van Mylecke NV in de hoedanigheid van hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, ten titel van waarborg voor de bedragen verschuldigd aan ECCO NOVA FINANCE door de Projectdrager. In dit verband wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen Partijen dat Mylecke NV zich verbindt ten aanzien van ECCO NOVA FINANCE in de hoedanigheid van hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenaar, ten titel van waarborg (hoofdelijkheid-zekerheid), voor de verbintenissen aangegaan door de Projectdrager ten aanzien van ECCO NOVA FINANCE

Raadpleeg de Informatienota voor meer details. 

MOGELIJKHEID  & VERPLICHTING TOT VERVROEGDE TERUGBETALING

De Vier Heren beschikt over de optie om de lening geheel of gedeeltelijk vroegtijdig terug te betalen. Raadpleeg de Informatienota voor meer details. 

De Vier Heren is verplicht om de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen indien: 

 • De verstrekte garanties na de verkoop van de percelen worden vrijgegeven. 
 • De PEFC certificering niet verkregen wordt na een periode van 12 maanden of indien de certificering niet behouden wordt gedurende de looptijd van de lening. 

Raadpleeg de Informatienota voor meer details. 

OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Slaagdrempel

Als het volledige bedrag van de fondsenwerving (zoals gedefinieerd in artikel 2 van de algemene gebruiksvoorwaarden op de ECCO NOVA-website) niet volledig is onderschreven op 11/10/2023, worden de investeringen die reeds gestort zijn op de geblokkeerde rekening op naam van De Vier Heren terugbetaald aan de investeerders. Is echter het bedrag van € 1.000.000 opgehaald, dan komt het opgehaalde geld ter beschikking van De Vier Heren en wordt de campagne verlengd tot 01/11/2023.

Daarnaast zullen de opgehaalde fondsen ter beschikking gesteld worden volgens de volgende voorwaarden: 

 • De fondsen zullen aan de Projectontwikkelaar ter beschikking gesteld worden tot maximaal 85% van de getaxeerde waarde van de in zekerheid gegeven gronden (Artikel 6). Het saldo zal vrijgegeven worden aan de Projectontwikkelaar tot 85% van de getaxeerde waarde van de toekomstige percelen die zullen worden verworven en die als zekerheid zullen worden verstrekt door middel van een verhoging van het hypothecair mandaat. De getaxeerde waarde is de waarde die wordt bepaald door de heer Yves Lange van het expertisebureau Comptoir Foncier.
 • Tussen de ECCO NOVA FINANCE en De Vier Heren wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de ter beschikking stelling van de door ECCO NOVA FINANCE aan de Projectontwikkelaar geleende middelen afhankelijk is van de opschortende voorwaarde dat de Projectontwikkelaar uiterlijk op 30/11/2023 alle in artikel 1.1 van deze Informatienota bedoelde zekerheden stelt. Indien dit niet gebeurt, kan ECCO NOVA FINANCE ofwel een verlenging van de voornoemde periode toestaan voor het stellen van alle voornoemde zekerheden, ofwel zijn verplichting om de middelen aan de Projectontwikkelaar te betalen als nietig beschouwen en de Investeerders terugbetalen.

ROERENDE VOORHEFFING

Ten aanzien van belastingen is er een roerende voorheffing van toepassing op de te ontvangen rente voor particulieren met een fiscale woonplaats in België. Deze belasting ter hoogte van 30% wordt ingehouden aan de bron en is bevrijdend, hetgeen wil zeggen dat de projectontwikkelaar verantwoordelijk is voor het aangeven en het innen van de belasting. U ontvangt dus het termijnbedrag na aftrek van belasting. 

U hoeft derhalve geen actie te ondernemen in het kader van uw belastingaangifte

We herinneren u eraan dat voor rechtspersonen in België geen inhouding aan de bron plaats vindt. Het is aan deze investeerders zelf om hun lening aan te geven. 

Ten slotte worden er twee opties voorgesteld ten aanzien van de investeringen van particulieren wier fiscale woonplaats niet in België gelegen is.

 • Ofwel u kiest voor een voorheffing aan de bron; in dat geval is de belasting gelijk aan de Belgische fiscaal ingezetenen.
 • Ofwel u geeft aan zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het aangeven van uw leningen in het land van uw fiscale woonplaats. 

DIVERSEN

 • Door te investeren via Ecco Nova, sluit u een lening af. U bent dus geen coöperatief lid noch aandeelhouder en u ontvangt geen dividend maar interest.
 • Door op "investeren" te klikken, wordt u uitgenodigd om een ​​investering te simuleren. Na controle van uw persoonlijke gegevens kunt u uw investering bevestigen. U kunt ook een voorbeeld van uw schuldvordering en/of betalingsinstructies bekijken aan het einde van uw investeringsproces. We sturen u deze instructies ook per e-mail. We nodigen u uit om uw ongewenste e-mail te controleren.
 • Zolang uw investering nog niet is betaald, kunt u op elk moment de bijbehorende betalingsinstructies raadplegen via het tabblad "Portefeuille" van uw gebruikersaccount.
 • De bankrekening waarop u uw investering betaalt, kan per campagne tot verschillen. We vragen u om hier bedacht op te zijn.
 • Voor deze campagne eindigt het rekeningnummer waarop u uw investering betaalt op -8736.
 • U kunt op elk moment al uw leningen raadplegen via het tabblad "Portefeuille" in uw gebruikersaccount. Uw lening is ook geïntegreerd in uw investeringsoverzicht in het tabblad "Dashboard".
 • We herinneren u eraan dat u op elk moment uw schuldvorderingen kunt raadplegen door in te loggen op uw Ecco Nova account, sectie “mijn investeringen”. 
 • De datum van inschrijving vindt u in de kop van uw schuldvordering.
 • De administratiekosten worden aangeboden tot 01 september 2023 12.00 uur, daarna zijn voor deze campagne administratiekosten ten bedrage van 15 euro inclusief BTW verschuldigd aan Ecco Nova door de kredietgever. Ecco Nova behoudt zich het recht voor om af te zien van administratieve kosten.
 • De aflossingstabellen die worden weergegeven op Ecco Nova, maar ook in de Informatienota, in uw gebruikersaccount en in de schuldvordering tonen altijd bruto rentebedragen.
 • U kunt het terugbetalingsschema voor elke campagne bekijken zonder uw schuldvordering te downloaden door op de knop "tabel openen” te klikken via het tabblad "portefeuille-mijn investeringen" van uw account.
 • Als de uiterlijke sluitingsdatum van het aanbod (ook in het geval van een verlenging voorzien in de Informatienota) niet is verstreken, kan een campagne worden heropend na de sluiting ervan als investeerders hun investeringen annuleren tijdens de herroepingstermijn voorzien in onze algemene gebruiksvoorwaarden.

De gedetailleerde modaliteiten zijn te raadplegen in de informatienota die te downloaden is op deze pagina.

Map